“สยามศิลปิน” สารคดีเชิดชูเกียรติ 12 ศิลปินเอก
   “..เส้นทางของชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ศิลปินก็เช่นกัน กว่าจะมีวันนี้ ศิลปินแต่ละท่าน
ก้าวข้ามมาได้อย่างไร และอะไรทำให้แต่ละท่านต่อสู้เพื่อศิลปะ....”

คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิ
ศิลปินแห่งชาติ จัดทำรายการสารคดีชีวประวัติศิลปินไทย ชุด “สยามศิลปิน” เพื่อนำเสนอ
เรื่องราวการต่อสู้ ชีวิต ความรัก ของ 12 ศิลปินเอกแห่งสยามประเทศ ภายใต้แนวคิด
“ชีวิต..กำหนดงานศิลปะ ศิลปะ.. ขีดเส้นเดินให้ชีวิต"

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยที่มา
ของการจัดทำสารคดีว่า ต้องการเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยตั้งใจ
ถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปินระดับประเทศในแต่ละสาขา ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น
ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 170 ท่าน

สารคดีชุด “สยามศิลปิน” โครงการแรกนั้นจะจัดทำขึ้น 12 ตอน 12 ศิลปินเอก ในจำนวนนี้
ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีพระปรีชา
สามารถล้ำเลิศในด้านศิลปกรรมต่างๆ ทั้งด้านกวีนิพนธ์ ดนตรี และประติมากรรม และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น องค์อัครศิลปิน
แห่งแผ่นดินสยาม

ส่วนอีก 10 ศิลปินเอก ล้วนแล้วแต่เป็นบรมครูสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์
สถาปัตยกรรม และศิลปการแสดง และเป็นต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ของศิลปินในปัจจุบัน
ประกอบด้วย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่
แห่งกรุงสยาม, หลวงประดิษฐ์ไพเราะ มหาดุริย-กวี 5 แผ่นดิน, จำรัส เกียรติก้อง ช่างเขียน
ภาพเหมือนผู้ยิ่งใหญ่, ส.อาสนจินดา พระเอกนักประพันธ์, ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
บรมครูแห่งนาฏศิลป์ไทย, ศ.ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย, พระเจนดุริยางค์
ผู้วางรากฐานดุริยางคศิลป์ไทย, หลวงวิจิตรวาทการ นักสู้ผู้พากเพียร, ม.ร.ว มิตรารุณ เกษมศรี
ครูช่างสถาปัตยกรรมไทย, และ กุหลาบ สายประดิษฐ์ สุภาพบุรุษ “ศรีบูรพา” โดยบทสารคดี
แต่ละตอนนั้นได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทายาทของศิลปินแต่ละท่านเพื่อให้
เนื้อหาของสารคดีมีความถูกต้องสมบูรณ์

เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตรายการ “สยามศิลปิน” เปิดเผยว่า รูปแบบของรายการจะนำเสนอในลักษณะความเป็น
ดราม่า เน้นอารมณ์ร่วมของผู้ชม ให้เห็นทุกแง่มุมในช่วงชีวิตของศิลปินท่านนั้นๆ รวมทั้งเน้น
ในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในการนำเสนอ โดยจากการจัดทำสารคดีทั้ง 12 ตอนนั้น
ได้มีการพูดคุย สัมภาษณ์ จากผู้เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า 100 ท่าน และถ่ายทำในสถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์นั้นจริงๆ ซึ่งเชื่อว่าสารคดีชุดนี้จะสามารถถ่ายทอดความเป็น “ศิลปิน” ผลงาน ชีวิต
และความรัก ของทั้ง 12 ท่านได้ชัดเจนที่สุด
..................................

สารคดี “สยามศิลปิน” จะทำการแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ทุกวันอังคาร
เวลา 23.00 – 24.00 น. โดยเริ่มแพร่ภาพตอนแรก วันที่ 12 ธันวาคม นี้ เสนอเรื่อง
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม”
โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:13] ( IP A:203.154.215.21 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:13] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:14] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ศ.ศิลป์ พีระศรี

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:15] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   กุหลาบ สายประดิษฐ์

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:15] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ม.ร.ว มิตรารุณ เกษมศรี

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:16] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   จำรัส เกียรติก้อง

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:16] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:17] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   พระเจนดุริยางค์

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:18] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ส.อาสนจินดา

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:18] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:19] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   หลวงประดิษฐ์ไพเราะ

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:19] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   หลวงวิจิตรวาทการ

โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:20] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ย้ำกันอีกทีครับ

สารคดี “สยามศิลปิน” จะทำการแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ทุกวันอังคาร
เวลา 23.00 – 24.00 น. โดยเริ่มแพร่ภาพตอนแรก วันที่ 12 ธันวาคม นี้
เสนอเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม”

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 27 พฤศจิกายน 2549 17:08 น.
โดย: เตี้ย เตาปูน (เจ้าบ้าน ) [28 พ.ย. 49 9:24] ( IP A:203.154.215.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ........อรุณสวัสดิ์คุณเตี้ยฯ
ขอบคุณที่บอกกล่าว เราจะคอยตามชม.
โดย: ผ่านมา [28 พ.ย. 49 9:59] ( IP A:124.121.109.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ดีมากเลยเตี้ย
โดย: เจี๊ยบ [28 พ.ย. 49 13:45] ( IP A:210.213.26.66 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   แวะมา...หา-อาหารสมองจากเบ้านครับ
โดย: บร๊องส์ [8 ธ.ค. 49 13:31] ( IP A:61.19.114.253 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ขอประวัติครูช่างสถาปัตยกรรมไทยได้ไหมค่ะจะขอบคุณมาก
เด็กคณะศิลปประจำชาติ เพาะช่าง
โดย: love_artnakhon@hotmail.com [16 พ.ย. 50 12:58] ( IP A:58.9.124.92 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ขอบคุณมากครับ เนื้อหาพร้อมพระบรมรูป/รูป

โดย: chulakasem @gmail [6 ม.ค. 51] ( IP A:58.9.215.14 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน