.pantown.com : สาวกสายัณห์ สัญญา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ยินดีต้อนรับสู่สาวกสายัณห์ สัญญา

กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงสาวกสายัณห์ทุกท่าน
หมึกซึมยินดีเป็นอย่งยิ่งที่ท่านให้ความเมตตาตา ติดตาม
ผลงานเพลงของพี่เป้ามาตลอด
ขอให้มีความสุขในการฟังและชมเพลงพี่เป้าสายัณห์สัญญาขวัญใจคนเดิมตลอดไป

ซ้ายมือของท่านคือเพลงยอดฮิตเราจัดเตรียมไว้ให้ท่านได้ฟังคลายเหงายามคิดถึงพี่เป้า..
หมึกซึมขอกราบขอบพระคุณ คุณลพบุรีที่รัก เป็นอย่างสูงที่มาช่วยปรับปรุงเวปให้สาวกสายัณห์ สัญญา