ข้อมูลอีกมุมหนึ่งของ พลูคาว
   การแพทย์ทางเลือกกำลังเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเป็นแนวโน้มใหญ่(Mega-trend)ของโลกในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง ปัจจุบันการแพทย์ทางเลือก ก็มีมากมายโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถพึ่งพาการแพทย์แผนปัจจุบันหรือกระแสหลักได้ กล่าวกันว่าในชาติที่พัฒนาแล้วระบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยการแพทย์แผนปัจจุบันกำลังถึงทางตัน และเสี่ยงต่อการพังทลายทั้งระบบเพราะเหตุผลสำคัญสี่ประการคือ 1. นายจ้างไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้อีกต่อไป 2. ผู้ป่วยไม่พอใจในระบบการรักษาปัจจุบัน 3. ระบบการประกันภัยที่ไม่ดีทำให้คุณธรรมการทำงานในวิชาชีพของแพทย์ตกต่ำ 4. การขาดแคลนเจ้าหน้าที่พยาบาล ส่วนเหตุผลอื่นเช่น ค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น การขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและระบบการจัดการที่ไม่ทันสมัย ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดทางตันดังกล่าวด้วย ช่องโหว่สำคัญอีกอย่างของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันนี้ก็คือ การวางใจในการระบบผ่าตัดและยาที่ทันสมัย หรือการรอให้เกิดปัญหาสุขภาพแล้วจึงหาหนทางแก้ไขปัญหา การดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจึงควรเป็นระบบการป้องกันโรคจะดีกว่า

หลักการกินอาหารเป็นยา เป็นระบบการป้องกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะคนเราต้องกินทุกวันโดยมีความหิวเป็นเครื่องมือบังคับให้เรากินยาในรูปของอาหารที่เราชอบอย่างสม่ำเสมอ หากไม่สามารถหาอาหารยาได้ สมุนไพรก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้ในแนวคิดของการป้องกันได้ดีเช่นกัน คำกล่าวที่ว่า “สิ่งที่คงอยู่ ย่อมมีคุณค่าในการคงอยู่” ยังคงใช้ได้ดีในเรื่องของสมุนไพร การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคมีปรากฏเป็นหลักฐานบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของทุกชนชาตินับหลายพันปี และยังคงใช้สืบต่อกันเรื่อยมาไม่สูญหายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน(เปรียบเทียบกับยาเคมีสังเคราะห์เชิงเดี่ยวที่มีการใช้งานมาไม่กี่ร้อยปี) ซึ่งจะพบเห็นว่ายาแผนปัจจุบันจำนวนมากที่ยังใช้สมุนไพรหรือใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการทำยา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า สมุนไพรมีคุณค่าในตัวจริงๆจึงสามารถทนทานต่อการพิสูจน์ของผู้บริโภคมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ปัจจุบันสังคมของโลกส่วนใหญ่เป็นสังคมฐานความรู้ผู้บริโภคสามารถแสวงหาความรู้จากสำนักต่างๆที่ต้องการได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในพริบตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีการรวมตัวของผู้รู้และมีคุณธรรมช่วยกันจัดทำระบบฐานข้อมูลให้บริการฟรีกับประชาชนบนเว็บไซต์โดยไม่ติดขัดเรื่องลิขสิทธิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ช่วยกันส่งข้อมูลดีๆเข้ามาเผยแพร่ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องตลอดเวลาโดยผู้ที่มีความรู้มากกว่าจากทุกมุมโลก เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงประเภทนี้ที่เป็นรู้จักกันดีเช่นวิกิพีเดีย( http://www.wikipedia.com )ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สงสัยด้วยตนเองเพียงปลายนิ้ว ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถคงทนต่อการพิสูจน์ได้อีกต่อไป ข้อมูลที่อยู่ในวิกิพีเดียจึงค่อนข้างน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่กลายเป็นมหาสมุทรแห่งข้อมูล ที่มีทั้งจริงและเท็จปนกัน
ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฤดูกาลที่เหมาะสำหรับพืชสมุนไพรมีฤดูฝนในปริมาณเหมาะสม มีฤดูแล้งที่มีแสงแดดจัดทำให้พืชสร้างสาระสำคัญที่มีประโยชน์ทางยามาก มีจำนวนจุลินทรีย์และไมคอร์ไรซ่า(MYCORRHIZA) ที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี จากการสำรวจพบว่าสมุนไพรกว่าร้อยละ 60 ชนิดในโลกพบได้ในพื้นบริเวณประเทศไทยตอนบน ลาว ภาคใต้ของจีน และพม่าบางส่วน บริเวณดังกล่าวพบความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง จึงทำให้โอกาสที่จะพัฒนาสมุนไพรสูงกว่าบริเวณอื่นของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในพื้นที่ดังกล่าวมีการสะสมความรู้ทางปัญญาของบรรพบุรุษมานานนับพันๆปี ฐานข้อมูลสมุนไพรเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบและระยะเวลาการทดลองถือเป็นข้อมูลเรื่องความเป็นพิษและประสิทธิภาพของสมุนไพรในมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จากประสบการณ์และฐานข้อมูลที่ได้จากภูมิปัญญาและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สะสมมานานปีทำให้เราทราบว่าสมุนไพรพลูคาว (คาวตอง)ที่เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากที่สุดชนิดหนึ่ง พลูคาว (คาวตอง)ทั้งต้นใช้ปรุงเป็นอาหารเช่นผักแนมกับน้ำพริก ลาบ ใช้ยำแบบพื้นบ้าน รากนิยมใช้ปรุงเป็นอาหารของชาวจีนมานานเช่นกัน ชาวจีนถือว่าเป็นอาหารบำรุงหัวใจ ส่วนใบแห้งใช้ชงเป็นชา ตำรายาไทยพื้นบ้านใช้ใบแห้งผสมกับสมุนไพรอื่นอีกหลายชนิดเช่นงวงตาล สะแกนา รากคัดเค้า ฯใช้เป็นตำรับยาบำรุงร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน ตำรับนี้ทางองค์การเภสัชกรรมได้ทำการวิจัย ทดสอบในมนุษย์และจดสิทธิบัตรไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลทางวิชาการของพลูคาว (คาวตอง)ที่มีการสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันโดยการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ตรงโดยทีมวิจัยจากหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเอง ทำให้สมุนไพรพล
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 3
   ้าน
โดย: A:144.5.59.105 X: [0 3] ( IP 20100709235221 )


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน