.pantown.com : ชุมชนธนารักษ์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
หน้าแรก
พบเจ้าบ้าน
ประวัติที่ราชฯ
กฎหมาย2464-84
กฎหมาย2485-17
กฎหมาย2518-ปัจจุบัน
ขอใช้ที่ราชพัสดุ
นำส่งขึ้นทะเบียน
ส่งคืน
ขอรื้อถอน
ถอนทะเบียน
ขอตัดต้นไม้
ขอสร้างสวนสาธารณะ1
ขอสร้างสวนสาธารณะ2
ขอผ่อนผันส่งคืน
แจ้งไฟไหม้
ขอเช่าที่ราชพัสดุในเขตชลประทาน
โทษทางวินัย
มติ ปปป
ธพ.ทั่วประเทศ
ทะเบียน ธพ.อต.
ห้องทำงาน-นานาสาระ
[74038]


รวมผู้เข้าชมเว็บ
Web Design Factory
สมบัติในเรือนใจ
ผ่านมา 2 ปีแล้ว
ถ้านับวัน-เวลาจากวันนี้ไป
จะครบ 3 ปี เต็ม

วัน - ชั่วโมง - นาที - วินาที
เพลงที่เธอชอบมากที่สุด
myfirstbrain
ตรวจสอบโลก
ภูมิอากาศ ฟ้า ฝน
แผนที่ลม 1000 hPa
แผ่นดินไหว
เส้นทางเดินไต้ฝุ่น
ตรวจสอบเหตุการณ์วันนี้
board พลังจิต
สื่อนิติบัญญัติ
สื่อสาธารณะออนไลน์
ดูดวง
ฟังพระคัมภีร์ mp3
รวมสุดยอดสารคดี
ความเร็วอินเตอร์เน็ต
เที่ยวทั่วไทย
ทำกับข้าว
พักผ่อนง่ายๆกันดีกว่า

   ใช้ระเบียบที่ราชพัสดุ พ.ศ.2485 ถึง ปี พ.ศ. 2517

อ่านต่อ หรือ โหลดกฎหมายที่ราชพัสดุทั้งหมดได้จากเว็ปกรมธนารักษ์ ครับ