.pantown.com : siambromeliads
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

SiamBromeliads เว็บไซต์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสัปปะรดสีแห่งใหม่ของเมืองไทยไม่ว่าท่านจะเป็นนักสะสมหน้าใหม่หรือนักเลี้ยงมืออาชีพ, ทุกท่านสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์โดยมี SiamBromeliads เป็นสื่อกลาง. ปัจจุบันสัปปะรดสีได้มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายก็จริงแต่ในด้านของข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเลี้ยงนั้นยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากความหลากหลายของสายพันธุ์ประกอบกับลักษณะของอากาศและภูมิประเทศถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์สัปปะรดสีนั้นๆ. ท่านจะสามารถค้นหาแหล่งความรู้ต่างๆซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ใน Bromeliad Forums โดยส่วนใหญ่จะเป็น คำถาม – ตอบ ในทุกๆด้านเกี่ยวกับสัปปะรดสีเช่น ปัญหา, เทคนิคการเลี้ยงหรือชื่อของต้นไม้ที่มีมากมายซึ่งยากแก่การจดจำเป็นต้น. สำหรับท่านที่ต้องการ ซื้อ – ขาย หรือแลกเปลี่ยนต้นไม้นั้นท่านสามารถตั้งกระทู้หรือตอบได้ในหัวข้อ Sale.

ฉลอม จำเริญ siambromeliads@yahoo.com