.pantown.com : วัดโบสถ์โพธิ์ทอง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   เชิญสั่งจองพระกริ่งไตรมาส รุ่น ๒

วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ไม่มีหลักฐานเป็นลายอักษรว่าสร้างตั้งแต่ พ.ศ.ใดมีแต่พระประธานเก่าแก่ที่สร้างด้วยปูนปั้นเป็นศิลปสมัยสุโขทัยมีอายุราว ๗๐๐ ปีเศษ และวัดโบสถ์โพธิ์ทองนี้เป็นวัดพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อทบ ธมมปญโญ คือหลวงพ่อเมืองเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์โพธิ์ทองราวปี พ.ศ.๒๔๐๐ เศษ และอีกรูปหนึ่งที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้คือพระอาจารย์ปาน ซึ่งท่านเป็นคู่สวดให้หลวงพ่อทบ ธมมปญโญ เป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อทบได้เรียนวิชาอาคมด้วย วัดโบสถ์โพธิ์ทองได้มีการพัฒนาด้านถาวรวัตถุขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ หลวงพ่อทบ ธมมปญโญ ได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการเปรียญและในปี พ.ศ.๒๕๑๕-พ.ศ.๒๕๑๘ ทางวัดได้สร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทบ ธมมปญโญ ขึ้นมาหลายรุ่น คือ รุ่นสมเด็จเข็มหัก,จันทร์ลอย,สมเด็จรูปเหมือนไตรมาส,พระกริ่งวิชิตพัชราจารย์,พระกริ่งเพชรกลับ,พระกริ่งไตรมาส,สมเด็จแซยิด,เหรียญแซยิด,สมเด็จเกศบัวตูม,เหรียญทูลเกล้า วัตถุมงคลทุกรุ่นหลวงพ่อทบ ธมมปญโญ ได้อธิฐานจิตปลุกเสกภายในอุโบสถหลังเก่า แต่วัตถุมงคลทุกรุ่นได้หมดไปแล้ว ทางวัดจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคงขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคือสร้างพระกริ่งไตรมาสรุ่น ๒ ลักษณะสร้างเป็นเนื้อทองสำริด ซึ่งทางวัดโบสถ์โพธิ์ทองได้รับชนวนพระกริ่งไตรมาส รุ่น ๑ เมื่อปี ๒๕๑๕ จากคุณวิญญู จันทร์เจ้า และมีญาติโยมที่มีจิตศรัทธา นำพานทองเหลืองเก่า ขันเงินลงหินเก่า มาให้ทางวัดนำไปเป็นส่วนผสมในการสร้างพระกริ่งไตรมาสรุ่น ๒ นี้ และหน้าผากฝังทองคำเหมือนรุ่นแรก และทางวัดยังได้สร้างเนื้อเงินหน้าผากฝังทองคำ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ทำบุญบูชาไว้ เสริมมงคลให้กับตนเอง การสร้างพระกริ่งไตรมาสรุ่น ๒ นี้ ทางวัดสร้างขึ้นจำนวน ๑๔๙๙ องค์ เป็นเนื้อทองสำริดบูชาองค์ละ ๙๙๙ บาท และเนื้อเงินสร้างจำนวน ๑๙๙ องค์ บูชาองค์ละ ๑๙๙๙ บาท เพื่อนำปัจจัยไปก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่ทางวัดกำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในขณะนี้
สั่งจองได้ที่วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ทำพิธีภายในอุโบสถหลังเก่า ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๙น. รับวัตถุมงคลวันที่ ๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐น.
หมายเหตุ เนื้อเงินมีผู้สั่งจองหมดแล้ว เนื้อสำริดสามารถสั่งจอง จ่ายเงินได้ในวันรับวัตถุมงคลวันที่ ๒๒ ตุลาคม เป็นต้นไป สอบถามได้ที่ 056-568-338
.Email watbotphotongnayom@hotmail.co.th
โทร. 081-7072793 / 089-1942434 / 084-2340251 / 080-3444959

พระกริ่งไตรมาส รุ่น ๒