พานพบเพื่อผูกพัน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   3023103 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

**นักศึกษาที่จะส่งงานซ่อมทุกคน ให้มาพบครูที่หน้าห้อง 333 (ตึก3)ในวันพุธที่ 23 ก.ค. วันเดียว เวลา11.00- 12.30 น. มาก่อนเสร็จก่อน กลับก่อน *มาให้เร็วที่สุดนะครับ น.ศ.สอบเสร็จรีบมาเลย เพราะครูมีคุมสอบต่อ

น.ศ.ที่ไม่ได้รับคืนชีทชุดที่ 1 ในห้องสอบ ให้ทำงานมาส่งวันพุธ 23 ก.ค.ดังนี้
ให้นักศึกษาแต่ละคน "เขียนโครงการที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้แก่เด็กและเยาวชน"(เขียนด้วยลายมือ) ตามแบบฟอร์มนี้ มาคนละ 1 โครงการ http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhanNvbmd0aHVtfGd4OjU3NWY0YTk2NTc5OGZjMTY

*****************************************

ลำดับ 28 ณัฐพงษ์ (ซ่อมเสริมแทนการขาดฟังบรรยายปิ่นน้อย)

1.1ให้ ค้นหา(ในเน็ต)ประวัติการทำงานของ กิตติ สิงหาปัด ซึ่งเป็นประวัติ
ในทางที่สังคมชื่นชมยกย่อง รวมถึงคำพูดของกิตติ สิงหาปัด ที่พูดให้แง่คิดแก่สื่อมวลชน และคนในสังคม โดยให้ น.ศ. "เขียนด้วยลายมืออ่านง่าย" ลงกระดาษเขียนรายงาน A4 จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 หน้ากระดาษ

1.2 ทำเช่นเดียวกับข้อ 1.1 แต่ให้ทำของ "ฐปณีย์ เอียดศรีไชย"

จำนวน "ไม่ต่ำกว่า 2 หน้ากระดาษ A4"ด้วยลายมือที่อ่านง่าย

************************************

ลำดับ 22 23 24 25 27 31 39 (ยังไม่ได้Presentงานข่าว)

22 : สรุปข่าวเศรษฐกิจปี 2557 มา 5 ข่าว *ข่าวไม่ซ้ำกัน(จากเว็บไหนก็ได้)โดยทำเป็น พาวเวอร์พ้อยท์ มานำเสนอ

23 : สรุปข่าวการเมืองปี 2557 มา 5 ข่าว *ข่าวไม่ซ้ำกัน(จากเว็บไหนก็ได้)โดยทำเป็น พาวเวอร์พ้อยท์ มานำเสนอ

24 :สรุปข่าวอาชญากรรมปี 2557 มา 5 ข่าว *ข่าวไม่ซ้ำกัน (จากเว็บไหนก็ได้)โดยทำเป็น พาวเวอร์พ้อยท์ มานำเสนอ

25 : สรุปข่าวต่างประเทศปี 2557 มา 5 ข่าว(จากเว็บไหนก็ได้)โดยทำเป็น พาวเวอร์พ้อยท์ มานำเสนอ

27: สรุปข่าวการศึกษาปี 2557 มา 5 ข่าว *ข่าวไม่ซ้ำกัน(จากเว็บไหนก็ได้)โดยทำเป็น พาวเวอร์พ้อยท์ มานำเสนอ

31: สรุปข่าวปัญหาสุขภาพ-สาธารณสุขปี 2557 มา 5 ข่าว *ข่าวไม่ซ้ำกัน (จากเว็บไหนก็ได้)โดยทำเป็น พาวเวอร์พ้อยท์ มานำเสนอ

39: สรุปข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมปี 2557 มา 5 ข่าว *ข่าวไม่ซ้ำกัน (จากเว็บไหนก็ได้)โดยทำเป็น พาวเวอร์พ้อยท์ มานำเสนอ

****************************