.pantown.com : บ้านสานฝัน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   บ้านสานฝันยินดีต้อนรับค่ะ

บ้านแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

1 จัดกิจกรรมทางการศึกษา เผยแพร่กิจกรรม บริการวิชาการ และธำรงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2 บูรณาการองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ประยุกต์งานของอาจารย์และนักศึกษาซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ในวิชาชีพ
3 นำความรู้สู่ประตูแห่งความเป็นจริง ด้วยการสร้างรายได้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาจากผลงานและของใช้ที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น

ในความฝันและในความจริง ทุกคนต่างมีรักซ่อนไว้ในใจ ทุกคนต่างมีใครเก็บไว้เพื่อคิดถึง ที่นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ตามหาฝัน.......

ตามหาฝันด้วยตัวคุณเอง..... เจ้าบ้านเป็นเพียงผู้ให้ยืมสถานที่ โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกชมเลือกซื้อ และกรุณาซื้อ-ขายของที่ถูกกฏหมายเท่านั้น สงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ ค่ะ

ขอให้มีความสุขในการตามหาฝันนะคะ