โรงเรียนการไปรษณีย์
    โรงเรียนการไปรษณีย์ หน่วยงานในสังกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครนักเรียนประจำปี 2552 หลักสูตร 1 ปี เรียนจบบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2
22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนการไปรษณีย์มีอายุครบ 120 ปี ในปีที่เริ่มดำเนินการเมื่อพ.ศ.2432 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนไปรษณีย์และโทรเลข” รับผู้ที่อ่านออกเขียนได้ อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ฝึกฝนและปฏิบัติงานกิจการไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์
พ.ศ.2471 มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรสอดคล้องกับระเบียบสำนักงาน ก.พ. รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 อายุ 16-20 ปี และมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม” เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 แยกหน่วยงานระดับปฏิบัติการด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมออกจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ในรูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.2540 โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคมต้องปิดการเรียนการสอนไม่มีกำหนด เพราะผลของวิกฤตเศรษฐกิจ จนกระทั่งพ.ศ.2546 ในยุคที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย แยกหน่วยงานเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยโรงเรียนย้ายมาอยู่ในสังกัดไปรษณีย์ไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์” เปิดสอนอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 และได้เปิดรับนักเรียนหญิงเข้าศึกษา นับตั้งแต่พ.ศ.2550
ก่อนหน้าที่โรงเรียนการไปรษณีย์จะย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ในอดีตอาคารเรียนตั้งอยู่ที่ไปรสนียาคาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพานพระปกเกล้า และซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ภาพอาคารเรียนทั้งสามแห่งนี้ได้ปรากฏอยู่บนตราไปรษณียากรที่ระลึก 120 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์ (วันแรกจำหน่าย 22 กุมภาพันธ์ 2552)


ปัจจุบันโรงเรียนการไปรษณีย์มีศิษย์เก่า 63 รุ่น จำนวน 10,441 คน และยังได้รับความสนใจทั้งจากผู้ที่มีวุฒิม.6 และปริญญาตรี สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 คน ขณะที่จำนวนรับเพียง 150 คน (ผู้หญิง 50 คน) เนื่องจากทุกคนที่จบหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับเงินเดือน 7,680 บาท หากทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
-สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง
-อายุ 17-25 ปี
-จบม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00

ระบบการศึกษา
โรงเรียนการไปรษณีย์ ขึ้นตรงกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หลักสูตรที่สอนจึงเป็นหลักสูตรเฉพาะที่สอนที่นี่เพียงแห่งเดียว เพื่อผลิตพนักงานไปรษณีย์ระดับปฏิบัติการให้กับบริษัท กรณีไม่จบการศึกษา ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดค่าใช้จ่าย
-ภาควิชาการ (9 เดือนครึ่ง) จำนวน 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาทั่วไป และภาควิชาภาษาอังกฤษ
-ภาคฝึกปฏิบัติ (2 เดือนครึ่ง) ฝึกปฏิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

ค่าเล่าเรียน
-ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกัน และค่ากิจกรรม 10,000 บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ ค่าเข็มขัด เน็คไท เข็มกลัด สัญลักษณ์โรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ประมาณ 5,000 บาท

วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทัศนคติ รวม 500 คะแนน และสอบสัมภาษณ์

รับสมัคร
เริ่มเปิดรับสมัครปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2552 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

หลักฐานการสมัคร
-ใบระเบียนแสดงผลการเรียนต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด
-หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สด.8 พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงผลผ่านการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน สด.43 พร้อมสำเนา 1 ชุด
-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด
-รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
คนละ 250 บาท


สอบถามเพิ่มเติม ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนการไปรษณีย์ โทร.0-2573-7126, 0-2831-3775 https://www.thailandpost.com, https://www.praisanee.com

โดย: โรงเรียนการไปรษณีย์ [28 เม.ย. 52 19:39] ( IP A:58.9.186.174 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอเสนอชุดเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ไทย '52
จำหน่าย ชุดเตรียมสอบเข้า โรงเรียนการไปรษณีย์

1. คณิตศาสตร์ 70 บาท
2. ภาษาไทย 170 บาท
3. ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงาน ฯลฯ 130 บาท
4. ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 100 บาท
5. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 1-3 105 บาท
6. การทดสอบทัศนคติความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ ฯ 230 บาท
7. สอบสัมภาษณ์ (ปรับใหม่) 100 บาท

> > > รวม 5 วิชา / 7 รายการ / 11 เล่ม / ราคา 905 บาท < < <

* กรณีสั่งซื้อแยกเล่ม (ไม่ยกชุด) เพิ่มค่าส่งลงทะเบียน เล่มละ 20 บาท

** กรณีสั่งซื้อยกชุด ส่งด่วน EMS รวมทั้งสิ้น เพียง 1,000 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)

*** กรณีสั่งซื้อยกชุด แถมฟรี CD MP3 จำนวน 2 แผ่น (ดังรูป)
**** เนื้อหาตรงประเด็น อ่านหมดสอบติดแน่นอน

สั่งซื้อโดยตรง หรือ ติดต่อสอบถาม "สูตรไพศาล"
โทร. 0-2413-4349 , 0-2454-1065 , 0-2455-4957
มือถือ 086-3217373

Link ที่เกี่ยวข้อง : https://www.soutpaisallaw.com/images/bank/AdPost001.pdf
หรือ
https://www.se-ed.com/eShop/(A(Upf5N5WDyQEkAAAAY2FlYjM3NGItMGYwOC00MTgyLWFlMzMtMzk0OTcyMDYzYzE3Wy16bIT7t-cHtxir-ykQ0CWzTlo1))/Products/Detail.aspx?No=9789745200890

Website : https://www.soutpaisallaw.com

โดย: เตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ไทย \'52 [28 เม.ย. 52 19:43] ( IP A:58.9.186.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   รายละเอียดการเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2552

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดโรงเรียนการไปรษณีย์

เป็นหน่วยงาน สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีหน้าที่ในการผลิตพนักงานไปรษณีย์ระดับปฏิบัติการให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาศึกษา 1 ปี

-ภาควิชาการ (9.5 เดือน) วิชาที่ศึกษา

ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชากฎหมาย และ ภาควิชาทั่วไป

-ภาคปฏิบัติ (2.5 เดือน)

ฝึกปฏิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ค่าใช้จ่าย

-ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกัน และค่ากิจกรรม จำนวน 10,000 บาท ตลอดปีการศึกษา

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ เข็มขัด เน็คไท เข็มกลัดสัญลักษณ์โรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ประมาณ 5,000 บาท

เมื่อสำเร็จการศึกษา

-ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 7,680 บาท

-กรณีทำงานให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่ครบ 3 ปี ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดคุณวุฒิของผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือ การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต-ศิลป์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

-ผ่านการเรียนหลักสูตรรักษาดินแดงชั้นปีที่ 3 หรือ ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (สำหรับนักเรียนชาย)

-นักเรียนหญิงสถานภาพโสดคุณสมบัติของผู้สมัคร

-สัญชาติไทย

-อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2527 - 7 พฤษภาคม 2535)หลักฐานประกอบการสมัคร

-สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 1 ชุด ในกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

-รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อสีขาว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

-ใบระเบียบแสดงผลการเรียนต้นฉบับอย่างละเอียดโดยระบุเกรดเฉลี่ยที่ได้พร้อมสำเนา 1 ชุด

-หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สด.8 พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือ หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงผลผ่านการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน สด.43 พร้อมสำเนา 1 ชุดอัตราค่าสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกคนละ 300 บาท (ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สมัครสอบ)

กำหนดการรับสมัคร

ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ (ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandpost.com

คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2552
รวบรวมข้อสอบ ปี 49-51 เพื่อใช้ในการสอบนักเรียนไปรษณีย์ เฉพาะทาง เนื้อหา + ข้อสอบ วิชาละ 300 ข้อ ปีล่าสุด
สนใจติดต่อ พี่พันธ์ 089-2080866

โดย: กำหนดการรับสมัคร [28 เม.ย. 52 19:58] ( IP A:58.9.186.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   https://www.thailandpost.com/press/postSCH2009.pdf
โดย: korn [7 พ.ค. 52 20:06] ( IP A:58.9.219.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เธ™เนˆเธฒเธฃเธฑเธ
โดย: aoyjai2009 @ gmail.com [20 เม.ย. 53 12:05] ( IP A:222.123.248.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   
โดย: aoyjai2009 @ gmail.com [20 เม.ย. 53 12:28] ( IP A:222.123.248.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เรียนจบ กศน. เกรดเฉลี่ย 3.2 เกณฑ์ทหารแล้ว เรียนต่อโรงเรียนไปรษณีย์ได้ไหมครับ/MM
โดย: Ammy_080@hotmail.com [5 มี.ค. 55 9:46] ( IP A:58.8.18.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   จ๊โหลดใบสมัครยังไงหลอคับ ทามไมผมไม่เห็นที่โหลดใบสมัครเลยอ๊คับ
โดย: sanook_php@hotmail.com [23 เม.ย. 55 10:36] ( IP A:182.52.182.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   https://w16xmoz.exteen.com
https://w11coxm.exteen.com
https://y2ctxm.exteen.com
https://l5tjxm.exteen.com
https://w1czxm.exteen.com
https://h10kqxm.exteen.com
https://z14qdxm.exteen.com
https://y6hsxm.exteen.com
https://z13zuxm.exteen.com
https://e2gkoz.exteen.com
https://d2ydoz.exteen.com

https://a11zloz.exteen.com
https://v10wuxm.exteen.com
https://z15fbxm.exteen.com
https://z9dgoz.exteen.com
https://d12hexm.exteen.com
https://a16xnxm.exteen.com
https://q16njxm.exteen.com
https://r15whoz.exteen.com
https://z12ibxm.exteen.com
https://t13rdxm.exteen.com
https://u1gwoz.exteen.com
https://f4unoz.exteen.com
https://m15ukxm.exteen.com
https://h8gyxm.exteen.com
https://q14bsoz.exteen.com
https://b15paxm.exteen.com
https://o8qaoz.exteen.com
https://v1koxm.exteen.com
https://x7fbxm.exteen.com
https://z1mxoz.exteen.com
https://q16ydoz.exteen.com
https://h13ibxm.exteen.com
https://f4uqoz.exteen.com
https://o2wzxm.exteen.com
https://u15laoz.exteen.com
https://a9jnxm.exteen.com
https://i10iuoz.exteen.com

https://v9rdoz.exteen.com
https://p1pnoz.exteen.com
โดย: Orange [6 พ.ค. 56 18:54] ( IP A:124.122.20.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

ขออนุญาตเรียนถามค่ะ

1.ผู้ปกครองจำเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา หรือไม่

2.มีหอพักให้หรือเปล่าค่ะ

smiley

โดย: วิไลย์ภรณ์ [6 มี.ค. 57 15:10] ( IP A:1.4.148.113 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน