.pantown.com : queenny-shop
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>สร้อยคอแฟชั่น</b>

สร้อยคอแฟชั่น
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : สร้อยมุขสีทอง 4 ชั้น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอมุขสีทอง ใสออกงานได้สวยงามมาก มีลายเล่นระดับ 4 เส้น เป็นสินค้ามือ 1 ปกติราคา 350.- บาท ลดราคาเหลือ 190.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : สร้อยคอมุขขาว 4 ชั้น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอมุขสี ใส่ออกงานได้สวยงามมากหรือใส่ไปเที่ยวก็น่ารักดี มีลายเล่นระดับ 4 เส้น เป็นสินค้ามือ 1 ปกติราคา 350.- บาท ลดราคาเหลือ 190.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : สร้อยคอเปียสีทอง ปลายประดับเพชร
คำอธิบายรูป :สร้อยคอถักลายเปียสีทอง ดีไซด์แปลกไม่เหมือนใคร ราคาปกติ 350.- ลดราคาเหลือ 190.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : สร้อยคอมุขสีม่วง
คำอธิบายรูป :สร้อยคอมุขสีม่วง ออกแบบดีไซด์สวยงาม เป็นสร้อยยาว สามารถพันสั้นยาวได้ตามชอบ ปกติราคา 299.- ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : สร้อยคอมุขสีทองแบบยาว
คำอธิบายรูป :สร้อยคอมุขสียาว ออกแบบดีไซด์สวยงาม เป็นสร้อยยาว สามารถพันสั้นยาวได้ตามชอบ ปกติราคา 299.- ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : สร้อยคอมุขเปียขาวประดับเพชร
คำอธิบายรูป :สร้อยมุขสีขาวถักเป็นรูปเปีย สลับกับเพชรขนาดพอดีคอ สวยงามใส่แล้วดูดีมีสไตล์ ราคาขายปกติ 299.- บาท ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : สร้อยแฟชั่นยาว ลายผีเสื้อสลับมุขชมพู
คำอธิบายรูป :สร้อยคอมุขสลับกับลายผีเสื้อสีชมพู ใส่ได้ทั้งกับเสื้อยืดและเสื้อทำงาน น่ารักดี ขายราคาำต่ำกว่าทุน จากราคา 159.- บาท ขายเพียง 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : สร้อยคอมุขสีทอง 6 เส้น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอมุขโทนสีทอง ประดับมุขสีทองสลับกับลูกปัดสีทอง รวมแล้วสวยงาม สามารถใส่กับชุดไปเที่ยวหรือทำงานก็ดูดี ปกติขายราคา 259.- ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : สร้อยคอมุขขาวนวลสลับคริสตรัล
คำอธิบายรูป :สร้อยคอมุขสีขาวนวล ร้อยสลับด้วยคริสตรัลดูสวยงามเข้ากันดี สามารถใส่เล่นก็งามหรือใส่ไปงานก็ดูดี ราคาเดิม 299.- ลดเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : สร้อยแฟชั่น
คำอธิบายรูป :สร้อยแฟชั่นแบบยาว ครึ่งบนเป็นมุข ครึ่งล่างเป็นลายหยดน้ำสลับวงกลม วงรี และเหลี่ยมดูน่ารักดี ลดราคา 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่น ลูกปัดเงิน-ทอง
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่นลูกปัดสีเงิน-ทอง ถักเป็นลายเปีย แบบยาว น้ำหนักเบา ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : สร้อยคออินเทรนด์
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่น ลายเปีย 4 เส้น มุข ทอง เงิน ลูกปัดกลมรมดำ สามารถใส่ได้ทุกยุคสมัย ไม่ตกเทรนด์ ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : สร้อยคริสตันทอง แบบสั้น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอคริสตันสีทอง แบบสั้นสามารถใส่พระหรือจี้ได้ ลดราคาเหลือ 100.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : สร้อยคอคริสตันสีฟ้า
คำอธิบายรูป :สร้อยคอคริสตันสีฟ้า ยาวปานกลางระดับอกสามารถใส่พระหรือจี้ได้ ลดราคาเหลือ 100.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : สร้อยคอคริสตันแม่เหล็กสีทอง
คำอธิบายรูป :สร้อยคอคริสตันสีทอง เป็นแม่เหล็กแทนตะขอ แบบสั้นใส่ระดับคอน่ารักดี ลดราคาเหลือ 100.-บาท
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : สร้อยคอคริสตันแม่เหล็กสีม่วง
คำอธิบายรูป :สร้อยคอคริสตันสีม่วง เป็นแม่เหล็กแทนตะขอ แบบสั้นใส่ระดับคอน่ารักดี ลดราคาเหลือ 100.-บาท
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : สร้อยคอคริสตันแม่เหล็กสีชมพู
คำอธิบายรูป :สร้อยคอคริสตันสีชมพู เป็นแม่เหล็กแทนตะขอ แบบยาวระดับอก ลดราคาเหลือ 100.-บาท
Comment (0)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : สร้อยลูกปัดชมพูแบบยาว
คำอธิบายรูป :สร้อยลูกปัดสีชมพู แบบยาว สามารถออกแบบพันให้สั้นยาวได้ตามชอบ น้ำหนักเบามาก ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : สร้อยเปียสีเงิน
คำอธิบายรูป :สร้อยคอเปียสีิเงิน เป็นแบบที่ใส่ได้ทุกวาระไม่ตกเทรนด์ สีเงินไม่ดำน่ารักดี ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่น ดีไซด์เก๋แปลก ยาวระดับอก ใส่แล้วดูดี ลดราคาเหลือ 100.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 21
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่น ดีไซด์เก๋แปลก ยาวระดับอก ใส่แล้วดูดี ลดราคาเหลือ 100.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 22
ชื่อรูป : สร้อยคอมุขสลัปลูกปัดกลมเก๋ดี
คำอธิบายรูป :สร้อยคอมุขสลับลูกปัดกลมสีรมดำ มีเพชรประดับทำให้สวยมากขึ้น ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 23
ชื่อรูป : สร้อยคอใบไม้เพชะ
คำอธิบายรูป :สร้อยคอ รูปใบไม้ ช่วงคอประดับเพชร ดูสวยงามดูดีมีสไตล์ ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 24
ชื่อรูป : สร้อยคอหยดน้ำเพชรระย้า
คำอธิบายรูป :สร้อยคอลายหยดน้ำ ประดับเพชรรอบคอ ใส่แล้วดูดีมาก น้ำหนักเบา สีรมดำ ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 25
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่นสีเงิน
คำอธิบายรูป :สร้อยคอสีเงิน ประดับด้วยเพชรและลูกปัดกลมเล็ก - ใหญ่ น่ารักสวยงาม แบบยาวระดับอก ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 26
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่นสีเงิน
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่น ดีไซด์เป็นชั้นเล่นระดับ สีเงินลายน่ารักแปลกดี ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 27
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่นยาวระดับอก ดีไซด์เก๋ ลดราคาเหลือ 100. บาท
Comment (0)
  รูปที่ 28
ชื่อรูป : สร้อยคอลายเปียยาวสีรมดำ
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่นลายเปีย สีรมดำ ความยาวระดับออก ลดราคาเหลือ 100.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 29
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่นสีรมดำ
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่น ดีไซด์ห้อยตุ้งติ้ง รอบคอสีรมดำ น่ารักเก๋ดี ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 30
