รัฐมนตรี สธ. คนใหม่ ของพวกเรา
   "อู๊ดด้า" เข้มเข้าสธ.วันแรก ลั่นสางSP2 เผยทาบคนนอกสอบคนใน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
20 มกราคม 2553 12:01 น.

https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000008306


“จุรินทร์” – “พรรณสิริ” เข้ากระทรวงหมอวันแรก ข้าราชการต้อนรับคึก ลั่นสางไทยเข้มแข็ง เตรียมทาบทามคนนอกเป็นคณะกรรมการสอบขรก.สธ. ภายในสัปดาห์นี้ ให้คณะกรรมการตัดสินใจต้องย้ายข้าราชการหรือไม่ ขณะที่ข้าราชการเกษียณ เตรียมส่งเรื่องต่อ ป.ป.ช. พร้อมมอบนโยบาย 10 ข้อ แนวทางทำงานยึดหลัก โปร่งใส-สามัคคี-มีส่วนร่วม ฟิตนัดผู้บริหารประชุมวันจันทร์ทุกสัปดาห์

วันนี้ (20 ม.ค.) เมื่อเวลา 9.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เดินทางมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 60 พร้อมกับนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ โดยได้เดินทางไปทำพิธีสักการะสิ่งสักสิทธิบริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดสธ.พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสธ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มอบดอกไม้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก จากนั้นเดินทางไปยังห้องทำงานที่ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำห้องทำงาน ก่อนลงนามในหนังสือรับหน้าที่

ต่อมาเวลา 10.00น. นายจุรินทร์ กล่าวมอบนโยบายแก้ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขว่า ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในช่วงต้นมี 2 ส่วน คือ 1 การเข้ามาแก้ไขปัญหาโครงการไทยเข้มแข็งของสธ. ซึ่งเป็นสิ่งที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตนดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยจะทำให้ผลสอบของคณะกรรมการสอบสวน ที่มีนพ.บรรรลุ ศิริพานิช เป็นประธานมาดำเนินการต่อให้จบกระบวนการสอบสวน2. เร่งเดินหน้านโยบายของรัฐบาลสู่ความเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

“ภายในสัปดาห์นี้จะมีการทาบทามคณะกรรมการ โดยมาจากบุคคลภายนอกกระทรวง แต่เชื่อว่าจะเป็นคนที่ทุกคนให้การยอมรับอย่างแน่นอน ส่วนสัดส่วนคณะกรรมการจะเป็นหมอหรือไม่ มีใครบ้าง คงต้องรอให้ได้ประธานคณะกรรมการก่อน”นายจุริทนร์กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า อยากให้กระบวนการสอบสวนเสร็จเร็วที่สุด แต่จะไม่เร่งรัดคณะกรรมการให้ดำเนินการจนเกิดความรีบร้อนเกินไป ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการสอบสวนที่พบ แต่หัวใจหลักของการสอบสวนคือต้องเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนครั้งนี้ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ที่ถูกชี้มูลได้ และเป็นการให้โอกาสในการชี้แจงข้อมูลให้จบกระบวนการ และผู้ที่ไม่มีความผิดก็ถือว่าหมดมลทิน มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ค้างคาและไม่จบปัญหา

ต่อข้อถามว่า สำหรับข้าราชการประจำที่ถูกชี้มูลจำเป็นต้องมีการโยกย้ายเพื่อสอบสวนหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนต่อจากนี้ จะเป็นผู้ตัดสินใจ หากไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนก็ไม่จำเป็นต้องย้าย แต่หากเป็นอุปสรรคก็ต้องทำ ซึ่งคงต้องรอให้คณะกรรมการเป็นคนตอบว่าเป็นอุปสรรคหรือไม่ ส่วนข้าราชการเกษียณอายุที่ถูกชี้มูล ก็จะต้องส่งเรื่องไปยัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการที่จะดำเนินการอยู่แล้ว หากทำตามกระบวนการก็เชื่อว่ามีทางที่จะจบเรื่อง และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับได้

เมื่อถามว่า โครงการที่ทบทวนไปแล้วจำเป็นต้องชะลอการทำโครงการออกไปก่อนหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ต้องขอเวลาศึกษาและพิจารณาเรื่องดังกล่าวก่อน แต่ทราบว่าที่ผ่านมามีการทบทวนโครงการเพื่อนำเสนอต่อสภาไปแล้วบางส่วน ซึ่งตนจะเสนอต่อนายกฯ ว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการทบทวนเพื่อให้เกิดความรอบคอบ เชื่อว่านายกฯจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่หลักการคือเมื่อทบทวนแล้วทุกฝ่ายจะต้องสามารถยอมรับร่วมกันในสิ่งที่เสนอ เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายด้านสาธารณสุขจะมอบแนวทางการทำงานเป็นระยะๆ ในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายอยู่แล้ว และนโยบายที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ 10 ข้อ คือ
1.เน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะมีโครงการรายละเอียดต่างตามมา
2.การรักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นคุณภาพการรักษาและบริการ
3. การควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4.การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของสธ. 5.สมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทยจะต้องได้รับการพัฒนาชัดเจนก้าวหน้ามากขึ้น
6. ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลกรให้สอดคล่องกับงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
7 อาสาสมัครประจำหมู่บ้านมีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น
8. ให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากขึ้น
9. นโยบายเมดิคอลฮับต้องมีการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
10. เน้นการออกกฎหมายใหม่ๆ สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข เช่น พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข พรบ.กองทุนชดเชยผู้เสียหายจากการบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

“การทำงานต้องยึดหลัก 3 ข้อ คือ 1 โปร่งใส 2. สามัคคีและ 3 การมีส่วนร่วม หากดำเนินการเชื่อว่าจะช่วยกู้ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสธารณสุขกลับคืนมาได้ในที่สุด โดยในการทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงช่วงแรกจะกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันในทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น. ทุกสัปดาห์ จะกว่างานต่างจะเข้าที่เข้าสู่ภาวะปกติ” นายจุรินทร์ กล่าว

โดย: เราฝากความหวังไว้กับท่าน [20 ม.ค. 53 12:30] ( IP A:58.9.221.77 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   การมีส่วนร่วม
ได้โปรดอย่าลืมภาคประชาชน
โดย: อย่าลืม [20 ม.ค. 53 12:35] ( IP A:58.9.221.77 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน