.pantown.com : ดื่มน้ำฝนธรรมชาติ สุขภาพดีกว่า
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   คู่มือเครื่องกรองน้ำฝน พรพิรุณ

ส่วนประกอบ
ท่อ พีวีซี. รูปตัว ”U” 1 อัน
ทรายกรองน้ำฝน 14 กก.
ก๊อกน้ำบอลล์วาวล์ 1 อัน
เหยือกน้ำพลาสติก 1 อัน
ฝาครอบพลาสติก 1 อัน
ตะปูเกลียว+แป้นยาง ใช้ยึดผนัง 1 อัน
ตะปูเกลียวตัวเล็ก ใช้ยึดฝาครอบ 1 อัน
หนังสือคู่มือ (ที่ถืออยู่นี้) 1 เล่ม

1.การเลือกที่ตั้งเครื่องกรองน้ำฝน
ที่ตั้งเครื่องกรองน้ำฝน ควรจะอยู่ในบริเวณที่สะดวกกับการใช้งาน เช่น บริเวณห้องอาหาร ห้องครัว หรือบริเวณที่ตั้งโอ่งเก็บน้ำฝน ควรตั้งโดยตรงกับพื้นและอยู่ชิดผนัง.

2.การติดตั้งเครื่องกรองน้ำฝน
ให้ติดตั้งก๊อกน้ำเข้ากับเครื่องกรองน้ำฝนก่อน โดยใช้มือหมุนเข้าไป ไม่ควรใช้ประแจขัน แล้วจึงติดตั้งเครื่องกรองน้ำฝน โดยใช้ตะปูเกลียวที่มีแป้นยาง ยึดเครื่องกรองน้ำฝนติดกับผนัง อย่าให้เครื่องกรองน้ำฝนล้มได้ การขันตะปูเกลียว จะต้องขันด้วยความระมัดระวัง อย่าให้หัวตะปูเกลียวกดแป้นยางมากเกินไป ขันเพียงให้หัวตะปูเกลียวแตะแป้นยางก็พอแล้ว มิฉะนั้นอาจทำให้รอยเชื่อม พีวีซี.แตกหักได้.

3.การบรรจุทรายใส่เครื่องกรองน้ำฝน
เมื่อยึดเครื่องกรองน้ำฝนติดกับผนังได้มั่นคงแล้ว ตักน้ำสะอาดประมาณ 5 ลิตร ใส่ในเครื่องกรองน้ำฝน แล้วจึงใช้ถ้วยน้ำตักทราย ใส่ในเครื่องกรองน้ำฝน โดยใส่สลับข้างกันไปมา ท่อข้างขวา 1 ถ้วย ท่อข้างซ้าย 1 ถ้วย ค่อยๆใส่ เติมให้ทรายเต็มขึ้นมา เฉลี่ยให้ทรายทั้ง 2 ท่อมีระดับสูงเท่ากัน และอยู่ต่ำจากก๊อกน้ำประมาณ 10 ซม.

4.การล้างละอองทราย
ถึงแม้ทรายจะถูกล้างมาอย่างดีแล้ว แต่ในระหว่างการขนส่ง เมล็ดทรายจะเสียดสีกันเอง ทำให้เกิดละอองทราย เมื่อบรรจุทรายลงในเครื่องกรองน้ำฝน จะสังเกตเห็นว่าน้ำขุ่นหรือมีฟองสีน้ำตาลลอยอยู่ จึงควรล้างทรายที่บรรจุลงในเครื่องกรองน้ำแล้วอีกยก โดยใช้น้ำสะอาดเติมลงในท่อข้างที่ไม่มีก๊อกให้เต็ม ปิดก๊อกน้ำ รอให้น้ำซึมผ่านทรายขึ้นมาในท่อข้างที่มีก๊อกจนเต็ม โดยคอยเติมน้ำในท่อข้างที่ไม่มีก๊อกให้เต็มอยู่เสมอ ถ้ามีฟองสีน้ำตาลลอยอยู่ ให้ช้อนออก เปิดก๊อกน้ำเต็มที่ ให้น้ำไหลแรงๆ เพื่อพาเอาทรายที่อาจตกค้างอยู่ในก๊อกออกไป ปล่อยน้ำจนหมดแล้วปิดก๊อกน้ำ ทำการล้างทรายเช่นนี้อีกสัก 3-4 ครั้ง ทรายก็จะสะอาด เอาฝาครอบปิดปากท่อข้างที่มีก๊อก ขันตะปูเกลียวตัวเล็ก.

5.การบ่มทราย
การบ่มทรายเป็นการทำให้ทรายธรรมดา กลายเป็นทรายที่กรองเชื้อโรคได้ การบ่มทรายสามารถทำได้ โดยการปล่อยน้ำฝนให้ไหลซึมผ่านทรายที่อยู่ในเครื่องกรองน้ำฝน จากข้างที่ไม่มีก๊อกน้ำ ไปสู่ข้างที่มีก๊อกน้ำ ติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในอัตรา 5 ซีซี./นาทีในสัปดาห์แรก และค่อยๆเพิ่มขึ้นถึง 20 ซีซี./นาทีในสัปดาห์สุดท้าย
หากจะใช้เครื่องกรองน้ำฝนทันที โดยไม่ทำการบ่มทรายตามวิธีดังกล่าวข้างต้น ควรนำน้ำที่กรองได้ไปต้มก่อนดื่ม เพราะทรายยังกรองเชื้อโรคไม่ได้ ต่อเมื่อใช้เครื่องกรองน้ำฝนติดต่อกันไปประมาณ 3 เดือน ทรายจึงจะสามารถกรองเชื้อโรคได้เหมือนทรายที่บ่มแล้ว.

6.การกรองน้ำ
ตักน้ำฝนที่ต้องการกรอง 1 เหยือก(ประมาณ 2 ลิตร) เทใส่ลงในท่อข้างที่ไม่มีก๊อกน้ำ น้ำฝนจะค่อยๆซึมผ่านทราย มาขึ้นที่ท่อข้างที่มีก๊อกน้ำ การเทน้ำฝนเข้าไปในเครื่องกรองน้ำฝน ไม่ควรเทครั้งละหลายๆเหยือก แต่ละเหยือกควรเว้นระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง น้ำที่กรองได้จะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นในท่อข้างที่มีก๊อก เมื่อต้องการใช้น้ำดื่ม ก็สามารถเปิดรองจากก๊อกนี้ได้โดยตรง.

7.การล้างทรายกรอง
การใช้เครื่องกรองน้ำฝนโดยปกติแล้ว ถ้าใช้กรองน้ำฝนที่ใส ปราศจากตะกอน จะสามารถใช้เครื่องกรองน้ำฝนได้นานกว่า 10 ปี โดยไม่ต้องล้างทรายกรอง การล้างทรายกรองควรทำต่อเมื่อทรายกรองเกิดการอุดตัน หรือเครื่องกรองน้ำฝนกรองน้ำได้ในอัตราที่น้อยกว่า 1 ลิตรต่อชั่วโมง
การล้างทรายกรอง ไม่ควรเอาทรายทั้งหมดออกมาล้าง เพราะการอุดตัน เกิดขึ้นเฉพาะส่วนบนของทรายในท่อด้านที่ไม่มีก๊อก การเอาทรายส่วนนี้หนาประมาณ 10 ซม.ออกมาล้าง ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ก่อนนำทรายออกมา ควรใช้ผ้าถูสิ่งสกปรก ที่อยู่ภายในท่อด้านที่ไม่มีก๊อกส่วนที่อยู่เหนือทราย ให้สะอาดก่อน แล้วเติมน้ำให้เต็ม (ท่อด้านที่มีก๊อกก็เติมน้ำให้เต็มด้วย) โดยใช้น้ำที่สะอาด ใช้สายยางทำกาลักน้ำ ดูดเอาทรายส่วนที่ต้องการล้างออกมาพร้อมกับน้ำสกปรก ใส่ลงในถังน้ำ ล้าง ทรายในถังน้ำโดย รินน้ำสกปรกทิ้งไป ระวังอย่าให้ทรายไหลตามน้ำออกไป ใส่น้ำสะอาด และใช้มือทั้งสองข้างกอบทรายขึ้นมาถูในมือ ให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากทราย รินน้ำสกปรกทิ้งไป เติมน้ำสะอาดใส่ถังล้างอีก ทำเช่นนี้หลายๆครั้งจนทรายสะอาด จึงนำทรายใส่กลับไปในเครื่องกรองน้ำฝนอย่างเดิม และทำการบ่มทรายตามวิธีที่กล่าวในข้อ5 แต่ใช้เวลาบ่มเพียงครึ่งเดียวก็ใช้ได้.

8.รายละเอียดเพิ่มเติม
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญติดต่อได้ที่ พรพิรุณ 16/29 ซอย ธนินทร17 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 536 1632.

ดื่มน้ำฝนธรรมชาติ
เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

470313