.pantown.com : บารมีหลวงพ่อทรัพย์ พรหมปัญญา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ทำเนียบสมาชิก

เปิดตัวมานานพอสมควรแล้วนะครับ..สำหรับเว็บ "บารมีหลวงพ่อทรัพย์ พรหมปัญญา" วันนี้ขอถือโอกาสแนะนำสมาชิกที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้นะครับ

1. ประสิทธิ์ ไชยกาล (เจ้าบ้าน)
หน้าที่การงาน: รับราชการครู โรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แนะนำตัว: เป็นผู้ดูแลเว็บ(เจ้าบ้าน)=>เป็นจอมยุทธ์หน้าใหม่(กำลังฝึกวิทยายุทธ์ครับ)
ติดต่อ: 08-9705-6830
e-mail: prasitchaiyakan@hotmail.com

2. สมชาย ด้วงสุวรรณ (Somchai)
หน้าที่การงาน: รับราชการครู โรงเรียนบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แนะนำตัว: ที่ปรึกษาประจำเว็บ =>สายตรงหลวงพ่อทรัพย์
ติดต่อ: 086-448-1508

3. พรชัย อ่อนสำลี (บ่อโพธิ์4)
ที่อยู่: 153 ม.4 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
หน้าที่การงาน: รับราชการครู โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แนะนำตัว: สมาชิกประจำ =>ศิษย์หลวงพ่อมหาพันธ์ วัดเนรมิตวิปัสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
=>ผู้ชื่นชอบชินราชอินโดจีนเป็นพิเศษ
ติดต่อ: 089-9598010

4. ชัยยุทธ อัครพล(dekpitlok)
หน้าที่การงาน: เจ้าหน้าที่หอสมุด ม.นเรศวร
แนะนำตัว: สมาชิกประจำ =>สายตรงหลวงพ่อรอด วัดสันติกาวาส
ติดต่อ: 08-4262-8295

5. สมโชค มีสิงห์ชัย (เด็กปลักแรด)
หน้าที่การงาน:
แนะนำตัว: สมาชิกประจำ =>ลูกหลานคนบ้านปลักแรด
ติดต่อ: (กำลังติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์)

6. พงศธร แดงไฟ(ต้น บ้านคลอง)
หน้าที่การงาน: ไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก
แนะนำตัว=> ชื่นชอบพระหลวงพ่อทรัพย์และพระเกจิจังหวัดพิษณุโลกแถบบางระกำ
ติดต่อ =>081-6044145

7. นครไทย123
ที่อยู่ 123 ม.13ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
เป็นพนักงานบริษัทศรีเจริญอินเตอร์เคมี(1990)จำกัด (เคมีเกษตรตราช้างแดง)

8. ต๋อง บางระกำ แนะนำตัว : ลูกหลานคนบางระกำ ชื่นชอบ สนใจพระจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะหลวงพ่อทรัพย์ ติดต่อ : 08-2401-7656

9. chan cdd ที่ทำงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทร. 081-7070276

*****หากมีข้อผิดพลาด หรือท้วงติงใดๆ แจ้งแก้ไขปรับปรุงได้นครับ*****