โฟล์ค-แซว ชุดการเรียนรู้
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 9:35] ( IP A:223.205.78.28 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ชุดการเรียนรู้ความเป็นมาของ “เพลงอีแซว”

จังหวัดสุพรรณบุรี มีเพลงพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์
ที่รู้จักกันทั่วไปคือ “เพลงอีแซว”
เพลงพื้นบ้านเป็นงานของชาวบ้าน
ซึ่งถ่ายทอดมาโดยการเล่าจากปากต่อปาก 
อาศัยการฟังและการจดจำไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อที่น่าสังเกตก็คือ
ไม่ว่าเพลงพื้นบ้านจะสืบทอดมาตามประเพณีมุขปาฐะ
ดังกล่าวข้างต้น 
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:41] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เพลงทุกเพลงจะมีต้นกำเนิดโดยชาวบ้าน
หรือการร้องปากเปล่าเท่านั้น
ชาวบ้านอาจได้รับเพลงบางเพลงมาจากชาวเมือง 
แต่เมื่อผ่านการถ่ายทอดโดยการร้องปากเปล่า
และการท่องจำนานๆเข้าก็กลายเป็นเพลงชาวบ้านไป
เช่นเดียวกับกรณีของเพลงรำโทน
ที่ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษา ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง
ที่ได้ผสมผสานระหว่างท่วงทำนองแบบท้องถิ่น
แต่มีลีลาการดำเนินทำนองที่เป็นแบบพื้นเมือง
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:42] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เพลงพื้นบ้านแบ่งออกได้เป็นพวกๆ
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาได้หลายวิธี  เช่น
การแบ่งตามความสั้น-ยาวของเพลง เช่น
เพลงสั้นได้แก่ เพลงระบำ เพลงพิษฐาน เพลงสงฟาน
เพลงสำหรับเด็ก เพลงชักกระดาน เพลงเข้าทรง
เพลงแห่นางแมว เพลงฮินเลเล เป็นต้น
 
ส่วนเนื้อยาวได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว เป็นต้น
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:42] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:44] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ลักษณะคำประพันธ์ของเพลงอีแซว

เนื้อร้องเพลงอีแซว
เป็นกลอนที่มีจุดสัมผัสคล้องจองกัน
คล้ายๆ กับกลอน ๘ ของสุนทรภู่
แต่เรียกว่า “ กลอนหัวเดียว ”
คือ จะมีเสียงลงในคำสุดท้ายของแต่ละบท
เป็น เสียงเดียวกัน ตลอดไป
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:44] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   กลอนเพลงอีแซวมีหลายเสียง
ถ้าลงท้ายด้วยสระไอเรียก กลอนไล
ลงท้ายด้วยสระอี เรียก กลอนลี
เสียงอา เรียก กลอนลา
และกลอนลู กลอนลัน กลอนลน เป็นต้น

นักเพลงสมัยเก่าหากเขียนกลอนลงสมุด
จะไม่ใคร่คำนึงถึงเรื่องวรรคตอนของกลอนมากนัก
เพราะเข้าใจอยู่แล้วและส่วนใหญ่จะ ด้นกลอนกันสดๆ
ลักษณะกลอนมีจุดสัมผัสดังนี้
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:45] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:46] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:46] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    ประวัติเพลงอีแซว

อันเพลงอีแซวนี้ เมื่อหกสิบปีผ่านมา เกิดสมัยปู่ย่า ที่วัดป่าเลไลย์
วัดที่ท่านไปไหว้ เมื่อตอนบ่ายไงท่าน เขาคิดสร้างเพลงกัน เมื่อคราวงานปีใหม่
เป็นงานวัดเดือนห้า ใกล้มหาสงกรานต์ พ่อเพลงของสุพรรณ ชุมนุมกันมากมาย
แปลงจากเพลงแดนเก่า ที่ใช้ร้องทั่วกัน ให้ทำนองกระชั้น หญิงโต้กันกับชาย
หญิงคงร้องว่าชาย ทั่วไปเรียกแซว พอเข้ารูปเข้าแนว เรียกอีแซวเข้าให้
คำว่าแซวเกิดนาน คนโบราณคิดมา เราพูดตามปู่ย่า ไม่ใช่ว่าคิดใหม่
พ่อไสววงษ์งาม แม่บัวผันจันทร์ศรี ได้ปรับปรุงหลายปี จนดูดีใช้ได้
เป็นศิลป์มาตรฐาน ของสุพรรณบุรี ร้องเล่นได้ฟังดี เป็นอาชีพได้สบาย
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:48] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    ชุดการเรียนรู้ความเป็นมาของศิลปะ “โฟล์ค-แซว”

ศิลปะ “โฟล์ค-แซว” เพลงพื้นบ้านร่วมสมัย
เป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมด้านบทเพลง
ที่มีแนวการพัฒนามาจากเพลงพื้นบ้านภาคกลางโดยเฉพาะเพลงอีแซว
เป็นสื่อพื้นบ้านที่ให้ความสนุกสนานด้านการบันเทิง
หรือเป็นการ นำเพลงอีแซวมาผสมผสานกับเพลงโฟล์คซอง (Folk Song)
ซึ่งเป็นบทเพลงทางตะวันตกใช้กีตาร์ (Guitar)
เป็นเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลง ถ้าจะเปรียบศิลปะ “โฟล์ค-แซว”
เป็นการ นำเพลงอีแซวมาใส่คอร์ด นั่นเอง
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:49] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
    การกำกับเสียงดนตรีด้วยการใส่คอร์ดกีตาร์
ในบทเพลงศิลปะ “โฟล์ค-แซว” นั้นใช้กลุ่มคอร์ด C Major
ประกอบด้วย กลุ่มคอร์ด C, Am, F และ G7
ซึ่งเป็นคอร์ดเริ่มต้นในการฝึกหัดเล่นกีตาร์
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:50] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   เมื่อนำบทเพลงมาขับร้องตามรูปแบบของศิลปะ “โฟล์ค-แซว”
ในการใส่คอร์ดหรือกำหนดเสียงให้เป็นมาตรฐาน
จะใช้เสียงโด (C) เป็นหลัก
และสามารถปรับเสียงสูงหรือต่ำให้ตรงกับเสียงผู้ร้องได้ ดังนี้

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:57] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:58] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:58] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   จะเห็นได้ว่าลักษณะคำประพันธ์ของเพลงอีแซวนั้น
จะลงท้ายที่เป็นเสียงเดียวกันและมีบังคับสัมผัสเพื่อความไพเราะ
และจะใช้ร้องกับการปรบมือให้เข้าจังหวะ
หรือมี เครื่องกำกับจังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ และกลอง
ส่วนศิลปะ “โฟล์ค-แซว” นั้นใช้ กีตาร์ เครื่องดนตรีสากล
ที่วัยรุ่นนิยมเล่นประกอบการร้องเป็นหลักในการบรรเลง
บทเพลงศิลปะ “โฟล์ค-แซว” มีลักษณะเป็นเพลงร่วมสมัย
ไม่กำหนดคำลงท้ายเหมือนเพลงอีแซว
แต่อาจกำหนดให้มีสัมผัสนอกเพื่อความสละสลวยน่าฟัง
หรือ ถ้ามีสัมผัสในด้วยก็จะไพเราะมากยิ่งขึ้น
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 10:59] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ศิลปะ “โฟล์ค-แซว” นั้นนอกจากได้ประพันธ์บทเพลงขึ้นมาใหม่
เพื่อบอกเล่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเรื่องราวการดำเนินชีวิต
อาจนำบทเพลงที่มีอยู่แล้วมาขับร้องใหม่ให้มีกลิ่นอายของเพลงพื้นบ้าน
ที่มีทำนองแบบเพลงอีแซวก็ได้ หรือจะผสมผสานกับเพลงพื้นบ้าน
ในลักษณะอื่นๆ เช่นเพลงฉ่อย เพลงลำตัด ฯลฯ
แต่ยังคงให้มี ลักษณะความเป็นไทยแฝงอยู่

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:00] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ๓) ชุดการเรียนรู้ลักษณะดนตรีของศิลปะ “โฟล์คแซว”
ในอดีตนั้นเพลงพื้นบ้านจะใช้การปรบมือให้จังหวะ ต่อมาจึงมีเครื่องดนตรีประเภท
กำกับจังหวะเข้ามาร่วม เช่น กรับไม้ ฉิ่ง กลอง สำหรับเพลงอีแซวนั้นจะใช้ ตะโพน เป็นหลัก
ในการบรรเลง และมีเครื่องดนตรีอื่นๆประกอบบ้าง เช่นแคน

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:02] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:06] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ศิลปะ “โฟล์ค-แซว” เพลงพื้นบ้านร่วมสมัยก็เช่นกัน
เป็นการนำ เครื่องกำกับจังหวะ (Percussion)
นำมาเคาะให้ได้จังหวะตามต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นการปรบมือ กรับ ฉิ่ง ฯลฯ และกลอง
ที่สามารถหาได้ในโรงเรียนทั่วไปก็คือ
กลองที่ใช้ในการเชียร์กีฬาของนักเรียน
ที่เรียกว่า ทอมบา (Tomba) กลองบองโก (Bongo drum)
หรือจะใช้ ทอมทอม (Tom Tom) ก็ได้
ลักษณะการตีกลองก็ให้เลียนเสียงตะโพนเดิม เป็นจังหวะยืน คือ
“ ติง โจ๊ะ ติง ติง - ทั่ม ติง ทั่ม ติง โจ๊ะ ติง ติง - ทั่ม ติงทั่ม ...”
เมื่อนำกลองมาบรรเลงให้มีจังหวะเข้ากับเสียงฉิ่ง เสียงกรับ และการปรบมือ
จะมีลักษณะดังนี้
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:10] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:11] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   เพื่อให้มีลูกเล่นลูกขัดก็สามารถใช้การโซโลบรรเลงเดี่ยว (Solo)
ส่งช่วงท้ายวรรค หรือส่งช่วงท้ายของแต่ละท่อนของบทเพลง
ตามความคิดสร้างสรรค์
เหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรม
ด้าน บทเพลงพื้นบ้านไปสู่บทเพลงร่วมสมัย ก็คือ ดนตรี
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:11] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:17] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:17] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:18] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:18] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:18] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   เพราะความนิยมของกลุ่มผู้ฟังเพลง
ที่เป็นวัยรุ่นหรือเยาวชนที่เป็นนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น
จะมีความสนใจในดนตรีตะวันตกมาก โดยเฉพาะเสียงจากกีตาร์ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องดนตรียอดนิยมของวัยรุ่น ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องดนตรีสากลหรือเครื่องดนตรีไทย
ก็สามารถนำมาร่วมบรรเลง
ในการนำเสนอ
บทเพลงพื้นบ้านร่วมสมัยในรูปแบบของศิลปะ “โฟล์ค-แซว” ตามความคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งสิ้น การนำเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:20] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   ไม่ว่าจะเป็น ดนตรีชนิดใดก็ตามมาร่วมบรรเลง นั้น ในด้านจังหวะก็นับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่ง นอกจากการปรบมือแล้วเสียงจากกลองหรือเสียงจากเครื่องกำกับจังหวะต่างๆ ทำให้เพลงพื้นบ้านร่วมสมัยเกิดความสนุกสนานเร้าใจยิ่งขึ้น
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:22] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   กลอง และ เครื่องกำกับจังหวะต่างๆ

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:33] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   การแสดงบทเพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่นั้น
ใช้เครื่องดนตรีและเครื่องกำกับจังหวะไม่มากชิ้น
เช่น กลอง กรับ ฉิ่ง และการปรบมือ
ชุดการเรียนรู้ลักษณะดนตรีของศิลปะ “โฟล์คแซว” นี้
ได้มีการนำเครื่องดนตรีที่สามารถนำมาใช้บรรเลง
ร่วมกับ ศิลปะ “โฟล์ค-แซว” หลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:34] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   และยังได้ทำการ ประดิษฐ์สร้างสรรค์เครื่องดนตรีขึ้นมาใหม่
เพื่อใช้เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจในการชมศิลปะ “โฟล์ค-แซว”
จากการนำเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากลและเครื่องกำกับจังหวะ
มาร่วมบรรเลงในการนำเสนอเพลงพื้นบ้านแนวใหม่
ในรูปแบบของศิลปะ “โฟล์ค-แซว” เพลงพื้นบ้านร่วมสมัย
เกิดการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีและเครื่องกำกับจังหวะขึ้นมาใหม่ ๒ ชิ้น
คือ แบมบูตาร์ และ ชไม้
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:34] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
    แบมบูตาร์ หรือ กีตาร์ไม้ไผ่
เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกีตาร์ที่นิยมเล่นกัน
ในกลุ่มวัยรุ่น
โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่นที่มีมากในภาคกลาง
นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรี
ที่ใช้บรรเลงเช่นเดียวกันกับกีตาร์
เรียกว่า แบมบูตาร์ (Bamboo-tar)
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:35] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:45] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:45] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:57] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:57] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
    การปรับปรุงแบมบูต้าร์
เครื่องดนตรีที่ออกแบบสร้างสรรค์
เพื่อใช้ในการนำเสนอศิลปะ “โฟล์ค-แซว”
โดยการใช้แทรกไฟฟ้าเป็นตัวรับสัญญาณเสียง
ไปสู่ภาคขยายเสียงออกทางลำโพง
เรียกว่า แบมบูต้าร์ไฟฟ้า หมายเลข ๑
(Bamboo-tar E’1)

เป็นการพัฒนาแบมบูตาร์ให้สามารถบรรเลง
ร่วมกับเครื่องดนตรีสากลอื่นๆได้
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:58] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:59] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 11:59] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 12:01] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 12:01] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 12:02] ( IP A:223.205.78.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
    ชไม้ หรือ ชามไม้
เป็นการนำเอาภาชนะใส่ของที่ทำด้วยไม้
มาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรี
ประเภท เครื่องกำกับจังหวะ
ใช้ในการตีหรือเคาะให้จังหวะทำหน้าที่เช่นเดียวกับ “ กรับ ”
และสามารถโซโล (Solo) ส่งช่วงระหว่างท่อนเพลง
เพิ่มความสนุกสนานเร้าใจในการชมของผู้รับสารยิ่งขึ้น
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 22:40] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   ชไม้ หรือ ชามไม้

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 22:45] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   ชไม้ หรือ ชามไม้ ใช้ในการตีหรือเคาะให้จังหวะ

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 22:45] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   ชไม้ หรือ ชามไม้
ใช้ในการตีหรือเคาะให้จังหวะบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 22:46] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
    ๔) ชุดการเรียนรู้ลักษณะนาฏลีลาประกอบการแสดงศิลปะ “โฟล์ค-แซว”

ทำไมต้องมีนาฏลีลาประกอบการแสดง “ศิลปะ โฟล์ค-แซว”

ในการแสดงเพลงพื้นบ้านนั้น
จะมีการแสดงท่าทางประกอบการร้อง
เรียกว่า ภาษาท่า คือ การแสดงท่าทางแทนคำพูด
รวมทั้งแสดงอารมณ์ต่างๆ
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 22:47] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   ภาษาท่านี้เป็นการใช้ภาษาอย่างหนึ่งที่วิวัฒนาการมาจากธรรมชาติ
ปกติมนุษย์จะใช้ท่าทางและสีหน้าประกอบคำพูด
เช่น กวักมือเข้า หมายถึงให้เข้ามา โบกมืออก หมายถึง ให้ออกไป
ดนตรีลูกทุ่งยังมีการแสดงนาฏลีลาประกอบเพลง
เพื่อสร้างสีสันต์ให้กับผู้ชมที่รู้จักกันในนามของ หางเครื่อง
หรือในปัจจุบันวิวัฒนาการมาเป็น แดนเซอร์
แล้ว ทำไมศิลปะ “โฟล์ค-แซว” จะมีนาฏลีลาประกอบไม่ได้
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 22:48] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
    ทำไมศิลปะ “โฟล์ค-แซว” จะมีนาฏลีลาประกอบไม่ได้

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 22:49] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:15] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
   นาฏลีลาประกอบการแสดงศิลปะ “โฟล์ค-แซว” นั้น
ไม่กำหนดจำนวนผู้แสดง ว่าจะแสดงเดี่ยว หรือคู่
หรือเป็นทีมตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป
แล้วแต่ความต้องการของผู้แสดงในแต่ละเพลง
หรือแต่ละครั้งที่แสดงท่าทางนาฏลีลาที่ใช้ในการแสดง
ประกอบการแสดงศิลปะ “โฟล์ค-แซว” นั้น
สามารถนำท่ารำแม่บทของนาฏศิลป์ไทย
มาผสมผสานกับแดนซ์สมัยใหม่ให้กลมกลืนกันได้
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:16] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:16] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:17] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
   สำหรับเครื่องแต่งกายของการแสดงศิลปะ “โฟล์ค-แซว” นั้น
เป็นการผสมผสานระหว่างการแต่งกายแบบไทยและสากล
ทั้งนักร้อง นักดนตรี และแดนเซอร์ให้นุ่งโจงกระเบน

จะเป็นผ้าพื้นหรือผ้าลายก็ได้ ส่วนตัวเสื้อนั้นจะเป็นเสื้อนักเรียน
หรือเสื้อยืดแบบ ที-เชิ้ตคอกลมหรือคอปก ก็ได้
หรือจะเป็นเสื้อลูกไม้ หรือเสื้อที่ออกแบบใหม่
สำหรับศิลปะ “โฟล์ค-แซว” ก็ได้
การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับการแสดง
โดยเริ่มฝึกการร่างแบบจากสัดส่วนคน 7.5 ส่วน ตามขนาดศีรษะ
แล้วจึงฝึกเขียนออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สามารถใช้ในการแสดงได้จริง

ระบายสีด้วยดินสอสีหรือสีไม้
โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:18] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:19] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:19] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:20] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:21] ( IP A:222.123.205.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ธ.ค. 53 23:21] ( IP A:222.123.205.137 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน