The Kick 48
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>รูปภาพมุมต่างๆของสนาม The Kick 48</b>

รูปภาพมุมต่างๆของสนาม The Kick 48
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : The Kick 48 001
คำอธิบายรูป :มองจากสนาม 9 คน เห็นสนาม 7 คนทั้งสองสนาม
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : The Kick 48 002
คำอธิบายรูป :มองจากสนาม 7 คน เห็นสนาม 7 คนและสนาม 9 คน
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : The Kick 48 003
คำอธิบายรูป :มุมมองสนาม จากคลับเฮาส์
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : The Kick 48 004
คำอธิบายรูป :อีกมุมจากคลับเฮาส์ เห็นสนามทั้ง 3 สนาม
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : The Kick 48 005
คำอธิบายรูป :ลูกบอลที่มีให้บริการ ฟรี
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : The Kick48 006
คำอธิบายรูป :สนาม 7 คน ตีเส้น ใส่โกลล์รอต้อนรับพลพรรคนักเตะ
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : The Kick 48 007
คำอธิบายรูป :สมาชิกนักเตะในวันเปิดสนามอย่างไม่เป็นทางการ 30 มีค 2007
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : The Kick 48 008
คำอธิบายรูป :อีกรูปจากวันที่ 30 มีค 2007
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : The Kick48 009
คำอธิบายรูป :มุมคลับเฮ้าส์
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : The Kick 48 010
คำอธิบายรูป :บริเวณโถงรับแขก
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : The Kick 48 011
คำอธิบายรูป :บริเวณที่นั่งพัก
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : The Kick 48 012
คำอธิบายรูป :สนาม 7 คน ทั้งสนาม TK2 และ TK3
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : The Kick 48 013
คำอธิบายรูป :สนามฟุตซอล
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : The Kick 48 014
คำอธิบายรูป :ห้องนำชาย
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : The Kick 48 015
คำอธิบายรูป :ห้องอาบนำชาย
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : The Kick 48 016
คำอธิบายรูป :ห้องน้ำหญิง
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : The Kick 48 016
คำอธิบายรูป :ตู้ลอคเกอร์ที่มีให้บริการสมาชิก
Comment (0)