การต่อเติม-ตกแต่งบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์ หรือ ชิ้นส่วนคอนกกรีตสำเร็จรูป (precast concrete)

สวัสดีครับ ฉบับนี้เรามาว่ากันเกี่ยวกับ คำถามยอดฮิต และเป็นประเด็นยอดนิยมสำหรับเจ้าของบ้าน ผู้ที่กำลังจะซื้อบ้านหรือผู้ที่กำลังสร้างบ้าน นั่นคือ “การต่อเติม ตกแต่งบ้าน” ภายหลังจากที่ได้รับมอบบ้านหรือหลังจากที่อาศัยได้ระยะหนึ่ง

การต่อเติมบ้านโดยส่วนใหญ่ระเป็นการต่อเติมหรือตกแต่งเพิ่มจากแบบมาตรฐานที่ทางโครงการออกแบบและก่อสร้างไว้ ซึ่งแบบมาตรฐานจะมีความเหมะสมกับการใช้งานสำหรับผู้อยู่อาศัยที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นโดยทั่วไปเอยู่แล้ว ในการออกแบบวิศวกรผู้ออกแบบได้พิจารณาออกแบบระบบต่างๆ เช่น ระบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น โดยได้กำหนดให้มีความเหมะสมกับการใช้งานและระบุไว้ในแบบก่อสร้างมาตรฐานนั้น จากนั้นเจ้าของบ้านก็ดำเนินการปรับปรุงขยายหรือตกแต่งภายหลังให้เหมะสมกับการใช้งานของตนเอง ซึ่งจะมากน้อยแตกต่างกันตามความต้องการและงบประมาณ
จากข้อมูลการออกแบบมาตรฐานที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น ต่อมาเรามาพูดถึงการต่อเติมบ้านที่สร้างด้วยระบบพรีคาสท์กันบ้างว่าสามารถดำเนินการต่อเติม หรือการขยายตัวบ้านจากแบบมาตรฐานเดิมที่สร้างไว้ได้ ทั้งนี้ คงต้องแยกวิธีการต่อเติมออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

- ระบบโครงสร้างอาคาร โครงสร้างที่ทำการต่อเติมหรือขยายใหม่ต้องแยกออกจากระบบโครงสร้างเดิม (เสาเข็ม ฐานราก ผนัง คาน พื้น) และหากเป็นบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ำหนัก (Bearing wall systems) แล้วต้องไม่ทำการต่อเติมโครงสร้างใหม่กับผนังเดิมเป็นอันขาด เนื่องจากจะทำให้ระบบการรับแรงของโครงสร้างผนังเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป ยิ่งหากมีการรับน้ำหนักมากหรือผิดไปจากที่วิศวกรผู้ออกแบบได้คำนวณไว้มาก ก็อาจทำให้โครงสร้างได้รับความเสียหายทำให้เกิดการวิบัติหรือพังทลายของโครงสร้างได้ กรณีที่มีการเพิ่มช่องเปิด เช่น การทุบผนัง การเพิ่มช่องประตู-หน้าต่าง ขยายช่องประตู-หน้าต่าง เป็นต้น สามารถทำได้บ้างเป็นบางกรณี ทั้งนี้ต้องสอบถามวิศวกรผู้ออกแบบเพื่อให้ความเห็นเนื่องจากมีผลกับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างโดยตรง

- ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล หรือระบบอื่นๆ โดยทั่วไปโครงสร้างระบบพรีคาสท์จะดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบเหล่านี้โดยการฝังท่อในผนังคอนกรีตตามตำแหน่ง ดังนั้น หากมีการต่อเติม หรือ ขยาย จะต้องทำการต่อเชื่อมจากระบบที่ได้ฝังไว้ซึ่งมีความยุ่งยากมาก และหากดำเนินสกัดฝังท่อเพิ่มเติมก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ทั้งนี้ควรดำเนินการโดยเดินท่อนอกผนัง ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ระบบรางครอบ ที่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไป ทำให้ดำเนินการง่าย สะดวก รวดเร็วด้วย ไม่กระทบกับโครงสร้างด้วย ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องเจาะช่องเปิดผ่านผนัง เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ควรสอบถามวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อเลือกตำแหน่งที่มีผลกระทบกับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างน้อยที่สุด

- การตกแต่งบ้าน หรือการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติมภายหลัง สามารถทำได้ปกติเหมือนบ้านที่ก่ออิฐฉาปปูนทั่วไป การดำเนินการเจาะเพื่อฝังพุก การยึด หรือการแขวนรูปภาพชั้นวางต่างๆ สามารถดำเนินการได้ ซึ่งผนังบ้านพรีคาสท์สามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าและมั่นคงกว่าผนังก่ออิฐมากด้วย

สรุปได้ว่าการดำเนินการต่อเติม ขยาย หรือตกแต่งบ้านที่สร้างด้วยระบบพรีคาสท์นั้นสามารถดำเนินการได้ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้ มีข้อควรระมัดระวังสำหรับการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์นั้น ผู้ดำเนินการต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบพรีคาสท์เป็นอย่างดี หากการดำเนินการใดๆ ที่จะมีผลทำให้โครงสร้างต้องรับแรงมากขึ้น หรือมีการทุบ เจาะ ขยายช่องเปิด หรือการดำเนินการได้ที่ทำให้โครงสร้างกระทบกระเทือน ควรปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการก่อน เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการอาศัยหรือการใช้อาคารของเจ้าของบ้านเอง

ลองวางแผนการต่อเติม ขยาย ตกแต่ง เตรียมการไว้ได้เลยนะครับ ฉบับหน้ามาต่อกันถึงเรื่องการตรวจสอบ ความเรียบร้อย ของบ้านระบบพรีคาสท์ ก่อนที่ท่านจะรับมอบบ้าน


บ้านพร้อมอยู่/ฉ.กุมภาพันธ์ 2552
Home -Technology
   
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน