แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน STUDENT PORTFOLIO
    ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
1. ปก ออกแบบตกแต่งให้สวยงาม ต้องมีชื่อนักเรียน เลขประจำตัว ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา อำเภอ จังหวัด
2. ใบรองปก มีข้อความเหมือนกับปกทุกประการ เป็นกระดาษขาว หรือกระดาษสี หรือกระดาษที่มีลวดลายสวยงามตามใจชอบ
3. คำนำ บอกถึงเหตุผลที่ทำแฟ้มสะสมผลงาน ทำขึ้นมาทำไม เพื่ออะไร
4.สารบัญ ไม่ต้องลงเลขที่หน้า เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
5. ชีวประวัติ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น ชื่อ สกุล ชื่อเล่น วิชาที่ชอบ กีฬา อาหาร คติประจำใจ อนาคต ฯลฯ
6. แผนที่บ้าน เขียนแผนที่การเดินทาง เริ่มจากโรงเรียนไปบ้าน ให้ทิศเหนืออยู่ด้านบน
7. ปกใน เป็นปกของรายวิชาที่ต้องการเก็บผลงานฯ และปกของงานต่างๆ ที่นำมาเก็บไว้เหมือนเป็นการเริ่มเรื่องใหม่
8. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของรายวิชา หรือจุดประสงค์ของงานต่างๆ ที่นำมาใส่ไว้
9. การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ บันทึกกิจกรรมที่ตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ หรือภาระงานในแต่ละรายวิชา
10. บันทึกการปฏิบัติงาน และ แหล่งเรียนรู้ เขียนบอกวันเดือนปี สถานที่ หรือแหล่งค้นคว้าในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
11. งานดีเด่น บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานดีเด่นที่คัดเลือกนำมาเก็บไว้ในแฟ้มฯ ดังนี้
ชื่องาน.....................................................
จุดเด่นของงาน คือ.........................................
ข้อบกพร่องของงาน คือ......................................
ถ้ามีโอกาสปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ต้องการจะทำ คือ...........
ถ้าจะให้ระดับคะแนน นักเรียนคิดว่า ควรจะให้คะแนนงานชิ้นนี้ เท่าไร..........
( 5=ดีที่สุด, 4=ดีมาก, 3=ดี, 2=พอใช้, 1=ต้องปรับปรุง)
12. วิธิปฏิบัติงานดีเด่น เขียนอธิบาย ขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุปผลงานดีเด่น
13. แบบประเมินงานดีเด่น ประเมินงานดีเด่นตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด
14. ตัวอย่างชิ้นงานดีเด่น เป็นชิ้นงานจริง หรือ ภาพถ่ายชิ้นงาน หรือสำเนาชิ้นงานดีเด่น
15. แบบประเมินตนเอง เป็นแบบประเมินที่นักเรียนใช้ประเมินตนเอง หรือผู้อื่นเป็นผู้ประเมินนักเรียน เช่น เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
16. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง แจ้งรายการหนังสือหรือเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อปฏิบัติงานดีเด่น
17. ภาคผนวก เป็นส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม
18. ข้อมูลนักเรียน เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ดังนี้
- ภาพนักเรียน เป็นภาพต่างๆ ของตัวนักเรียน เช่น ภาพเดี่ยว ภาพถ่ายกับครอบครัว ภาพถ่ายกับเพื่อน ฯลฯ
-เอกสารสำคัญ เป็นเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น ใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรฯ ผลการเรียน ฯลฯ
19. เกียรติภูมิ เป็นเกียรติบัตร หรือใบประกาศที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมต่างๆ หรือคำนิยมจากบุคคลทั่วไป
20. ของสะสม เป็นสิ่งที่นักเรียนชอบ และ/หรือสิ่งที่ต้องการเก็บไว้ในแฟ้มฯ
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
โดย: พี่แดงน้อย [17 ก.พ. 49 23:28] ( IP A:58.147.105.86 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ball รักนะ
โดย: pondpand_1@hotmail.com [1 ก.ย. 50 10:18] ( IP A:125.25.165.237 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อยากได้ตัวอย่างน่ะ
โดย: เด็กร.ย.ว. [22 ก.ย. 50 10:44] ( IP A:125.27.90.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อยากได้ตัอย่างจังเลย
โดย: loy254@hot... [5 ต.ค. 50 11:24] ( IP A:58.147.44.44 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ตัวอย่างแฟ้ม โปรดรอนิด นะครับ
ต้องขออนุญาตจากเจ้าของแฟ้มก่อนครับ
โดย: พี่แดงน้อย [5 ต.ค. 50 22:32] ( IP A:117.47.148.180 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เร็วๆๆ หน่อยนะครับ
รออยู่
โดย: วิน [22 ต.ค. 50 11:50] ( IP A:202.91.19.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รหัส ศ 42101 วิชา ศิลปะ

1. สื่อความคิดและจินตนาการทางศิลปะ
2. ใช้ทัศนธาตุและประกอบศิลป์สร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างเหมาะสม
3. สร้างสรรค์ทางดนตรี และสืบทอดดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
4. นำทักษะทางนาฏศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้สร้างสรรค์งานศิลปะในชีวิตประจำวัน
6. ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
7. คัดเลือกผลงานดีเด่นเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
โดย: พี่แดงน้อย [27 ต.ค. 50 17:15] ( IP A:222.123.52.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้
รหัส ศ 42101 วิชา ศิลปะ

1. การเตรียมตัวในการเรียน
1.1 กิจกรรมฝึกคิดพิชิต MIND MAP / ชีวสัมพันธ์
1.2 ผังสมาชิก

2.ทัศนศิลป์
2.1 ศิลปะกับวัฒนธรรมไทย
2.2 จิตรกรรมไทย ลายไทยเบื้องต้น

3. ดนตรีกับชีวิต
3.1 เพลงยอดนิยม
2.2 ขับร้องเพลงสถาบันและเพลงตามกำหนด

4. นาฎศิลป์กับชีวิต
4.1 บทเพลงเพื่อแม่
4.2 รำวงประยุกต์/ลีลาศ

5. เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน
5.1 สร้างสรรค์งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ประเมินคุณลักษณะฯด้วยตนเอง/ผู้ปกครอง/ครู

7. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
7.1 ทำแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 20 รายการ
โดย: พี่แดงน้อย [27 ต.ค. 50 17:23] ( IP A:222.123.52.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: พี่แดงน้อย [27 ต.ค. 50 17:36] ( IP A:222.123.52.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    ดีมากครับ
โดย: bnb@hotmaill.com [21 พ.ย. 50 11:04] ( IP A:61.7.173.140 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ตัวอย่างแฟ้ม โปรดรอนิด นะครับ
ต้องขออนุญาตจากเจ้าของแฟ้มก่อนครับ
โดย: พี่แดงน้อย [5 ต.ค. 50 22:32> ( IP A:117.47.148.180 X: )

เมื่อวานนี้ได้ขออนุญาตตัวแทน(คุณพ่อ)เจ้าของแฟ้มฯแล้วครับ
และจะนำมาให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่ขอบอก่อนว่า เป็นแฟ้มที่ทำมานานแล้ว
แต่ยังคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำ หรือยังไม่มีแนวทางในการทำ

ขอขอบคุณเจ้าของแฟ้ม และคุณพ่อ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ
****************************************
โดย: พี่แดงน้อย [6 ธ.ค. 50 21:17] ( IP A:222.123.50.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ยังรออยู่นะครับ
โดย: วิน [5 ม.ค. 51 9:49] ( IP A:202.91.18.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: nan [22 ก.พ. 51 12:13] ( IP A:118.172.133.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
    ประโยชน์ที่ได้รับจาการทำแฟ้มสะสมผลงานคืออะไร................................................................

โดย: nan [22 ก.พ. 51 12:16] ( IP A:118.172.133.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   เรียนท่านผู้ที่เกี่ยววข้อง
อยากได้ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานและรายละเอียดต่างๆ รบกวนส่งให้ทาง E-mail (golf_pws@hotmail.com) ด้วยน่ะครับ
ขอบคุณครับ
โดย: golf_pws@hotmail.com [14 มิ.ย. 51 14:57] ( IP A:124.157.237.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ดีมากเลยค่ะ
โดย: lanthika@windowlive.com [16 มิ.ย. 51 14:27] ( IP A:222.123.212.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   อยากได้ตัวอย่างแฟ้มอ่ะค่ะ
เพราะมีความสงสัยว่ามีความจำเป็นมั้ยที่จะทำให้เป็นทางการสีพื้นๆ
ถ้าเราต้องการใช้กระดาษหลายๆสีมันจะน่าเกลียดมั้ยค่ะ
รบกวนส่งตัวอย่างจะขอบคุณมากเลยค่ะ
converse_bb@hotmail.com หรือจะแอดมาคุยกันก็ได้นะค่ะ
โดย: บิว / converse_bb@hotmail.com [15 ต.ค. 51 17:14] ( IP A:118.174.120.120 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับ จะได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ขอบคุฯ ม๊าก มาก
โดย: คนสิครับ [26 ต.ค. 51 9:41] ( IP A:61.7.167.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   แฟ้มสะสมผลงานฯ จะแสดงถึงภาพลักษณ์ของตัวคนทำครับ
ชอบแบบไหนก็ทำไปแบบนั้น นะครับ
กระดาษหลายสี ควรจัดเป็นหมวดหมู่ ข้อมูลละสีก็ได้ครับ
สิ่งสำคัญคือคัดเลือก ผลงานอะไรใส่ไว้บ้าง
โดย: พี่แดงน้อย [26 ต.ค. 51 13:43] ( IP A:114.128.168.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   แฟ้มสะสมผลงานฯ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับรวบรวมสิ่งต่างๆที่สำคัญๆของผู่เป็นเจ้าของ

ทางการศึกษาก็มีไว้เป็นข้อมูลในการเรียนต่อ
เป็นข้อมูลให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาในการับเข้าเรียน หรือเข้าทำงาน

ในการทำงานก็เป็นข้อมูลนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ของแฟ้มฯมีมากมาย แล้วแต่ว่าจะนำไปใช้ในด้านใด
โดย: พี่แดงน้อย [26 ต.ค. 51 13:48] ( IP A:114.128.168.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ศ 42102 วิชา ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2/2551

1. สื่อความคิดและจินตนาการศิลปะ “โฟลค์-แซว”
2. ใช้ทัศนธาตุและประกอบศิลป์สร้างสรรค์งานศิลปะ“โฟลค์-แซว” ได้อย่างเหมาะสม
3. สร้างสรรค์ทางดนตรี และสืบทอดดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยศิลปะ“โฟลค์-แซว”
4. นำทักษะทางนาฏศิลป์ไปใช้กับศิลปะ“โฟลค์-แซว”
5. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ“โฟลค์-แซว”
6. ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียรู้ศิลปะ
7. คัดเลือกผลงานดีเด่นเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
***************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [26 ต.ค. 51 13:53] ( IP A:114.128.168.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/กิจกรรม/ภาระงาน
ศ 42102 วิชา ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2/2551

1. การเตรียมตัวในการเรียน
สื่อความคิดและจินตนาการทางศิลปะ“โฟลค์-แซว” (3 คาบ)
1) ชุดการเรียนรู้
2) ชุดการแสดง

2. ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์
ใช้ทัศนธาตุและประกอบศิลป์สร้างสรรค์งานศิลปะ“โฟลค์-แซว” ได้อย่างเหมาะสม(3 คาบ)
1) การออกแบบนิเทศศิลป์ชื่อ สัญลักษณ์ กลุ่ม
2) การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. ดนตรีกับชีวิต
สร้างสรรค์ทางดนตรี และสืบทอดดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยศิลปะ“โฟลค์-แซว” (3 คาบ)
1) บทเพลงและคำประพันธ์
2) ดนตรีและการบรรเลง

4. นาฏศิลป์กับชีวิต
นำทักษะทางนาฏศิลป์ไปใช้กับศิลปะ“โฟลค์-แซว” (3 คาบ)
1) นาฏลีลา
2) นาฏอารมณ์
3) การประยุกต์ใช้

5. เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะ“โฟลค์-แซว”ในชีวิตประจำวัน(3 คาบ)
1) การบริหารจัดการ
2) การเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อต่างๆ

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(1 คาบ)
1) มีสุนทรียภาพ ชื่นชมเห็นคุณค่าของศิลปะและสิ่งแวดล้อม
2) ภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3) รักการแสดงออกทางศิลปะ
4) รักความสะอาด
5) ตรงต่อเวลา

7. แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
คัดเลือกผลงานศิลปะ“โฟลค์-แซว”ดีเด่นเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน (4 คาบ)
1) ส่วนนำ
2) ส่วนเนื้อหา
3) ส่วนงานดีเด่น
4) ส่วนท้าย
book
โดย: พี่แดงน้อย [26 ต.ค. 51 14:05] ( IP A:114.128.168.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

โดย: พี่แดงน้อย [26 ต.ค. 51 14:24] ( IP A:114.128.168.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   พี่แดงน้อย รบกวนของตัวอย่าง เล่มเก่า ๆ ส่งให้ดูได้ไหมค่ะ
ส่งมาที่ EMAIL mew_ming@hotmail.com ขอบคุณพี่แดงน้อยด้ววนะค่ะ เป็นแนวทางที่ดีที่ควรปฏิบัติค่ะ
โดย: mew_ming@hotmail.com [30 ต.ค. 51 14:27] ( IP A:58.8.86.191 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ขอบคุณนะคะที่บอกการทำแฟ้มสะสมงาน
*****ขอบคุณมากเลยนะคะพี่แดงน้อย******
โดย: ฟ้าใส [30 ต.ค. 51 21:48] ( IP A:222.123.123.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   พี่แดงน้อย รบกวนของช่วยส่งตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานเด็กให้ดูได้ไหมค่ะ ส่งมาที่ EMAIL nichitsanta@thaimail.com ขอบคุณค่ะ
โดย: nichitsanta@thaimail.com [10 พ.ย. 51 15:32] ( IP A:203.172.199.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   อยากได้ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานค่ะ
ส่งให้หน่อยนะค่ะ คิดไม่ออกจริงๆไม่รู้จะทำอย่างไร
รบกวนด้วยนะค่ะทุกคน
ampnonghoiyai@hotmail.com
โดย: NuAmp [25 พ.ย. 51 10:52] ( IP A:118.175.169.132 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   ช่วยนำตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานมาลงในเว็บนี้ให้ดูได้ไหมค่ะเพราะหนูไม่มีอีเมลล์อ่ะ แต่อยากได้

โดย: น้องฝน [3 ธ.ค. 51 7:34] ( IP A:203.156.21.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   ไปดูแฟ้มตัวอย่าง ที่นำมาเป็นแบบให้ศึกษา
ถ้ามีแนวทางที่ดีกว่า ก็สามารถปรับแบบนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับ
โดย: พี่แดงน้อย [7 ธ.ค. 51] ( IP A:114.128.168.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   เข้าไปดูในนี้เลย
http://www.pantown.com/board.php?id=33950&area=3&name=board10&topic=2&action=view
โดย: พี่แดงน้อย [7 ธ.ค. 51] ( IP A:114.128.168.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2551

http://www.pantown.com/board.php?id=33950&area=3&name=board10&topic=4&action=view

เป็นเพียงแนวทางในการทำแฟ้มวิธีหนึ่งเท่านั้น
ใครมีตัวอย่างที่แตกต่างก็นำมาแจมกันได้ครับ
******************************
โดย: พี่แดงน้อย [26 ม.ค. 52 11:22] ( IP A:124.157.248.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   มีอีกตัวอย่าที่น่าสนใจมากครับ

http://www.pantown.com/board.php?id=33950&area=3&name=board10&topic=5&action=view

ใครที่ทำแล้วยังขาดข้อมูลบางอย่าง ก็เพิ่มเติมให้เต็ม
ใครยังไม่ได้ทำก็เริ่มได้แล้วครับ นับหนึ่ง-สอง-สาม-สี่...
โดย: พี่แดงน้อย [26 ม.ค. 52 17:16] ( IP A:124.157.248.183 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2551 ครบทั้ง 20 รายการ

http://www.pantown.com/board.php?id=33950&area=3&name=board10&topic=6&action=view

ทำเสร็จแล้ว นำมาแบ่งกันดูบ้างนะครับ...pencil
โดย: พี่แดงน้อย [2 ก.พ. 52 11:24] ( IP A:124.157.248.160 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   ขอบคุณ พี่หนูแดงมากๆที่ได้ให้ความรู้เรื่อง แฟ้มสะสมผลงาน ในเว็บนี้ ค่ะ

โดย: คนรักโคนัน............ [15 มี.ค. 52 13:45] ( IP A:118.174.138.29 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   รบกวนช่วยส่งตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานมาให้ดูหน่อยได้ปะคะ
พอดีใกล้แอดแร้วอะค่ะ
อยากทำแฟ้มให้ออกมาดีที่สุดค่ะ
ตามเมลนี้นะคะ
ขอบคุนค่ะ
โดย: a_gold_flower@hotmail.com [15 มี.ค. 52 21:11] ( IP A:115.67.11.66 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   ใครอยากได้ตัวอย่างแฟ้มสะสมงานนักเรียน แอดมาผมได้เลยนะครับ

ผมยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ

โดย: ice_awy@hotmail.com [14 เม.ย. 52] ( IP A:114.128.24.239 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   การเขียนประวัติส่วนตัว(สามารถนำไปปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับ) เพราะมันไม่ได้มีข้อจำกัดอย่างตายตัว

ชื่อ-นามสกุล ..............................
ชื่อเล่น ..............................
เกิดเมื่อ ..............................
สัญชาติ-เชื้อชาติ ไทย-ไทย
ศาสนา พุทธ
น้ำหนัก-ส่วนสูง 55 กิโลกรัม – 162 เซนติเมตร
โรคประจำตัว .......................................
ที่อยู่ปัจจุบัน .......................................
โทรศัพท์ .......................................
e-mail ice_awy@hotmail.com
บิดาชื่อ .......................................
มารดาชื่อ .......................................
ผู้ปกครองชื่อ .......................................
ความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์
ความสนใจพิเศษ ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาโฆษณา
คติประจำใจ คนดีย่อมมองโลกในแง่ดี และเห็นความดีของผู้อื่น
อุปนิสัย ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เป็นคนตรง
กีฬาที่ชอบ เปตอง,ฟุตบอล
สีที่ชอบ สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว
อาหารที่ชอบ อาหารไทย,สัปปะรด
ศิลปินที่ชื่นชอบ วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงศ์กุล
แนวเพลงที่ชอบ เพลงป๊อป ฟังสบายๆ ,เพลงคุณพระช่วย
หนังที่ชอบดู แนวดราม่า แอคชั่น ตลกฮาๆ ลูกทุ่งๆ
โดย: ice_awy@hotmail.com [14 เม.ย. 52] ( IP A:114.128.24.239 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   ขอบคุนมากเลยค่ะ

โดย: ameba_zm321@hotmail.com [24 เม.ย. 52 20:11] ( IP A:203.155.234.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   angel ขอบคุณนะtruffle สำหรับคำแนะนำอ่ะงั้นเอางี้มีอะไรให้ช่วยก็ส่งเมล์มาถามได้นะsmileที่tenten_evillangle@hotmail.comนะ
โดย: tenten_evillangle@hotmail.com [29 ส.ค. 52 18:50] ( IP A:125.24.36.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   รบกวนช่วยส่งตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานให้หน่อยนะค่ะ
ขอบคุณมากๆคะ
โดย: kamonthip_meaw6@hotmail.com [17 ก.ย. 52 15:06] ( IP A:203.172.201.48 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ให้ดูตัวอย่าง

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
โดย: wannat34@hotmail.com [28 ต.ค. 52 18:45] ( IP A:119.31.10.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   แง่ๆๆๆเราทำฟอตเสร็จแล้วแต่เราลงโปรมแกรมใหม่อะแล้วลืมก๊อปไว้อะหายหมดเลยต้องทำใหม่หมดเลย

เซ็ง
ๆๆ
ๆๆ
ๆๆ
มาก
เลย
โดย: ยัยแสบซ่า [30 ต.ค. 52 9:40] ( IP A:118.172.123.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   ทำใหม่ก็ทำใหม่ ไม่เป็นไรครับ
ถือซะว่าเราอัพ-ปรับปรุงใหม่ละกันนะครับ

ทำให้สุดสุดไปเลยยยยยยย...pencil
โดย: พี่แดงน้อย [30 ต.ค. 52 17:37] ( IP A:222.123.162.51 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   ขอบคุณครับ

ที่ให้คำแนะนำดีๆ

ผมจะเอาไปดัดแปลงใช้

เพื่อการเรียนของผม(โอ้ว ออกแนวเวอร์นิดนึง555+)

ขอบคุณจริงๆครับ

โดย: poster_5836@hotmail.com [12 ธ.ค. 52 12:07] ( IP A:125.27.202.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   พี่แดงค่ะ
อยากได้ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน อ่ะคะ
รบกวนด้วยนะค่ะ ^^
angel_pink_pang@hotmail.com
โดย: TOTORO ^^ [3 ม.ค. 53 23:16] ( IP A:203.155.225.51 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   lสวยงามจังเลยค่ะ ใครทำเอย อยากรู้จังช่วยบอกหน่วยได้ไหม
โดย: มีนรักเธอนะ [4 ม.ค. 53 14:48] ( IP A:118.173.159.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   ผมอยากได้ตัวอย่างมาก

ทำไม่ถูกเลย
โดย: FuLL [19 ม.ค. 53 20:37] ( IP A:117.47.50.133 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
   มีตัวอย่างเก่าๆให้ดู
ในนี้ครับ
http://life-community.pantown.com/

เผื่อเป็นแนวแนว ได้บ้างนะครับ...pencil
โดย: พี่แดงน้อย [19 ม.ค. 53 22:55] ( IP A:114.128.88.7 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   ขอบคุณมากค้าบ
ติดต่อมาหน่อยก็ได้น้าค้าบ
โดย: rex_x_x@hotmail.com [17 ก.พ. 53 20:56] ( IP A:125.26.141.253 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   ขอบคุณคร๊ะ
โดย: noklove69@hotmail.com [23 ก.พ. 53 6:36] ( IP A:111.84.62.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
    อยากได้ตัวอย่างค่ะ
โดย: nui_25420301@hotmail.com [25 ก.พ. 53 20:13] ( IP A:118.172.94.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   Hmmmm.Thank you very much!
โดย: momo999@windowslive.com [2 มี.ค. 53 21:42] ( IP A:118.173.123.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   อยากได้ตัวอยากบ้างค่ะ
beattyza_narak@hotmail.com
โดย: beattyza_narak@hotmail.com [7 ส.ค. 55 15:39] ( IP A:14.207.225.33 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน