บริจาดช่วยบ้านเด็กกำพร้า บ้านพระสิริ
   ในนาม บ้านเด็กกำพร้า บ้านเด็กกำพร้า พระสิริ ซึ่งเปิดดำเนินการโดย ศูนย์ พันธกิจ เด็ก ไทย อินโดจีน ด้วยนิมิต และ ภาระใจอันแรงกล้า ที่มีหัวใจรักเด็กไทยที่กำพร้า และ ด้อยโอกาสอย่างแท้จริงอย่างต่อเนื่องมาตลอดปี ซึ่งกลุ่มพี่น้องคริสเตียนของเรามีความเข้าใจ และ มีภาระใจในสถานการณ์ของปัญหาสังคมของเด็กไทย ไม่ว่าปัญหาเรื่องยาเสพติด รวมทั้ง ปัญหาของครอบครัวที่แตกแยก รวมทั้งปัญหาของความยากจน จนถึงปัญหาของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคปัจจุบัน โดยประสบการณ์ ในการลงพื้นที่กับผู้นำชุมชน ในจังหวัด เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก และ ตาก ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดาร และ ชุมชนสลัมแออัดของชุมชน ที่มีเด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการอบรมสั่งสอน จนเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด และ ปัญหาตั้งท้องนอกสมรส และ ปัญหาของสังคมอีกหลายประการอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะเยียวยารักษา

ดังนั้น บ้านเด็กกำพร้า บ้านเด็กพระสิริ บ้านที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน
จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านเด็กกำพร้า และเด็กที่มีมาจากฐานะยากจน และ ถูกทอดทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ คุณพ่อมีคดีต้องโทษเนื่องจากยาเสพติด และ คุณแม่ทิ้งเด็กไปมีสามีใหม่ ปล่อยให้อยู่กับ คนอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติของเด็กอยู่หลายชีวิตด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันเราได้ดูแลเด็กกำพร้า เกือบ 20 ชีวิต จากหลายชุมชนด้วยกัน ซึ่งเป็นการคัดเลือกจาก ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ถึง 15 ขวบ โดยจัดหาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งจำเป็นต่างๆในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าเป็น สถานที่พัก อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การศึกษาเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนรายวัน จนถึง มัธยมปีที่ 3 และ มีโครงการที่ จะส่งต่อไปเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เพื่อจะสร้างให้ผู้นำชุมชน และ เป็นผู้ที่ใช้การได้กลับบ้านเกิดเพื่อดูแลชุมชน และ สังคมของตัวเองต่อไป
เรียน ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาด ยารักษาโรคและลดไข้หวัด สำหรับเด็ก
ในนาม บ้านเด็กกำพร้า บ้านเด็กกำพร้า พระสิริ ซึ่งเปิดดำเนินการโดย คริสตจักร พันธกิจ หล่มสัก
ด้วยนิมิต และ ภาระใจอันแรงกล้า ที่มีหัวใจรักเด็กไทยที่กำพร้า และ ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง ซึ่งกลุ่มพี่น้องคริสเตียนของเรามีความเข้าใจ และ มีภาระใจในสถานการณ์ของปัญหาสังคมของเด็กไทย ไม่ว่าปัญหาเรื่องยาเสพติด รวมทั้ง ปัญหาของครอบครัวที่แตกแยก รวมทั้งปัญหาของความยากจน จนถึงปัญหาของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคปัจจุบัน โดยประสบการณ์ ในการลงพื้นที่กับผู้นำชุมชน ในจังหวัด เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก และ ตาก ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดาร และ ชุมชนสลัมแออัดของชุมชน ที่มีเด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการอบรมสั่งสอน จนเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด และ ปัญหาตั้งท้องนอกสมรส และ ปัญหาของสังคมอีกหลายประการอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะเยียวยารักษา

ดังนั้น บ้านเด็กกำพร้า บ้านเด็กพระสิริ บ้านที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน
จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านเด็กกำพร้า และเด็กที่มีมาจากฐานะยากจน และ ถูกทอดทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ คุณพ่อมีคดีต้องโทษเนื่องจากยาเสพติด และ คุณแม่ทิ้งเด็กไปมีสามีใหม่ ปล่อยให้อยู่กับ คนอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติของเด็กอยู่หลายชีวิตด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันเราได้ดูแลเด็กกำพร้า เกือบ 20 ชีวิต จากหลายชุมชนด้วยกัน ซึ่งเป็นการคัดเลือกจาก ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ถึง 15 ขวบ โดยจัดหาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งจำเป็นต่างๆในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าเป็น สถานที่พัก อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การศึกษาเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนรายวัน จนถึง มัธยมปีที่ 3 และ มีโครงการที่ จะส่งต่อไปเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เพื่อจะสร้างให้ผู้นำชุมชน และ เป็นผู้ที่ใช้การได้กลับบ้านเกิดเพื่อดูแลชุมชน และ สังคมของตัวเองต่อไป

ปัจจุบัน บ้านเด็กพระสิริ ยังคงมีความจำเป็น และมีความต้องการน้ำใจจากทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ได้แก่ เสื้อผ้า,ชุดนักเรียน,ชุดชั้นในเด็กชาย เด็กหญิง,รองเท้านักเรียน,ถุงเท้า,ผ้าเช็ดตัว,กระเป๋านักเรียน,ที่นอนปิดนิด,ผ้าห่ม,หมอน, สบู่ ,ยาสระผม,ยาสีฟัน,ข้าวสารและอาหารแห้ง,ผัก ผลไม้ สด,ไข่ไก่,นมกล่อง,นมกระป๋อง,ขนมขบเคี้ยว, ฯลฯ หรือ เชิญร่วมบริจาคเป็นทุนทรัพย์ให้อุปการะเด็กเพื่อทุนการศึกษาเด็ก และ ค่าใช้าจ่ายต่างๆ ได้ที่บัญชี คุณ สุทธิมาลย์ ชาวสวน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 016-003-2587
หรือ โทร ติดต่อ อาจารย์ ทวีศักดิ์ 0880298311
ในนามบ้านเด็กพระสิริขอพระเจ้าอวยพระพรท่านและครอบครัว ที่ได้สนับสนุน สิ่งของต่างๆให้แก่เด็กกำพร้าทุกคน ผม และ เด็กๆทุกคนขอพระเจ้าอวยพระพร ธุรกิจ การค้า ตลอดทั้งหน้าที่ การงาน รวมทั้ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดไป คิดสิ่งใดขอให้เป็นไปตามใจที่ปรารถนากระทำให้สำเร็จด้วยเทอญ...อาเมน
ขอพระเจ้าอวยพระพร

อาจารย์ ทวีศักดิ์ กาญจนาวิวิช
ศูนย์ พันธกิจ เด็ก ไทย-อินโดจีน
บ้านเด็กกำพร้า บ้านเด็กพระสิริ

โดย: อาจารย์ ทวีศักดกิ์ [15 มิ.ย. 54 13:23] ( IP A:182.52.206.77 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 2
   ขอเชิญติดตามกิจกรรมต่างๆที่อัพเดททุกวันของบ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสได้ที่ http://www.facebook.com/childrenofgloryhome

โดย: อาจารย์ ทวีศักดิ์ [13 ส.ค. 54 10:52] ( IP A:118.172.234.59 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอเชิญติดตามกิจกรรมต่างๆที่อัพเดททุกวันของบ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสได้ที่ http://www.facebook.com/childrenofgloryhome

โดย: อาจารย์ ทวีศักดิ์ [13 ส.ค. 54 10:52] ( IP A:118.172.234.59 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอเชิญติดตามกิจกรรมต่างๆที่อัพเดททุกวันของบ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสได้ที่
http://www.facebook.com/childrenofgloryhome

โดย: อาจารย์ ทวีศักดิ์ [13 ส.ค. 54 10:56] ( IP A:118.172.234.59 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ขอเชิญท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส
บ้านเด็กพระสิริ อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ ได้ที่ http://www.thaichildrenofgloryhome.org

โดย: อาจารย์ ทวีศักดิ์ [17 ส.ค. 55 15:36] ( IP A:182.53.40.100 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รวมงานกันนะครับ
เรากำลังมีโครงการเปิดมูลนิธิบ้านแห่งพระคุณที่พัทยา
กำลังจัดหางบครับ
โดย: m2m1988@hotmail.com [30 ส.ค. 55 5:32] ( IP A:171.4.3.33 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน