ตัวอย่างข้อสอบ O-Net ปี 2552 กลุ่มวิชาอังกฤษ / สุขศึกษาและพลศึกษา
   ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ รวม 25 คะแนน
ตอนที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 25 ข้อ รวม 25 คะแนน

ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
--------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ : จำนวน 25 ข้อ (รวม 25 คะแนน)
SECTION 1 : Language Use and Usage (10 marks)
ส่วนที่ 1 : การใช้ภาษา : จำนวน 10 ข้อ : ข้อละ 1 คะแนน
Part 1: Pictures (Nos. 1 – 5)

Directions: Look at each picture and choose the best answers to the questions. Each picture is followed by two questions.
Both answers must be correct in order for you to gain one
mark. If either of your answers is wrong, you will not gain
any mark.

จงดูภาพต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามแต่ละ
คำถาม ในแต่ละข้อจะมีคำถาม สอง คำถามที่สัมพันธ์กัน
นักเรียนจะต้องเลือกคำตอบสำหรับคำถามทั้งสองข้อให้ถูกต้องจึง
จะได้ หนึ่ง คะแนน ถ้าตอบคำถามข้อหนึ่งข้อใดผิดจะไม่ได้คะแนน
เลย

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:54] ( IP A:110.49.235.236 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:56] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:56] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:57] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:57] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:57] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:58] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:58] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:59] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:59] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 19:00] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 19:00] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 19:00] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   SECTION 2 : Reading Ability (15 marks)

ส่วนที่ 2 : ความสามารถในการอ่าน : จำนวน 15 ข้อ : ข้อละ 1 คะแนน
Directions: In this section there are two parts: Vocabulary and Reading Comprehension. Read the sentence/passages carefully and choose the best answer. You will gain ONE mark for each
correct answer.

อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ในส่วนนี้นักเรียนจะได้
หนึ่ง คะแนน เมื่อตอบถูกหนึ่งข้อ

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 19:02] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   Part 2 : Reading Comprehension (Nos. 16 - 25)

Directions : Read the sentence and passages carefully and choose the correct answer to each question.
อ่านประโยค/ข้อความต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ในส่วนนี้
นักเรียนจะได้ หนึ่ง คะแนนเมื่อตอบถูกหนึ่งข้อ

Sentence/ประโยค:
This evening, John and Kathy are going to eat at a Chinese restaurant, and after that they will go to the cinema.

16. Where will they have dinner?

1. They will have dinner at home.
2. They will have dinner at a restaurant.
3. They will have dinner at the cinema.
4. They are going to China for dinner.

17. What will they do after that?

1. They will go home.
2. They will watch a film.
3. They will eat Chinese food.
4. They will read at home.

Passage 1
One day Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom
of the canal and came back up with a big wooden box. He opened it and found a jacket, two pairs of trousers, five shirts and three pairs of shoes. He put his hand into the right pocket of the jacket and took out a plastic bag full of coins. In the pocket of one pair of trousers he found a pocket knife. In a pocket of a shirt he found a pair of glasses. He was very happy and took all the things home.

18. Where did Fred get the box?

1. He found it while he was swimming.
2. He got the box open.
3. Someone left it at his house.
4. It was floating on the canal.

19. How many shirts did he find?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 5

20. What did he do with those things?

1. He threw them into the canal.
2. He put them back in the box.
3. He took them home.
4. He left them near the canal.

21. What was in the pocket of one pair of trousers?

1. a knife
2. a plastic bag
3. coins
4. reading glasses

Passage 2

It is Maggie’s birthday. Her mother bought a big cake for her from
a bakery near her house. There are twelve candles on it. She is not twelve years old yet. But the baker put one more candle on the cake for good luck. Her mother bought 15 balloons and put them around the room. She gave her a nice bicycle for her birthday.

Maggie invited a lot of friends to her party: Joy, Jane, Bob, Mary,
Tom, Peter and John. Joy and Jane gave her a box of water colours, Bob and Mary a beautiful basket, Tom a book, and Peter and John a nice music box. She likes all the gifts very much.

22. How old is Maggie?

1. She is eleven years old.
2. She is twelve years old.
3. She is thirteen years old.
4. She is fifteen years old.

23. How many boys and girls came to the party?

1. 3 boys and 4 girls
2. 4 boys and 3 girls
3. 3 boys and 3 girls
4. 4 boys and 4 girls

24. What did her mother give her?

1. a basket
2. a new bicycle
3. a music box
4. a box of water colours

25. Where did the cake come from?

1. Her mother made it.
2. Her friends brought it.
3. It came from a bakery.
4. Maggie baked it.

--------------------------------------------------------------------------
จบข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 20:04] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 16
   ดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อนักเรียนไม่สบายมาก

1. หยิบยากินเอง
2. ซื้อยาจากร้านขายยา
3. ไปพบแพทย์
4. ปรึกษาเพื่อน

19. ข้อใดเป็นวิธีปฐมพยาบาลเลือดกำเดาไหลที่ถูกต้องจากการเล่นกีฬา

1. หยุดเล่นทันที ก้มหน้าบีบจมูกให้แน่น หายใจทางปาก
2. หยุดเล่นทันที เงยหน้าขึ้น หายใจทางปาก
3. หยุดเล่นชั่วคราวใช้มือบีบจมูกไว้แล้วเล่นต่อไป
4. หยุดเล่นชั่วคราวใช้ผ้าเช็ดเลือดแล้วเล่นต่อไป

20. ข้อใดเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ที่เป็นลมแดด

1. พาเข้าที่ร่ม และพัดให้ผู้ป่วย
2. พาเข้าที่ร่มให้นั่งพักแล้วกินยาลม
3. พาเข้าที่ร่ม จับนอนหงายให้ดมยา
4. พาเข้าที่ร่ม คลายเสื้อผ้าให้หลวม

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 21 – 25

วันนี้เป็นวันเกิดของฟ้าใส ฟ้าใสตื่นแต่เช้าไปเลือกซื้ออาหารสด ขนม
หวาน และเครื่องดื่มที่ตลาด เพื่อมาจัดงานเลี้ยงเพื่อน ๆ ที่บ้าน เมื่อกลับถึงบ้านฟ้าใสและแม่ช่วยกันประกอบอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ฟ้าใสและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกิจกรรมบันเทิงอย่างสนุกสนาน

21. ฟ้าใสควรเลือกอาหารสดข้อใดจึงจะปลอดภัยและมีประโยชน์ที่สุด

1. ไข่ไก่ หน่อไม้ดอง ลูกชิ้นเด้ง
2. ไข่ไก่ ผักกาดขาว ปลาทู
3. เนื้อหมู ผักกาดดอง กุนเชียงสีแดง
4. เนื้อหมู ลูกชิ้นเด้ง ไข่ไก่

22. ข้อใดเป็นของหวานที่ฟ้าใสควรเลือกซื้อมากที่สุด

1. ท้อฟฟี่หลากสี วุ้นแข็งสีสดสวย เค้กรสส้ม
2. มังคุด บ๊วยหวาน ท้อฟฟี่หลากสี
3. สังขยาฟักทอง เค้กรสส้ม เงาะ
4. เงาะ มะม่วงดอง มังคุด

23. เครื่องดื่มชนิดใดที่เหมาะสมกับฟ้าใสและเพื่อน ๆ

1. นมกล่องรสจืด น้ำผลไม้ น้ำเปล่า
2. นมรสกาแฟ น้ำหวาน น้ำผลไม้
3. ชาดำเย็น น้ำมะพร้าว น้ำเปล่า
4. น้ำส้มคั้น น้ำอัดลม น้ำหวาน

24. เมื่อกลับถึงบ้าน ฟ้าใสควรปฏิบัติตนข้อใดก่อน

1. ดื่มน้ำทันที
2. นั่งพักจนหายเหนื่อย
3. นำสิ่งของที่ซื้อมาจัดเรียง
4. ล้างมือให้สะอาด

25. ข้อใดเป็นกิจกรรมบันเทิงที่มีผลดีต่อร่างกายมากที่สุด

1. เล่นเก้าอี้ดนตรี ร้องเพลง
2. เล่นเก้าอี้ดนตรี เต้นรำ
3. เล่นหมากฮอส เต้นรำ
4. เล่นหมากฮอส ร้องเพลง

----------------------------------------------------------------------------
จบข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 20:11] ( IP A:110.49.235.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 17
   sdafjklasdlfas;f
โดย: asdfadsfas [4 ธ.ค. 54 16:08] ( IP A:124.120.72.136 X: )

ความคิดเห็นที่ 20
   ข้อสอบที่......ดีมาก
โดย: mapobagon tu yi [4 ธ.ค. 54 16:17] ( IP A:124.120.72.136 X: )

คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)

พิมพ์เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่ คอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน