osk98ในแวดวงศาลได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดี 2คน
   อ่านข่าวแต่งตั้งโยกย้ายในแวดวงตุลาการปรากฏชื่อเพื่อนสวนฯรุ่น 98ได้รับแตงตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญ 2 คน คือ
1.อภิชาต ภมรบุตร จากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญากรุงเทพฯใต้ไปเป็นรองอธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา
2.โชคชัย รุจินินนาทจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่งธนบุรีเป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี
แจ้งข่าวให้เพื่อนๆ ทราบ ท่านติ่งupdateข้อมูลให้ด้วยนะเพื่อน
ผมเจอและติดต่อกับท่านโชคบ่อย ๆ กำลังเตรียมตัวให้ลูกชายสอบเข้า ม.1 ที่สวนฯในปีหน้าด้วย
โดย: ชา สกลนคร [24 ก.ย. 50 9:29] ( IP A:58.9.69.155 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   อ้าว... ยินดีด้วยครับ ท่าน เจฟ ท่านโชค.....
โดย: ติ่ง 5/4 [24 ก.ย. 50 10:28] ( IP A:203.155.163.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   
....ยินดีด้วยครับ......
โดย: หยิน [24 ก.ย. 50 12:33] ( IP A:202.149.113.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   
ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพื่อนเจฟ

โดย: พลกฤษณ์ อินถา (ขิก 1/7-2/8-3/5-4/2) [24 ก.ย. 50 13:31] ( IP A:58.8.159.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพื่อนโชคชัย รุจินินนาท

ไผ..มีรูปเอามาโพสต์ลงหน่อยนะคร้าบ
โดย: พลกฤษณ์ อินถา (ขิก 1/7-2/8-3/5-4/2) [24 ก.ย. 50 14:26] ( IP A:58.8.159.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ก.ต.ตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นตั้น 1 OSK91 2 OSK98(94) ขึ้นแท่นรองอธิบดีศาลฯ

ก.ต.ตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นตั้น “วิธูร คลองมีคุณ” ขึ้นแท่นอธิบดีศาลอาญา
โดย ทีมข่าวอาชญากรรม ผู้จัดการออนไลน์ 23 กันยายน 2550 18:02 น.

ก.ต.เตรียมประชุมแต่งตั้งโยกย้าย พ.ชั้นต้น 57 ตำแหน่ง พรุ่งนี้ (24 ก.ย.) “โชคชัย รุจินินนาท OSK98(94)” นั่งรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี “อภิชาต ภมรบุตร OSK98(94)” ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นรองอธิบดีศาลทรัพย์สินฯ “ทรงกลด บุญชูกุศล OSK91” ขึ้นแท่นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก ว่า คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ (ก.ต.) เตรียมประชุมพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาระดับอธิบดีศาลชั้นต้น 57 ตำแหน่ง รวมทั้งระดับรองอธิบดี ในวันที่ 24 ก.ย. 2550 นี้ โดยตำแหน่งสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาประกอบด้วย นายวิธูร คลองมีคุณ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลอาญา นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลภาษีอากรกลาง เป็นอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายวรวุฒิ ทวาทศิน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวัชรานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง นายสมเกียรติ เต็งสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายปริญญา อิทธิวิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็น อธิบดีศาลแพ่งธนบุรี
นายสุวิทย์ พรพานิช รองเลขานุการศาลฎีกา เป็นอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางปิยนุช มนูรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายปิยะรัตน์ ตัณฑศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทรัพย์สินฯ เป็นอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายประชา งามลำยวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแพ่ง เป็นอธิบดีศาลภาษีอากรกลาง นายวิทยา พรหมประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ เป็นอธิบดีศาลล้มละลายกลาง

นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลภาค 1 น.ส.รุ่งกานต์ ศรีตระกูลชัย ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นอธิบดีศาลภาค 2 นายมานิตย์ สุขอนันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญา เป็นอธิบดีศาลภาค 3 นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลภาค 4 น.ส.มยุรี จามิกรานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นอธิบดีศาลภาค 5 นายสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นอธิบดีศาลภาค 6 นายฉัตรชัย ไทรโชต ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีศาลภาค 7 นายนพเรศ พันธุ์นรา ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เป็นอธิบดีศาลภาค 8 นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเป็น อธิบดีศาลภาค 9

นายบดินทร์ ตรีรานุรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 1 นางเศรณี ศิริมังคละ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานภาค 2 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 2 นายพงศ์วริศ มีนพัฒนสันติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานภาค 3 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 3 นายวิรัตน์ รีชัยพิชิตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานภาค 4 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 4 นายกีรติ เชียงปวน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 5 น.ส.วรมน ธนกนก ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 6 นายอำนาจ โชติชะวารานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 7 นายเฉลิมพงศ์ ขันตี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานภาค 8 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 8 นายพิเชฐ โพธิวิจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานภาค 9 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 9

บัญชีรองอธิบดีศาล ประกอบด้วย น.ส.นัยนาวุธ จันทร์จำเริญ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายปฏิญญา สูตรสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญา เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายนำ กรุยรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายมนูภาน ยศธแสนย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง เป็นรองอธิบดีศาลแพ่ง นายจรูญ โชครุ่งวรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาเป็น รองอธิบดีศาลแพ่ง นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 เป็นรองอธิบดีศาลแพ่ง นายฐิตินนทน์ สุรดิฐนันท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายอนันต์ คงบริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสมชาย เงารุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสิงห์ชัย ฤาชุตานันท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายวิเชียร แสงเจริญถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะแพ่งธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายวิบูลย์ ศุภสกุลอาภาพิบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี น.ส.ปชาบดี คำปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายโชคชัย รุจินินนาท OSK98(94) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่งธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายระบิล จันทรภิรมย์ ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งธนบุรี นายทวีนัส พรรณพงาพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งธนบุรี

นายอมรรัตน์ กริยาผล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลเยาวชนฯ เป็นรองอธิบดีศาลเยาวชนฯ นายณรงค์ สุธรรมโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลเยาวชนฯ เป็นรองอธิบดีศาลเยาวชนฯ นายอริยะ นาวินธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นรองอธิบดีศาลเยาวฯ นายธีระพล ศรีอุดมขจร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายนพรัตน์ ชลวิทย์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นรองอธิบดีศาลทรัพย์สินฯ นายอภิชาต ภมรบุตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นรองอธิบดีศาลทรัพย์สินฯ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายทรงกลด บุญชูกุศล OSK91 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายดุสิต ฉิมพลีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญา เป็นรองอธิบดีศาลล้มละลายกลาง นายโสภณ พรหมสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลล้มละลายกลาง

พชร ร่อนจม.อำลาตำแหน่ง ชัยเกษม มีลุ้นอสส.คนใหม่
โดย ทีมข่าวอาชญากรรม ผู้จัดการออนไลน์ 23 กันยายน 2550 22:45 น.

พชร.ยอมรับสภาพ ร่อน จม.อำลาตำแหน่งแล้ว หลัง กม.กฎหมายเกษียณอายุอัยการยังไม่ผ่านสภา เหตุ สนช.ต้องเร่งพิจารณา กม.เลือกตั้ง หมดสิทธิ นั่ง อสส.ต่อ จับตาดูประชุม ก.อ. พรุ่งนี้ (24 ก.ย.)อาจมีวาระแต่งตั้ง “ ชัยเกษม นิติสิริ” อสส.คนใหม่

หลังจากคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)ยังไม่ประชุมลงมติเลือกอัยการสูงสุด (อสส.)คนใหม่ของมาดำรงตำแหน่งแทนนายพชร ยุติธรรมดำรง อสส.คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้ แต่ให้ส่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเกษียณอายุอัยการเป็น 70 ปี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณา โดยหวังว่าอาจเสร็จสิ้นภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้อัยการที่จะเกษียณอายุในปีนี้ได้รับการต่ออายุออกไปอีก 1 ปี รวมถึงนายพชร ด้วยนั้น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน แหล่งข่าวสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายพชร ได้ทำสารอำลาตำแหน่ง อสส.มีเนื้อหาระบุผลการผลักดันให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม ปราศจากการแทรกแซง และขอบคุณข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติหน้าที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีตลอดมา ถือเป็นการบอกลาอัยการทั่วประเทศ เนื่องจากยอมรับแล้วว่าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกษียณให้อัยการเกษียณ 70 ปี ที่เสนอไปนั้นจะไม่ผ่านการพิจารณาทันภายในปีนี้ เพราะเหลือเวลาอีกแค่เพียงสัปดาห์เดียว อีกทั้ง สนช. ต้องรีบพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายฉบับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อรองรับการเลือกตั้ง สส.และสว.ในปลายปีนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในเวลานี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า เดิม ก.อ.ได้กำหนดนัดประชุมลงมติเลือก อสส.คนใหม่ ในการประชุม ก.อ.วันที่ 24 กันยายน นี้ แต่ปรากฎว่าเมื่อตรวจสอบแล้วทราบว่า วาระการลงมติเลือก อสส.คนใหม่ ไม่ได้บรรจุอยู่ในการประชุม ก.อ.วันที่ 24 กันยายนแต่อย่างใด แม้การประชุม ก.อ.ในปีงบประมาณ 2550 ตามวาระปกตินี้จะเหลืออีกเพียงครั้งเดียวก็ตาม และสำนักงาน ก.อ.ก็ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายอัยการระดับต่างๆให้ ก.อ.ด้วย ท่ามกลางกระแสข่าวลากการคัดเลือก อสส.ออกไปเป็นต้นเดือนตุลาคม เพื่อตัดคะแนนเสียง ก.อ. ผู้สนับสนุนผู้ท้าชิงบางคน ที่จะต้องเกษียณอายุราชการ

"ผมว่า ก.อ.ควรจะรีบประชุมเลือก อสส.คนใหม่ได้แล้ว เพราะเหลือเวลาอีกเพียงสัปดาห์เดียว อสส.คนปัจจุบันก็จะเกษียณอายุแล้ว แต่สำนักงานอัยการยังไม่มีผู้นำองค์กรเลย ต่างจากตำรวจและศาลที่แต่งตั้งโยกย้ายจะเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ ก.อ.คัดเลือก อสส.มาเถอะเป็นใครก็ได้ เพราะเหลือเวลาน้อยแล้ว และยังต้องส่งชื่อให้ สนช.รับรองตามรัฐธรรมนูญใหม่ด้วย" แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม นายพิมล รัฐปัตย์ ประธาน ก.อ.สามารถนำเรื่องการคัดเลือก อสส.คนใหม่ เข้าสู่ที่ประชุม ก.อ.ในวันที่ 24 กันยายน เป็นวาระจรได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ กรรมการ ก.อ.ได้ลงมติคัดเลือก โดยผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้กรรมการ ก.อ.ลงคะแนนเป็นคนแรก ได้แก่ นายชัยเกษม นิติสิริ รองอัยการสูงสุดคนที่ 1 หากได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งจาก ก.อ.ทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน ( ก.อ.ที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็น อสส.ไม่มีสิทธิลงคะแนนและต้องออกจากห้องประชุม) สำนักงานอัยการสูงสุดก็จะเสนอชื่อ นายชัยเกษม ให้กับ สนช. ซึ่งทำหน้าที่แทนวุฒิสภาให้การรับรองตามรัฐธรรม พ.ศ.2550 แต่หากนายชัยเกษม ได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ก็ต้องเสนอชื่อคนต่อไป คือ นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ รองอัยการสูงสุดคนที่ 3 ซึ่งหากยังได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งอีก ตามหลักเกณฑ์แล้วก็จะมีการเสนอชื่ออัยการในระดับผู้ตรวจการอัยการ อาทิ นายปริญญา ศรีวัฒนพงศ์ นายอนุชาติ คงมาลัย OSK81 นายถาวร พานิชพันธ์ นายสีมา วรรโกวิท นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล ร.ท.มนัส อุบลทิพย์ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายไพสิทธิ์ กนกเวชยันต์ นายวันชัย สร้อยทอง นายภราดร ศรีศุภรางค์กุล และนายตระกูล วินิจฉัยภาค ตามลำดับ เพราะรอง อสส.อีก 4 คน ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญทอง นายปรีชา วราโห นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน และนายเรืองนนท์ เรืองวุฒิ จะเกษียณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวเก็งที่จะได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย นายชัยเกษม เพราะมีอาวุโสเป็นอันดับ 1 อีกทั้งเมื่อการเลือก อสส.ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2548 นายชัยเกษม ก็เคยอกหักพ่ายแพ้คะแนนต่อนายพชร ไม่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง อสส.มาครั้งหนึ่งแล้ว ส่วนนายจุลสิงห์ มีความอาวุโสเป็นลำดับถัดมา หากทั้งสองไม่ได้รับเลือก ในระดับผู้ตรวจราชการอัยการน่าจับตามองมากที่สุด คือนายอรรถพล แม้อาวุโสยังน้อย เหลืออายุราชการอีก 3 ปี แต่ถือเป็นคนสนิทของนายพชร ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ อธิบดี ก.อ. จนกระทั่งมาเป็นผู้ตรวจราชการอัยการ เป็นหัวหน้าคณะทำงานอัยการรับผิดชอบว่าความคดียุบพรรคการเมือง

สำหรับรายชื่อ ก.อ.มี 15 คนประกอบด้วย นายพิมล รัฐปัตย์ ประธาน ก.อ. นายพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุด (อสส.) รองประธาน ก.อ. นายชัยเกษม นิติสิริ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายสมศักดิ์ บุญทอง นายปรีชา วราโห รอง อสส. 4 คนเป็น ก.อ.โดยตำแหน่ง ส่วน ก.อ.จากการเลือกตั้งรวม 6 คนมีนายเรืองนนท์ เรืองวุฒิ รอง อสส. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายวันชัย สร้อยทอง ผู้ตรวจราชการอัยการ นายอมร วิลินทรานุช นายวรท ศรีไพโรจน์ นายวิทยา ปัตตพงศ์ อัยการอาวุโส และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมี นายกิตติพงษ์ กิติยารักษ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พล.อ.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และนายวิมุติ บัวจันทร์
โดย: ตี๋ [24 ก.ย. 50 16:24] ( IP A:58.8.129.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
โดย: เอี๋ยว [24 ก.ย. 50 17:19] ( IP A:58.8.46.42 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
โดย: อรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย (ผง ) [24 ก.ย. 50 17:47] ( IP A:125.25.214.51 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ยินดีครับ...เพื่อนเรายอดเยี่ยมจริงๆ
โดย: วิชา 1/4 ,2/14,3/6,4/15,5/15 [24 ก.ย. 50 18:47] ( IP A:124.120.25.77 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ยินดีด้วยเจฟ
โดย: หัวหน้าห้อง5/1 [24 ก.ย. 50 21:55] ( IP A:125.24.80.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ยินดีด้วย เจฟ
โดย: สกล [25 ก.ย. 50 12:20] ( IP A:202.176.81.80 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ร่วมแสดงความยินดี
และยังระลึกถึงกันครับ
โดยเฉพาะเสี่ยขิก ที่มีข้อมูลพร้อมมาก
โพสท์ได้ในทันทีที่รู้ข่าว
เห็นรูปนี้แล้ว นึกเคลิ้มถึงฟามหลังว่ะ
ไม่รุเมื่อไหร่
จะได้ไว้ผมทรงนี้อีก
โดย: เจฟ [25 ก.ย. 50 13:39] ( IP A:203.113.34.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   เอ้อ.. สำหรับโชคชัย รุจินินนาท
พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้านัก
เพราะเขาเคยบอกผมว่าอยู่สวนฯ ถึง ม.ศ.3 เท่านั้น
แต่ก็เป็นผู้พิพากษารุ่นเดียวกัน ( 28 )
จะพยายามหารูปเท่ ๆ มาให้ละกัน

ผู้พิพากษารุ่นนี้ ก็ยังมีสวนฯ 98 อีก 2 คน
ณัฐพงษ์ วงศิวะวิลาส
จำห้องได้เฉพาะ 4 และ 5 ทับ 2
ขอตำแหน่งผู้บริหารศาลเฉพาะที่ภาค 5 ( เชียงใหม่ ) เท่านั้น
คงจะเป็นเพราะบุตรทั้งสี่ เรียนอยู่ที่นั่น
เมื่อไม่ว่างเลยสละสิทธิ์
ขออยู่ที่เดิม กองเซ็นเซอร์ อุทธรณ์ 5 ค่อไป

อีกคน
จักกฤษณ์ เจนเจษฎา
อยู่กองเซ็นเซอร์ อุทธรณ์ 6 ( รัชดา )
เรียนวิทย์ จำห้องไม่ได้
จะถึงคิวผู้บริหารปีถัดไป

นอกจากนี้ มีสวนฯ 98 เป็นผู้พิพากษาอีกหลายคนในรุ่นต่อๆ ไป
รวมรุ่นผมแล้วก็ประมาณเกือบ 10 คน ได้คร้าบ
โดย: เจฟ [25 ก.ย. 50 14:12] ( IP A:203.113.34.7 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   โอโห... เยี่ยมมาก ไอ้เพื่อนเจฟ... ว่างเมื่อไร เชิญร่วมก๊วน Golf 98หน่อยนะเว้ย... หรือว่า มึงจะเป็นเจ้าภาพ แถว Uniland บ้าง สนมั้ย.. (อ้าว ... กูชวนมันหรือ มันชวนกูวะ)
ยินดีหลายๆๆๆเว้ย....
โดย: ติ่ง 5/4 [25 ก.ย. 50 15:58] ( IP A:203.155.163.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา หรือท่านจิ๋ม เรียนห้อง5/13 กับท่านดวง ท่านเป็ด คราบ คงจะใกล้ขึ้นรองอธิบดีเร็วๆนี้ละมั้ง
โดย: ผมเอง [25 ก.ย. 50 20:27] ( IP A:58.9.57.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ยินดีกับท่านเจฟ และท่านโชค และยินดีล่วงหน้ากับท่านจุ๋มจิ๋ม นะครับ ถ้าว่างเชิญร่วมกอล์ฟ OsK98 อย่างที่ท่านติ่งว่านะครับ อยากเจอ อยากเจอ
โดย: พิจิตร [25 ก.ย. 50 22:44] ( IP A:128.88.255.122 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ยินดีด้วยครับ ท่านเจฟ และท่านโชคชัย ยังคิดถึงเพื่อนเสมอ
โดย: หมวด จ (พิชัย .. มธ 241) [26 ก.ย. 50] ( IP A:71.222.122.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   
จักกฤษณ์ เจนเจษฎา (จิ๋ม)
อยู่กองเซ็นเซอร์ อุทธรณ์ 6 ( รัชดา )
เรียนวิทย์ จำห้องไม่ได้
จะถึงคิวผู้บริหารปีถัดไป
******************

ถูกต้องถูกตัว อ่ะเปล่าเพื่อนเจฟ ยืนยันหน่อย
ให้เมียไปส่งลูกเรียนพิเศษ ซักเสาร์นึงได้มั๊ย..แล้วมานั่งจิบเบียร์ เชียรเพื่อนเล่นบอลข้างสนาม กับหัวหน้าห้อง 5/1 (ธานินทร์) ..มันส์มากนะ
ถามไอ้เป็ด..ดิ..เพื่อนเจฟ

โดย: พลกฤษณ์ อินถา (ขิก 1/7-2/8-3/5-4/2) [26 ก.ย. 50 1:30] ( IP A:58.8.156.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   รูป คห19 คือจักรกฤษณ์ (จิ๋ม)5ถูกต้องแล้วครับ
โดย: ปู่ [26 ก.ย. 50 10:46] ( IP A:124.120.74.75 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   กูไม่เห็นหน้าท่านจิ๋มมาเกือบ 30 แล้ว ขอบคุณที่ท่านขิกเอามาลง เหลือแต่รูปท่านโชค แห่งศาลอาญาธนบุรี เดี๋ยวคงมีคนเอามาลง
โดย: ชา 5/13 [26 ก.ย. 50 11:59] ( IP A:58.9.60.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ขอแสดงความยินดีกับท่านเจฟและโชคด้วยครับ

สำหรับจักรกฤษณ์แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยแล้วกัน

ห้องกูเอง....ห้อง13จงเจริญ...

โดย: กฤษณ์ 5/13 [26 ก.ย. 50 15:56] ( IP A:203.150.123.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ยินดีด้วยกับทั้งสามหน่อ OSK98 จงเจริญ
โดย: เป็ด [26 ก.ย. 50 21:37] ( IP A:58.8.134.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   ดีใจด้วย...เจฟ

โดย: ตี๋ [27 ก.ย. 50 20:28] ( IP A:58.8.118.11 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   รูปจักกฤษณ์ ถูกต้องคร้าบขิก
พิจารณาแล้ว เป็นภาพที่ถ่ายไม่นานมานี้ชัวร์
( แววผู้บริหารออก )

เดี๋ยวโยกย้ายเสร็จ หายยุ่งแล้วจะเร่งเคลียร์กับ ผบ.
จัดเวรรับส่งลูกเสียใหม่
แล้วสังสรรค์กันนะ
โดย: เจฟ [28 ก.ย. 50 11:51] ( IP A:203.113.35.11 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   

เพื่อนเจฟ รูปจักกฤษณ์ รูปนี้ถ่ายเมื่อ 21 กรกฎาคม 2550 วันที่ทีมวิทย์ แข่งกับทีมศิลป์
ที่สนามหูกวาง ริมทางด่วนรามอินทรา

ดังนั้นตามที่เพื่อนเจฟ พิจารณาแล้วว่ารูปนี้ถ่ายเมื่อไม่นานมานี้นั้น ถือว่าถูกต้อง.... พิพากษายืน
โดย: พลกฤษณ์ อินถา (ขิก 1/7-2/8-3/5-4/2) [28 ก.ย. 50 14:18] ( IP A:58.8.162.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ## คห 25## เห็นด้วยกับท่านเจฟ อย่าลืมชวนท่านโชค+ท่านจิ๋ม ไปร่วมด้วยนะ....
โดย: ชา 5/13 [29 ก.ย. 50 8:30] ( IP A:203.156.35.189 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ได้รูปท่านโชคชัยมาแล้ว
ชัดที่สุดแค่นี้

โดย: เจฟ [30 ก.ย. 50 14:49] ( IP A:203.113.67.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   ยินดีด้วยนะ เราติดตามข่าว อยู่ห่างไปหน่อยนะ ขอโทษเพื่อนๆด้วย
โดย: อ๊อด 5/1 [11 ต.ค. 50 9:14] ( IP A:202.44.136.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   ยินดีด้วยครับ ท่านเจฟ เกือบตกแฟม โชดดีตามมาทัน
ถ้าระฆังเขียวไม่กระพริบ คงไม่ได้ยินดี
ขอบใจออ๊ด 5/1เหมือนกัน จงเจริญ สายสะพายเต็มห้องครับ
5/1สายสะพายเยอะจริง ยินดีทุกท่านพร้อมกันเลย เอา..เฮ....
โดย: แผนศิลป์ สาบ้านฆ้อง [11 ต.ค. 50 19:21] ( IP A:125.26.52.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   

หาเจอแล้ว โชคชัย รุจินินนาท อยู่ 3/12..เอาไปดูกันชัดๆโดย: พลกฤษณ์ อินถา (ขิก 1/7-2/8-3/5-4/2) [11 ต.ค. 50 23:45] ( IP A:58.8.155.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   
และนี่คือผู้ร่วมชะตากรรมห้อง ม.ศ.3/12

กิตติศักดิ์ ฤทธิ์เกษม ..เป็ด นวมินทร์
บวรชัย ประคองคำ ....เป็ด กม.4
จาตุรันต์ เวคะวากยานนท์...จ.เจี๊ยบ ตูดปอด
สมบัติ ทองเจริญ ......แบคจอมอันตราย

ขอถามหน่อย ท่านทั้งสี่คนที่เอ่ยนามมานี้ ..จำโชคชัย ฯ ได้ไหมโดย: พลกฤษณ์ อินถา (ขิก 1/7-2/8-3/5-4/2) [11 ต.ค. 50 23:51] ( IP A:58.8.155.70 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน