แสงทอง 81
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   สายสัมพันธ์ แสงทอง81

เพื่อนของฉัน...อยู่ตรงนั้นสบายดีไหม...เมื่อขอบฟ้ากว้างเราห่างไกล...เธอจะเป็นอย่างไรบ้างคนดี.ส่งใจให.....มันลอยไปหาเธอทุกที่...เชื่อเถอะนะว่าทุกทุกวินาที.....เธอยังคงมีฉัน...คนนี้อยู่ในใจ..อยู่ในใจ...