กระดานข่าวสำหรับกลุ่ม91...แลกเปลี่ยนประสบการณ์....และแจ้งข่าว
   สวัสดีครับ คุณครูชำนาญการพิเศษทุกท่าน

ผมเปิดกระดานข่าวสำหรับกลุ่ม91....ให้คณะเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน....แชร์สิ่งดี ๆ ...สอบถามข่าว หรือแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไว้อีกแห่งครับ

ที่ https://www.bbznet.com/scripts/board.php?user=chaw202

ชื่อยาวไปบ้าง แต่เขาให้พื้นที่ฟรี...สะดวก เพียงแต่ท่านคัดลอกโค้ดนี้ไปวางลงช่อง Address ที่อยู่ด้านบน ของแถบเมนูสำหรับค้นก็ได้ครับ หรือ คลิก ที่โค้ด นี่เลยก็ได้
https://www.bbznet.com/scripts/board.php?user=chaw202
https://www.bbznet.com/scripts/board.php?user=chaw202
https://www.bbznet.com/scripts/board.php?user=chaw202โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [28 ก.ค. 50 17:18] ( IP A:125.27.217.197 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ท่านที่เน็ตช้า..หรือหากระทู้ยาก เข้าที่นี่เลยครับ

https://www.bbznet.com/scripts/view.php?user=chaw202&board=1&id=1&c=1&order=numtopic

https://www.bbznet.com/scripts/view.php?user=chaw202&board=1&id=1&c=1&order=numtopic

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [28 ก.ค. 50 17:23] ( IP A:125.27.217.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   https://www.bbznet.com/scripts/view.php?user=bbznet&board=7&id=282&c=1&order=numtopic

https://www.bbznet.com/scripts/view.php?user=bbznet&board=7&id=282&c=1&order=numtopic
โดย: ... [28 ก.ค. 50 17:59] ( IP A:125.27.217.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   
ท่านประธานทำไมเงียบเหลือเกิน
โดย: chorpigun@hotmail.com [5 ส.ค. 50 20:33] ( IP A:203.113.61.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ตัวอย่าง สื่อ/นวัตกรรม ที่ใช้ประกอบแผน....ครับ

1. ชื่อสื่อ/นวัตกรรม................แผ่นภาพพืชผักสวนครัว................
2. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับประกอบการบรรยาย/อธิบายเกี่ยวกับพืช,ผัก,สิ่งมีชีวิต, ทรัพยากร,สมุนไพร หรือ อาหาร หรืองานอาชีพด้านเกษตรกรรม. การเพาะปลูกพืชผัก,การใช้เวลาว่าง เป็นต้น
3. คุณลักษณะ
- มีลักษณะเป็นแผ่นภาพสีสมจริง ติดอยู่บนกระดาษขนาด กว้าง 14.8 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม.
- เป็นภาพของพืชผักสวนครัว เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะเขือ มะนาว พริก ฯลฯ
4. วิธีการใช้
1. อธิบายเกี่ยวกับพืชที่ต้องการยกตัวอย่างเล็กน้อย
2. ยกแผ่นภาพประกอบการเล่าหรือบรรยาย
3. แจกจ่ายแผ่นภาพให้นักเรียนได้ดูอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
4. สอบถามรายละเอียดของพืชนั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนสังเกตอย่างละเอียด
5. ให้นักเรียนสรุปลักษณะทั่วไปของพืชในแผ่นภาพ
5. สถิติและประสิทธิภาพ
- ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 14 คน
- ผลการทดลองนักเรียนมีความเห็นดังนี้
รายการความเห็น ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. มีสีสรรสวยงาม น่าสนใจ 11 2 1 0 0
2. มีรูปร่าง ขนาด และวิธีใช้เหมาะสมกับนักเรียน 8 6 0 0 0
3. สอดคล้อง ตรงกับเนื้อหาที่เรียน 14 0 0 0 0
4. ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและเกิดความรู้ละเอียดมากขึ้น 12 2 0 0 0
5. สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมในชีวิตประจำวันของนักเรียน 14 0 0 0 0
รวม 59 10 1 0 0
เฉลี่ย 11.8 2.0 0.2 0 0
คิดเป็นร้อยละ 84.3 14.3 1.4 0 0

- สรุปนักเรียนมีความเห็นต่อสื่อ/นวัตกรรมนี้ ว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุด ร้อยละ 84.3

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดทำ
( นายชวลิต จิตต์ชื่น )
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [6 ส.ค. 50 20:04] ( IP A:125.27.216.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   1. ชื่อสื่อ/นวัตกรรม................วิดีทัศน์ เรื่อง การทำงานของระบบร่างกาย.............................
2. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับประกอบการบรรยาย/อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของระบบร่างกายมนุษย์,ระบบย่อยอาหาร,ระบบลำเลียงเลือด, ระบบหายใจ, ระบบขับถ่ายของเสีย
3. คุณลักษณะ
- มีลักษณะเป็นแผ่นซีดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซ.ม. ความจุ 80 MIN / 700 MB
- เป็นสื่อมัลติมีเดีย มีภาพ แสง เสียง และข้อความประกอบ อ่านด้วยเครื่องอ่านวีซีดี หรือคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟมัลติมีเดียเพลเอยร์ หรือ โปรแกรมมัลติมีเดียอื่น ๆ
4. วิธีการใช้
1. อธิบายเกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกายโดยย่อ
2. ใส่แผ่นวีดิทัศน์ลงในถาดรับแผ่นของเครื่องอ่าน
3. เลือกคำสั่ง Play เพื่อให้เครื่องอ่านสื่อวิดีทัศน์
4. สอบถามรายละเอียดของระบบร่างกาย เพื่อให้นักเรียนสังเกตอย่างละเอียด
5. เมื่อดูจบ เลือกคำสั่ง Eject เพื่อนำแผ่นวีดิทัศน์ออกเก็บ
6. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาสื่อวิดีทัศน์ หลังดูจบ
5. สถิติและประสิทธิภาพ
- ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 14 คน
- ผลการทดลองนักเรียนมีความเห็นดังนี้
รายการความเห็น ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. มีสีสรรสวยงาม น่าสนใจ 14 0 0 0 0
2. มีรูปร่าง ขนาด และวิธีใช้เหมาะสมกับนักเรียน 14 0 0 0 0
3. สอดคล้อง ตรงกับเนื้อหาที่เรียน 14 0 0 0 0
4. ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและเกิดความรู้ละเอียดมากขึ้น 12 2 0 0 0
5. สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมในชีวิตประจำวันของนักเรียน 14 0 0 0 0
รวม 68 2 1 0 0
เฉลี่ย 13.6 0.4 0.2 0 0
คิดเป็นร้อยละ 97.1 2.9 1.4 0 0
- สรุปนักเรียนมีความเห็นต่อสื่อ/นวัตกรรมนี้ ว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุด ร้อยละ 97.1
(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดทำ
โดย: ... [6 ส.ค. 50 20:06] ( IP A:125.27.216.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   1. ชื่อสื่อ/นวัตกรรม................เพลง “เต่ากับกระต่าย”.........................................................
2. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับประกอบการบรรยาย/อธิบายเกี่ยวกับสัตว์, ชีวิตสัตว์, การดำรงชีวิตสัตว์, ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์ หรือ อาจประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการแสดงเพื่อให้เกิดความสนุกสนานก็ได้
3. คุณลักษณะ
- มีลักษณะเป็นกิจกรรมการละเล่นประกอบเพลง
- เป็นสื่อวิธีการ ที่ครูและผู้เรียน ร้องและแสดงท่าทางไปพร้อม ๆ กัน
4. วิธีการใช้
1. ครูเขียนเนื้อเพลง บนกระดานดำ ดังนี้

เต่าตัวลายเดินย้ายโคลงเคลง กระต่ายฮัมเพลงเดินสวนทางมา
ให้นึกขำขันเจ้าเต่าท้องนา เชื่องช้าดังกับปลิง
มันจึงเปรยแก้มเย้ยท้าทาย แข่งความไวกันไหมเจ้าปลิง
เจ้านี่ชักช้าน่าเบื่อเสียจริง ต่อให้วิ่งไปก่อน

(ซ้ำ) เพราะทะนงในตัวเกินไป จึงล้มเอนกายลงหมายพักผ่อน
สายลมโชยเฉื่อยฉิวไชชอน กระต่ายเจ้าจึงนอนหลับปุ๋ยเย็นใจ
กระต่ายทะนงจนหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตย์ลาไกล
ต้องรีบผลุนผลันมั่นมุ่งพฤกษ์ไพร แต่ช้าไปแล้วสิ

2. ร้องเพลงตามเนื้อหาบนกระดานดำให้นักเรียนฟังหนึ่งเที่ยว
3. ให้นักเรียนทดลองร้องตามหนึ่งเที่ยว
4. ให้ทุกคนออกจากที่นั่งมาร้องและแสดงท่าทาง เต่า หรือกระต่ายตามชอบใจ
5. สอบถามลักษณะของเต่ากับกระต่ายในเพลง เพื่อให้นักเรียนสังเกตลักษณะของสัตว์
6. ให้นักเรียนสรุปลักษณะทั่วไปของสัตว์
5. สถิติและประสิทธิภาพ
- ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 14 คน
- ผลการทดลองนักเรียนมีความเห็นดังนี้

รายการความเห็น ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. มีความสนุกสนาน น่าสนใจ 12 2 0 0 0
2. มีลักษณะ วิธีการ เหมาะสมกับนักเรียน 12 2 0 0 0
3. สอดคล้อง ตรงกับเนื้อหาที่เรียน 12 2 0 0 0
4. ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและเกิดความรู้ละเอียดมากขึ้น 12 2 0 0 0
5. สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมในชีวิตประจำวันของนักเรียน 14 0 0 0 0
รวม 62 8 0 0 0
เฉลี่ย 12.4 1.6 0 0 0
คิดเป็นร้อยละ 88.6 11.4 0 0 0

- สรุปนักเรียนมีความเห็นต่อสื่อ/นวัตกรรมนี้ ว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุด ร้อยละ 88.6

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดทำ
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [6 ส.ค. 50 20:09] ( IP A:125.27.216.204 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน