.pantown.com : ชุมชนธนารักษ์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
หน้าแรก
พบเจ้าบ้าน
ประวัติที่ราชฯ
กฎหมาย2464-84
กฎหมาย2485-17
กฎหมาย2518-ปัจจุบัน
ขอใช้ที่ราชพัสดุ
นำส่งขึ้นทะเบียน
ส่งคืน
ขอรื้อถอน
ถอนทะเบียน
ขอตัดต้นไม้
ขอสร้างสวนสาธารณะ1
ขอสร้างสวนสาธารณะ2
ขอผ่อนผันส่งคืน
แจ้งไฟไหม้
ขอเช่าที่ราชพัสดุในเขตชลประทาน
โทษทางวินัย
มติ ปปป
ธพ.ทั่วประเทศ
ทะเบียน ธพ.อต.
ห้องทำงาน-นานาสาระ
[73385]


รวมผู้เข้าชมเว็บ
Web Design Factory
สมบัติในเรือนใจ
ผ่านมา 2 ปีแล้ว
ถ้านับวัน-เวลาจากวันนี้ไป
จะครบ 3 ปี เต็ม

วัน - ชั่วโมง - นาที - วินาที
เพลงที่เธอชอบมากที่สุด
myfirstbrain
ตรวจสอบโลก
ภูมิอากาศ ฟ้า ฝน
แผนที่ลม 1000 hPa
แผ่นดินไหว
เส้นทางเดินไต้ฝุ่น
ตรวจสอบเหตุการณ์วันนี้
board พลังจิต
สื่อนิติบัญญัติ
สื่อสาธารณะออนไลน์
ดูดวง
ฟังพระคัมภีร์ mp3
รวมสุดยอดสารคดี
ความเร็วอินเตอร์เน็ต
เที่ยวทั่วไทย
ทำกับข้าว
พักผ่อนง่ายๆกันดีกว่า

   ตัวอย่าง หนังสือการขอขึ้นทะเบียน/การขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ทะเบียนที่ราชพัสดุ

1.(แบบ ทร.03 ใช้ในการนำส่งที่ดินราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.03ได้ทางhttp://web2.treasury.go.th/internet/spi/03.pdf

2.(แบบ ทร.04 ใช้ในการนำส่งอาคารที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.04ได้ทาง http://web2.treasury.go.th/internet/spi/04.pdf

3.(แบบ ทร.05 ใช้ในการนำส่งอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.05ได้ทาง
http://web2.treasury.go.th/internet/spi/05.pdf

ตัวอย่างหนังสือที่เอกสารไม่ครบ ส่งกลับเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

ตัวอย่างการกรอกแบบ ทร.03-04 หรือ 05 พร้อมลงนาม ให้ครบถ้วน