เปิดตัว..กลุ่ม91...ครูชำนาญการพิเศษ...
   
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สพท.กส. 1 จัดให้มีการประชุมครูชำนาญการพิเศษ (อ.3เชิงประจักษ์) กรณีสอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 91 คน ที่ห้องประชุม ศูนย์อบรมพัฒนาครูและบุคลากร (สปจ.กาฬสินธุ์ เดิม)

นายนิยม โนนศรีชัย ประธาน อ.ค.ก.ศ.กาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การบรรยายและชี้แจงแนวทางการรับการประเมินว่า ทาง สพท.กส. 1 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อทำการประเมินแผนการเรียนรู้และรายงานผลการปฏิบัติการสอน เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ สพท.กส. 1 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

หลังการประชุม คณะผู้เข้าประชุม(อาจารย์3 เชิงประจักษ์)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพขึ้น เรียกว่า "กลุ่ม91" ซึ่งมี...นายชวลิต จิตต์ชื่น ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เป็นประธานกลุ่ม

โดย: chaw202 (เจ้าบ้าน ) [24 ก.ค. 50 18:27] ( IP A:125.24.214.123 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   คณะกรรมการกลุ่ม91

1. นายชวลิต จิตต์ชื่น ประธาน
2. นางขนิษฐา ภูจริต รองประธาน
3. นายวีระ วิไลแก้ว กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.กมลาไสย
4. นางเต็มดวง วงศ์กมลาไสย กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.กมลาไสย
5. นายชัยณุพงษ์ บุตรสุริย์ กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.กมลาไสย
6. นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.เมือง
7. นายสหรัตน์ ประทุมตา กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.เมือง
8. นายสัญชัย ชัยศิริ กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.เมือง
9. นายปรีชา คำภาบุตร กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.ดอนจาน
10. นายพิเชษฐ์ บำรุง กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.สหัสขันธ์
11. นางวราภรณ์ นามมณี กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.ร่องคำ
12. นายปฏิวัติช่อมะลิ กรรมการ/ผู้ประสานงาน อ.สามชัย
13. นางรำไพ ถาวรรักษ์ เลขานุการ
14. นางสาวโสภี ขันติศรีสกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางอำพร แผ่นทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกลุ่ม91 มีการประชุมนัดแรกแล้ว...และจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม...เมื่อสามารถจัดกรอบงานการพัฒนาวิชาชีพให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป....

สำหรับสมาชิกกลุ่ม91...ทุกท่าน สามารถใช้เว็บบรอดนี้สื่อสาร...แจ้งข่าวกันได้...ตลอดเวลาครับ..

ท่านใดไม่ถนัดการโพสต์ ก็ใช้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว...
จะได้ติดตามกลุ่มทันการณ์...นะครับ

โดย: chaw202 (เจ้าบ้าน ) [24 ก.ค. 50 18:53] ( IP A:125.24.214.123 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เรียน สมาชิกกลุ่ม91

เพื่อให้การดำเนินงานของ สพท.กส.1 สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และมีการประชุมพิจารณาแต่งตั้งฯ เร็วขึ้น
กลุ่ม91 มีมติเห็นควรให้ทุกท่าน เร่งการดำเนินการรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ / รายงานผลการปฏิบัติการสอน / และสื่อ/นวัตกรรม ประกอบการสอน ให้เร็วขึ้น ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งได้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 นี้ให้จงได้....หากติดขัดประการใด..โปรดแจ้งไปยังกลุ่ม91 เพื่อจักได้แก้ไขปัญหา...อย่างเร่งด่วนต่อไป
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [24 ก.ค. 50 19:03] ( IP A:125.24.214.123 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ไม่มั่นใจว่าจะทำงานเสร็จทัน 15 ส.ค. หรือเปล่าเพราะรายงานยังไม่ได้เริ่มเลย อยากขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานช่วยลงตัวอย่างในwebให้ดูด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โดย: สมาชิกกมลาไสย [26 ก.ค. 50 21:59] ( IP A:203.113.61.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   วันหยุดต่อเนื่อง 3-4 วันนี้ เป็นโอกาสดีที่ สมาชิกกลุ่ม91 ทุกท่าน จะได้สะสาง....เติมเต็มงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ....ท่านใดมีปัญหาติดขัดอย่างไร....รีบแจ้งมานะครับ....จะได้เร่งหาทางแก้ไข...ครับ
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [28 ก.ค. 50 8:18] ( IP A:125.24.255.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   มีตัวอย่างนิดหน่อย หลอยเขามา เป็นวิชาภาษาไทยจ่ะอยากได้บอก
เมลมาจะส่งให้เพราะยาวยี่สิบกว่าหน้า เป็นใครไม่บอกอิอิแต่ใบ้ให้
ตัวแทนเครือข่ายโยงใยของสามชัย รีบบอกมาด่วนจะได้ทำไปพร้อมกันเลยย้ำเป็นแค่แนวทางดัดต่อเพิ่มเติมได้ดั่งใจ ตัดขัดตรงไหนไปหา
ประธานรุ่น 91 ท่านบอกสบายอยู่แล้ว ยินดีต้อนรับ
โดย: chorpigun@hotmail.com [31 ก.ค. 50 22:23] ( IP A:203.113.61.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   สมาชิก91 ทุกท่นครับ ช่วงนี้ขอให้เร่งจัดการแผนให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมที่จะรับคะแนนเต็ม 5 ในทุกช่องประเมิน นะครับ
ส่วนเรื่องราบยงานแผน เดี๋ยวจะมีตัวอย่างขึ้นเว็บ ให้ดู ไม่ต้องกังวล
เขียนบันทึกหลังสอนให้ดี มีสาระตามแบบประเมินแผน / และต้องมีคะแนนการประเมินผู้เรียนรายบุคคลแต่ละแผนด้วย นะครับ
จะได้นำคะแนนส่วนนี้มาหาประสิทธิภาพแผนร่วมกับคะแนนสอบหลังเรียนแผนสุดท้ายด้วย...อย่าลืมนะครับ
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [1 ส.ค. 50 8:40] ( IP A:125.24.253.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   มีตัวอย่างรายงานช่วยส่งตาม e-mail นี้ got304@hotmail.com
โดย: สมาชิกกมลาไสย [4 ส.ค. 50 21:18] ( IP A:203.113.61.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ขอบคุณสำหรับตัวอย่างรายงาน
โดย: สมาชิกกมลาไสย [5 ส.ค. 50 21:25] ( IP A:203.113.61.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   อย่าลืมบทสุดท้ายท่านคุณครูที่ปรึกษาตอนไปอบรมที่สกล ไม่อยากบอกว่าอบรมเลย เอาไปย่างมากกว่า อิอิรอดตายมาได้ดีแล้ว
ท่านบอกให้ยอตัวเองจนเลิศหรือเริดไปเลยว่าเมื่อสอนใช้นวัตกรรมแล้วเด็กมีความสนใจผลสัมฤทธิ์หลังสอนสูงลิ่วพูดให้กรรมการเผลอ
ให้คะแนนเต็มไปเลยค่ะ
โดย: chorpigun@hotmail.com [7 ส.ค. 50 18:16] ( IP A:203.113.61.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   วราภรณ์ นามมณี กรรมการ อ.ร่องคำ

โดย: ... (เจ้าบ้าน ) [10 ส.ค. 50 23:20] ( IP A:125.27.218.133 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   พรุ่งนี้...จะลงตัวอย่างที่สมบูรณ์..ของรายงาน..ฉบับพร้อมส่งครับ
สมาชิกท่านใด....มีงานส่วน.ที่ยังไม่เรียบร้อย...หรือพบปัญหาอะไร
อย่าลืมนะครับ....เรารวมกันเพื่ออยู่...ให้รอด....และก้าวหน้า...
กรุณาสะท้อนผลงานของท่าน...ลงในบอร์ดนี้......
เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ดีกว่า...ก้มหน้า...จมกับงานตัวเอง..นะครับ..

สมาชิกส่วนหนึ่งติดต่อมา...แจ้งว่า..มีการแก้ไขปรับแผนเยอะมาก...
จนตอนนี้...แผนก็ไม่เรียบร้อย....รายงานก็เพิ่งเริ่ม.....
ไม่เป็นไรครับ....เอาให้เสร็จ...พร้อม ๆ กันไปเลย.....
ทำทั้งแผน..และรายงานพร้อมกันเลยครับ....จะได้สัมพันธ์กัน

สำคัญยึดกรอบ...ของแบบรายงานที่กรรมการให้...นะครับ...
รูปแบบอื่น ๆ ...เอามาปรับใช้ได้...แต่ต้องไม่ขาดสาระที่กำหนด...

อย่าลีม...ทำรายงานเสร็จ...ทำสำเนาเก็บไว้ 1 ชุด ของตนเอง..
และสำคัญ...ทำเล่มสวย ๆ ..ฝากไว้...ที่โรงเรียน...และแหล่งเผยแพร่ที่สำคัญ ๆ อื่น ๆ ...ด้วย..ก้อเราจะเป็นชำนาญการพิเศษแล้ว....
ประกาศตัวกันหน่อยครับ....
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น (เจ้าบ้าน ) [10 ส.ค. 50 23:30] ( IP A:125.27.218.133 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ท่านประธานครับผมเย็บแผนแล้วนะครับแต่การรายงานยังไม่แน่ใจเลย
ไม่รู้จะปรึกษาใครดีตัวอย่างที่เป็นแนวทางก็ยังไม่มีการการันตีว่าถูก
เลยไม่แน่ใจเลยแต่ละคนคงหลากหลายรูปแบบคงยากที่จะปรับแล้วตอนนี้ใกล้ถึงเส้นชัยไปเท่าไรใจยิ่งห่อเหี่ยวอยากจะเลี้ยวข้างทางแวะหาน้ำดื่มสักหน่อย (น้ำใจ) เทียบๆเคียงๆดูบ้างหากมันร้ายแรงตอนนี้ยังมีโอกาสแก้ทันหวั่นใกล้เวลาเจอข้อบกพร่องไกล้สิ้นกำหนดคงอดแน่ๆ
โดย: chorpigun@hotmail.com [11 ส.ค. 50 12:08] ( IP A:203.113.61.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   สมาชิกทุกท่านครับ...ผมลงรายงาน 11 สัปดาห์..ในรูปเล่มที่เสร็จแล้วให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับ...ไม่ได้สมบูรณ์ 100% แต่เชื่อว่า สมบูรณ์พร้อมรับการประเมิน...เรียกว่าเข้าเกณฑ์ประเมินทุกข้อ..ครับ

หากท่านใดอ่านจากคอมพ์...ลำบาก...ก็พริ้นต์...ออกมาอ่านเลยจะง่ายกว่า...ครับ...แล้วก็ทบทวนได้โดยไม่ต้องเปิด...อืนเตอร์เน็ตตลอด...ส่วนท่านใด...ทำไปแล้ว...สงสัย...ติดขัด...หรือ...คิดอะไรไม่ออก...อย่าปล่อยให้ตนเอง...เข้าทางตัน..นะครับ...กลุ่มเรามีกันมาก...เขียนฝากไว้ในเว็บนี้...จะได้ติดต่อกันได้...และหาทางช่วยเหลือกัน..ต่อไปครับ...
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [11 ส.ค. 50 15:33] ( IP A:125.24.255.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   เมื่อไรคำสั่งแต่งตั้งถึงจะออก ทำไมช้า (นาน )เหลือเกิน เขตอื่นๆเขาแต่งตั้งแล้วนะคะ
โดย: ปอแก้ว หนึ่งใน 91 ค่ะ [12 ก.ย. 50 14:59] ( IP A:203.113.17.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   คุณปอแก้ว ครับ

เวลารอ....เราจะรู้สึกว่านาน...มากๆๆๆๆ
แต่ถ้าเรา....รออะไรซักอย่าง..แล้วทำอีกหลาย ๆ อย่างไปพร้อมกัน
การรอนั้น...ก็จะเกิดผลงอกงาม...ได้มากกว่า

เชิญ...ชวนไปร่วมงาน...แสดงผลงานวิจัย...ที่ กศน.กาฬสินธุ์ครับ
จัดวันที่ 19 กันยายน 2550 นี้ครับ
งานนี้ผมนำแผนที่เขียนและผ่านการสอบแล้วไปนำเสนอด้วยครับ

หากประสงค์จะนำงานวิจัยไปแสดง...ก็ติดต่อ...กศน.ได้เลยครับ

หรือจะ...ใช้เวลาทบทวน...เรียน..เทคนิคการสร้างสื่อใหม่ ๆ
ก็จะดีไม่น้อย...แถม...เอาไว้ทำวิจัยชั้นเรียนในปีต่อไปได้ด้วย

(ทำเชี่ยวชาญในอีกสองปีข้างหน้า...ต้องมีวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่องครับ)

แนะนำ...ด้วยหวังดี...ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [14 ก.ย. 50 20:35] ( IP A:125.27.213.30 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน