วันนี้คดีที่ตากจะตัดสิน
   ก็รอฟังข่าว
โดย: หมู่หรือจ่า [3 ธ.ค. 52] ( IP A:58.8.209.29 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   https://www.pantown.com/board.php?id=12163&area=&name=board12&topic=825&action=view
โดย: เรื่องเดิม [3 ธ.ค. 52] ( IP A:58.8.209.29 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขอให้กำลังใจ
เพื่อนผู้เสียหายด้วยกัน
ไม่มีอะไรจะให้นอกจากกำลังใจ
โดย: ไม่อยากเป็นผู้เสียหายเพราะเปลี่ยนไม่ได้ [3 ธ.ค. 52 12:07] ( IP A:61.90.86.188 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   คำฟ้องคดีผู้บริโภค


คดีหมายเลขดำที่ผบ.๑๒๖/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ / ๒๕
ศาลจังหวัดตาก
วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
ความแพ่ง
นางสาวเบญจวรรณ พูลเขียว ที่ ๑
เด็กหญิงชญาภรณ์ กล่ำแก้ว โดยนางสาวเบญจวรรณ พูลเขียว -
ระหว่าง ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ ๒ โจทก์

กระทรวงสาธารณะสุข ที่ ๑
นายแพทย์เบญจศิลป์ นิภาเกษม ที่ ๒ จำเลย
เรื่อง ละเมิด,เรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ บาท สตางค์
ข้าพเจ้า นางสาวเบญจวรรณ พูลเขียว ที่ ๑, เด็กหญิงชญาภรณ์ กล่ำแก้ว โดยนางสาวเบญจวรรณ พูลเขียว ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ ๒ โจทก์ เชื้อชาติ (๑,๒) ไทย สัญชาติ (๑,๒) ไทยอาชีพ - อายุ(๑,๒) ๒๖ ปี เลขประจำตัวประชาชน โจทก์ที่ ๑ ( ๕-๑๖๐๑-๐๐๐๔๔-๒๗-๑) โจทก์ที่ ๒ (๑-๖๓๙๙-๐๐๔๙๐-๑๑-๑) อยู่บ้านเลขที่..(๑,๒) ..๔๐..หมู่ที่ (๑,๒) ๓ ถนน - ตรอก/ซอย - ใกล้เคียง - ตำบล/แขวง (๑,๒)สามเงา อำเภอ/เขต (๑,๒)สามเงา จังหวัด (๑,๒)ตาก โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๙๙๐๖๗, ๐๘๕-๘๗๘๕๒๓๓ โทรสาร - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ -
สถานที่ติดต่อ ๔๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๙๙๐๖๗ โทรสาร - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ -
ขอยื่นฟ้อง กระทรวงสาธารณะสุข ที่ ๑ , นายแพทย์เบญจศิลป์ นิภาเกษม ที่ ๒ จำเลย
เชื้อชาติ (๑,๒)-,ไทย สัญชาติ (๑,๒)-,ไทย อาชีพ (๑,๒) ให้บริการรักษาผู้ป่วย อายุ (๑,๒)-,๕๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ (๑,๒)-,๙๒/๑๓๒ หมู่ที่ (๑,๒)-,๕ ถนน (๑,๒)ติวานนท์,- ตรอก/ซอย - ใกล้เคียง - ตำบล/แขวง (๑,๒)ตลาดขวัญ ,สันทรายน้อย อำเภอ/เขต (๑,๒)เมือง,สันทราย จังหวัด (๑,๒)นนทบุรี,เชียงใหม่ โทรศัพท์ (๑,๒)๐-๒๕๙๐-๑๐๐๐,- โทรสาร -
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑. โจทก์ที่๑เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองของโจทก์ที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบสูติบัตรเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑และ ๒ จำเลยที่ ๑ เป็นหน่วยงานของรัฐ ระดับกระทรวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เป็นหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ จำเลยที่ ๒ เป็นแพทย์เจ้าของคลินิกโรคเด็กที่รักษาโจทก์ที่ ๒ และเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในขณะนั้นดูแลรักษาผู้ป่วยในแผนกกุมารเวชกรรม และเป็นแพทย์เจ้าของคนไข้รักษาโจทก์ที่ ๒ ด้วย ข้อ ๒. โจทก์ที่ ๑ ได้นำตัวโจทก์ที่ ๒ เข้าไปใช้บริการรักษาที่คลินิกโรคเด็กและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยก่อนการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลดังกล่าวโจทก์ที่ ๒ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประจำตัวเด็กการฝากครรภ์เอกสารท้ายฟ้องหมายเลขที่ ๔ ซึ่งมีรายละเอียดในการรักษาดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ โจทก์ที่ ๒ มีอายุครบ ๒ เดือน ไปรับการฉีดวัคซีน DPT,OPV,HPV2 ตามกำหนดนัดแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ โจทก์ที่ ๒ มีอาการไข้ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ โจทก์ที่ ๒ ยังมีไข้ขึ้นสูง ซึม มีอาการกระตุกที่แขนด้านขวา ไม่ทานนม โจทก์ที่ ๑ จึงพาโจทก์ที่ ๒ ไปหาหมอที่คลินิกโรคเด็ก รายละเอียดปรากฏตามบัตรประจำตัวคนไข้เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เป็นแพทย์ที่รักษาได้ให้ยาแก้ไข้และยาแก้อักเสบ ส่วนอาการกระตุกแพทย์ไม่ว่าอะไรเลย วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ อาการของโจทก์ที่ ๒ มีอาการไม่ดีขึ้นเลยจากที่เป็นอยู่ ตาเริ่มลอย โจทก์ที่ ๑ จึงพาโจทก์ที่ ๒ ไปรักษาที่คลินิกโรคเด็กแห่งเดิมซึ่งแพทย์ก็เขียนใบส่งตัวให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ให้พยาบาลเก็บเลือด เก็บปัสสาวะเพื่อนำไปตรวจ โดยให้งดน้ำและอาหาร ต้องคอยเช็ดตัวตลอดทั้งคืนและให้ยาลดไข้ตลอด แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น โดยโจทก์ที่ ๒ มีอาการกระตุกตลอดทั้งคืน วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ อาการหนักกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด มีอาการชักเกร็งมากกว่าเดิม ตัวซีด มีแพทย์เจ้าของคนไข้คือจำเลยที่ ๒ ซึ่งเคยรักษาที่คลินิกมาดูอาการในช่วงเช้า โดยโจทก์ที่ ๑ ได้สอบถามอาการจากแพทย์ ก็บอกว่าไม่ทราบสาเหตุ และไม่ให้ข้อมูลใดๆ โดยช่วงเย็นแพทย์คนดังกล่าวมาตรวจโดยเจาะไขสันหลังเพื่อนำไปเพาะเชื้อ หาสาเหตุของโรค วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ ช่วงเช้ามีแพทย์ท่านหนึ่งมาบอกกับโจทก์ที่ ๑ ว่าผลการเพาะเชื้อที่ไขสันหลังไม่พบเชื้อใดๆปกติดี รายละเอียดปรากฏตามระเบียนเวชของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำเนาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๖ และก็ไม่ปรากฏว่าแพทย์จะดำเนินการใดๆในการรักษา โดยจำเลยที่ ๒ ไม่มาดูแลเลยทั้งๆที่เป็นแพทย์เจ้าของคนไข้โดยที่โจทก์ที่ ๑ ได้โทรตามแล้วและมารดาสามีก็ไปตามที่คลินิกด้วยกับโจทก์ที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๒ ก็ไม่ยอมลงมาพบ โจทก์ที่ ๑ จึงปรึกษากับญาติจะนำโจทก์ที่ ๒ ไปรักษาที่อื่น เพราะโจทก์ที่ ๒ มีอาการหนักมาก จนกระทั่งมีแพทย์ท่านที่บอกผลการเพาะเชื้อไขสันหลังคนดังกล่าว บอกว่าจะนำโจทก์ที่ ๒ ไปเอ๊กเรย์สมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ต้องรอเวลา ๑๔.๐๐ น.ซึ่งอ้างว่าต้องรอตามคิว จนกระทั่ง ๑๔.๓๐ น. ถึงได้ตรวจ ซึ่งโจทก์ที่ ๑ จำเป็นต้องรอแม้จะรอนานโดยไม่มีแพทย์และพยาบาลมาดูเลย แต่อยากทราบผล จนกระทั่งผลตรวจออกมาว่าสมองปกติดี ทั้งๆที่โจทก์ที่ ๒ เป็นขนาดนี้ และทางโรงพยาบาลก็ไม่ยอมส่งตัวไปรักษาที่อื่น แต่จะให้โจทก์ที่ ๑ เซ็นยินยอมไปเอง โจทก์ที่ ๑ กับญาติจึงตัดสินใจยอมเซ็นไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กรัตนะเวช โดยจ้างรถของโรงพยาบาลกับพยาบาลอีก ๑ คน ดูแลไปด้วย ทั้งๆที่โจทก์ใช้สิทธิรักษาบัตรทองไม่มีเงินเสียค่ารักษาและโรงพยาบาลรัตนะเวชเห็นว่าอาการหนักจึงให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาลพุทธชินราชก็รีบตรวจโดยเจาะไขสันหลังและเอ๊กเรย์สมองโดยโจทก์ที่ ๒ หมดสติตลอดเวลา และมีผลตรวจในเวลาต่อมาปรากฏว่าโจทก์ที่ ๒ ติดเชื้อที่สมองที่ชื่อว่า Herpes simplex รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเวชระเบียนการรักษาของโรงพยาบาลพุทธชินราชเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๗ ซึ่งโจทก์ที่ ๒ ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนอาการดีขึ้น ถึงจะได้ส่งกลับมาดูอาการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอยู่ใกล้บ้านรายละเอียดปรากฏตามสำเนา ระเบียนเวชของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๘ ข้อ.๓ การกระทำของจำเลยที่ ๒ และบรรดาแพทย์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลที่เป็นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และแพทย์ดังกล่าวอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จนเป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๒ สมองพิการถาวร ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนอยู่กับที่นอนไม่มีพัฒนาเหมือนเด็กปกติ กล่าวคือเมื่อโจทก์ที่ ๒ มีไข้หลังฉีดวัคซีนในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ถึง ๒ วันและมีอาการกระตุกที่แขนด้านขวา ไม่ทานนม และโจทก์ที่ ๑ ได้นำโจทก์ที่ ๒ ไปพบจำเลยที่ ๒ ที่คลินิก จำเลยที่ ๒ ชอบที่จะวินิจฉัยได้ตามหลักวิชาแพทย์ว่าโจทก์ที่ ๒ มีความผิดปกติของสมองมีอาการติดเชื้อที่สมอง เนื่องจากมีไข้ และแขนขวากระตุก และรีบส่งโจทก์ที่ ๒ ไปรับการตรวจรักษาอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล เพราะการติดเชื้อที่สมองนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องรีบให้การรักษา มิฉะนั้นสมองจะเสียหายพิการถาวร แต่จำเลยที่ ๒ กลับให้เพียงยาแก้ไข้และยาแก้อักเสบไปทานที่บ้าน และไม่นัดมาตรวจอีกเลย จนโจทก์ที่ ๒ มีอาการไม่ดีขึ้นเริ่มตาลอยในวันถัดมา โจทก์ที่ ๑ จึงพาโจทก์ที่ ๒ กลับไปให้จำเลยที่ ๒ ตรวจอีก ซึ่งคราวนี้จำเลยที่ ๒ ได้รู้ว่ามีความผิดปกติ และได้ทำหนังสือส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่แพทย์ที่โรงพยาบาลดังกล่าวก็ได้เพียงแต่เจาะเลือดตรวจปัสสาวะ มิได้ให้ยารักษาหรือทำการเจาะน้ำไขที่หล่อเลี้ยงสมองไปหาความผิดปกติ ซึ่งจะต้องรีบทำด่วนในเด็กที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อในสมองและรีบให้ยารักษาทั้งการติดเชื้อแบคทีเรียและการติดเชื้อเริม (Herpes simplex) ซึ่งเป็นเชื้อหนึ่งที่ทำให้สมองติดเชื้อและมีอาการชักกระตุกเฉพาะที่ได้ เพราะการรักษาช้านั้นจะทำให้สมองพิการเสียหายถาวรต้องรีบให้ยาไว้ก่อน แต่บรรดาแพทย์ทั้งหลายก็มิได้ให้ยารักษาโรคติดเชื้อเริมในสมอง ซึ่งแม้ต่อมาในเช้าวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากมีไข้ได้ ๔ วันแล้ว จำเลยที่ ๒ ซึ่งทำงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะได้มาตรวจเยี่ยมโจทก์ที่ ๒ ในตอนเช้า แต่ก็มิได้รีบทำการเจาะหลังเอาน้ำไขสันหลังไปตรวจหรือให้ยารักษาโรคติดเชื้อเริมในสมอง แต่กลับมาเจาะหลังเอาน้ำไขสันหลังไปตรวจในตอนบ่าย ทำเหมือนรักษาโรคธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่ภาวะสมองติดเชื้อซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินอย่างยิ่ง ต่อมาในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ แพทย์ช่วงเช้ามีแพทย์ของจำเลยที่ ๑ มาแจ้งโจทก์ที่ ๑ ว่าผลการตรวจน้ำไขสันหลังนั้นไม่มีอะไรผิดปกติ และไม่ได้ทำการรักษาด้วยยารักษาเริมไปก่อน ระหว่างที่รอการตรวจพิเศษใดๆเพิ่มเติม เนื่องจากภาวะติดเชื้อในสมองนั้นรอการรักษาระหว่างการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมไม่ได้ รวมทั้งจำเลยที่ ๒ ก็มิได้มาตรวจเยี่ยมโจทก์ที่ ๒ ทั้งๆที่โจทก์ที่ ๒ นั้นอาการทรุดหนักไม่ดีขึ้นเลย โจทก์ที่ ๑ และมารดาสามีได้ไปหาจำเลยที่ ๒ ถึงคลินิกแต่จำเลยที่ ๒ ก็ไม่ยอมลงมาพบตามหน้าที่ของแพทย์ที่ต้องมีคุณธรรมและเมตตาธรรมในการดูแลผู้ป่วยซึ่งไม่มีกำหนดเวลา โจทก์ที่๑ จึงปรึกษากับญาติว่าจะนำโจทก์ที่ ๒ ไปรักษาที่อื่น แพทย์ของจำเลยที่ ๑ อีกท่านหนึ่งจึงแจ้งโจทก์ที่ ๑ ว่าจะทำการเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์สมองแต่ต้องรอเวลา ๑๔.๐๐ น.ซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญเนื่องจากหากสงสัยว่าสมองติดเชื้อก็ควรที่จะให้ยารักษาครอบคลุมไว้ก่อนระหว่างรอการเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ซึ่งก็อาจจะออกมาปกติได้ในภาวะที่สมองติดเชื้อเริม เพราะการวินิจฉัยเบื้องต้นนั้นใช้เพียงอาการไข้และอาการกระตุกของแขนขวาเฉพาะที่ก็สามารถให้การรักษาได้เลย แม้การตรวจต่างๆจะออกมาปกติ แต่แพทย์ของจำเลยก็มิได้ให้ยารักษาโรคเริมทั้งๆที่ควรจะให้ กลับรอผลการตรวจซึ่งแม้ออกมาปกติก็โจทก์ยังเป็นสมองติดเชื้อเริมได้อีก จึงเป็นการวินิจฉัยและรักษาโรคสมองติดเชื้อเริมไม่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๒ ได้รับยารักษาโรคสมองติดเชื้อเริมล่าช้า สมองเสียหายพิการถาวร ซึ่งโจทก์ที่ ๒ ขณะนั้นอาการก็ทรุดหนักชัดเจนจนญาติๆทนดูไม่ได้ต้องขอย้ายออกไปรักษาที่อื่น เนื่องจากรักษา ที่โรงพยาบาลของจำเลยที่ ๑ แล้วแพทย์ของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้เอาใจใส่ดูแล แม้โจทก์ที่ ๒ จะอาการทรุดหนักมาก ชักกระตุกไม่รู้ตัวแล้วก็ตาม ซึ่งต่อมาแม้แพทย์ที่อื่นจะวินิจฉัยได้ว่าโจทก์ที่ ๒ ติดเชื้อเริมในสมอง สมองก็เสียหายเกินเยียวยาเนื่องจากบรรดาแพทย์ของจำเลยที่ ๑ ให้การรักษาล่าช้าโดยรอการ ตรวจหาสาเหตุไม่ยอมให้ยารักษาเริมครอบคลุมไว้ตั้งแต่เบื้องต้นตามหลักวิชาแพทย์ ข้อ. ๔ การกระทำของจำเลยที่ ๒ และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอยู่เป็นหน่วยงานของจำเลยที่ ๑ ทำให้โจทก์ที่ ๒ ต้องนอนรักษาอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จากเด็กปกติกลายเป็นเด็กที่นอนอย่างเดียว มีอาการทางสมอง ไม่มีพัฒนาการและไม่รับรู้อะไร ไม่สามารถดำรงชีพช่วยเหลือตนเองอย่างคนปกติได้ ต้องอยู่ในความดูแลของคนอื่น ต้องให้ยากันชัก ต้องใช้เครื่องดูดเสมหะเนื่องจากมีเสลดพันคอวันละหลายๆรอบ รายละเอียดปรากฏตาม รายละเอียดการรักษาทางเวชระเบียนทางการแพทย์และสำเนาภาพถ่ายโจทก์ที่ ๒ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลขที่ ๖ และ๗ ข้อ.๕ อาการที่ผิดปกติของโจทก์ที่ ๒ โจทก์ทั้งสองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าขาดประโยชน์ต่างๆ กล่าวคือ ก.๕.๑ ค่ารักษาพยาบาลขอคิดเพียง รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๕.๒ ค่านมระหว่างรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ อาทิตย์ละ ๕๐๐ บาทถึงวันฟ้องรวม ๘ เดือน รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๕.๓ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าอ้อม กระดาษชำระ สำลี เดือนละ ๑๐๐๐ บาท คิดถึงวันฟ้อง ขอคิดเพียง ๘ เดือน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ๕.๓ ค่าขาดรายได้จากการที่โจทก์ที่ ๑ ไม่ได้ทำการงาน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาทคิดถึงวันฟ้อง ขอคิดเพียง ๘ เดือน เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ๕.๔ ค่าใช้จ่ายของคนดูแลโจทก์ที่ ๒ ระหว่างที่โจทก์ที่ ๑ ไม่สามารถดูแลได้คิดถึงวันฟ้องอาทิตย์ละ ๕๐๐ บาท ขอคิดเพียง ๘ เดือน เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๕.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตั้งแต่จ้างรถพยาบาลมาส่งพร้อมทั้งพยาบาลนั่งเฝ้ามาด้วย รวมเป็นเงิน ๕๐๐ บาท และค่าเดินทางของญาติที่มาดูแลแทนระหว่างเวลาที่อยู่โรงพยาบาลและค่าเช่ารถพาโจทก์ที่ ๒ มาตรวจอาการที่โรงพยาบาลซึ่งต้องเช่ารถครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท ขอคิดเพียง ๒๐ ครั้ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท
๕.๖โจทก์ที่ ๑ ต้องซื้อเครื่องดูดเสมหะมาใช้ดูดเสมหะราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท ๕.๗ ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ที่ ๒ ต้องป่วยทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสขอคิดเพียง๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายก่อนฟ้องคดีนี้ ๒,๔๕๑,๕๐๐ บาท รวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๕,๓๖๒.๕๐ และโจทก์ถือจำนวนเงินดังกล่าวเป็นทุนทรัพย์ที่ฟ้องคดีนี้ ข. นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปโจทก์ทั้งสองต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าขาดประโยชน์ต่างๆดังต่อไปนี้ ๕.๘ ค่าดูแลรักษาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๒๐ ปี รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท .
๕.๙ ค่าเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคในการเลี้ยงชีพของโจทก์ทั้งสอง ดังนี้ ค่านม อาทิตย์ละ ๕๐๐ บาท , ค่าผ้าอ้อม อาทิตย์ละ ๓๕๐ บาท, ค่าสำลี กระดาษชำระ ค่าแป้ง อาทิตย์ละ ๓๐๐ บาท รวมเดือนละ ๑,๑๕๐ บาท โจทก์ทั้งสองขอคิดเพียง ๒๐ ปี รวมเป็นเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาท ๕.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการที่โจทก์ที่ ๑ ต้องเดินทางมารับยาครั้งละ ๒๐๐ บาท เดือนละ ๒ ครั้ง รวมเดือนละ ๔๐๐ บาท โจทก์ทั้งสองขอคิดเพียง ๒๐ ปี รวมเป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท ๕.๑๑ ค่าการที่โจทก์ที่ ๑ ต้องขาดรายได้จากการประกอบอาชีพและขาดค่าที่โจทก์ ที่ ๒ ถ้าเติบโตขึ้นต้องเลี้ยงดูบิดามารดา เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โจทก์ขอคิดเพียง ๒๐ ปี รวมเป็นเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายหลังฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๐๒,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องชำระทั้งสิ้นจำนวน โจทก์ไม่มีหนทางอื่นใดจะบังคับเอากับจำเลยได้จึงต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
โดย: aa [3 ธ.ค. 52 14:23] ( IP A:58.11.88.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   แอนสู้ๆนะเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้นะ
โดย: prangwalai56@hotmail.com [14 เม.ย. 53 13:57] ( IP A:203.149.16.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

City Football Group telah mengakuisisi saham mayoritas di klub sepak bola kedelapan. Kelompok, yang memiliki Manchester City, telah menyetujui kesepakatan untuk mengambil 65% saham di Mumbai City FC di Indian Super League.

CFG juga memiliki saham mayoritas atau minoritas di New York City di Amerika Serikat, Melbourne City di Australia, Yokohama F Marinos di Jepang, Club Atlético Torque https://ligabolainggriss.blogspot.com/2019/07/live-nobar-liga-inggris.html di Uruguay, Girona di Spanyol dan Sichuan Jiuniu di Cina.

Ketua CFG, Khaldoon al-Mubarak, mengatakan: “Kami percaya investasi ini akan memberikan manfaat transformatif bagi Mumbai City FC, ke City Football Group dan ke sepak bola India secara keseluruhan.

“City Football Group berkomitmen untuk masa depan sepakbola di India dan untuk potensi Mumbai City FC di masa depan itu. Kami sangat menantikan untuk memainkan peran aktif dalam penggemar Mumbai City FC dan komunitas lokal, dan bekerja dengan rekan pemilik kami untuk mengembangkan klub secepat mungkin. "

โดย: Pemilik Manchester City menjadikan Mumbai City sebagai klub kedelapan dalam portofolio global [30 พ.ย. 62 13:17] ( IP A:110.138.149.250 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

Jakarta-Laga big match di Liga Inggris bakal tersaji di Stamford Bridge Stadium, Senin (17/2/2020) atau Selasa dini hari WIB. Chelsea akan menjamu Manchester United (MU) dalam lanjutan Liga Inggris.

https://nobar.pro
https://elangnews.com/siaran-langsung
https://nontontvbola.space/
https://ligabolainggriss.blogspot.com/
https://nobartv.one
https://1nobartv.com

Pertandingan kali ini berbau ajang balas dendam tim asuhan Frank Lampard. Berita Bola Terkini Jadwal Sepak Bola, Hasil Skor, Klasemen, Bursa Transfer dan Prediksi Live Score Pertandingan Liga Inggris Premier League.

โดย: jadwal liga inggris chelsea [5 มี.ค. 63 23:38] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

Pertandingan perempat final Piala FA 2019/20 antara Norwich City melawan Manchester United telah selesai digelar, Sabtu (27/6/2020). Tiga pertandingan tersisa, yang melibatkan Arsenal, Chelsea, dan juara bertahan Manchester City, akan dimainkan malam nanti, Minggu nobartv.com , liverpool999.home.blog , fansbarcelona999.blogspot.com , juventusindo.weebly.com , fansliverpool.yolasite.com , storeboard.com/blogs/internet/layanan-tv-bola-online-nonton-live-streaming-liga-inggris-gratis , jadwalnobarbola.blogspot.com , ligabolainggriss.blogspot.com , stevefilmovie.blogspot.com , theoldreader.com/profile/ccfe5329927cc8d151cd5804 , linktr.ee/nobartv_online , nobartv.site Jadwal bola semua pertandingan malam ini dari Gilabola.com menyajikan jadwal terlengkap dari siaran langsung TV Bola hari ini yang LIVE di TV, semua waktu dalam WIB atau Waktu Indonesia Bagian Barat.

โดย: nonton bola online [2 ก.ค. 63 2:12] ( IP A:180.244.255.89 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน