.pantown.com : ดอกกัลปพฤกษ์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>พระปิดตาวัดหนัง วัดทอง</b>

พระปิดตาวัดหนัง วัดทอง
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : พระปิดตา เนื้อชินตะกั่ว ลป.ทอง วัดราชโยธา Mt0120
คำอธิบายรูป :พระปิดตา เนื้อชินตะกั่ว หลังยันต์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา ไขเต็ม
ราคา 15,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : พระปิดตา ลป.เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสำริด Mt0203
คำอธิบายรูป :พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสำริด
ราคา 40,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : พระปิดตาวัดหนัง เนื้อชิน Mt0151
คำอธิบายรูป :พระปิดตา วัดหนัง เนื้อชิน
ราคา 5,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : พระปิดตา วัดทอง พิมพ์เล็ก เนื้อทองประสม Mt0149
คำอธิบายรูป :พระปิดตาวัดทอง พิมพ์เล็ก
เนื้อทองประสม
ราคา 20,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : พระปิดตาวัดหนัง พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด Mt0148
คำอธิบายรูป :พระปิดตาวัดหนัง พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ราคา 30,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : พระปิดตา ลป.เอี่ยม วัดหนัง หัวบานเย็น Mt0077
คำอธิบายรูป :พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
หัวบานเย็น เนื้อสำริด
ราคา 45,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก ลพ.ทับ วัดทอง Mt0042
คำอธิบายรูป :พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาเล็ก หลวงพ่อทับ วัดทอง
ราคา 50,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : พระปิดตา ลพ.ทับ วัดทอง พิมพ์เศียรโต Mt0049
คำอธิบายรูป :พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดทอง
พิมพ์เศียรโต
ราคา 50,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : พระปิดตา ลป.เอี่ยม วัดหนัง ยันต์ยุ่ง เนื้อสำริดเงิน Mt0067
คำอธิบายรูป :พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ยันต์ยุ่ง เนื้อสำริดเงิน
ราคา 150,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : พระปิดตา วัดหนังพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองประสม M0179
คำอธิบายรูป :พระปิดตา วัดหนัง พิมพ์ใหญ่
เนื้อทองประสม สภาพเดิม
ราคา 150,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อทองประสม M0180
คำอธิบายรูป :พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดทอง
เนื้อทองประสม
ราคา 250,000 บาท
Comment (2)