.pantown.com : สำเภาโฮมดีไซน์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
หน้าหลัก
ดูProfileสถาปนิก
ดูราคาค่าแบบบ้าน
วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านทรงไทยประยุกต์
ดูผลงานของเรา
รายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการกับเรา
ตัวอย่างการเขียนแบบเสาเอ็นและทับหลังค ส ล
ตัวอย่างการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา
ตัวอย่างการเขียนแบบขยายฝ้าชายคาหน้าจั่ว
ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านไม้
ลายเส้นแบบบ้านเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
รวมสาระเรื่องบ้าน
[122888]

   มาตรฐานการเขียนแบบเสาเอ็นค.ส.ล ของสำเภาโฮมดีไซน์

หน้าเวปจะเปิดใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer และ Mozilla Firefox เท่านั้น

สำเภาโฮมดีไซน์
โฮมเพจ : http://sampaohome.pantown.com

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบเสาเอ็นค.ส.ล
เขียนแบบและออกแบบโดย :สถาปนิกสำเภาโฮมดีไซน์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ออกแบบและคำนวนโครงสร้างบ้านโดย : วิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพ

๏ มาตรฐานการเขียนแบบเสาเอ็นค.ส.ล
ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ ความสำคัญอย่างมาก ในแปลนบ้านทุกแบบเราได้ระบุตำแหน่งของเสาเอ็นค.ส.ล.ลงไปในแบบบ้านด้วย เพื่อให้การก่อสร้างได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และมีปัญหาน้อยที่สุด

การก่อสร้างเนื่องจากในแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ได้กำหนดตำแหน่งของเสาเอ็นไว้แล้ว การก่อสร้างก็ถือปฏิบัติและดำเนินการก่อสร้างไปด้วย

การเขียนแบบบ้านและเขียนแบบก่อสร้างของสำเภาโฮมดีไซน์ เราจะใส่ใจในรายละเอียดให้ข้อบกพร่องในการทำงานและข้อบกพร่องในการก่อสร้างให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด

๏ มาตรฐานการเขียนแบบทับหลังค.ส.ล
ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ความสำคัญอย่างมาก ในแปลนบ้านทุกแบบเราได้ระบุตำแหน่งของทับหลังค.ส.ล.ลงไปในแบบบ้านด้วย เพื่อให้การก่อสร้างได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และมีปัญหาน้อยที่สุด

และในการก่อสร้างได้ดำเนินการเททับหลังค.ส.ล. ตามรายละเอียดแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ที่ใส่ใจในรายละเอียด และระบุไว้ในแบบบ้าน