ขอเชิญร่วมอบรม สัมมนาในหัวข้อ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รุ่นที่ 2
   

โดย: MOD [19 ก.พ. 49 13:54] ( IP A:58.9.15.231 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ซึ่งลูกคามีความรวดเร็วในการตัดสินใจเลือกสินคาและบริการ จนทําให้บริษัทต้องเพิ่มพูนศักยภาพของกลยุทธและความสามารถของบุคลากร เพื่อเหนี่ยวรั้งและสรางความจงรักภักดีมิใหลูกคาหลุดลอยออกจากวงจรของผลิตภัณฑและบริการของตน ใครยิ่งสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (CRM) มากเทาไรก็จะสามารถยึดเหนี่ยวลูกคาที่สําคัญใหอยูกับตนนานเทานาน

หัวข้อการสัมมนา
1. แนวคิดการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
2. การสร้างสัมพันธภาพแบบครบวงจร ( IRM )
3. วิธีสร้างความประทับใจ เพิ่มความภักดีและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
4. วิธีการรักษาลูกค้า การหาลูกค้าใหม่ และดึงลูกค้าเก่าด้วย CRM
5. กิจกรรมทางการตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ ( KAM )
6. การสร้าง Matrix Team ที่มีประสิทธิผล
7. ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า ( CSI )
8. การจัดเตรียมพนักงานสำหรับโปรแกรม CRM
9. หลัก 3 P’s เพื่อประสิทธิผลของโปรแกรม CRM
10. แนวคิดการขายเชิงรุก เพื่อสร้างประสบการณ์
ความรู้สึกที่ดีกับลูกค้า
11. Workshop : Key Account Classification
12. ถาม – ตอบ ปัญหา เพื่อนำไปประยุกต์ในทางปฏิบัติ

รูปแบบการสัมมนา

 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง โดยยึดหลักให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง

วิทยากร

 ผศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผศ. ระดับ 7 ประจำภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน-เวลา-สถานที่

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2549
เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.
ณ. ห้องรามคำแหง 1 ชั้น 2 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค


อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)
ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม
3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00
พิเศษ สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนวันที่ 15 มี.ค. 2549 ได้รับส่วนลด 10% คงเหลือดังนี้
ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม
3,150.00 220.50 94.50 3,276.00 3,370.50

สำรองที่นั่งเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ คุณอารดา, คุณอุดม Tel : 0-2933-2207, 0-9201-8412, 0-4099-8401
และแฟกซ์ใบยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรมมาที่ Fax : 0-2933-2207 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
หรือ E-mail : marketing@masterly-od.com, mod@masterly-od.com, masterly-od@hotmail.com
โดย: MOD [19 ก.พ. 49 13:54] ( IP A:58.9.15.231 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน