ค่ายสานสัมพันธ์จริยธรรมปี2550
   โครงการเข้าค่ายสานสัมพันธ์จริยธรรมอีสานเหนือ ครั้งที่ 2
โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขา 2 กุมภวาปี
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

เสนอโครงการโดย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.วีระพันธ์ ดีเพชร เห็นชอบโครงการโดย ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายกิจการฯ อ.ศราวุธ หงษ์เหิร และ ครูใหญ่ อ.ชาตรี โพธิ์สอน ทั้งนี้อนุมัติโครงการโดย ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน คุณดวงนภา มกรานุรักษ์

อ.วรรษพร แสงโยจารย์ อาจารย์ผู้ดูแลทั่วไป และผู้ประสานงานโครงการกล่าวว่า
“ โครงการนี้ มีหลักการและความเป็นมา คือ การอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบัน นักเรียนจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน เพื่อที่จะดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ก็จำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างบูรณาการ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และเพื่อการทำงานอาชีพในอนาคตของนักเรียนด้วย การจัดกิจกรรมเข้าค่ายสานสัมพันธ์จริยธรรมอีสานเหนือ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เกิดความรักสามัคคีและภูมิใจในสถาบันของตน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการในการเข้าค่ายครั้งนี้ มีทั้งกิจกรรมกลุ่มฝึกความสามารถแบ่งเป็นฐานต่าง ๆ 6 ฐาน ให้ความสนุกสนานและฝึกความสามัคคีไปพร้อมกัน และมีการฝึกอบรมจริยธรรม เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ฟังธรรมะจากพระคุณเจ้า ฟังแนวคิดการดำเนินชีวิตในการเรียนจากวิทยากรพิเศษ และอื่น ๆ ”

“จุดประสงค์สำตัญของโครงการเข้าค่ายสานสัมพันธ์จริยธรรม คือ เน้นให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน สร้างจิตสำนึกที่ดี มีวินัยในตนเอง และมีความรักและภูมิใจในสถานบัน ”

“ ...ส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการนี้เกิดจากการต้องการแก้ไขข้อบกพร่องในกิจกรรมการต้อนรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งพบข้อบกพร่องใน 7 เรื่อง คือ การมาเข้าค่ายสาย การเจ็บป่วยระหว่างกิจกรรม การก่อเหตุทะเลาะวิวาท การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่าย การเกิดเรื่องชู้สาว การให้บริการห้องน้ำห้องสุขาไม่เพียงพอ และไฟฟ้าดับระหว่างกิจกรรมเข้าค่าย ซึ่งข้อบกพร่องเหล่านี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยการนำของ ผช.ครูใหญ่ อ.สราวุธ หงษ์เหิร และคณะทำงาน ได้มีการประชุมศึกษาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขไว้อย่างเหมาะสม จนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว”

“ ...ดังความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการเข้าค่ายสานสัมพันธ์จริยธรรมอีสานเหนือ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา พบว่า เกิดความสำเร็จในทุกด้าน สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทั้ง 7 ประการได้เป็นอย่างดี เกิดความสมบูรณ์ลงตัวของกิจกรรมทุกรายการ ทั้งนี้เพราะ ได้รับความเอาใจใส่ และแรงสามัคคีร่วมมือกันจาก
คณะครูอาจารย์ และนักเรียนที่เป็นสตาฟทีมงานทุกคน”

ชมภาพกิจกรรม และบรรยากาศการเข้าค่ายสานสัมพันธ์จริยธรรมอีสานเหนือ

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 19:58] ( IP A:58.181.206.87 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เริ่มลงทะเบียนและรวมแถวในภาคเช้าอย่างพร้อมเพรียง

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 20:01] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 20:02] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เข้ารับการอบรมและรับทราบกติกาค่าย

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 20:04] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 20:05] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เริ่มพิธีเปิด...

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 20:10] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้กฎหมายและกฎจราจร / ยาเสพติด และอื่น ๆ ได้ความรู้เยอะม้าก.....

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:13] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ทางโรงเรียนมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร.....ตำรวจ

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:15] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   พักรับประทานอาหารกัน......

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:17] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:19] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   บันเทิงหลังอาหาร....อาจารย์เราทำได้....เก่ง ๆ ทุกคนเลย

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:26] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ก่อนเริ่มกิจกรรม....คุยกันก่อนนะ

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:28] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ซ้อมให้พร้อมเพรียง....นะคะ...

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:30] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   พวกหนูอดทนได้...ค่ะ

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:31] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   มาดูกันเร็ว.....รับน้องที่นี่แจ๋ว.....หนุกหนาน.....สามัคคี..ดีมากครับ

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:34] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ทีมอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรม.....เหนื่อย...แต่ก็ทน...ค่ะ

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:36] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   รับบุญ...ฟังธรรม...จากพระคุณเจ้า

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:51] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 21:53] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   การแสดง...เทิดเกียรติสถาบัน...โดยคณะครูอาจารย์

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 22:01] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

โดย: chaw202 [2 มิ.ย. 50 22:03] ( IP A:58.181.206.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   เพื่อนที่เรียนปี2ค่ะ
โดย: tumowen@hotmail.com [2 ก.พ. 52 23:22] ( IP A:124.120.196.88 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   ประวัตินักศึกษา
โดย: caowalit [28 ก.พ. 52 18:30] ( IP A:222.123.9.221 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   ซังอี่มัดสาขา2มาก
โดย: yameepakdee@sanook.com [19 มี.ค. 52 14:20] ( IP A:117.47.238.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   ใครเกียดเพื่อนกู
อีสัตว์มัดไปทำอะไรให้มึงว่ะ

โดย: bow-thiti@hotmail.com [22 ธ.ค. 52 9:49] ( IP A:119.42.112.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   คิดถึงหอจันจิราจังเลย คิดถึงน้องกะทิพูดได้รึยังน้า
คิดถึงอาจารย์ที่รร.ทุกคนด้วย
บังอร สินชัย (มัท)
โดย: bangon-@hotmail.com [22 ธ.ค. 52 19:44] ( IP A:124.122.174.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   คิดถึงอาจารย์ทุกๆคนเลย
คึดถึงเพื่อนๆไม่โทรมาหากันบ้างเลย
จากมัทปี2จ้า

โดย: bangon-@hotmail.com [22 ธ.ค. 52 20:40] ( IP A:124.122.174.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   คิดถึงพี่เก๋นะไปรร.บ้างอะป่าวจาก ฟ้ากะมัท
ตอนนี้มัทเฝ้าร้านเน็ตอยู่สบายดี โทรมามั่งนะ อย่า งกให้มากเข้าใจปะ

โดย: bangon-@hotmail.com [22 ธ.ค. 52 20:48] ( IP A:124.122.174.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   คิดถึงเพื่อนปวช 3/1 จัง ตอนนี้เพื่อนๆ แก๊ง ซ่า สบายดีไหม
คิดถึง เพื่อนมากๆ อ้อม จ๋า ส้ม พิมพ์ อ้อมดำ จอย รวิ พี่นัท
คิดฮอดกันบ้างนะ อ้อม ........ชลบุรี
โดย: wi [16 เม.ย. 53 15:06] ( IP A:222.123.3.122 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   รักอาจารย์ทุกคน จากเด็กทำงาน ชลบุรี
โดย: aom [16 เม.ย. 53 15:08] ( IP A:222.123.3.122 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   คิดถึงดหมือนกัน อ้อม
มาหากันบ้างสิเธอใกล้แค่เนี้ยะ
โดย: อ้อ 3/4 [28 เม.ย. 53 5:25] ( IP A:124.121.190.113 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   คิดถึงอาจารย์ทุกคนจังเลยและคิดถึงเพื่อนๆ3/1รุ่นที่2ด้วยแล้วก็อาจารย์ป้อนมีน้องหรือยังถ้ามีส่งข่าวมาบ้างนะค่ะ
โดย: โบว์สี [28 พ.ค. 53 15:14] ( IP A:125.24.110.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   คิดถึงอาจารย์รัตนา มากคะ

โดย: สุกกัญญา สีสุขา [20 มิ.ย. 53 16:28] ( IP A:125.27.110.75 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   คิดถึงเพื่อนๆๆ 3/1 รุ่น..3... เด็กคอมซ่าบ้าโดดเรียน
อ้อมดำแก้ ขร. เสร็จยังน้อ เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ สู้ๆๆๆจร้า
เพื่อนสาวทุกคนติดต่อกันบ้าง

โดย: วิไลรัตน์ วิชัยวงศ์ [13 ก.ย. 53 16:10] ( IP A:125.26.175.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   คิดถึงน้องเล่ สุริยาจัง
โดย: hanasavaluy@msn.com [17 ก.ย. 53 21:00] ( IP A:222.123.113.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   คิดถึงอาจารย์อรอนงค์ จัง

โดย: venus_k.4@hotmail.com [3 ม.ค. 54 16:20] ( IP A:125.26.195.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   คิดถึงเพื่อนรุ่นแรกทุกคน
โดย: man@mail.com [20 ม.ค. 54 13:59] ( IP A:119.42.88.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   คิดถึง อ. ดุสิต และเพื่อนรุ่นแรกทุกคน

โดย: man@mail.com [8 ก.พ. 54 10:12] ( IP A:119.42.88.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   มั่วๆๆๆๆ....
โดย: วสพำต [25 ก.ค. 55 19:16] ( IP A:210.148.57.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   ดีคับเพื่อนๆทุกคน คิดถึงทุกคนเลย เปงงัยกันบ้างบายดีป่าว smile
โดย: Apichat [25 ก.ค. 55 19:47] ( IP A:210.148.57.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   t

โดย: j [25 ก.ค. 55 19:50] ( IP A:210.148.57.5 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน