เตือนอีกที
   เพื่อความเข้าใจ ใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ. ....

พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา
https://www.thaitrl.org/
ก.สธ.เพื่อปฏิรูปและพัฒนาการสาธารณสุขไทย
กลุ่มเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข

สรุป ตอนนี้ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองความเสียหายฯนี้ อยู่ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งคงจะผ่านขั้นตอนนี้ได้อย่างแน่นอน เพราะรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเสนอร่างของตนเข้าไปด้วย และการที่รัฐมนตรีสธ.บอกว่า ให้พวกแพทย์รอไปแก้ไขในวาระ 2 คือเป็นกรรมาธิการร่วมนั้น คงแก้ไม่ได้มากมายอะไร เพราะมีสส. และพวกที่เสนอพ.ร.บ.มีสิทธิเป็นกรรมาธิการอยู่แล้ว
ผู้ที่จะมีผลกระทบจึงต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลม คือต้องขอให้ถอนออกมาจากระเบียบวาระก่อน
ส่วนการจะเอามาทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนผู้ที่จะมีส่วนไ ด้ และส่วนเสียหรือไม่ หรือยุติการออกพ.ร.บ.นี้ เนื่องจากมีพ.ร.บ.อื่นที่เป็นทางออกอยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟังเหตุผลจากผู้มีส่วนได้และส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อไป
ใครบ้างจะมีผลกระทบจากพ.ร.บ.นี้?
1.ประชาชนทั่วไป
2.ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/คลินิก/สถานกายภาพบำบัด และสถานประกอบโรคศิลปะทั้งปวง
3.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4.รัฐบาลผู้จ่ายงบประมาณให้โรงพยาบาลของรัฐ
5.ลดการฟ้องร้องจริงหรือ?
6. ถ้าไม่มีพ.ร.บ.นี้ ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?
โดยจะขออธิบายรายละเอียดดังนี้คือ
1.ประชาชน จะเสียอะไรบ้าง
1.1 จะขาดอกาสได้รับการชดเชย ถ้าความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขนั้น เป็นไปตามมาตรา6 (1,2,และ3)
อธิบาย ความเสียหายที่กำหนดไว้ตามมาตรานี้ ได้แก่ โรคแทรกซ้อนหรืออาการอันไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาตามมาตรฐาน หรือความเสียหายที่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติ เช่นแพ้ยาจนใบหน้าเสียโฉมจาอาการอันไม่พึงประสงค์ ถ้าคิดตรงไปตรงมาตามม.6 ประชาชนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
แต่ถ้าใช้พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 ประชาชนที่แพ้ยาจนใบหน้าเสียโฉม จะได้รับความช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ผิด ก็จะไม่ถูกไล่เบี้ย
*****************************************************************
ค้าน////// คนไข้ที่เสียหายจากธรรมชาติของโรค ไม่ว่า พรบ ไหนก็ไม่ได้รับการชดเชย ก็ยุติธรรมแล้ว คนไข้เขาไม่อยากได้สิ่งที่เขาไม่ควรได้ ถ้าแพ้ยาแบบสุดวิสัย แล้วรักษาไม่ทัน แบบนี้เขาก็ทำใจ แต่ที่เจอแบบคดีดอกรัก หรือคดี ร้อยตำรวจเอกที่โรงพยาบาลตำรวจนั่น แพ้ยาโดยที่คนไข้แจ้งว่าแพ้ยา และรายหลังนี่ช็อกเป็นวันเยี่ยวไม่ออก โหลดน้ำจนน้ำท่วมปอดตาย ก็ควรจ่ายเขาตาม พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แต่ก็สอบสวนกันแล้วว่าไม่มีมูล ต้องไปฟ้องศาล แพ้แล้วก็ยังไม่อยากจะจ่าย (คดีดอกรัก รมต ไม่อุทธรณ์ คดีร้อยตำรวจเอกนี่ยังอุทธรณ์อยู่เลย ทั้งๆที่คนตายก็เป็นตำรวจ ตายในโรงพยาบาลตำรวจ สตช ยังอุทธรณ์ ใจคอมันทำด้วยอะไร
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ฉะนั้นการอ้างว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือโดยไม่พิสูจน์ถูกผิดนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ
*********************************************************************
ค้าน//// ความจริงแล้วเขาต้องพิสูจน์ว่าถูกผิด แต่ไม่พิสูจน์เอาเรื่องว่าใครผิดใครถูก ถ้าเสียหายจากโรค ก็ไม่มีใครผิด ถ้าไม่ได้เสียหายจากโรค มันก็ต้องมีคนผิด เพียงแต่ว่าไม่ไปเอาเรื่องว่าใคร หรือผิดอย่างไร แต่ก็ชี้ว่าผิดและจ่ายเงิน
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
และการจะตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางการแพท ย์ มาตัดสินว่า ความเสียหายนั้นไม่อยู่ในมาตรา 6 จึงไม่สามารถทำได้ เพราะเอาคนที่ไม่มีความรู้มาชี้ขาดกับการประกอบวิชาชีพ ย่อมเป็นการทำลายมาตรฐานวิชาชีพแน่นอน และการอ้างว่าไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดนั้นจึงไม่เป็นความจริงแน่นอน
*********************************************************************
ค้าน//////// ที่ผ่านๆมานั้น เท่าที่เจอเป็นการทำลายมาตรฐานวิชาชีพจากวิชาชีพเดียวกันว่าไม่มีมูล คดีไม่มีมูลก็หาเรื่องเขาว่ามีมูล (ไม่ชอบหน้ากัน) ที่ไหนๆในโลก เขาก็เอาศาลที่ไม่ใช่วิชาชีพมาตัดสินว่าวิชาชีพผิดถูกอย่างไร เพราะก่อนตัดสินเขาก็ฟังจากวิชาชีพสองฝ่ายทะเลาะกันจนตกผลึก ว่าใครโกหกอย่างไร คนอื่นเขาไม่ได้โง่หรอก ผมเคยเจอศาลท่านว่า เรื่องการแพทย์พวกคุณไม่ต้องเถียงกันหรอก เดี๋ยวศาลกลับบ้านไปถามลูกสาวก็ได้ ลูกสาวศาลเป็นศาล แต่ถ้าเรื่องที่เขาฟ้องมาเป็นจริง ศาลก็ว่าหมอไม่น่าจะถูกต้องสักเท่าไหร่ สุดท้ายก็เคลียร์กัน รพ. ยอมจ่าย คนไข้ยอมลด ก็จบด้วยดี จะยิ่งดี หากคนจ่ายเงินไม่ใช่ รพ. (เป็นพวกผู้เสียหายด้วยกันลงขัน ตาม พรบ)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
และประชาชนที่เสียหายและจะได้รับการช่วยเหลือหรือชดเชยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ เสียหายนี้ จึงเป็นผู้เสียหายจากความผิดพลาดหรือผิดมาตรฐานจากการรักษาสถานเดียวเท่านั้ น
********************************************************************
ค้าน////// ก็เป็นสิ่งที่พวกเกล้ากระผมต้องการ หากไม่ผิดพลาด ก็ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ตามกฏหมายไหนๆก็ไม่ได้อยู่แล้ว
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ซึ่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 สามารถให้การชดเชยประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้ และถือว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสามารถไปไล่เบี้ยเอากับผู้กระทำผิดได้
*********************************************************************
ค้าน///// ตาม พรบ ความรับผิดฯ นั้นไม่เคยได้เลย ก็พวกคุณบอกไม่มีมูลตลอด ช่วยกันดีนักเขาก็เลยไปฟ้องศาล ศาลสั่งใช้ ก็ไม่เคยรับผิดชอบลาออก (ไอ้พวกสอบสวนไม่มีมูล) และเรื่องไล่เบี้ย กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยไล่เบี้ยให้เห็นสักคดี เรื่องหมอรักษาโรคจนถูกฟ้องให้จ่ายนี่
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ส่วนพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯนี้ ไม่มีกำหนดตรงไหนเลยว่าห้ามไล่เบี้ย
พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้เสียหายนี้จึงไม่มีมาตราไหนเลยที่คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (2)
ค้าน ////// ก็เขาจ่ายเงินแทนคุณ ก็คุ้มครองแล้วไง ไม่ต้องไล่เบี้ยแบบเก่าด้วย ก็พูดเอง แต่ไม่ยอมเออเอง จะเอาแต่เรื่องโกหก ขนาดโกหกตัวเองเห็นชัดๆยังโกหกอีก กรรมเวร
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.2 ประชาชนจะเสียโอกาสในการรักษา เนื่องจากคณะกรรมการมีอำนาจเรียกเอกสารและวัตถุพยานต่างๆจากโรงพยาบาลหรือสถ านบริการต่างๆได้ ที่ใดไม่ส่งก็มีโทษทั้งปรับและจำคุก 6 เดือน
ฉะนั้นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพ ก็คงไม่กล้าเสี่ยงที่จะรักษาผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงว่าจะตายสูง หรือผู้ป่วยที่ตนเองไม่เชี่ยวชาญ ก็คงจะต้องส่งไปรักษาที่อื่น ประชาชนก็อาจจะเสียโอกาสในการรอดชีวิต (มีผู้ถามว่า แล้วทำอย่างนี้ ถือว่าแพทย์มีจริยธรรมหรือเปล่า ก็ต้องตอบว่า ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน คือพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา ในกรณีที่ส่งผู้ป่วยไปก็คืออุเบกขา เพราะคิดว่า ช่วยไม่ได้แล้ว ก็ต้องทำใจ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการโหดร้ายแก่ตัวเอง)
********************************************************************
ค้าน//// ก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีก สมัยก่อน กลัวถูกฟ้องแล้วต้องจ่ายก็เลี่ยงๆกันไม่ยอมผ่าตัด/รักษา พอมี พรบ ความรับผิดทางละเมิดฯ มาช่วย โดยรัฐบอกว่าให้ทำเต็มที่ผิดพลาดรัฐจ่าย มันก็ยังมีปัญหาว่าไม่ยอมรับผิด คนที่ส่งต่อไปตายต่อที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลจังหวัดโดยไม่ช่วยเหลือเท่าที่ควร ศาลก็ลงโทษให้เห็นแล้ว 1 คดี (คลอดตกเลือดต่างจังหวัด ส่งจากอำเภอไปจังหวัด) ประชาชนทุกวันนี้ ก็เป็นลูกไก่ในกำมือหมอ บีบก็ขี้รดมือ ปล่อยก็ตายหยังเขียด ไม่ต้องมาขู่หรอก เขาจึงหาทางช่วยเหลือกันเอง ยอมจ่ายตังค์เอง ก็ยังใจร้ายมาขัดขาเขาอีก อย่าไปอ้างพระพุทธเจ้าให้มีราคี(ทำยังไงท่านก็ไม่สนหรอก ราคีย่อมติดตัวคนชั่ว) ขนาดผิดจริยธรรมชัดๆยังแถไปโน่น พรหมวิหาร 4
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.3 ประชาชนจะได้รับการรักษาด้วยงบประมาณจำกัดจำเขี่ย เพราะสำนักงบประมาณบอกว่าให้โรงพยาบาลรับภาระจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเอง โรงพยาบาลมีภาระต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มจากงบประมาณที่ขาดดุนอยู่แล้ว ฉะนั้นโรงพยาบาลคงต้องประหยัดเงินค่ายา และค่ารักษา ประชาชนก็จะได้รับยาละการบริการที่ด้อยค่าลง
******************************************************************
ค้าน/////เขากันไว้แค่ 3 % ปกติค่าคอมมิชชั่นค่ายาที่กันเป็นเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ นี่ 15 % เชียวนาจะบอกให้ และที่แดกๆกัน ตั้งแต่โกงคอม โกงรถฉุกเฉิน ผักสวนครัวรั้วกินได้ โกงยารักเกียรติติดคุกคนเดียว หมอรอดคุก นี่เป็นสาเหตุที่การรักษาไม่ดีเท่าที่ควรหรือไม่ ไม่เอาหน่า โกหกต้องอย่าให้มีคนในสาวไส้ อาจารย์ประเวศ บอกกระทรวงสาธารณสุขนี่มีบุญ โกงยากมีคนสาวไส้
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ส่วนในโรงพยาบาลเอกชน ที่ต้องถูกบังคับจ่ายเงินสมทบนั้น ก็คงต้องเอาไปเก็บเพิ่มจากประชาชนแน่นอน ประชาชนที่ไปโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
******************************************************************
ค้าน ///// ก็แค่อีกสามเปอร์เซ็นต์ ปกติรักษาหวัด100 บาทก็เป็น 103 บาท ถ้า 300 บาทก็เป็น 309 บาท คนไข้จ่ายไหว คิดเสียว่าซื้อเผื่อซวยด้วยแพทย์ คุณแน่จริงก็บอกมาเลยว่าจะแพงอีกเท่าไหร่จะได้ไปฟ้องข้อหาค้ากำไรเกินควร ในเมื่อคุณถูกหักอีก 3 % โดยสามารถคิดจากคนไข้เพิ่มได้
ปกติเวลาใช้วีซ่าการ์ด คุณก็ให้เขาหัก 3 % ถ้าอเมริกันเอ็กเพรส ก็หัก 5 % คุณก็ยังกำไร (ก็คิดเผื่อไว้แล้วสำหรับพวกรูดบัตร พวกจ่ายสดก็เลยซวยไป
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2. โรงพยาบาล จะเสียอะไรบ้าง
2.1 โรงพยาบาลรัฐบาล ก็คงต้องปรับตัว ไม่รับรักษาผู้ป่วยมากเกินไป เพราะบุคลากรน้อย จะให้ทำงานมากๆเหมือนเดิม ความเสี่ยงต่อความผิดมาตรฐานก็จะมากขึ้น อย่าหวังที่จะพึ่งพาหาความช่วยเหลือจากผู้บริหารทั้งฝ่ายข้าราชการประจำหรือ รัฐมนตรี เช่นเป็นโรงพยาบาฃชุมชนก็ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่จังหวัด ที่จังหวัดก็ส่งไปโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ รพศ.ก็ส่งต่อไปมหาวิทยาลัย หรือส่งต่อไปสหรัฐอเมริกา
2.2 โรงพยาบาลเอกชน ก็คงต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแน่นอน

*********************************************************************
ค้าน////// ก็ไม่ว่ากัน ทุกวันนี้ ยังกะพวกคุณเต็มใจทำงาน หรือทำงานเต็มที่กันนักหนา อยู่โรงพยาบาลรัฐ ไม่ได้เงินก็ปล่อยตาย อยู่เอกชนอยากได้เงิน ก็เอาคนดีดีไปผ่าจนตาย ก็เจอมาแล้ว โรงพยาบาลรัฐได้เงินพิเศษหน่อย ก็เอาคนไม่ควรผ่าตัดไปผ่าตัดจนตายห่าก็มีให้เห็นแล้ว ไม่ต้องมาขู่หรอก พวกเรามันบีบก็ขี้รดมือ คลายก็ไปไม่รอด หมาจนตรอกมันก็หันหัวสู้ ไม่กลัวใคร ไม่ต้องขู่
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. ผู้ประกอบวิชาชีพจะเสียอะไร ก็เสียความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ เพราะไม่รู้ว่า จะทำตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ หรือจะทำตามมาตรฐานคณะกรรมการ
เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพ ก็คงต้องปรับตัวใหม่ เพื่อรองรับความเสี่ยงมากขึ้น ต้องคิดว่าทำอย่างไรเมื่อความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหา/กล่าวโทษเพิ่มขึ้น
********************************************************************
ค้าน///////// คุณก็ทำตามมาตรฐานที่รักษาตัวเอง รักษาลูกเมียพ่อแม่ตัวเอง ไม่ต้องไปสนแม่งที่ไหน ง่ายนิดเดียว ทำเป็นแกล้งโง่ไปได้ เวลาจะปรับตัว ก็อย่าลืมปรับตัวให้ดีขึ้น อย่านิสัยเลวลง ก็จะดี เอาใจคนไข้มาใส่ใจเราด้วย โบราณก็สอนไว้ ทำเป็นโง่ปรับตัวไม่ถูก
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ก็คงต้องปรับตัวดังนี้
3.1 ประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวังเกินความจำเป็น เช่น ผู้ป่วยปวดหัวก็คงต้องตรวจละเอียด ส่งทำ x-rays, EEG, CT, MRI ,ultrasound ฯลฯ ส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมหรือศัลยกรรมประสาท หรือแนะนำให้ไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพราะถือเป็นสุดยอดโรงพยาบาลในประเทศไทย
ค้าน///// ส่งตรวจมากๆไม่จำเป็นตายระหว่างตรวจก็โดนอีก ถ้าต้องเสียเงินเพิ่มเขาก็ฟ้องเอาคืนได้ ทำผิดพลาดมากปีหน้าก็จ่ายเบี้ยเพิ่ม ทำผิดพลาดมากก็โดนลงโทษได้ ก็มีคดีที่แพทย์เอาพ่อวิศวะกรไปเจาะเลือดตรวจร่างกายฟรี เจอว่าค่าพีเอสเอสูงแล้วนำไปเจาะต่อมลูกหมาก ตายห่าก็มีมาแล้ว อย่าลืมจ่ายเขาด้วยละ ขี้เกียจฟ้องโรงพยาบาลสุดยอดแห่งนั้น
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3.2 ประกอบวิชาชีพโดยยึดหลักพรหมวิหารมากขึ้น คือเมตตา กรุณาแต่พอดี ถ้าไม่เชี่ยวชาญก็ต้องมีมุทิตา คือส่งผู้ป่วยไปที่อื่นเพราะหวังว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาดีกว่าเรารักษา หรืออุเบกขา ต้องทำใจว่าช่วยไม่ได้แล้ว หมดความสามารถแล้ว ก็ต้องส่งไปที่อื่น
********************************************************************
ค้าน////// ดูข้างบน ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ พรหมวิหาร 4 ไม่ผิดหรอก และที่ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ชั่วดีอยู่ที่ใจก็ไม่ผิดเช่นกัน กรรมเวรสมัยนี้มันติดจรวด ติดอินเตอร์เน็ท ไม่เชื่อถามหน้าเหลี่ยมก็ได้ นี่ก็เฉียดๆ พวกเหลี่ยมเยอะ วันไหนผิดเหลี่ยมรับรองจอด
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4. รัฐบาลนอกจากจะต้องจัดหางบประมาณมารักษาประชาชนแล้ว ก็ต้องจัดหาเงินมาคอยจ่ายสมทบกองทุนตามพ.ร.บ.นี้ แล้วรัฐบาลจะทำอย่างไร? ขึ้นอัตราภาษีทุกชนิด หรือไปกู้เงินมาอีก ประชาชนนั่นเองต้องรับกรรม
******************************************************************
ค้าน ////// ไม่ต้องหรอก เงินสวัสดิการ 15 % หักเหลือ 12 % ก็ใช้ไม่หมดแล้ว
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5. การมีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายนี้ จะลดการฟ้องร้องจริงหรือ
ต้องตอบว่าไม่จริง เพราะต้องพิสูจน์ว่าผิดก่อน จึงจะได้เงิน เมื่อประชาชนได้รับเงินแล้ว ก็จะรู้ว่าไม่เข้าข่ายมาตรา6 (ที่ไม่ผิด) ก็จะมีเงินทุนไปฟ้องศาลต่อไป
*********************************************************************
ค้าน///// ฟ้องศาลมันเหนื่อยนะว้อย ไม่มีใครอยากทำหรอกถ้าไม่เหลืออด ยิ่งไปศาลเจอพวกเบิกความเท็จอีก ยิ่งระเหี่ยใจ ไม่ได้รีบให้ยา เพราะยามันแพง ผลข้างเคียงเยอะ วลีอมตะ ตั้งแต่เด็กเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรงพยาบาลเด็ก วินิจฉัยตั้งแต่ 7 โมงเช้า ให้ยา ตอน 11 โมง (คดีนี้ศาลยกฟ้อง อยู่ระหว่างฏีกา) และจังหวัดตากก็เช่นกันไม่ได้ให้ ยาเลย เริมขึ้นสมอง (คดีนี้ชั้นต้นให้จ่าย ยังอีกสองชั้น รอไปก่อน)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6. ถ้าไม่มีพ.ร.บ.นี้ประชาชนจะได้รับความคุ้มครอง หรือไม่?
ตอบ มีพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
*********************************************************************
ค้าน///// ก็จะเจอแต่ไม่มีมูลๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขนาดจ่ายเงินไม่ครบ ยังบอกไม่มีมูล แต่อยากจะจ่าย สุดท้ายเขารับ แต่สวนทวารไปว่ารับแต่เงิน แต่ไม่มีมูลนั้นไม่รับ จะไปฟ้องศาลต่อ ไกล่เกลี่ย จ่ายไป 6 ล้าน ความระกำบวกระยำ จำกันบ่ได้ก่า ไม่เอาหน่า โกหกยังไงชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อ เขาโง่มานาน เขาก็ต้องรู้จักหายโง่บ้างละ ใครจะโง่ตลอดเหมือนหัวหน้าเครือข่าย ไม่มีอีกแล้ว
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ถ้าไปดูสถิติการร้องขอเงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 ประชาชนไปใช้บริการปีละ 200,000,000 ครั้ง แต่มีการร้องขอเงินช่วยเหลือเพียง ไม่ถึง 2,000 ราย คิดเป็นอัตราการผิดพลาดจากการทำงานเพียง 1 ใน100,000 ครัง หรือเพียง 0.001% ในขณะที่การรักษาอีก 99.999 % ไม่ผิดมาตรฐาน
ประชาชนต้องพิจารณาว่า จำเป็นที่จะมีกฎหมายนี้หรือไม่?
*********************************************************************
ค้าน////// เป็นตัวเลขที่โกหกได้อุบาทว์มาก โกหกกลางวันแสกๆ น่าไม่อายเลย พูดได้อย่างไร ถ้าแบบนี้ ส่งไปสหรัฐได้เลย เขาคงจ้างไว้แก้ปัญหาบ้านเขา รักษาโคตรเก่งเลย ฝรั่งสู้ไม่ได้ ตัวเลขฝรั่งเขาว่า ปีหนึ่งคนไข้ซวยด้วยแพทย์ทำพลาด ตายจากสาเหตุที่ป้องกันได้ ปีละ 44000-98000 คน ที่ผิดเล็กน้อย เจ็บ หรือพิการไม่นับ เอาเฉพาะที่ตายๆๆๆๆ ส่วนของ สปสช จ่ายแต่ไม่มีมูล มีมูลก็ไม่ยอมจ่าย คดีจ่าย 6 ล้านบาทนี่ยืนยันได้ ว่าความเป็นธรรมชาวบ้านมันช่างหาได้ยากเย็นแบบสถิติคุณนั่นแหละ 0.001 % อีก 99.999 % รอชาติหน้าตอนบ่ายๆ คุณต้องอนุมานว่าปีหนึ่งคนไทยก็ตายเพราะแพทย์ทำซวยประมาณ 11000 ถึง 25000 คน เอาเฉพาะที่ตายป้องกันได้นะ เจ็บพิการไม่นับ แล้วหักออก 2000 อีก 9000-23000 มันหายไปไหนว่ะ รวยมากหรือไง หรือไปพิการนั่งขอทานอยู่ที่ไหน คดีเมืองแพร่ ก็ไม่มีมูล แม่เขานั่งหยอดน้ำข้าวต้มให้ลูกเขา ไม่ได้นับด้วยละซิ คดีบุญชูอุดรอีกละ
ตัวเลขบัดซบทำนองแบบนี้ เลขาธิการตัวแสบเคยยกมาอ้าง อย่าให้เอ่ยชื่อหน่วยงานเลย เสนียดปาก
โดย: ไม่เชื่อก็ได้ [15 ก.ค. 53 14:15] ( IP A:58.8.2.81 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ศาลยกฟ้อง คดีหมอรักษาไส้ติ่งอักเสบจนกลายเป็นคนปัญญาอ่อน
Name : fadum
Email : bai@hotmail.com
Time : 1/ส.ค./2550

ศาลจังหวัดนนทบุรี พิพากษายกฟ้องคดีที่โจทก์ยื่นฟ้องแพทย์ทำการรักษาอาการไส้ติ่งอักเสบ จนทำให้ผู้ป่วยต้องกลายเป็นคนปัญญาอ่อน ที่จังหวัดอุดรธานี ขณะที่ญาติผู้ป่วยยืนยันจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุด
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ได้ขึ้นนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำพิพากษาคดีที่นายบุญชู สีสมน้อย มีความเกี่ยวข้องโดยเป็นสามีของนางพรทิพย์ สีสมน้อย ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่เข้ารับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานีจนกลายเป็นคนปัญญาอ่อน หรือบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นโจทก์ยื่นฟ้องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล เป็นผู้รักษาในฐานะจำเลย โดยศาลพิพากษาฟ้องในคดีนี้ และให้เหตุผลว่าการรักษาของแพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล ได้ทำการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์ทุกประการแล้ว ขณะที่นายบุญชู สามีของนางพรทิพย์ กล่าวด้วยน้ำตานองหน้า หลังศาลตัดสินคดีแล้ว ว่า ตนเองและครอบครัวน้อมรับและเคารพในการตัดสินของศาล แต่ตนเองจะเดินหน้าต่อสู้คดี เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับภรรยา และต้องการให้แพทย์หญิงภารดีออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบ้าง ทั้งนี้ทางครอบครัวยังได้รับการช่วยเหลือ ในการดำเนินคดีจากเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์อีกด้วย
ด้านนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายจะให้การช่วยในการดำเนินคดี เพื่อทำการอุทธรณ์ต่อศาล โดยให้ทนายของเครือข่ายดำเนินเรื่องภายใน 30 วัน ในฐานะผู้เสียหายอนาถา และเชื่อมั่นว่าคดีนี้ผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลอย่างแน่นอน
โดย: นี่ก็ไม่มีมูล [15 ก.ค. 53 15:26] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ศาลยกฟ้องคดีแพ่งหมดอายุความ แพทย์รพ.ร่อนพิบูลย์ผ่าไส้ติ่งตาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 อ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ ระหว่าง น.ส.ศิริมาศ แก้วคงจันทร์ กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลังจากก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นได้พิจารณาให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน จำนวน 6 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2545 จนกว่าจะชำระค่าสินไหมเสร็จสิ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้อุทธรณ์คดีดังกล่าว โดยยกประเด็นเรื่องอายุความแพ่งขึ้นมาอุทธรณ์ทั้งนี้ น.ส.ศิริมาศได้ฟ้องทางแพ่งกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก นางสมควร แก้วคงจันทร์ มารดาของ น.ส.ศิริมาศได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 โดยแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ต้องผ่าตัดด่วน ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษา และผ่าตัด คือ นพ.พีระ คงทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และพญ.สุทธิพร ไกรมาก แพทย์ประจำโรงพยาบาล โดยสาเหตุการตาย เกิดจากในระหว่างการผ่าตัด นางสมควร ถูกฉีดยาชาเข้าที่ไขสันหลัง และเกิดภาวะ แทรกซ้อนทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจน เสียชีวิตในวันที่ 5 มิถุนายน 2545ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นควรวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของสำนักงานปลัดการทรวงสาธารณสุข ว่าคดีขาดอายุความ เนื่องจากจากการพิจารณาสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีนี้แล้วพบ ว่า วันที่ 5 มิถุนายน 2545 โจทย์ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ว่า นางสมควร แก้วคงจันทร์ มารดา น.ส.สิริมาศ เสียชีวิตวันที่ 5 มิถุนายน 2545 โดยสันนิษฐานว่าเสียชีวิตเนื่องจากแพทย์ผู้ทำการรักษาวินิจฉัยโรค และให้ยาผิด ดังนั้นอายุความจะต้องเริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2545 ไม่ใช่เริ่มนับอายุความวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ตามที่ น.ส.ศิริมาศ อ้างว่า นพ.พีระยอมรับความผิดพลาดในการรักษาผู้ตายหน้า 10ข้อมูลจาก มติชน
โดย: นี่ก็ไม่มีมูล [15 ก.ค. 53 15:27] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   นี่ก็ไม่มีมูล
สองศาลแล้วยังไม่ยอมจ่าย
โดย: มีแต่ขี้ [15 ก.ค. 53 15:31] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   https://www.consumerthai.org/old/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1082&Itemid=57
โดย: ลืมส่งลิ้งค์ โทษที [15 ก.ค. 53 15:32] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ปกติ พวกหมอฉลาดมากเวลาประเมินตัวเลขทางสถิติ ว่าน่าเชื่อถือเพียงใด แต่กับตัวเลข
...............ถ้าไปดูสถิติการร้องขอเงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 ประชาชนไปใช้บริการปีละ 200,000,000 ครั้ง แต่มีการร้องขอเงินช่วยเหลือเพียง ไม่ถึง 2,000 ราย คิดเป็นอัตราการผิดพลาดจากการทำงานเพียง 1 ใน100,000 ครัง หรือเพียง 0.001% ในขณะที่การรักษาอีก 99.999 % ไม่ผิดมาตรฐาน
ประชาชนต้องพิจารณาว่า จำเป็นที่จะมีกฎหมายนี้หรือไม่? ............
ไม่น่าเชื่อเลย ว่าหลุดออกจากปากได้
โดย: เศร้าจริงๆ ทำผิดไม่เจตนา ก็แค่ทำผิด ทำผิดเจตนาคือทำชั่ว [15 ก.ค. 53 15:33] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ...ก็ยังยืนยัน นั่งยัน นอนยัน คำแนะนำเดิมแก่แพทย์ทุกคนทุกท่าน...

...1.เมื่อได้ตรวจคนไข้นอกแล้วเสร็จทุกราย ให้แนะนำคนไข้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกคน...
...2.หากมีความมั่นใจในตัวเองมากจริงๆ(ซึ่งไม่น่าจะมี???) จะให้คนไข้กลับบ้าน ต้องนัดมาตรวจซ้ำภายใน สิบสอง ชั่วโมง เป็นอย่างช้า...

...อย่าลืม...ติดประกาศ"ข้อเท็จจริงทางการแพทย์"...ให้คนไข้และหรือญาติคนไข้รับรู้รับทราบด้วย...

...โรคและหรือความผิดปกติทางร่างกายและหรือจิตใจ การตรวจและหรือการรักษาอาจมีได้หลายวิธี และหรือทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและหรือจิตใจและหรือถึงแก่เสียชีวิต หากไม่เข้าใจ ได้โปรดกรุณากลับไปอ่านซ้ำอีกครั้งและหรือสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ...
โดย: pimsen/policemajor@hotmail.com [15 ก.ค. 53 15:49] ( IP A:58.10.128.83 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เวลาคุณเป็นหมอ หลังจากตรวจคนไข้แล้ว คุณต้องให้คำแนะนำ(วิธีรักษา)ในสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดแก่คนไข้ และทำให้คนไข้เสียค่าใช้จ่ายไม่เกินความจำเป็น (ข้อบังคับแพทยสภา)
หากสิ่งที่คุณแนะนำ ไม่เหมาะสมตามแบบที่แพทย์คนอื่นที่ดีดี ควรทำ คุณก็จะถูกลงโทษโดยแพทยสภา ซึ่งถ้าคุณคิดว่าเป็นพวกเดียวกับคุณ คุณก็ทำตัวได้ตามสบายตามที่ว่า คงไม่มีใครเขาไปว่าคุณหรือลงโทษคุณ แต่ถ้าไม่ใช่ คุณอาจจะเหนื่อยหากเจอแพทยสภา
อย่างไรก็ตาม กรรมเวรมีจริง ผมก็คิดว่าคุณก็คงจะหนีไม่พ้นหากคุณทำผิดจริง
โดย: พระเจ้าคงไม่เข้าข้างคนผิด [15 ก.ค. 53 16:12] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   และการจะตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางการแพท ย์ มาตัดสินว่า ความเสียหายนั้นไม่อยู่ในมาตรา 6 จึงไม่สามารถทำได้ เพราะเอาคนที่ไม่มีความรู้มาชี้ขาดกับการประกอบวิชาชีพ ย่อมเป็นการทำลายมาตรฐานวิชาชีพแน่นอน และการอ้างว่าไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดนั้นจึงไม่เป็นความจริงแน่นอน
*********************************************************************
ค้าน//////// ที่ผ่านๆมานั้น เท่าที่เจอเป็นการทำลายมาตรฐานวิชาชีพจากวิชาชีพเดียวกันว่าไม่มีมูล คดีไม่มีมูลก็หาเรื่องเขาว่ามีมูล (ไม่ชอบหน้ากัน) ที่ไหนๆในโลก เขาก็เอาศาลที่ไม่ใช่วิชาชีพมาตัดสินว่าวิชาชีพผิดถูกอย่างไร เพราะก่อนตัดสินเขาก็ฟังจากวิชาชีพสองฝ่ายทะเลาะกันจนตกผลึก ว่าใครโกหกอย่างไร คนอื่นเขาไม่ได้โง่หรอก ผมเคยเจอศาลท่านว่า เรื่องการแพทย์พวกคุณไม่ต้องเถียงกันหรอก เดี๋ยวศาลกลับบ้านไปถามลูกสาวก็ได้ ลูกสาวศาลเป็น ศาล แต่ถ้าเรื่องที่เขาฟ้องมาเป
โดย: [0 3> ( IP )
แก้คำผิด ลูกสาวศาลเป็นหมอ
โดย: แก้คำผิด [15 ก.ค. 53 19:15] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ่ายเงินให้กับครอบครัว ร.ต.อ.สังกัด สศก. เป็นเงินกว่า 1.6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ภายใน 30 วัน หลังจากที่ ร.ต.อ.เข้าผ่าตัดฝีคัณฑสูตรที่ รพ.ตำรวจ และแพ้ยาเสียชีวิต ในขณะที่ภรรยา ร.ต.อ.วอน สตช.อย่าอุทธรณ์
วันนี้ (14 ต.ค.) ที่ห้องพิจารณา 604 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง ศาลมีคำพิพากษาในคดีที่นางวิลาวัลย์ และ ด.ญ.มนพร ทีระฆัง ภรรยาและบุตรของ ร.ต.อ.เลอพงษ์ อดีตรองสารวัตรสืบสวน กองบังคับตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) ที่เสียชีวิตจากการแพ้ยา ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( สตช.) เป็นจำลย ซึ่งกำกับดูแลโรงพยาบาลตำรวจ ในความผิดเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหายจำนวน 14,774,800 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ตามฟ้องโจทก์ระบุว่า ระหว่างวันที่ 7- 12 สิงหคม 45 ผู้ตายเข้ารักษาตัวที่ รพ.ตำรวจ ด้วยโรคฝีที่ทวารหนัก โดยจำเลยเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบดูแลแพทย์พยาบาล ซึ่งวันที่ 8 สิงหาคม พ.ต.อ.นพ.ณรงค์ชัย เจียรสกุล นายแพทย์งานศัลยกรรม เป็นผู้ผ่าตัดฝี ต่อมาผู้ตายมีอาการไข้ขึ้นสู มีผื่นแดงทั่วทั้งตัว เมื่อโจทก์ที่ 1 ขอให้เรียกแพทย์มารักษากลับไม่มีแพทย์มาตรวจดูอาการ กระทั่งวันที่ 9 สิงหาคม
แพทย์เวรเข้ามาดูอาการ และวันที่ 10 -11 สิงหาคม พ.ต.อ.นพ. ณรงค์ชัย แพทย์เจ้าของไข้ จึงบอกว่าผู้ตายมีอาการแพ้ยา ซึ่งแพทย์เวรนำผู้ตายเข้ารักษาตัวฟอกไตในห้องไอซียู กระทั่งเสียชีวิตลงด้วยสาเหตุตับและไตวาย และระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งโจทก์ทั้งสองยืนยันว่าการเสียชีวิตเกิดตากความประมาทเลินเล่อในการตรวจรักษาของแพทย์เจ้าของไข้ แพทย์เวร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของจำเลย
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ –จำเลย แล้วคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ คดีนี้โจทก์มี ร.ต.อ.รุจิรา จงศุภวิศาลกิจ พยาบาลเวร เบิกความว่า เมื่อพบว่าผู้ตายมีไข้ขึ้นสูง พยานแจ้งให้ น.พ.วิฑูรย์ บุญถนอมวงศ์ แพทย์เวร ทราบซึ่งแพทย์สั่งฉีดยาแก้แพ้ให้ ขณะที่ น.พ.วิฑูรย์ พยานจำเลย เบิกความว่า ก่อนสั่งฉีดยา ได้สอบถามพยาบาลเวรว่าผู้ตายมีอาการแพ้ยาหรือไม่ พร้อมให้นักศึกษาแพทย์ตรวจดูอาการและให้รายงานผล
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลเห็นว่า เหตุที่ ร.ต.อ.รุจิรา พยาบาลเวร รายงานอาการผู้ตายให้แพทย์เวรทราบ เพราะคิดว่าน่าจะมีอาการแพ้ยาจึงรายงานเพื่อให้แพทย์มาตรวจดูอาการด้วยตนเอง แต่ที่ น.พ.วิฑูรย์ อ้างว่า ขณะนั้นกำลังผ่าตัดคนไข้รายอื่นจึงสั่งฉีดยาแก้แพ้นั้น ศาลเห็นว่าคำเบิกความของ น.พ.วิฑูรย์ เป็นเพียงคำกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีใบบันทึกรายงานการผ่าตัดที่ระบุช่วงเวลา มาเป็นหลักฐานแสดงในชั้นพิจารณา อีกทั้งยังพบว่ายาแก้แพ้ที่แพทย์เวรสั่งฉีดนั้นเป็นยาแก้แพ้ทั่วไป ซึ่งหลังจากผู้ตายมีอาการผิดปกติแต่แพทย์เจ้าของไข้และแพทย์เวรไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามวิสัยของแพทย์ที่จะรักษาคนไข้ จึงเห็นว่าการกระทำของแพทย์ของจำเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์จริง
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อมา คือจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์ทั้งสองเป็นจำนวนเท่าใด ศาลเห็นว่า ตามฟ้องโจทก์ที่ 1 เรียกค่าเสียหายเงินบำเหน็จของผู้ตายจำนวน 7,260,670 บาท เป็นเพียงความคาดหวังของโจทก์ทั้งสองเอง ว่าหากยังมีชีวิตอยู่ผู้ตายจะได้รับราชการจนถึงเกษียณอายุ ซึ่งกรณีถือว่าเป็นความไม่แน่นอน สำหรับค่าการศึกษาที่โจทก์ที่ 2 ร้องขอจำนวน 5.8 ล้านบาท เห็นว่า ก่อนเสียชีวิตโจทก์ที่ 2 ก็ได้การเลี้ยงดูจากผู้ตายที่ให้ได้รับการศึกษาแล้ว ดังนั้นศาลจึงไม่เห็นควรกำหนดค่าเสียหายดังกล่าว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน ค่าขาดไร้อุปการะแก่โจทก์ทั้งสอง เป็นเงินจำนวน 1,662,130 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.45 ที่ผู้ตายเสียชีวิต และให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสองจำนวน 10,000 บาทด้วย
ภายหลังนางวิลาวัลย์ กล่าวพร้อมน้ำตาว่า รู้สึกดีใจที่ศาลพิพากษาให้ชนะคดี ซึ่งไม่ติดใจที่จะยื่นอุทธรณ์อีกโดยหวังว่า สตช.
จะให้ความเห็นใจไม่ยื่นอุทธรณ์เช่นกัน สำหรับเงินจำนวน 1.6 ล้านเศษนั้น ส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นทุนการศึกษาของบุตรสาววัย 8 ขวบ
พร้อมทั้งจะนำไปใช้หนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อต่อสู้คดี อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของแพทย์และโรงพยาบาลอื่นต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฟังคำพิพากษาวันนี้นางดลพร ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่มผู้เสียหายอื่นเพื่อร่วมให้กำลังใจนางวิลาวัลย์ด้วย ขณะเดียวกันนางวราภรณ์ รัตนแก้ว ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดระนอง ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนอีกด้วยกรณีที่สามีเสียชีวิตจากการรักษาอาการหอบหืด ซึ่งนางวราภรณ์เตรียมจะยื่นฟ้องคดีต่อไป--------------------------------------------------------------------------------
17 October 2005
โดย: สตช ว่าคดีไม่มีมูล คนตายเป็นตำรวจ แบบจ่าเพียร [16 ก.ค. 53 1:35] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ครบหน้าครบตา

โดย: ดูกันเอาเอง ว่าใครเป็นใคร [16 ก.ค. 53 1:38] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   อีกภาพ

โดย: พวกไม่มีมูล แต่ศาลลงโทษ [16 ก.ค. 53 1:38] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   นี่ก็อีก

โดย: ก็ไม่มีมูล [16 ก.ค. 53 1:40] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   นี่ก็ไม่มีมูล

โดย: แต่ความจริงไม่มีขา [16 ก.ค. 53 1:45] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   นี่ก็ไม่มีมูล

โดย: ดูกันเอง [16 ก.ค. 53 1:46] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   นี่ก็อีก ไม่มีมูลแต่จ่ายเงินให้

โดย: พูดม้าๆ [16 ก.ค. 53 1:49] ( IP A:58.8.2.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ดีใจครับ ที่ยังเห็นท่าน pimsen/policemajor@hotmail.com มาป้วนเปี้ยน

ผมขออนุญาต "สวน" ท่านเล็กน้อยนะครับ เอาเป็นว่าต่อท้ายที่ คห ที่ 9

คือว่า ขอให้ท่านอย่าลืมเตือนกลุ่มหมอของท่านด้วยครับว่า ให้อ่านและทำความเข้าใจกับ "คำประกาศสิทธิผู้ป่วยด้วยครับ"

โดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยเวชระเบียนน่ะ

เพราะประกาศฉบับนี้ มีมาก่อนตั้งนานนม ก่อนที่จะมีเรื่อง "ข้อเท็จจริงทางการแพทย์" ซะอีก เห็นคำประกาศสิทธิผู้ป่วยนี้ติดอยู่เด่นชัดที่หน้าโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ถมเถ แต่ไม่ยักกะมีหมอเล็กหรือแม้แต่หมอใหญ่คนไหนๆจะสนใจเล้ย !!!

อีกนิดครับ ฝากไปบอกคุณหมอเชิดชู ที่เป็นประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิพลเมืองด้วยครับ บอกอย่างเดียวกับที่ผมว่ามานี้เลยครับ

แล้วอยากเตือนท่าน pimsen/policemajor@hotmail.com ไว้ตรงนี้อีกทีครับ ว่าทีหน้าทีหลัง จะแสดงความเห็นตามกระทู้แถวนี้ ของท่านดูตาม้าตาเรือซะหน่อย ดูให้แน่ว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจพรรคพวกเดียวกับท่าน ที่โดนทั้งหมอ ทั้งโรงพยาบาลตำรวจปัดเบี่ยง บิดเบี้ยวไม่ยอมรับรู้และรับผิดชอบสิทธิอันชอบธรรมของพวกเดียวกันเอง

ท่านสั่งสอนคนอื่นๆนั้น่ะดี ผมไม่เถียง

แต่เรื่องที่ท่านได้เที่ยวสั่งสอนคนอื่นเขาน่ะ ท่านทำได้ แล้วทำดีหรือยังครับ???

ระวังว่า ท่านอาจกลายเป็นประเภท "ปลาตายน้ำตื้นๆเลียนแบบท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์" นะนา
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [16 ก.ค. 53 7:55] ( IP A:58.8.159.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ...ต้องขอขอบคุณในความเห็นที่"ท้วงติงและแนะนำ"...เจ็บแล้วจึงพอเข้าใจ ต้องเจอะเอง รู้เอง...ขออนุญาตยืม"เนื้อเพลงรัก ของแอน" มาใช้นะครับ...

...ทั้ง"พี่ณรงค์ชัยฯ และ อาจารย์เชิดชูฯ" เคยได้พูดคุยกันบ่อยพอควร...

...ย้ำนะครับว่า...แพทย์ทำผิดได้...ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขทำผิดได้...แต่หาก...ย้ำ...มีหน่วยงานและหรือองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมาย รับรองว่า..."สิ่งที่แพทย์และหรือผู้ให้บริการทางสาธารณสุขได้คิด พูด ทำเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแล้ว"...ย้ำ...รับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแล้ว...แพทย์และหรือผู้ให้บริการทางสาธรณสุข"ต้องแสดงความรับผิดชอบเยี่ยงไร"...

...1.ต้องถูกดำเนินการทาง"คดีอาญา"หรือไม่...
...2.ต้องถูกดำเนินการทาง"คดีแพ่ง"หรือไม่...เป็นไปได้ไหมที่จะกำหนด"ค่าเสียหาย"...ย้ำ...ค่าเสียหายเป็นไม่เกิน กี่ เท่าของ"ค่าใช้จ่ายที่คนไข้ต้องเสียไปในการรักษา???"...
...3.ต้องถูกดำเนินการ"ทางวินัย"หรือไม่ กรณีเกี่ยวพันกับรัฐ...
...4.ถึงเวลาหรือยังที่"ต้องแยกแยะว่า"...การให้บริการทางการแพทย์แบบใดเช่นใด...ย้ำ...ไม่ใช่"การบริโภค"...การรักษาคนไข้อุบัติเหตุเลือดคั่งในสมองต้องผ่าตัดด่วน เป็น"การบรโภค"หรือ???...

...ย้ำ..."คน"เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดในทุกด้าน...เมื่อมี"ใจเรา" อย่าลืมว่า"ใจเขา"ก็มี...มิใช่หรือ...

...ขออนุญาตบังอาจนำประกาศ...ประกาศ เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์...มาฉายซ้ำอีกที...
ที่มา/ผู้ประกาศ : แพทยสภา
วันที่ : 29 พ.ย. 2549
ประกาศแพทยสภา
ที่ 46 /2549
เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์


เพื่อให้การดำเนินการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเหมาะสม คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 จึงมีมติให้ออกประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 “การแพทย์” ในที่นี้ หมายถึงการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งคือการแพทย์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์

ข้อ 2 การแพทย์ยังไม่สามารถให้การ วินิจฉัย ป้องกัน และ/หรือบำบัดให้หายได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ บางครั้งอาจทำได้เพียงบรรเทาอาการหรือประคับประคองเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น บางโรคยังมิอาจ ให้การวินิจฉัยได้ในระยะเริ่มแรก

ข้อ 3 ในกระบวนการดำเนินการทางการแพทย์อาจเกิดสภาวะอันไม่พึงประสงค์ได้ แม้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมใช้ดุลยพินิจในการเลือกกระบวนการดำเนินการทางการแพทย์ รวมทั้งการปรึกษาหา รือส่งต่อโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยที่ไม่ อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน อันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยต้องให้คำแนะนำหรือส่งต่อผู้ป่วย ตามความเหมาะสม

ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ย่อมมีสิทธิ และได้รับความคุ้มครองที่จะไม่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม

ข้อ 7 ภาระงาน ข้อจำกัดของสถานพยาบาล ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการทางการแพทย์

ข้อ 8 การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ของผู้ป่วยต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ทำการวินิจฉัยและรักษา ย่อมมีผลเสียต่อการวินิจฉัยและการรักษา

ข้อ 9 การไม่ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือบุคลากรทางการแพทย์ ย่อมมีผลเสียต่อการรักษาและการพยากรณ์โรค

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
(นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
นายกแพทยสภา

...ว่าแต่ว่า มีคนไทยกี่คนที่เคยรับรู้รับทราบ"ประกาศข้อเท็จจริงทางการแพทย์"...ทำไมถึงไม่นำไปติด"คู่กับ"สิทธิผู้ป่วย...โดยเฉพาะ...ข้อ 2...ข้อ 3...

...และโดยเฉพาะ ข้อ 6...ไม่แต่เพียงบัญญัติไว้ชัดเจนในประกาศข้อเท็จจริงทางการแพทย์เท่านั้น...ย้ำ...ย้ำอีกครั้ง...ยังมีบัญญัติไว้ชัดเจนใน...รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 80 วงเล็บ(2)...โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย...

...Time Place Person Environmet...เมื่อเป็นเช่นนี้ แต่ละคนแต่ละท่านคงต้องคิด พูด ทำกันเอาเอง...แต่อย่าลืม...หลักกาลามสูตร หลักความจริง หลักสติปัญญา หลักศีลธรรม ประกอบความคิด คำพูด การกระทำ ด้วยแล้วกัน...
โดย: pimsen/policemajor@hotmail.com [16 ก.ค. 53 9:55] ( IP A:58.10.128.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ความจริงเรื่องคดีผู้บริโภคนั้น เดิมที ทางเครือข่ายเราก็เถียงกันมากว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ทั้งทนาย ทั้งแพทย์ในเครือข่าย ต่างว่าไม่ใช่ แต่ศาลท่านว่าใช่ ก็ต้องจบ
โดย: ฟฟ [16 ก.ค. 53 10:02] ( IP A:58.8.13.86 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ...ผมเคยเสนอ...กระบวนการตรวจและรักษาคนไข้ที่อาจต้องปฏิบัติเมื่อ Time Place Person Environmentของประเทศไทยและคนไทยเป็นเยี่ยงนี้...

......1."แพทย์ชั้นต้น" มีอำนาจหน้าที่...แพทย์ชั้นต้นคนที่หนึ่ง ซักประวัติคนไข้ ย้ำ ต้องให้คนไข้และหรือญาติกรอกประวัติด้วยตนเองด้วย เพื่อให้ได้"ข้อมูล"ที่ครบถ้วนมากที่สุด...แพทย์ชั้นต้นคนที่สอง ตรวจร่างกายคนไข้ ย้ำ ต้องให้คนไข้และหรือญาติยอมรับความครบถ้วนในการตรวจด้วย...แพทย์ชั้นต้นคนที่สาม ส่งตรวจและรวบรวมข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ ย้ำ ต้องให้คนไข้และหรือญาติยอมรับความครบถ้วนด้วย...แพทย์ชั้นต้นคนที่สี่ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งต่อให้กลับ"แพทย์ชั้นอุทธรณ์"...

......2."แพทย์ชั้นอุทธรณ์"เป็นกลุ่มแพทย์(มากกว่าหนึ่งคน) มีอำนาจหน้าที่นำข้อมูลจากแพทย์ชั้นต้นทั้งหมดมาประมวล วิเคราะห์ สรุป เพื่อให้การวินิจฉัยว่า..."เป็นโรคอะไร"...และหากข้อมูลยังไม่พอ...ให้ร้องขอไปยัง"แพทย์ชั้นต้น"เพื่อนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม"...เมื่อ"วินิจฉัยโรค"ได้แล้ว แจ้งให้คนไข้และหรือญาติรับทราบ เพื่อยอมรับในการวินิจฉัยหรือไม่อย่างไร ถ้าคนไข้และหรือญาติเห็นด้วยและยอมรับก็นำเสนอต่อ"แพทย์ชั้นฎีกา"...

......3."แพทย์ชั้นฎีกา" เป็นกลุ่มแพทย์(มากกว่าหนึ่งคน) มีอำนาจหน้าที่ให้การรักษาตามที่แพทย์ชั้นอุทธรณ์ให้การวินิจฉัย โดยต้องอธิบายวิธีการรักษาทุกวิธีที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้คนไข้และหรือญาติเห็นด้วยและยอมรับในการรักษาด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดนั้นๆ...

...ว่าแต่ว่า ความร้ายแรงของโรคที่คนไข้เป็น จะรอไหวหรือไม่...แต่ทำอย่างไรได้...เพราะแพทย์เองและครอบครัวของแพทย์ก็คงไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ในคุกในตารางและหรือเสียเงินเสียทอง???...

...ย้ำ...สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ...เป็น หก อย่างที่คนไทยทุกคนทุกท่านต้องมี ต้องได้ ต้องรับ ต้องให้...มิใช่หรือ...
โดย: pimsen/policemajor@hotmail.com [16 ก.ค. 53 10:22] ( IP A:58.10.128.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   ผมขอชมท่าน pimsen/policemajor@hotmail.com อย่างจริงใจ

ที่ท่านอุตส่าห์ + ทนอด ในการแก้ต่างและเตือนผู้คนที่ป้วนเปี้ยนไป-มาในบอร์ดนี้ ที่กำลังร้อนแรง และ สุ่มเสี่ยงต่อการถูกปิดได้ตลอดเวลาในช่วงจังหวะที่ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ ที่ยำไปยำมากลายเป็น พ.ร.บ. คุ้มครอง............หายจากบริการสาธารณสุข

แนวคิดและเนื้อความที่ท่านพยายามนำเสนอมานี้ ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยครับสำหรับผม (ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้อย่าเพิ่งเชื่อผมตรงนี้นะครับ ช่วยอดทนอ่านความเห็นของท่าน pimsen/policemajor@hotmail.com .ให้ตลอดจนมดด้วย เพื่อความยุติธรรม)

ท่านน่ะ ตามที่ท่านเคยพูดเองว่า เคยเป็น ผ.อ. โรงพยาบาล แล้วก็เป็นนาย ต.ร. ชั้นสัญญาบัตรด้วย + กับที่ท่านอ้างข้อความทางกกบัตรกฎหมายมาซะเยอะแยะ

ผมก็อยากสวนท่านว่า ท่านลืมไป (อีกแล้ว) หรือว่า เรื่องที่ท่านอ้างมาน่ะมันถูก "กล่าวอ้างเพื่อแก้ตัวให้กับการทำผิด ทำละเมิด การตลบแตลง" ของฝ่ายหมอที่ทำกับฝ่ายคนไข้ผู้เสียหายทั้งสิ้น ซึ่งผมก้เคยพูดทำนองนี้ไปแล้วในกระทู้ก่อนๆนานมากแล้วที่เรามีการโต้กัน

ท่านน่ะ ย้ำคิดย้ำพิมพ์ย้ำเสนอ เป็นแนวเป็น pattern เดียวกันมาตลอด ซึ่งผมก็ย้ำสวนว่า เรื่องที่ท่านว่ามาทั้งหมดนั้นน่ะ มันเป็นหลักการ ที่ดี ที่สมควรยอมรับกันได้สำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี้ แต่ขอโทษ

จากประสบการณ์จริง+ความเจ็บปวด+ความฉ้อฉล+ความบัดซบที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวระหว่างสองฝากของหมอกับคนไข้ผู้เสียหายทางการแพทย์นี้

หลักการดีๆฟังดูสวยหรูที่ท่านอ้งมาแบบแผ่นเสียงตกร่องหลายกระทู้ที่ผ่านมา ต่างกรรมต่างวาระ มันดูตลก (ร้าย) มันดูเฮงซวย ที่จะบอกว่า

คนละเมิดหลักการที่ท่านว่ามานั้น เป็นฝ่ายหมอหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ฟากฝั่งหมอเป็นคนละเมิดทั้งสิ้น รวมทั้งตุลาการในศาลฎีกาหลายคนซะด้วย

แล้วก็ขอย้ำเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับ เพราะตั้งใจว่าจะไม่พูดพาดพิงประกาศเฮงซวยฉบับนี้อีกแล้วว่า

ประกาศข้อเท็จจริงทางการแพทย์ นี่น่ะ ให้คัดคำว่าจริงออกซะ ที่เหลือเป็นข้อจริงที่ ไม่คนไข้ทั่วไปที่ไม่บ้าก็ตระหนักรู้ได้เองอยู่แล้ว หรือไม่ก็เป็นข้อจริงที่ไม่ได้บอกสภาพแวดล้อมข้างหลังออกมาให้หมด ซึ่งเรื่องจริงที่บอกมาไม่หมดให้คนธรรมดาที่อยู่นอกวงได้เข้าใจอย่างปรุโปร่งแจ่มแจ้ง ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเท็จ

ที่สำคัญ คนลงชื่อในประกาศนี้น่ะ เคยโกหกในตำแหน่งหน้าที่หมออย่างน้อยสองครั้งให้ผมจับได้+มีหลักฐาน แต่ก็หวังว่ามีใครอื่นจดจำการโกหกเรื่องอื่นๆอีกมาช่วยยืนยัน

ฉะนั้น อย่าได้อ้างถึงคำประกาศ "เฮงซวย" นี้เลยครับ

กฎหมายและหลักการทั้งหลายที่ทั้งท่านและผมอ้างมาเป็นวรรคเป็นเวรน่ะ มันดีหมดครับ ผมไม่เถียงหรอก

แต่ดียังไงถึงไหนก็ตาม คนเราถ้าไม่มีสำนึกในการยอมรับความจริง อาศัยความรู้ความนึกคิดที่คิดว่า "เหนือกว่าผู้อื่นที่ด้อยโอกาสมากกว่า" ในการบิด/โบ้ย/เบี่ยงเบน ให้บรรดาที่ว่ามานั้น เพื่อเข้าข้างตัวเองหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ก็เปล่าประโยชน์ครับ หลักการที่ว่ามาทั้งหมดนั้น มันก็ไอ้แค่ "ภาพมายา" ผลคนใช้คนอ้างขาดสำนึกในความผิดชอบชั่วดี

เท่านั้นเองครับ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [16 ก.ค. 53 11:47] ( IP A:58.8.116.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   ...ผมเพียงแต่ย้ำให้คนไทยทุกคนทุกท่านได้ยอมรับ"ความจริง"ร่วมกันให้ได้...เพราะ"ความจริง"เท่านั้น ที่จะเป็นทางออกแห่งปัญหาทั้งมวล...อย่าได้บังอาจยอมรับ"นิติพรรค(พวก) คือ กฎ กติกา ข้อกำหนด ที่กลุ่มของข้าฯของพรรค(พวก)ของข้าฯกำหนดขึ้นแล้วให้คนอื่น"ต้อง"ยอมรับและปฏิบัติตาม"...อย่าได้บังอาจยอมรับ"นิติกู คือ กฎ กติกา ข้อกำหนด ที่ตัวข้าฯ ตัวกู กำหนดขึ้นมาเองและให้คนอื่น"ต้อง"ยอมรับและปฏิบัติตาม"...แน่นอนว่า...ประเทศไทยและคนไทย"ต้อง"ยอมรับและปฏิบัติตาม"นิติธรรมและหรือนิติรัฐ"...

...ประเทศไทยและคนไทยอาจไม่ยอมรับ"ประกาศข้อเท็จจริงทางการแพทย์" ก็ไม่ได้ว่าอะไร...แต่ ณ ขณะนี้ในปัจจุบันนี้...ประเทศไทยและคนไทย"ต้องยอมรับและปฏิบัติ"ตามรัฐธรรมนูญ 2550...ซึ่งต้องรวมถึงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 80 วงเล็บ(2) ด้วย...มิใช่หรือ...ผู้ที่มีอำนาจไม่ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ(ซึ่งหมายรวมถึง ผู้พิพากษาและศาลด้วย...ย้ำ...นะครับว่า...รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 80 วงเล็บ(2) ถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยและคนไทย ไม่สามารถใช้ความมีอิสระและหรือดุลยพินิจที่ขัดและหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้) และ คนไทยทุกคนทุกท่านต้องเคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ...

...ผมถึงย้ำเสมอว่า...การให้บริการ...ไม่ควรนำมาเป็น"คำ"ที่ใช้ในทางการแพทย์...ย้ำ...โดยเฉพาะ"การรักษาพยาบาล" ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้คำว่า"การบริการ" และต้องไม่ใช้คำว่า"การบริโภค"...

...ย้ำนะครับว่า...การที่แพทย์และหรือบุคคลกรทางการแพทย์คิด พูด ทำ ไม่ได้หมายความว่า"ทุกอย่างคือการรักษาพยาบาล" ไม่ได้หมายความว่า"ทุกอย่างคือการบริการ" ไม่ได้หมายความว่า"ทุกอย่างคือการบริโภค"...ยกตัวอย่างเช่น การทำตา สอง ชั้นเพื่อความสวยงาม ถือว่าไม่ใช่การรักษาพยาบาล...การผ่าตัดเสริมจมูกเพื่อความสวยงาม การผ่าตัดเสริมเต้านมเพื่อความสวยงาม เป็นการรักษาพยาบาลหรือ...

...เมื่อ"สังคมมันเริ่ม complicate(ขออภัย ไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาไทยคำใดดี???) มากขึ้น"...สมาชิกทุกคนทุกท่านและทุกภาคส่วน จำเป็นอยู่เองที่"ต้องปรับตัวเอง"...ต้องขออนุญาตยืม"Motto"ของโรงเรียนมัธยมตอนต้น(ซึ่งน่าจะเป็นโรงเรียนที่เด็กไทยส่วนมากอยากเข้าเรียนมากที่สุด)ที่ว่า...สมรรถภาพในการปรับตัวคือความสำเร็จในชีวิต...Self-adjustment is the most element of a succesful of life...
โดย: pimsen/policemajor@hotmail.com [16 ก.ค. 53 12:32] ( IP A:124.120.12.187 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   คุณหมอตำรวจ เข้ามาก็ดีแล้ว รบกวนไปบอกเจ้านายคุณที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ให้ยกเลิกหนังสือขอความร่วมมือไม่ให้ตำรวจรับแจ้งความจากคนไข้ได้แล้ว

สมัยท่านโกวิทเป็นใหญ่ แพทยสภานำทีมไปพบขอความร่วมมือเวลาตำรวจจะรับแจ้งความจากชาวบ้าน ขอให้ฟังความเห็นแพทยสภาก่อน ซึ่งอดีตเจ้านายท่านที่มีเมียเป็นหมอนั้นก็ทำตามอย่างว่านอนสอนง่ายโดยไม่ฟังเสียงทักท้วงจากชาวบ้าน ปานประหนึ่งว่าประเทศไทยนี้เป็นของแพทยสภาและหมอเพียงกลุ่มเดียว

อย่างอื่นคุณจะพูดอย่างไร อยากพูดก็พูดเถิด ชาวบ้านจะฟังไม่ฟังอีกเรื่อง เพราะคนละเมิดคนไข้ มาพูดให้คนไข้ที่ถูกละเมิดถูกซ้ำเติมฟัง มันคนละอารมณ์
โดย: อยากพูดก็พูดไป ฟังไม่ฟังอีกเรื่อง [16 ก.ค. 53 13:26] ( IP A:58.9.195.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   สรุปแล้ว ประเทศนี้ใครหยาย
คนนั้นมีเป้าหมายเยอะกว่า
คนไม่มีอำนาจก็ฝัีนไปเหอะ
นึกออกอารมณ์ไปแจ้งความโรงพักหนึ่งในลำพูน
สารวัก แกมองเราตั้งแต่หัวยันตีง
เพราะพี่แกก็คงคิดว่า เมิงเป็นครายจะมาฟ้องพวกเดียวกะกรู
ไม่รับแจ้งความโว้ย
ประมาณนั้น
ดี๊ไปเจอตำหนวดอีกนาน รับลงบันทึกประจำวันให้
แล้วบอกว่า มันต้องฟ้องนะน้อง ไปหาทนายฟ้องมันเลย
ตำหนวดดีดีก็มี
ตำหนวดเลวๆก็มี เหมือนหมอดี หมอเลว นั่นแหล่ะ
และคนพวกนี้คงลืมไป ว่า พี่แกก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเราๆ นี่แหล่ะ ทำตัวโคตรใหญ่กันเลย แหม้ๆๆๆๆ

โดย: กบในกะโล้ง [16 ก.ค. 53 16:01] ( IP A:111.84.126.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ชอบกระทู้นี้ครับ
โดย: จ้าวบ้าน [16 ก.ค. 53 23:08] ( IP A:124.121.135.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   ...ขออนุญาตบังอาจถือโอกาสนี้ ฉกฉวยปัญหาให้เป็นโอกาส...ในวิกฤตน่าจะมีทางออกอยู่เสมอ...สนใจคำว่า"หมอดี"(ห้ามเด็ดขาดนะครับ ห้าม"ผวนคำ") กับ หมอเลว...

...มาเรียนรู้ภาษาไทยและทำความเข้าใจให้"ตรงกัน"ในบางเรื่องบางอย่าง ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี...

...ขอเริ่มต้นด้วยคำว่า..."ดี" และ "เลว"...ก่อน...อย่าลงในรายละเอียดเลยว่า...หมอดี หรือ หมอเลว...

...เอาเริ่มต้นก่อน...คนดี แต่ละคนแต่ละท่านให้คำนิยาม คำจำกัดความ ความหมาย"ตรงกัน"หรือเปล่า???...ในความหมายของผมนะครับ..."คนดี" คือ คนที่ไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำ ในสิ่งที่ละเมิดและหรือผิดต่อกฎหมายที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในเวลานั้น อาจยกเว้นความผิดโดยประมาทและหรือความผิดลหุโทษ(เพราะไท่ทีใครในโลกนี้ที่ไม่ทำอะไรที่ผิด???)...เพราะฉะนั้น..."คนเลว" คำนิยาม คำจำกัดความ ความหมายของผม ก็คงชัดเจน...

...หากหมอคนไหนที่ไม่ได้คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ละเมิดและหรือผิดต่อกฎหมาย(เว้นโดยประมาทและหรือลหุโทษ) ก็ไม่สมควร"กล่าวหาว่าเป็นหมอเลว"...

...ผมอยากให้"ประชาชนคนไทยธรรมดาสามัญทุกคนทุกท่าน(เหมือนผมและครอบครัว)เป็นคนดีตามคำนิยามคำจำกัดความความหมายที่ผมนำเสนอ...และแน่นอน ผมจะพยายามเริ่มที่"ตัวผมและครอบครัว"ก่อน...

...แต่ย้ำ...บังอาจย้ำอีกหลายๆครั้ง...ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มากกว่าสูงกว่าประชาชนคนไทยธรรมดาสามัญ( เช่น ผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ผู้ใช้อำนาจบริหาร ผู้ใช้อำนาจตุลาการ ฯลฯ) ไม่ได้มีคำนิยาม คำจำกัดความ ความหมายว่า"คนดี"แต่เพียงเท่านั้น...กล่าวคือ...ต้องเป็น"คนดีในคำนิยามคำจำกัดความความหมาย"ดังกล่าวและว...ย้ำ...ต้องรวมคำนิยามคำจำกัดความความหมายอันนี้เข้าไปด้วย...คือ...หากเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ "ต้องไม่ละเมิดและหรือผิดต่อ ศีลห้า"...

...ดูวิว่า...ประเทศไทยและคนไทยจะสงบร่มเย็นเป็นสุข พัฒนา เจริญก้าวหน้าไหม???...
โดย: pim/policemajor@hotmail.com [17 ก.ค. 53 8:35] ( IP A:58.10.128.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   คนดีต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองด้วย
ไม่ต่อต้านอะไรโดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวซ่อนเร้น
โดยคิดว่าคนอื่นโง่กว่าตัวเอง
โดย: หมอบางคนเห็นแก่เงินมากมาย [17 ก.ค. 53 14:43] ( IP A:58.9.184.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   คนไข้ กับ ความเจ็บป่วย เป็นความสัมพันธ์กันโดยตรง จึงจะเกิดผล
หมอและเจ้าหน้าที่ เป็นบุคคลที่3 ที่คนไข้ไปลากมาให้เกี่ยวด้วย ไม่ได้เป็นบุคคลที่ส่งผลโดยตรงกับผู้ป่วยเลย เนื่องจากสิ่งที่ส่งผลโดยตรงนั้นคือ "ความเจ็บป่วย" ดังนั้น ผู้ป่วยจึงน่าต้องรับผิดชอบเองกับการที่เค้าเลือกหอคนนั้นๆมาเป็นผู้รักษาตนเอง

ดังนั้น การพิสูจน์ทราบว่า ผลต่างๆที่เกิดจากผู้ป่วย เกิดจากโรค หรือ เจ้าหน้าที่ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การนำผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพมาตัดสินจึงต้องเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเช่นกัน

ในกรณีการตัดสินความผิด นอกจากจะดูที่บทพิสูจน์ว่า เกิดจากโรคหรือผู้ป่วยเอง หรือบุคคลากรแล้ว ต้องดูที่เจตนาด้วย หากไม่มีเจตนา ก็ไม่มีความผิด แต่อาจจะได้รับการชดเชยจากองค์กรที่ดูแล

พรบ.ฉบับนี้ไม่ได้พิสูจน์ผ่านกระบวนการดังกล่าวข้างต้นอย่างชัดเจน จึงมีโอกาสทำให้เกิดสภาพการณ์อันเลวร้ายตามมาได้มากมาย

สรุปง่ายๆว่า ถ้าคุณป่วย ผลจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของผู้ป่วย การที่แพทย์เข้าไปช่วยดูแลเป็น "ความผูกพันแบบจริยธรรม" ดังนั้นการที่จะลงโทษแพทย์ ก็ควรเป็นการลงโทษ "ทางจริยธรรม" ซึ่งบ้านเราก็ปฏิบัติกันด้วยดีมาช้านาน
การที่จะเปลี่ยนเป็นการลงโทษ"แบบอาญาและแพ่ง" เป็นการเอาเปรียบเจ้าหน้าที่มาก พรบ.ฉบับนี้กำลังจะสร้างสิ่งนี้ขึ้น ทำให้ท้ายสุด การดูแลแบบ"จริยธรรม" ซึ่งยังมีเหลือในประเทศนี้ จะหายไปอย่างสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่ในยุคนั้นก็จะเกิดขึ้น 2 แบบ คือ ถ้าคนไข้หนัก ก็ปล่อยให้แย่ไปตามโรคซะ(เพราะถ้าไม่ไปยุ่งเกี่ยวก็ไม่ได้รับผลกระทบ=เท่าทุน) กับ ถ้าเบาก็ส่งตรวจมากๆๆๆๆๆๆๆๆเพื่อป้องกันโอกาสการเกิดความพลาดที่จะโดนฟ้องในอนาคต (เช่นปวดหัวไมเกรนมารักษา ก็ต้องเอกซเรย์เท้าเผื่อเป็นเกาท์ในอนาคต)

เจ้าหน้าที่ในปัจจุบันที่ดีมีมากมาย คนที่ทำผิดพลาดมีอยู่่หยิบมือเดียว พรบ.นี้ สามารถเป็นตะแกรงกรองคนกลุ่มนี้ได้จริงแน่หรือ หรือเพียงออกมาเอาใจ "ประชานิยม" ทั้งๆที่นาย ก เคยบอกว่าจะเปลี่ยนนโยบายนี้ออกไป

น่าคิด
โดย: ekwit4 [18 ก.ค. 53 1:05] ( IP A:111.84.19.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   แย้ง คห ที่ 34

๑. เรื่องการเลือกคนไข้ ทุกวันนี้ ไม่มีคนไข้ไทยคนไหนที่เข้าระบบโรงพยาบาลตามปรกติของรัฐ สามารถเลือกหมอได้ มีแต่คนไข้ตามคลีนิคหรือโรงพยาบาลเอกชน "ที่อาจ" เลือกหมออย่างเจาะจงได้ ความจริงที่ไม่มีใครเถียงได้ก็คือ คนเราถ้าไม่ป่วย ไม่มีใครวิ่งไปหาหมอ และก่อนยุคที่หมอบรัดเล่ยจะเข้ามาในสมัยปลายรัชกาลที่ ๗ คนไทยรู้จักอยู่แค่ หมอยาและหมอตำแย แล้วก็หมอหลวงเท่านั้นหากอยู่ในวัง

๒. แต่ก่อนที่สังคมจะรับรู้ว่าแพทยสภาฉ้อฉลจนมีลักษณะเป็น "ซ่องโจร" พ่วงกับพฤติการณ์ของหน่วยงานอย่างกองประกอบโรคศิลปะและกองอื่นๆอีกหลายในส.ธ. หรือแม้กระทั่งปลัด ส.ธ. หลายคนจะมีพฤติการณ์เอียงหรือแม้กระทั่งโกหกในตำแหน่งหน้าที่เมื่อมีกรณีร้องเรียนทางคดีการแพทย์ สังคมเคยรับรู้และยอมรับทั้งทางกฎหมายและโดยพฤตินัยว่า แพทยสภา ทำหน้าที่เป็นทั้งตำรวจและตุลาการเกี่ยวกับคดีทางการแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

แต่ทุกวันนี้ เป็นที่ยอมรับกันทั้งประเทศนี้ (ยกเว้นบางส่วนของวงวิชาชีพทางสาธารณสุข) ว่าแพทยสภา เป็นซ่องโจรหมอ หรือ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสหภาพที่อาศับอำนาจทางกฎหมาย พ.ร.บ. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม "ป้องป้องหมอไม่ว่ากรณีนั้นจะมีมูลหรือไม่มีมูล" (ซะเป็นส่วนใหญ่กว่า 80%

ฉะนั้น หากจะตั้งแง่เรื่องต้องหาหมอที่รู้เรื่องมาเป็นกรรมการใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก็เท่ากับหากรรมการที่ตั้งธงเข้าข้างหมอไว้ก่อน หรือ อาจร้ายกว่านั้น คือเท่ากับเอาโจรมาเป็นกรรมการร่วม

การที่อ้างให้ต้องมีการพิสูจน์ผ่านกระบวนการเดิมที่ว่ามา ก็เป็นเรื่องเลวร้ายบัดซบอยู่แล้ว และทำกันอย่างลอยนวลโดยกลุ่มหมอกรรมการแพทยสภา+ใน ส.ธ.เองด้วยซ้ำ มีความจริงอยู่อีกข้อหนึ่งก็คือ หากคดีที่ศาลฎีกายกฟ้องของท่านประธานเครือข่ายฯที่ทำต่อแพทยสภาทั้งคณะในข้อหาตามมาตรา ๑๕๗ "สมมติกลายเป็นประทับรับฟ้องและสามารถนำคดีเข้า ปปช ส่งต่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองได้"

แพทยสภาทั้งคณะในวันนี้ควรย้ายบ้านถาวร เข้าไปอยู่ในคุก ทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะตัวหมอสมศักดิ์ โล่ห์เลขา

๓. ความผูกพันทางจริยธรรมนั้น มีอยู่และมีมานานตั้งแต่ครั้งองค์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จย่า ได้ทรงริเริ่มและดูแลให้การสาธารณสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน และให้ถึงมือคนไทยทั่วหล้าโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส แต่

ความสัมพันธ์ที่ว่านี้ เริ่มถูกบั่นทอนและกัดกร่อน ตั้งแต่รัฐบาลยุคทักษิณริเริ่มโครงการ 30 บาท แล้วไปเร่งโครงสร้าง "การแพทย์เชิงพานิชย์" ที่รัฐบาลต่อๆมาสานต่อให้เป็นโครงการชื่อสวยหรูว่าเมดิคอลฮับ จนทุกวันนี้ เรามีหมอสามานส่วนหนึ่งที่จ้องหาเงินจากเลือดเนื้อและชีวิตคนไข้กระเป๋าหนัก และคนไข้ที่อยู่ในภาวะจำยอมเนื่องจากหมอและ ร.พ. รัฐแออัดขาดแคลน ขณะที่ก็ไม่ยอมรับความผิดพลาดทางการแพทย์ ที่ก็มีอยู่ทั้งในภาครัฐและการแพทย์เชิงพานิชย์ เข้าทำนองต้องการค้ากำไร แต่ไม่ต้องการรับผิดชอบหากผิดพลาด

หมู่หมอกลุ่มหลังนี่แหละ ที่รวมตัวกันเป็นมาเฟีย เอื้อประโยชน์ในประเด็นนี้ผ่านแพทยสภาและอีกหลายชมรมหมอที่ประสานเสียงออกมาต่อต้าน พ.ร.บ. ฉบับนี้

และถ้าใครจะเถียงตรงนี้ ทำไมไม่รับคำท้าท่านประธานเครือข่ายฯ ออกไปโต้กันทางสื่อทีวีล่ะ ให้คนดูทั้งประเทศตัดสินทีเดียว

หรือว่า พวกท่าน "กลัวแพ้" เพราะหากเป็นหมอแล้ว ไปเรียนจบเนติฯมาก็ตั้งหลายคน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ก็มี เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์/สำนักข่าวก็ยังมี

ทั้งหมดนี้ถ้าออกมาโต้กับผู้หญิงที่เป็นแค่แม่บ้านตัวเล็กๆคนเดียว แล้วคนไทยที่รับชม+รับฟัง "เกิดเลือกเชื่อแม่บ้านมากกว่าเชื่อฝูงหมอ"

ลองนึกดูว่า จะเป็นสภาพที่น่าอเน็จอนาถและน่าสมเพชเวทนา

จริงไหมครับ ท่าน ekwit4
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [19 ก.ค. 53 8:02] ( IP A:61.90.15.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
    เจ็บอีก...
โดย: เจ้าบ้าน [19 ก.ค. 53 9:24] ( IP A:210.86.181.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   ถ้าคิดว่าปัญหามันอยุ่ที่รพ เอกชน ไม่อยากจ่ายเงินสมทบ
ทำไมไม่ร่างว่าให้ผู้เข้ารับบริการจ่ายไปเลยล่ะครับ
เพราะบางทีโรงบาลเอกชนก้อไม่อยากให้ตรวจสอบรายรับเค้าใช่มั้ยละ
ถ้าผู้รับบริการจ่ายไปเลยน่าจะดีกว่ามั้ย
เหมือนทำประกันไง
โดย: ขี้เกียจทามงานอะ [19 ก.ค. 53 9:40] ( IP A:61.19.199.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   ...ย้ำ...การรักษาพยาบาลเป็นหนึ่งในสี่ของปัจจัยสี่ คือ ยารักษาโรค...จึงไม่สมควรเป็นการให้บริการ...จึงไม่สมควรเป็นการบริโภค...จึงไม่สมควรเป็น"ธุรกิจ"...ย้ำ...ต้องไม่เป็น"ธุรกิจ"...ดังนั้น...ย้ำ ต้อง"ควบคุมราคาและค่าใช้จ่าย"...ห้ามดำเนินการเพื่อ"หวังผลกำไร"โดยเด็ดขาด...ว่าแต่ว่า...การรักษาพยาบาล คือ อะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสิ่งที่"แพทย์และหรือบุคคลากรทางสาธารณสุข"คิด พูด ทำ อะไรบ้างที่"ไม่ใช่การรักษาพยาบาล"...ต้องแยกออกจากกันโดยชัดเจน...
โดย: pimsen/policemajor@hotmail.com [19 ก.ค. 53 14:03] ( IP A:124.120.17.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   เราเคยถกกันหลายรอบ และชี้ว่าในกรณีของคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน เป็นคดีผู้บริโภค เป็นธุรกิจ
แต่กรณีของโรงพยาบาลรัฐ มองได้สองทาง โดยเฉพาะหากมีการทำคลินิกนอกเวลา
แต่ในเมื่อศาลวางแนวไว้ว่าเป็นคดีผู้บริโภค (เรื่องของการให้บริการ) ก็คงต้องว่าตามนั้น ท่านคงมองว่าสู้กับยักษ์ ก็ให้ยักษ์เสียแต้มต่อหน่อยก็คงไม่เกินเลย ก็เลยต้องตามนั้นครับ ก็คงต้องจบ
โดย: เถียงไปก็ไลฟ์บอย [19 ก.ค. 53 14:12] ( IP A:58.8.240.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   ...สรุปก็คือ"ต้องเคารพ"ศาลและผู้พิพากษา...แต่สิ่งที่ทุกคนทุกท่าน"ต้องยอมรับ"ก็คือ...ศาลและผู้พิพากษาก็คือ"คน"ซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง???...

...ก็ต้องยอมรับ...อำนาจนิติบัญญัติ...อำนาจบริหาร...อำนาจตุลาการ...

...ก็ขึ้นอยู่กับว่า..."ใคร"จะครองจะยึดจะใช้...อำนาจทั้ง สาม นั้น...ประชาธิปไตย คือ อะไร...ย้ำ...ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ และ ต้องเคารพเสียงส่วนน้อย...ผมใช้คำว่า"และ"นะครับ...ย้ำอีกครั้ง...ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่"และ"เสียงส่วนน้อย...ส่วนจะตีความและความหมายเป็นเยี่ยงไร...คงต้องให้"ผู้ใหญ่"...

...ต้องขออนุญาตยืม"คติพจน์"ของ สองสถานศึกษามาใช้...
......1.สมรรถภาพในการปรับตัวคือความสำเร็จในชีวิต...ของ ส.มศว.
......2.ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี...ของ ต.อ....คงต้องคิดกันเอาเองว่า...สิ่งที่"แพทย์และหรือบุคคลากรทางสาธารณสุข"ให้การรักษาพยาบาลด้วยเจตนาเพื่อให้คนไข้หายและหรือบรรเทาจากความเจ็บป่วยที่คนไข้ได้รับ เป็นการกระทำของ"คนดี"หรือไม่ เป็นการกระทำ"ที่ดี"หรือไม่ และบุคคลเหล่านั้นต้องการ"อะไร"ตอบแทนหรือไม่ และหากมีองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐรับรองความถูกต้องและเหมาะสมใน"มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม" บุคคลากรเหล่านั้นต้องมาเจอ"คดี"ต่างๆ...นั่นคือ...ความกตัญญูกตเวที หรือ
โดย: pimsen/policemajor@hotmail.com [19 ก.ค. 53 16:35] ( IP A:124.120.2.240 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
    1.สมรรถภาพในการปรับตัวคือความสำเร็จในชีวิต...ของ ส.มศว.
ผมว่าความสำเร็จในชีวิต คือทำงาน มีเงินใช้ อยู่ได้ไม่เอาเปรียบคนอื่น ส่วนหนึ่งช่วยสังคม ไม่ใช่การปรับตัวเอาตัวรอด


......2.ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี...ของ ต.อ....คงต้องคิดกันเอาเองว่า
แต่ถ้าไม่ทำหน้าที่ดีดี แล้วทำเขาตายพิการ อันนี้ ไม่ต้องกตัญญู และไม่มีทางอกตัญญู ไม่ว่าจะฟ้องกี่ศาลกี่คดี
โดย: พูดเอาแต่ได้ พูดยังไงก็ได้ [20 ก.ค. 53 3:38] ( IP A:58.8.240.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   ความคิดเห็นที่ 42
1.สมรรถภาพในการปรับตัวคือความสำเร็จในชีวิต...ของ ส.มศว.
ผมว่าความสำเร็จในชีวิต คือทำงาน มีเงินใช้ อยู่ได้ไม่เอาเปรียบคนอื่น ส่วนหนึ่งช่วยสังคม ไม่ใช่การปรับตัวเอาตัวรอด
โดย: พูดเอาแต่ได้ พูดยังไงก็ได้ [20 ก.ค. 53 3:38> ( IP A:58.8.240.71 X: )
ท่านดูเป็นคนดีจังพูดขนาดนี้เเต่ชื่อท่านเนี่ียสิจะเชื่อดีมั้ยเนี่ย
โดย: เบื่อ [20 ก.ค. 53 9:37] ( IP A:61.19.199.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   คห ที่ 39 ขอเรียนท่านว่า ท่านมาแสดง "ผิดวิก" แล้วครับ

ข้อความนี้ของท่าน สมควรไปมอบหรือไปสั่งสอนหมอเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนในแพทยสภา+ชมรมหรือสมาคมของหมอพานิชย์ทั้งหลาย จะดีที่สุดครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า "พวกผู้คนเหล่านี้เขาจะฟังท่านเข้าใจหรือไม่??" และถึงแม้เข้าใจก็ไม่รู้ว่า "เค้าจะเอากับท่านด้วยหรือเปล่า" แต่ผมว่านะ ถ้าพวกนั้นเขาเอากับท่าน ป่านนี้ก็คงไม่ได้เป็นเจ้าของ ร.พ. ใหญ่โต มีทรัพย์สินเข้าตลาดหุ้นเป็นร้อยเป็นพันล้านหรอก

สำหรับความเห็นที่ 41 ของท่าน ผมอ่านดูจนครบแล้ว ในใจหวลนึกถึงหมอคนสำคัญคนนึง แกชื่อเหวงน่ะ ไม่รู้ว่าท่านจะรู้จักหรือเปล่า???

ยังไงก็ตาม ผมก็ชื่นชมท่านนะ ที่อุตส่าห์เจตนาดี จะมาให้ปัญญากับผู้คนแถวๆนี้ เสียแต่ว่า ปัญญาข้อที่ท่านแสดงมานั้น มันควรเป็นเรื่องที่ไปบอกกล่าวเอากับหมอที่เป็น "ผู้ให้การรักษา" ไม่ใช่มาสั่งสอนคนไข้ "ผู้ทีรับการรักษา" ผมก็เห็นว่าท่านเจตนาดีนะ แต่ ท่านพยายามผิดที่น่ะ จริงๆนะ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [21 ก.ค. 53 7:32] ( IP A:58.8.93.8 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   ความเห็น 43

คำว่า "แพทยสภา" ทั้งน่าเกลียดน่ากลัวกว่าเยอะ
โดย: เครือข่ายฯ รับประกัน [21 ก.ค. 53 11:32] ( IP A:58.9.220.30 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   ใช่.....ขอองค์กรประกอบโรคศิลป์ด้วยอีก 1 นี่ก็ได้เท่ากัน
พันธมิตรเพื่อนเลิฟกัน...
โดย: เคยสัมผัส [4 ส.ค. 53 11:13] ( IP A:124.120.70.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   

Terlepas dari perkiraan suram untuk ekonomi global, ekonomi Qatar bergerak ke arah yang berbeda, menurut kesaksian Dana Moneter Internasional, yang baru-baru ini memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Qatar yalla tv , jadwal world cup 2022 qatar , jadwal bola 2022 , jadwal yalla tv november , jadwal yalla tv desember , nobar tv , linktr.ee/nobartv_online , juventusindo.weebly.com , nobartv , plaza.rakuten.co.jp 202207110000 , plaza.rakuten.co.jp 202207110001 , plaza.rakuten.co.jp 202207110002 , plaza.rakuten.co.jp 202207110003 , mypaper.pchome.com.tw 1381177979 , magnolia-tv.com 26638 , magnolia-tv.com 26639 , magnolia-tv.com 26640 , magnolia-tv.com 26643 , magnolia-tv.com 26642 , magnolia-tv.com 26641 , magnolia-tv.com 26644 , magnolia-tv.com 26646 , palmserver.cz 175481 , palmserver.cz 175480 , palmserver.cz 175479 , palmserver.cz 175478 , palmserver.cz 175476 , palmserver.cz 175475 , palmserver.cz 175474 , palmserver.cz 175482 , connect.nl.edu , newreleasetoday.com 69 , newreleasetoday.com 6535 , newreleasetoday.com 10264 , newreleasetoday.com 9154 , newreleasetoday.com 4257 , newreleasetoday.com 19334 , newreleasetoday.com 14335 , newreleasetoday.com 21927 , newreleasetoday.com 26156 , newreleasetoday.com 16904 , newreleasetoday.com 15259 , paroledemamans.com 01 , paroledemamans.com 02 , paroledemamans.com 03 , paroledemamans.com 04 , paroledemamans.com 05 , cowblog.fr 2868445 , cowblog.fr 3112704 , cowblog.fr 3081823 , cowblog.fr 2969644 , cowblog.fr 3001493 , cowblog.fr 2871078 , cowblog.fr 3122435 , cowblog.fr 3006669 , cowblog.fr 3025969 , cowblog.fr 3095474 , gotartwork.com 36819 , gotartwork.com 36730 , gotartwork.com 39890 , gotartwork.com 27051 , gotartwork.com 36190 , gotartwork.com 37075 , gotartwork.com 37973 , gotartwork.com 39592 , juntadeandalucia.es 2 , juntadeandalucia.es 3 , juntadeandalucia.es 4 , juntadeandalucia.es 18 , juntadeandalucia.es 12 , juntadeandalucia.es 10 , juntadeandalucia.es 16 , juntadeandalucia.es 17 , juntadeandalucia.es 14 , kuntaliitto.fi 01 , kuntaliitto.fi 02 , kuntaliitto.fi 03 , kuntaliitto.fi 04 , kuntaliitto.fi 05 , kuntaliitto.fi 06 , kuntaliitto.fi 07 , kuntaliitto.fi 08 , kuntaliitto.fi 09 , kuntaliitto.fi 10 , kuntaliitto.fi 11 , kuntaliitto.fi 12 , alytausnaujienos.lt 1111784 , alytausnaujienos.lt 1111802 , alytausnaujienos.lt 1111811 , alytausnaujienos.lt 1111843 , alytausnaujienos.lt 1111912 , palmserver.cz 15815 , palmserver.cz 14643 , palmserver.cz 4494 , palmserver.cz 14175 , gotartwork.com 19866 , gotartwork.com 36494 , gotartwork.com 36262 , gotartwork.com 33740 , gotartwork.com 20699 , gotartwork.com 38896 , gotartwork.com 23447 , gotartwork.com 39286 , paroledemamans.com a1 , paroledemamans.com a2 , paroledemamans.com a3 , paroledemamans.com a4 , paroledemamans.com a5 , paroledemamans.com a6 , newsworldindia.in 288792 , newsworldindia.in 306818 , newsworldindia.in 277431 , newsworldindia.in 299460 , newsworldindia.in 301213 , newsworldindia.in 268494 , newsworldindia.in 305871 , newsworldindia.in 302835 , newsworldindia.in 280125 , newsworldindia.in 323632 , newsworldindia.in 321813 , newsworldindia.in 277644 akan mencapai 4,9%, didukung dan didorong oleh banyak faktor fundamental. faktor, yang terutama adalah kenaikan harga gas yang konstan dan negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA Qatar 2022.

โดย: Piala Dunia FIFA Qatar [12 ก.ค. 65] ( IP A:172.17.0.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน