.pantown.com : สำเภาโฮมดีไซน์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
หน้าหลัก
ดูProfileสถาปนิก
ดูราคาค่าแบบบ้าน
วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านทรงไทยประยุกต์
ดูผลงานของเรา
รายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการกับเรา
ตัวอย่างการเขียนแบบเสาเอ็นและทับหลังค ส ล
ตัวอย่างการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา
ตัวอย่างการเขียนแบบขยายฝ้าชายคาหน้าจั่ว
ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านไม้
ลายเส้นแบบบ้านเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
รวมสาระเรื่องบ้าน
[127453]

   มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างหลังคาของสำเภาโฮมดีไซน์

หน้าเวปจะเปิดใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer และ Mozilla Firefox เท่านั้น

สำเภาโฮมดีไซน์
โฮมเพจ : http://sampaohome.pantown.com

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา
เขียนแบบและออกแบบโดย :สถาปนิกสำเภาโฮมดีไซน์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ออกแบบและคำนวนโครงสร้างบ้านโดย : วิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพ

๏ มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ความสำคัญอย่างมาก ได้ระบุตำแหน่งของการวางแปประกบกันในแถวสุดท้าย เพื่อให้การก่อสร้างได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และมีปัญหาน้อยที่สุด

การวางแปประกบกันในแถวสุดท้าย ที่ถูกกำหนดไว้ในการเขียนแบบขยายของแบบบ้านสำเภาโฮมดีไซน์ การดำเนินการในการก่อสร้างปฏิบัติด้วยความถูกต้อง

มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ความสำคัญอย่างมาก ในแบบโครงสร้างหลังคาโดยเฉพาะโครงหลังคาเหล็ก ทางวิศวกรของสำเภาโฮมดีไซน์ได้คำนวนโครงสร้างมาให้แข็งแรงโดยส่วนใหญ่จะใช้เหล็กประกบคู่ให้เกิดความแข็งแรง

โครงหลังคาอะเส/ขื่อ,ดั้ง,อกไก่เหล็ก ได้กำหนดใช้เหล็กประกบคู่เพื่อให้เกิดความแข็งแรง โดยมีวิศวกรเป็นผู้คำนวนโครงสร้างโครงหลังคา นอกเหนือจากนี้ในแบบโครงสร้างหลังคาของสำเภาโฮมดีไซน์ยังมีการกำหนดให้มีค้ำยันเหล็กให้แข็งแรงอีกด้วย โดยมีวิศวกรเป็นผู้คำนวนโครงสร้างโครงหลังคา