.pantown.com : พานพบเพื่อผูกพัน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   เว็บสำหรับนักศึกษาฝึกงาน เทอม 1/58 (เทอมปัจจุบัน)

**มีแนะนำขั้นตอนการยื่นขอจบการศึกษา(ในระบบคอมฯ) ให้ในลิ้งค์ดาวน์โหลดด้านล่าง ชื่อไฟล์คือ "10ขั้นขอจบ"

** Post เหล่านี้ ครูได้แปะไว้เป็นปักหมุดบนไลน์กลุ่มฯ ด้วย สามารถไปดูในไลน์ได้เช่นกัน ...

** รายนามที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/58

นัก ศึกษาควรเสนอหัวข้อรายงานฝึกแก่อาจารย์ ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม โดยนำ "ไดอารี่ฝึกงาน" ไปชี้แจงแก่อาจารย์ว่าตนทำอะไรบ้างในแต่ละวัน เพื่อให้ อ.ให้คำปรึกษา

http://sites.google.com/site/ajsongthum/file/naksuksa-fukngan-thexm1 (ดูวิธีการคลิกดาวน์โหลดไฟล์ ที่ภาพด้านบน)

*** กำหนดการสำคัญ เช่น กำหนดชำระค่าเทอม / กำหนดการ-เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอจบการศึกษา 1/58 ฯลฯ (คลิกลิ้งค์แล้ว ให้เลือก "นักศึกษา 1-58" http://regis.dusit.ac.th/calendar/?doc=11&year=

วัน จันทร์ 20 เมษา 58 นี้ น.ศ.จะออกฝึกงาน 1/58 เป็นวันแรก อย่าลืมเอาใบส่งตัวพร้อมเอกสารแนบที่ให้เมื่อวันปฐมนิเทศ ไปให้หน่วยงานด้วยนะครับ ก่อนให้ ควรซีรอกซ์ หนังสือครุฑส่งตัวเก็บไว้กับตัวเอง 1 แผ่น


เอกสารสำคัญที่ต้องศึกษา และใช้ในระหว่างฝึกงาน

1. สรุปกฎระเบียบฝึกงานสำคัญ ที่แจกเมื่อวันปฐมฯ (ชื่อไฟล์ “มอบให้ที่ฝึกงาน)

2. ไดอารี่ฝึกงาน (บันทึกทุกวัน เพื่อเตรียมเสนอเป็นหัวข้อรายงาน)

3. คู่มือกฎระเบียบฝึกงานฉบับเต็ม

4. แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบลา ฯลฯ

5. คู่มือการทำรายงานฝึกงาน

ลิ้งค์ Download เอกสารทั้งหมด ข้างต้น http://sites.google.com/site/ajsongthum/file/naksuksa-fukngan-thexm1 (ดูวิธีการคลิกดาวน์โหลดไฟล์ ที่ภาพด้านบน)