.pantown.com : พระเครื่อง Amulet
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>พระเนื้อชิน</b>

พระเนื้อชิน
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : พระรอดละโว้ เนื้อทองประสม สร้างโดยเจ้าคุณศรีสนธ์ วัดสุทัศน์ M0006
คำอธิบายรูป :พระรอดละโว้ เนื้อทองประสม สร้างโดยเจ้าคุณศรีสนธ์ วัดสุทัศน์
ราคา 3,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : เหรียญหล่อชินราช วัดสุทัศน์ เจ้าคุณศรีสนธ์สร้าง ปี 2485 M0001
คำอธิบายรูป :เหรียญหล่อชินราชวัดสุทัศน์ เจ้าคุณศรีสนธ์สร้าง ปี 2485 เนื้อทองประสม
ราคา 5,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : พระลีลากลีบจำปา M0069
คำอธิบายรูป :พระลีลากลีบจำปา สุโขทัย เนื้อชิน ขนาดห้อยคอ
ราคา 3,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : พระกำแพงลีลา เนื้อชิน พระชุดเล็ก ดูง่าย M0060
คำอธิบายรูป :พระกำแพงลีลา เนื้อชิน พิมพ์เล็ก เหมาะกับเด็กและสตรี เป็นพระชุดเล็ก ดูง่าย
ราคา 1,500 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : พระหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ พิมพ์รูปลอยองค์ M0046
คำอธิบายรูป :พระหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ พิมพ์รูปลอยองค์ เนื้อทองประสม
ราคา 5,000 บาท
Comment (1)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : พระยอดธง อยุธยา เนื้อสำริด M0044
คำอธิบายรูป :พระยอดธง อยุธยา เนื้อสำริด
ราคา 3,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : พระลีลาเนื้อชิน ขนาดเล็ก ไขเต็ม M0036
คำอธิบายรูป :พระลีลา เนื้อชิน ขนาดเล็ก ไขเต็ม
ราคา 5,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : พระหูยาน อยุธยา เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง M0034
คำอธิบายรูป :พระหูยาน พิมพ์กลาง อยุธยา
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
ราคา 5,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : พระร่วงยืนประทานพร สมัยทวาราวดี M0033
คำอธิบายรูป :พระร่วงยืนประทานพร สมัยทวาราวดี เนื้อชิน พิมพ์เล็ก ชำรุดบ้าง เดิมจากกรุ
ราคา 15,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : เทวรูปโบราณ ขนาดเล็ก เนื้อสำริด M0032
คำอธิบายรูป :เทวรูปโบราณ ขนาดเล็ก เนื้อสำริด
ราคา 20,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : พระยืน สมัยทวาราวดี ขนาดห้อยคอ ชินเงิน M0028
คำอธิบายรูป :พระยืน สมัยทวาราวดี ขนาดห้อยคอ เนื้อชินเงิน
ราคา 15,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : นางสุโขทัย ชินเงิน M0022
คำอธิบายรูป :นางสุโขทัย ชินเงิน
ราคา 5,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : พระยอดขุนพล กรุวัดปืน ลพบุรี ชินเงินแก่ตะกั่ว M0017
คำอธิบายรูป :พระยอดขุนพล กรุวัดไก่ ลพบุรี เนื้อชินเงินแก่ตะกั่ว อายุ 1,000 กว่าปี
ราคา 80,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : พระร่วงนั่งประทานพร ลพบุรี เนื้อชิน M0016
คำอธิบายรูป :พระร่วงนั่งประทานพร ลพบุรี เนื้อชิน
สมบูรณ์
ราคา 10,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : พระอุปคุตเขมร เนื้อทองประสม M0013
คำอธิบายรูป :พระอุปคุตเขมร เนื้อทองประสม
ราคา 3,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : พระยอดขุนพล เพชรบูรณ์ ชินเงิน M0012
คำอธิบายรูป :พระยอดขุนพล เพชรบูรณ์ พิมพ์เงิน
ชินเงิน สภาพเดิม
ราคา 5,000 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่เนื้อสำริด พุทธคุณ M0008
คำอธิบายรูป :พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่เนื้อสำริด
พุทธคุณเช่นเดียวกับพระซุ้มกอ
ราคา 40,000 บาท
Comment (0)