ชื่อรูป : สร้อยคอสีรมดำรูปพริก
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่น ลายตุ้งติ้งรูปพริกมีเพชรประดับ ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 31
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่นสีรมดำ
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่นสีรมดำ ออกแบบเป็นแบบระย้าประดับเพชร ใส่ที่คอแล้วสวยงามมาก ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 32
ชื่อรูป : สร้อยคอผีเสื้อน้อย
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่น ลายผีเสื้อแซมด้วยมุข และหัวใจห้อยสวยงามมาก มีเพชรแซมดูสวยยิ่งขึ้น ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 33
ชื่อรูป : สร้อยคอแฟชั่น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแฟชั่นสีรมดำ เล่นระดับ 3 ชั้น มีจี้ตรงกลางประดับเพชรแซมมุกน่ารักดี ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 34
ชื่อรูป : สร้อยคอแบบยาวโบสลับมุข
คำอธิบายรูป :สร้อยคอสายเป็นหนัง ตรงสร้อยประดับด้วยมุขและคริสตัน พร้อมเข็มกลัดโบมีขนไก่แซม น่ารักดี ลดราคาเหลือ 150.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 35
ชื่อรูป : สร้อยลูกปัดทองยาวจี้เพชร
คำอธิบายรูป :สร้อยคอลูกปัดสีทองแบบยาว ประดับด้วยจี้สีทองยาว เก๋ดี (สีทองซีดนิดหน่อย) ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 36
ชื่อรูป : สร้อยคอสีทอง 3 เส้น
คำอธิบายรูป :สร้อยคอสีทอง 3 เส้น เส้นกลางเป็นลายลูกปัดสีเงิน ทอง นาค สวยดี ลดราคาเหลือ 100.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 37
ชื่อรูป : สร้อยทองหัวใจเพชรพวงองุ่น
คำอธิบายรูป :สร้อยสีทอง จี้เพชรหัวใจ ปลายเป็นลูกปัดพวงองุ่น น่ารักมาก (สี่ทองซีดนิดหน่อย) ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 38
ชื่อรูป : สร้อยลูกปัด ลายใบไม้สีเงิน
คำอธิบายรูป :สร้อยคอลายลูกปัดวงรีสีดำ ตัวสร้อยเล่นระดับลายใบไม้สีเงินแบบยาว ลดราคาเหลือ 100.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 39
ชื่อรูป : สร้อยคอสีรมดำแบบยาว
คำอธิบายรูป :สร้อยคอสีรมดำเส้นยาว ลายรูปพัดวงกลมสีวาว คั่นด้วยคริสตันสีม่วงน่ารักดี ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 40
ชื่อรูป : สร้อยคอแบบยาวเล่นระดับรูปเหรียญ
คำอธิบายรูป :สร้อยคอแบบยาว สร้อยเล่นระดับหลายเส้น ลายเป็นรูปเหรียญราชินี 1เส้นเป็นห่วงวงรีสลับคริสตัน น่ารักดี ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 41
ชื่อรูป : สร้อยคอเชือกถัก
คำอธิบายรูป :สร้อยคอเชือก ถักด้วยลูกปัดสีม่วง ปลายทำเป็นจี้สีเหลี่ยมเป็นพุ่มยาวเป็นพวงสวยดี ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 42
ชื่อรูป : สร้อยคอเปียสีทอง
คำอธิบายรูป :สร้อยคอเปียสีทอง แบบติดคอ (สีซีดนิดหน่อย) ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 43
ชื่อรูป : สร้อยคอลูกปัดจี้หินดอกไม้
คำอธิบายรูป :สร้อยคอลูกปัด ตัวสร้อยเป็นคริสตันสลับหินสีชมพู จี้เป็นลายดอกไม้สีชมพูเก๋ดี ลดราคาเหลือ 90.- บาท
Comment (0)
  รูปที่ 44
ชื่อรูป : สร้อยคอยาวลูกปัดสีทองเหลือง
คำอธิบายรูป :สร้อยคอสีทองเหลืองยาว ลูกปัด สลับใบไม้พวกเล็ก สลับเพชร (สีซีดนิดหน่อย) ลดราคาเหลือ 80.- บาท
Comment (0)