ดุสิต รามอินทรา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีดุสิต

เว็ปบอร์ดแห่งนี้ได้ปรับปรุงเเละเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทางนโยบายของกลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่มกันและมีบ้านหลังนี้เป็นที่ติดต่อสื่อสาร แหล่งรวมข้อมูลและภาพกิมกรรมต่างๆ ของทางกลุ่มที่ได้ไปร่วมช่วยเหลือสังคมตามมูลนิธิและสถานที่ต่างๆ ในนามกลุ่ม..."TD ทำดี เพื่อเรา เพื่อสังคม" พี่ๆ น้องๆ ท่านใดสนใจแนวทางของทางกลุ่มสามารถติดต่อพูดคุยได้ที่ overline_1281@hotmail.com