.pantown.com : สำเภาโฮมดีไซน์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
หน้าหลัก
ดูProfileสถาปนิก
ดูราคาค่าแบบบ้าน
วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านทรงไทยประยุกต์
ดูผลงานของเรา
รายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการกับเรา
ตัวอย่างการเขียนแบบเสาเอ็นและทับหลังค ส ล
ตัวอย่างการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา
ตัวอย่างการเขียนแบบขยายฝ้าชายคาหน้าจั่ว
ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านไม้
ลายเส้นแบบบ้านเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
รวมสาระเรื่องบ้าน
[127188]

<center><b>แบบบ้านทรงไทยประยุกต์</b>

แบบบ้านทรงไทยประยุกต์
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-001
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 224 ตร.ม
Comment (3)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-002
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 237 ตร.ม.
Comment (2)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-003
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ210 ตร.ม.
Comment (3)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-004
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 184 ตร.ม.
Comment (2)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-005
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยประมาณ 167 ตร.ม.
Comment (3)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-006
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 196 ตรม.
Comment (3)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-007
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 152 ตร.ม.
Comment (2)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-008
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 153 ตร.ม.
Comment (2)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-009
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 248 ตร.ม.
Comment (2)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-010
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 184 ตร.ม.
Comment (2)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-011
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 172 ตร.ม.
Comment (2)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-012
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 71 ตร.ม.
Comment (2)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ Sp1-013
คำอธิบายรูป :แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ยกใต้ถุนสูง3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 254 ตร.ม.
Comment (2)