ชุมชนธนารักษ์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
หน้าแรก
พบเจ้าบ้าน
ประวัติที่ราชฯ
กฎหมาย2464-84
กฎหมาย2485-17
กฎหมาย2518-ปัจจุบัน
ขอใช้ที่ราชพัสดุ
นำส่งขึ้นทะเบียน
ส่งคืน
ขอรื้อถอน
ถอนทะเบียน
ขอตัดต้นไม้
ขอสร้างสวนสาธารณะ1
ขอสร้างสวนสาธารณะ2
ขอผ่อนผันส่งคืน
แจ้งไฟไหม้
ขอเช่าที่ราชพัสดุในเขตชลประทาน
โทษทางวินัย
มติ ปปป
ธพ.ทั่วประเทศ
ทะเบียน ธพ.อต.
ห้องทำงาน-นานาสาระ
[54568]


รวมผู้เข้าชมเว็บ
Web Design Factory
สมบัติในเรือนใจ
ผ่านมา 1 ปีแล้ว
ถ้านับวัน-เวลาจากวันนี้ไปอีก

วัน - ชั่วโมง - นาที - วินาที

จะครบ 2 ปี นับจากวันที่
พระเจ้าได้มารับบุตรของพระองค์
คุณบัว(สุนีย์ จันทนเสวี) กลับไป
สู่ชีวิตนิรันดร์ อยู่ในพระนิเวศ
ของพระองค์บนสรวงสวรรค์
เพลงที่เธอชอบมากที่สุด
myfirstbrain
ตรวจสอบโลก
ภูมิอากาศ ฟ้า ฝน
แผนที่ลม 1000 hPa
กู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่
อุทกวิทยาภาคเหนือ
แผ่นดินไหว
เส้นทางเดินไต้ฝุ่น
ตรวจสอบเหตุการณ์วันนี้
board พลังจิต
สื่อนิติบัญญัติ
สื่อสาธารณะออนไลน์
ดูดวง
ฟังพระคัมภีร์ mp3
รวมสุดยอดสารคดี
ความเร็วอินเตอร์เน็ต
เที่ยวทั่วไทย
ทำกับข้าว
พักผ่อนง่ายๆกันดีกว่า
TV Channel

   ตัวอย่าง หนังสือการขอขึ้นทะเบียน/การขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ทะเบียนที่ราชพัสดุ

1.(แบบ ทร.03 ใช้ในการนำส่งที่ดินราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.03ได้ทางhttp://web2.treasury.go.th/internet/spi/03.pdf

2.(แบบ ทร.04 ใช้ในการนำส่งอาคารที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.04ได้ทาง http://web2.treasury.go.th/internet/spi/04.pdf

3.(แบบ ทร.05 ใช้ในการนำส่งอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.05ได้ทาง
http://web2.treasury.go.th/internet/spi/05.pdf

ตัวอย่างหนังสือที่เอกสารไม่ครบ ส่งกลับเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

ตัวอย่างการกรอกแบบ ทร.03-04 หรือ 05 พร้อมลงนาม ให้ครบถ้วน