.pantown.com : พระเครื่อง Amulet
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>พระนางพญา</b>

พระนางพญา
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : พระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ พิษณุโลก E0009
คำอธิบายรูป :พระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ พิษณุโลก
ราคา ๑ ล้านบาท
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ สระบุรี E0137
คำอธิบายรูป :พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ สระบุรี
ราคา 8,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : พระนางพญา กรุโรงทอ พิษณุโลก E0138
คำอธิบายรูป :พระนางพญา กรุโรงทอ พิษณุโลก
ราคา 70,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : พระนางพญา เข่าบ่วง พิษณุโลก Et0051
คำอธิบายรูป :พระนางพญาเข่าบ่วงพิมพ์เล็ก
พิษณุโลก เนื้อดิน
ราคา 12,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : พระนางพญา วัดเวียง อยุธยา เนื้อดิน Et0095
คำอธิบายรูป :พระนางพญา วัดเวียง อยุธยา
เนื้อดินสีดำ
ราคา 4,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : พระนางพญา ศิลปะอู่ทอง Et0070
คำอธิบายรูป :พระนางพญา ศิลปะอู่ทอง ไม่ทราบที่
ราคา 1,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : พระนางพญา ศิลปะอู่ทอง ไม่ทราบที่ Et0062
คำอธิบายรูป :พระนางพญา ศิลปะอู่ทอง ไม่ทราบที่
ราคา 1,000 บาท
Comment (0)