.pantown.com : Bromeliads In Love
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

เขียน โดย คุณ พนม สันธนะสุข
จัดพิมพ์ โดย คุณ สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

ภาพ Neo. Pendula ที่เห็น เป็นภาพ ที่ อ.สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ได้วาดไว้ ผสมผสาน กับ เทคนิค และข้อมูล ความรู้ในการเลี้ยง สับปะรดสีของ คุณ พนม สันธนะสุข กูรู อีกท่านหนึ่งแห่งวงการสับปะรดสี ทั้งสองท่าน ได้จัดทำใบปลิวในเชิงความรู้แจก ผู้รัก และชื่นชอบสับปะรดสี ถือว่าทั้งสองท่านทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง หาอ่านได้ที่แผงค้า สับปะรดสี ที่จตุจักร วันพุธ - พฤหัส