.pantown.com : ศิลปะกับชีวิต
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
สวัสดี!
ศิลปะ
ศ๓๒๑๐๑
ศ๓๒๑๐๒
ดนตรีกับชีวิต
บทเพลงเพื่อแม่
บทเพลงเพื่อพ่อ
หยดน้ำ หยดชีวิต
มีอะไรก็คุยกัน
กิจกรรม
เก็บการเรียนรู้
โฟล์ค-แซว
ศิลปะ โฟล์ค-แซว
โฟล์ค-แซว ในอดีต
แฟ้มสะสมผลงานฯ
More Than Arts
BUT SLOW BUT
[29129]   "ศิลปะ โฟล์ค-แซว" : เพลงพื้นบ้านร่วมสมัย
*****
"ศิลปะ
โฟล์ค
-แซว"
*****
Folk
Sael
Arts
*****
*****
การเดินทางจากบทเพลงพื้นบ้านสู่บทเพลงร่วมสมัย เริ่มต้นเดินทางเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยโครงการค้นคว้าวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ของครูไพบูลย์ สายแก้วลาด
หลังจากนำเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ ๔ ในวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้น

นักเรียนต้นแบบที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มแรกคือ “วงสะดุ๊งโหยง”
ได้เปิดตัวสาธิตการแสดงเผยแพร่ให้รู้จักกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙
ในงานมหกรรมอาหารอร่อยดีที่สามชุก
(อ่านต่อ...)

Bamboo-tar หรือ กีตาร์ไม้ไผ่ เป็นไอเดียของครูไพบูลย์ ที่อยากดึงความสนใจลูกศิษย์ให้หันมาสนใจเพลงพื้นบ้านพอๆกับเพลงสากล นอกจากนำเพลงโฟร์คซองมาบวกรวมกับเพลงอีแซว เป็นโฟร์คแซวแล้ว ยังร่วมกับนักการภารโรง นำไม้ไผ่ที่มีมากในท้องถิ่น มาประดิษฐ์ ให้เป็นกีตาร์โปร่ง เรียกว่า แบมบูตาร์

แต่พอมาเล่นเป็นวง เสียงกีตาร์โปร่งถูกกลบด้วยเครื่องดนตรีชนิดอื่น จึงดัดแปลงให้เป็นกีตาร์ไฟฟ้า หรือแบมบูตาร์อิเลคทริค มีทั้งกีตาร์คอร์ทและโซโล

เรียกว่าเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้รู้ว่าเพลงพื้นบ้านประยุกต์เข้ากับดนตรีร่วมสมัยได้ทุกแนว และที่เยี่ยมที่สุดคือแบมบูตาร์ กีตาร์ชนิดใหม่ ที่ไม่เหมือนใครในโลกนั่นเองhttp://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=5&p=403&d=71186