ตัวอย่างข้อสอบ O-Net ปีก่อนๆ
   ข้อสอบ O-NET ปี 2552 สอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553

ตอนที่ ๑ ภาษาไทย : จำนวน ๒๕ ข้อ : (รวม ๓๐ คะแนน)

ส่วนที่ ๑ : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน ๒๐ ข้อ : ข้อละ ๑ คะแนน

๑. ข้อใดเป็นส่วนของ “คำนำ” ในการเขียนเรียงความ

๑. “ทุ่งบัวตอง” ทุ่งดอกไม้สีเหลืองสดอันละลานตานับร้อยนับพันดอกชูช่อไสว
รับลมหนาวอย่างเริงร่า ท่ามกลางขุนเขาอันสลับซับซ้อน
๒. ความงามของธรรมชาติ ความงามของประเพณี วิถีชีวิต และความงาม
ของน้ำใจผู้คน กำลังรอให้ท่านได้มาสัมผัส....ที่นี่ “แม่ฮ่องสอน”
๓. “แม่ฮ่องสอน” ดินแดนแห่งสายหมอกและขุนเขา ท่ามกลางธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ใบเขียว น้ำใสไหลเย็นและวิถีชีวิตอันเป็นเสน่ห์ให้
ชวนหลงใหลของชนชาติหลายเผ่าพันธุ์
๔. เส้นทาง ๑,๘๖๔ โค้ง อันคดเคี้ยวลาดชัน ทำให้เกิดการเดินทางเต็มไปด้วย
ความตื่นเต้น ชวนพิศวง แต่เพลินตาเพลินใจกับทิวทัศน์แสนงดงามสองข้างทาง

๒. เรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์เพื่อพัฒนางานเขียน

๑. ก้านกล้วยผจญภัย
๒. ชีวิตช้างไทยในต่างแดน
๓. “ห้วยขาแข้ง” แหล่งมรดกโลก
๔. ร่วมมือร่วมใจหยุดภัยโลกร้อน

๓. ข้อใดเป็นหลักของการย่อความที่ถูกต้อง

๑. ใช้สำนวนของตนเอง
๒. ใช้คำสรรพนามบุรุษที่ ๑ , ๒
๓. ใช้อักษรย่อหรือคำย่อเพื่อให้เรื่องสั้นลง
๔. ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อเน้นข้อความที่สำคัญ

ดูแผนผังแล้วตอบคำถาม ข้อ ๔ - ๗

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 16:47] ( IP A:110.49.235.236 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 2
   ........กวี
เป็น............. .รัตนาค่าบุรินทร์

๑. ประสบ สมาน กวี
๒. น้อมนบ วิจารณ์ ปราชญ์
๓. เคารพ อาจารย์ เมธี
๔. พานพบ ประสาน ศรีสง่า

๒๐. “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์
แห่งพระราชวงศ์จักรี” ชื่อเรื่องนี้ควรอยู่ในหนังสือประเภทใด

๑. ตำนาน
๒. นวนิยาย
๓. พงศาวดาร
๔. นิทานพื้นบ้าน

ส่วนที่ ๒ : แบบระบายคำตอบให้สัมพันธ์กัน : จำนวน ๕ ข้อ : ข้อละ ๒ คะแนน

อ่านข้อความหรือบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อความหรือบทประพันธ์ที่กำหนด จากหมวดคำตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้องครบทั้ง ๓ หมวด (หมวดละ ๑ คำตอบ) จึงจะได้คะแนน

๒๑. “เด็กๆ จะต้องรู้ว่า ความสุขความสบายมิใช่จะได้มาง่ายๆ เปล่าๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการประกอบการงานและความดีต่างๆ ซึ่งต้องพากเพียรกระทำอยู่ตลอดเวลา คนที่ทำตัวไม่ดี ไม่หมั่นทำการงานจะหาความสุขความสบายไม่ได้ เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนความรู้ความดีไว้ให้เต็มที่ สำหรับช่วยตัวเองให้ได้ดีมีความสุขความเจริญต่อไป”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี ๒๕๒๕
โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 16:57] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:00] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   ๒๒. หัวกะทิ เป็นสำนวนหมายความว่า ชั้นยอด ชั้นเลิศ ชั้นดีที่สุด ฯลฯ กะทิ คือ น้ำที่คั้นจากมะพร้าวแก่ เนื้อมะพร้าวแก่จำนวนหนึ่งอาจคั้นได้ ๒ ครั้ง ครั้งแรกน้ำข้น มีมันมากเรียกว่า หัวกะทิ ครั้งต่อมาใสมีมันน้อย เรียกว่า หางกะทิ ดังนี้ เราเอามาเปรียบกับคนหรืออะไรก็ตามที่เลือกคัดแล้วว่าดีเยี่ยม เด่นกว่าพวกเรียกว่า หัวกะทิ

จากสำนวนไทย ของ กาญจนาคพันธุ์

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:01] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   ๒๓. นกกิ้งโครงเข้าโพรงนก *** ง
๏ นกเอ๋ยนกกิ้งโครง หลงเข้าโพรงนก *** งเถียงเจ้าของ
อ้อยอี๋เอียงอ้อยอี๋เอียงส่งเสียงร้อง เจ้าของเขาว่าหน้าไม่อาย
แต่นกยังรู้ผิดรัง นักปราชญ์รู้พลั้งไม่แม่นหมาย
แต่ผิดรับผิดพอผ่อนร้าย ภายหลังจงระวังอย่าพลั้งเอย ฯ.

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:03] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   ๒๔.
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา

จาก เรื่อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:04] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   ๒๕.
ยายเลี้ยงข้าวหอมมาตั้งแต่เล็ก ข้าวหอมจึงรักและเชื่อฟังยาย คำสั่งสอนของยาย.......................จิตใจของข้าวหอมให้เป็นคนอ่อนโยน รู้จักคิด และประพฤติแต่สิ่งดีงาม ครอบครัวของข้าวหอมมีความสุข พี่น้องรักใคร่......................กัน โดยมียายเป็นเสาหลักของครอบครัว เมื่อถึงวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันรวมญาติ ยายมักจะทำอาหารไทย ทั้งคาวหวานหลากหลายชนิดซึ่งล้วนแต่มีรสชาติอร่อย..................ให้ทุกคนได้รับประทานร่วมกัน

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:05] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   จบข้อสอบตอนที่ 1 ภาษาไทย 25 ข้อ 30 คะแนน
----------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ : จำนวน 20 ข้อ (รวม 25 คะแนน)

ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:14] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:15] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:15] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:16] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:16] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:17] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:17] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 15
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:17] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 16
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:18] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 17
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:18] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 18
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:19] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 19
   ส่วนที่ 2 แบบระบายตัวเลข : จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

1. การจัดกลุ่มของนักเรียนชั้น ป.6 เป็นการจัดกลุ่มแบบมีเด็กผู้หญิง 3 คน ต้องมีเด็กผู้ชาย 2 คน ถ้ามีเด็กผู้หญิงทั้งหมด 147 คน ต้องมีเด็กผู้ชายกี่คนจึงจะจัดกลุ่มได้พอดี

2. แม่ค้าขายส้มราคากิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งได้กำไร 50 เปอร์เซ็นต์
แม่ค้าซื้อส้มราคากิโลกรัมละกี่บาท

3. รูปวงกลม A มีความยาวรอบรูป 220 เซนติเมตร มีรัศมีเท่าไร
(กำหนด π = 22/7 )

4. ถ้า ภ + จ = 15 และ ภ มีค่าเท่ากับ 8 ดังนั้น จ – 2 มีค่าเท่าใด

5. ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร
ถ้ามีน้ำอยู่ 2/5 ของถัง จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลูกบาศก์เมตรจึงจะเต็มถัง

-------------------------------------------------------------------------

ข้อสอบทั้ง 2 วิชา นักเรียนต้องทำภายใน 1 ชั่วโมง 30 นาที
เพราะฉะนั้น ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ถูกทดสอบจะต้องแน่น แม่นยำและการคำนวณจะต้องไว จึงจะได้คะแนนสูงๆ ค่ะ

อ่านหนังสือ ทบทวน และฝึกฝนแบบฝึกหัดให้มากๆนะคะ
โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 17:23] ( IP A:110.49.235.236 X: )

คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)

พิมพ์เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่ คอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน