จะเอาอารายกับผู้เสียหาย
   คดี ผบ.730/2551 คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ยนอกรอบ 4 ครั้ง กับ โรงพยาบาลไม่สำเร็จ จึงนำเรื่องมาสู่กระบวนการยุติธรรม
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 3 ครั้ง กระบวนการศาลที่ไม่สำเร็จ และจะมีการไกล่เกลี่ยอีก 1 ครั้ง โดยจะพยายามจะทำให้สำเร็จในเดือน มีนาคม 2553 จากความไม่เต็มใจของโจทย์

ซึ่งการเจรจานั้นไม่มีอะไรยากเลย
และมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
มันยากตรง กระทรวงสาธารณสุข เขาบอกว่า คดีไม่มีมูล
ทุกอย่างมันก็เลยดูยาก และเป็นไม่ได้
ข้อตกลงเท่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนพวกเขาได้เลย
ข้อตกลงทุกข้อมันดูเป็นไปไม่ได้ เพราะเขาไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะให้เกิดขึ้นในข้อเสนอที่1 ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ว่าหมอบางคนในโรงพยาบาลนี้มันบกพร่องในการรักษาจริง ๆ และเมื่อมีคดีความเกิดขึ้น ข้อเสนอที่ 1 ไม่พร้อมจะเยี่ยวยา เพราะพูดคำเดียวว่า มาตรฐานหมอและโรงพยาบาลดี ในเมื่อยังยืนยันอย่างนั้น เงินจำนวน
3 แสนบาท ที่โรงพยาบาลจะจ่ายให้โจทย์นั้นก็ไม่สมควรจ่ายด้วยซ้ำ
เพราะ ยังยืนยันว่าหมอไม่ผิด เมื่อไม่ผิดและมาตรฐานดี โจทก์ก็ไม่ควรรับเงินคนไม่ผิดจริงไหม เมื่อไม่ผิด มาตรฐานดี โจทย์ก็ไม่ควรหน้าด้านรับเงินส่วนนี้มา

ก็อปมาให้อ่านและวิจารณ์

เรื่อง เสนอข้อตกลงยุติคดีฟ้องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน ท่าน ผอ.รพ.......
ข้าพเจ้านาง....... เป็นโจทก์คดีฟ้องแพทย์หญิงนวลอนงค์ ลือกำลัง โดยฟ้องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คดีหมายเลขดำที่ ผบ .730/2551 ข้อหาละเมิดและเรียกค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2539 นั้น หลังจากได้ไปไกล่เกลี่ยที่ศาลนนทบุรีเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2553 นั้น ข้าพเจ้าให้ข้อเสนอไปว่า ถ้าให้ยอมตอนนี้ก็ให้ทางกระทรวงจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน 300,000 บาทถ้วน และยอมรับข้อเสนอดังนี้ หากไม่ยอมรับข้อเสนอของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขอสู้คดีต่อไปให้ครบ 3 ศาล ไม่ว่าผลการสู้จะออกมาเช่นไรข้าพเจ้ารับได้เสมอ และเตรียมใจไว้แล้วในการสู้คดีครั้งนี้ไม่ว่าจะเสียอะไรไปก็ตาม

ข้อเสนอที่1 กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นผู้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายครั้งนี้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อเสนอที่2 ให้ทาง รพ.ลำพูนหรือแพทย์หญิงนวลอนงค์ ลือกำลังหรือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องขอโทษ กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าการดูแลคนไข้ของโรงพยาบาลไม่ดีพอ มีความบกพร่อง และพร้อมจะทำการปรับปรุงตั้งแต่นี้ไป

ข้อเสนอที่3 สัญญาและให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าจะให้บริการทางการสาธารณสุขกับผู้ป่วยคนอื่น ที่มารับการรักษาเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีแบ่งแยกชนชั้น

ข้อเสนอที่4 การไกล่เกลี่ยต้องมีบุคลภายนอกเข้าไปร่วมรับฟังด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว ทนายฝ่ายโจทก์ หรือประธานผู้เสียหายทางการแพทย์ กระทำโดยเปิดเผยและเป็นธรรม

ข้อเสนอที่5 การที่โจทย์เสนอข้อตกลงครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่ให้กระทรวงและ รพ.ลำพูนเห็นว่าโจทก์ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะคนไข้ทุกคนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลนี้อีกในคราวต่อๆ ไป ให้ได้รับการรักษาแบบญาติและมีความเท่าเทียมกันในทุกกรณี แพทย์และพยาบาลทุกท่านต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยเขามีญาติมิตรซึ่งบางครั้งมีหน้าที่ต่อครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ลูกเมีย พี่น้อง ต้องพยายามช่วยชีวิตเขาอย่างสุดความสามารถ ชีวิตทุกคนมีได้ชีวิตเดียว โดยเฉพาะข้าพเจ้ามีแม่ที่ชราแล้วต้องเลี้ยงดูอยู่ รวมทั้งโรคเอดส์ที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่ก็ติดจากสามีโดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อโรค ซึ่งเชื่อว่าคนเป็นเอดส์จำนวนไม่น้อยก็ติดต่อจากสามีภรรยาโดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วม จึงเป็นคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่ทอดทิ้ง รังเกียจ


ข้อเสนอที่ 6 ขอให้แพทย์และพยาบาลทุกคนมีจรรยาบรรณมากกว่าทุกวันนี้ ให้เห็นความเจ็บป่วยและความลำบากของคนไข้ว่าเป็นเรื่องต้องช่วยเหลือ ไม่ใช่ทำงานเพียงให้หมดเวลาราชการ ท่านต้องห่วงใยและรักใคร่คนไข้และประชาชน ( สำหรับคนที่ไม่รู้จักคำว่า จรรยาบรรณ ขอให้เริ่มมีในจิตสำนึก )

ข้อเสนอที่ 7 เวลาเกิดความผิดพลาดในการรักษาอีก ให้แพทย์โดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลรู้จักคำว่า “ขอโทษ” และเสียใจ และดูแลเอาใจใส่จิตใจของคนไข้ผู้เสียหาย และรู้จักชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อย่าสักแต่สอบสวนกันเองแล้วบอกคดีไม่มีมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้อง
ข้าพเจ้าเสนอข้อตกลง 7 ข้อนี้ หากท่านยินดีและตกลงตามข้อเสนอนี้ วันที่ 26 ก.พ .2553 ก็จะยุติเรื่องคดีฟ้องร้องคดีนี้ หากท่านรับข้อเสนอ 7 ข้อนี้ ของข้าพเจ้าไม่ได้ ข้าพเจ้าก็ขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีนี้จนถึงที่สุด และจะไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยใด ๆ อีกทั้งสิ้น หากข้าพเจ้าสู้คดีจนถึงฎีกาแล้วยังแพ้ ก็จะทำใจรับสภาพ ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วในชาตินี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และรบกวนให้ท่านตอบข้อเสนอของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


ช่วยกันวิจารณ์หน่อยเหอะว่าคนที่พูดไม่รู้เรื่องคือใคร และคนที่ไม่มีน้ำใจคือใคร จากยื่นฟ้องไป 1.4 ล้านบาท ทางโรงพยาบาลขอร้องให้มีการถอนฟ้องและพร้อมจะจ่ายค่าเสียหาย ทางโจทก์ก็ลดให้เหลือ 5 แสนบาทแลกกับ การยุติการฟ้อง ทางโรงพยาบาลและกระทรวงก็ขอให้ลดลงอีก โดยอาศัยผู้มีอำนาจทางศาลมาช่วยต่อรอง โจทก์ก็ใจอ่อนลดให้เหลือแค่ 3 แสน โดยคิดแค่ค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เข้ามาสู่กระบวนการศาล มองเห็นว่า การที่จะอภัยให้ผู้ที่ยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นเงินก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญมากนักในบางกรณี แต่โจทก์ก็ไม่ใช่ลูกรัฐมนตรีที่มีเงินสดมากมายและไม่ได้กู้ยืมใครมาฟ้อง การที่โจทก็เรียกเงิน 3 แสนนั้นก็เพื่อนำไปใช้หนี้ที่กู้มาฟ้อง นั่นคือความรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่ควรจะทำ ไม่ใช่ยุติการฟ้องเสร็จไปบอกเจ้าหนี้ว่า หนี้นี้ขอไม่จ่ายนะเพราะว่า ไม่มีจ่าย ยกให้หมอไปหมดแล้ว มันก็ไม่ใช่ในหลักของความเป็นจริง ในความเป็นคนและอยากจะบอกหมอที่ถูกฟ้อง บอกโรงพยาบาลที่ถูกฟ้อง และอยากบอกท่านทุกท่านที่มีหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ด้ยความเคารพว่า จะเอาอารายกับกรูอีกคะ

โดย: จีเอ็น [28 ก.พ. 53 9:30] ( IP A:112.142.58.35 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   บางครั้งคนที่อยู่ในฐานะที่ปลอดภัย ไม่ค่อยได้พบเจอปัญหาอย่าง
ที่ชาวบ้านถูกใครบางคนกระทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ การไกล่เกลี่ยหาก
ปิดคดีได้เร็วก็จะเป็นผลงานที่แสดงโชว์ได้ในบอร์ดได้ว่ามีฝีมือ
แต่คู่ความจะมีความพอใจว่าตนเองได้รับความเป็นธรรมแล้วทั้งสอง
ฝ่ายนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
โดย: ความยุติ...จะเป็นธรรมกับฝ่ายไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง [28 ก.พ. 53 22:16] ( IP A:58.9.202.96 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   รูปที่เห็นนี้ ใช่คุณจีเอ็นหรือเปล่า ขอโทษทีนะ..
โดย: แค่ถามดูเท่านั้น [1 มี.ค. 53] ( IP A:115.67.115.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   คำฟ้องครั้งแรกขึ้นศาล
จำเลยที่ 1 คือ หมอ ...
จำเลยที่ 2 คือ กระทรวงสาธารณสุข
พอฟ้องศาล ศาลให้ถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ฟ้องจำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั่นคือ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหมอ

ปัจจุบันโจทก์ฟ้องสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำเลย
ตาม พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ในส่วนของ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2539
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มี สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

การฟ้องของโจทก์ทำตามขั้นตอนทั้งหมด ซึ่งมาตรา ๑๑ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข วินิจฉัย ออกมาว่า คดีไม่มีมูล จึงไม่มีการชดใช้ให้โจทก์ จากนั้นโจทก์ก็ต้องจำใจฟ้องศาล เพื่อแสวงหาความยุติธรรม
เพราะเหตุที่ไม่ได้ความยุติธรรมจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จนกระทั้งเข้าสู่กระบวนการศาล ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ผ่านไป
3 นัด 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งไม่มีข้อตกลงและไม่สำเร็จ ซึ่งทางศาลจะให้มีการไกล่เกลี่ยอีก 1 ครั้งในเดือนหน้านี้ เพราะเห็นว่าการไกลเกลี่ยน่าจะมีความสำเร็จได้ ทั้งที่โจทก์แจ้งในศาลตลอดว่า ไม่ยอมรับเงินจำนวน 3 แสนบาทจากการจ่ายของโรงพยาบาลที่ฟ้อง เพราะเห็นว่าจำเลยของโจทก์คือ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับเงินแค่ 3 แสนบาท ก็เพราะจะให้ทางสำนักปลัดเห็นว่าโจทก์ไม่ได้หวังรวยทางลัด เหมือนคำบอกเล่ามาตั้งแต่ต้น ว่าผู้เสียหายทางการแพทย์ฟ้องหมอเพราะหวังจะรวยทางลัด อยากแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่โจทก์ต้องการคือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าผู้เสียหายต้องการความเป็นธรรมแบบไหน ต้องการการจ่ายชดเชยอย่างถูกต้อง และเป็นบรรทัดฐานให้ผู้เสียหายคนอื่นได้รับอย่างโจทก์ ไม่ใช่
เกิดเรื่องขึ้นมาแล้ว เอาเงินก้อนหนึ่งมาฟาดหัวโจทก์แล้วก็มีการถอนฟ้อง โดยที่ไม่ได้ตอบสังคมเลยว่า ใครผิด ใครถูก แล้วรับเงินไปอย่างสบายใจ โจทก์มองว่าการที่รับเงินตรงนี้ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรให้สังคม ให้ผู้เสียหายร่วมชะตากรรมคนอื่นๆ เลย และจะมีผู้เสียหายจาการบริการทางสาธารณสุขเพิ่มเข้ามาอีกหลายรายในอนาคต ทุกคนจะต้องมาเข้าสู่ชะตากรรมแบบโจทก์ และจะไม่มีวันได้รับความเป็นธรรมได้เลยตามกฎหมายที่ควรจะเป็น ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของจำเลยตลอดว่า คดีไม่มีมูล จึงไม่มีการชดใช้ค่าเสียหาย โดยที่สำนักปลัดไม่ได้พิจารณาเป็นคดี ๆ ไป ดังเช่นคดีของโจทก์

ในการไกล่เกลี่ยวันที่ 26/2/2553 ที่ผ่านมาโจทก์พยายามยื่นข้อเสนอไปแล้วว่าจะ ขอฟ้องต่อและขอให้ศาลนัดสืบพยาน แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะทางศาลยังมั้นใจว่าจะต้องมีการไกล่เกลี่ยให้สำเร็จในนัด
หน้า โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพนายาบาลมานัดหน้าให้ได้
ซึ่งโจทก์มองว่า ใครจะมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นหมอที่ถูกถอนฟ้อง หรือ ผอ.รพ โจทก์ก็ไม่รับเงิน 3 แสน จากตรงนี้แน่นอน โจทก์จะรับเงินที่ถูกต้องจากสำนักปลัดกระทรวงสาธาณสุขเท่านั้น ซึ่งโจทก์เห็นว่า
โจทก์ทำถูกต้องและทำดีที่สุดแล้ว ในการต่อสู้คดีครั้งนี้
โดย: จีเอ็น [1 มี.ค. 53 9:26] ( IP A:112.142.119.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอให้กำลังใจจีเอ็น

ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่ง จะคิดถึงและคอยห่วงใย
ในยามที่ชีวิต หม่นหมองร้องให้ ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน

ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาด มันขาดมันหาย ใครจะช่วยเติม
เพิ่มพลังใจ ให้ฉันได้เริ่ม ต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล

กำลังใจจากใครหนอ ขอเป็นทานให้ฝันให้ใฝ่
ให้ชีวิตได้มีแรงใจ ให้ดวงใจลุกโชนความหวัง

กำลังใจจากใครหนอ ขอเป็นทานให้ฉันได้ไหม
ดั่งหยาดฝนบนฟากฟ้าไกล ที่หยาดรินสู่ผืน ดินแห้งผาก
โดย: ผู้เสียหายรุ่นพี่ [1 มี.ค. 53 9:34] ( IP A:58.9.203.8 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ตอบคำถาม ความคิดเห็นที่ 3
รูปที่เห็นนี้ ใช่คุณจีเอ็นหรือเปล่า ขอโทษทีนะ..
โดย: แค่ถามดูเท่านั้น [1 มี.ค. 53> ( IP A:115.67.115.197 X: )

ตอบว่า ใช่เลยค่ะ เป็นรูปที่อาการหนักมากวันที่ 12/2/2551 จากการที่อาเจียนเป็นเลือด เพราะว่าแพ้ยาตัวหนึ่งที่หมอจัดให้แล้วไม่ดูอาการว่า คนไข้แพ้ยาตัวนี้ เรื่องของเรื่องคือ หมอไม่ได้มาดูอาการคนไข้ เรียกง่ายๆ ว่าละทิ้งคนไข้จนอาการหนัก พอหนักแล้วก็ยังไม่มาดูแล จนทำให้คนไข้ต้องดิ้นรนเพื่อจะให้ตัวเองรอดตาย โดยต้องโทรย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อรักษาอาการที่เกิดขึ้นกับคนไข้
ซึ่งเกร็ดเลือดวันที่ 11/2/2551 เหลือแค่ 9,000 เท่านั้นในผลตรวจของโรงพยาบาลที่ฟ้องอยู่ตอนนี้ พออาเจียนเป็นเลือดออกมาอีกในวันที่ 12/2/2551 เกร็ดเลือดของคนไข้เหลือแค่ 7,000 เท่านั้นจากผลตรวจของโรงพยาบาลเอกชนที่รับตัวไว้ ซึ่งคนปกติต้องมีประมาณ (140,000-400,000 ) ซึ่งปัจจุบันคนไข้มีเกร็ดเลือด 389,000 ผลตรวจที่โรงพยาบาลอำเภอ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2553 และรูปที่เห็นว่าปากแห้งคล้ำไม่มีเลือด ยิ้มไม่ได้ปากจะแตก แต่ไม่มีเลือดออกมานั้น เพราะว่าเลือดจะหมดตัวอยู่แล้ว ตัวซีด มีรอยจ้ำเลือดเต็มตัวไปหมด และที่เห็นมีสายยางอยู่ที่จมูก คือการได้รับการล้างท้อง เพื่อประเมินว่ามีเลือดออกอยู่อีกหรือไม่ ถ้าจำไม่ผิดนะ ซึ่งเป็นผลงานของคุณหมอของโรงพยาบาลเอกชน แม้จะมีความเห็นจากหมอคนอื่นบางคนว่า การล้างท้องแบบนี้เป็นวิธีที่เก่ามากไม่มีใครเลือกปฎิบัติ แม้แต่ รพ. จุฬา ก็เลิกใช้วิธีนี้แล้ว ซึ่งคนไข้มองเห็นว่า แม้จะเป็นวิธีรักษาที่เก่ามากอย่างที่ออกความเห็นมา คนไข้ก็เห็นว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้คนไข้รอดได้ ก็ถือ ว่า โอเค แล้ว และ คุณหมอคนที่เลือกวิธีนี้ปฎิบัติถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น และไม่คิดตำหนิเลยว่าเลือกวิธีรักษาที่เสี่ยงมากอย่างนั้น เพราะผลคือคนไข้รอด และก็รอดมาจนถึงบัดนี้ได้
ซึ่งต่างจากหมอที่ถูกฟ้อง อ้างว่า ที่ไม่เลือกปฎิบัติวิธีนี้ เพราะว่า รอดูอาการคนไข้ก่อน เพราะอ้างว่าเกร็ดเลือดจะเพิ้มขึ้นมาเองได้เมื่อมีการหยุดยาที่แพ้ไป โดยที่คนไข้มองว่า มันเป็นการแก้ตัวแบบน้ำขุ่น ๆ เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาเท่านั้นเอง
โดย: จีเอ็น [1 มี.ค. 53 9:50] ( IP A:114.128.12.183 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    ความคิดเห็นที่ 5

ขอบคุณค่ะ คนที่เห็นใจคนที่ถูกหมอทำ มักจะเข้าใจว่า ทำไม เราเลือกฟ้องหมอ เพราะคนที่ไม่ได้ถูกกระทำ มองว่า หมอต้องเป็นคนดี
ไม่ผิด เป็นเทพชั้นสูง ที่แตะต้องไม่ได้ และลืมคิดไปว่า หมอก็คือมนุษย์ขี้เหม็นเหมือนกัน มีดี มีเลว ในตัวตนเหมือนปุถุชนธรรมดา เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่ใช่เอาอำนาจหน้าที่พวกพ้องที่เป็นใหญ่เป็นโตมาเป็นพวก อย่าลืมว่าพวกที่เป็นใหญ่เป็นโตท่าน คือ ข้าราชการที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนในประเทศเมื่อท่านได้เป็นใหญ่เป็นโต มีอำนาจ ขนาดนี้แล้ว คิดหักหลังประชาชนเพราะว่า มีอำนาจในมือ แล้วทำร้ายประชาชนที่ไม่มีทางสู้แบบนี้ ท่านก็เหมือนพวกนรกสั่งมาเกิด เท่านั้นเอง

กำลังใจนั้นมอบกลับคืนให้รุ่นพี่ที่โดนพวกนรกสั่งมาเกิดกลั่นแกล้งเช่นกัน กรรมใด ใครก่อ กรรมนั้นมันจะกลับคืนสนองไม่ช้าก็เร็ว ไม่มีใครเห็นแต่ ฟ้าเห็น ว่าใครน่าจะได้รับผลกรรมนี้ต่อไป

ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยับเยินพอสมควร แต่ก็มีรสชาติดี ดีกว่าทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนเยอะแยะ
บอกตัวเองว่าเรียนมาทำไม ไม่เอามาใช้ประโยชน์เมื่อโดนเอาเปรียบ ปริญญาที่ได้มาไม่มีค่าอันใดเลย เมื่อไม่เอาสมองตัวเองมาใช้ในชีวิตประจำวันที่มันสุดแสนอุบาทขนาดนี้ ถือว่า เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลนะ ที่มีชื่ออยู่ที่ศาล ปกติไม่มีใครได้มาอยู่ ณ จุดนี้นะ โดยเฉพาะคนไทย ส่วนมากจะเป็น จำเลยมากกว่าที่จะเลือกตัวเองมาเป็นโจทก์ ฟ้องพวกผู้หลักผู้ใหญ่ระดับกระทรวง จะแพ้จะชนะก็ ยอมรับได้ ถ้าสู้กันตามกฎหมายตรงไปตรงมา ไม่หมกเม็ด ขอสู้ตาย ....


บอกไว้ก่อน ว่าแช่งคนขึ้นด้วยนะ มีแต่คนบอกว่าอย่าไปแช่งใครนะ
โดย: จีเอ็น [1 มี.ค. 53 10:06] ( IP A:114.128.12.183 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   หุ หุ

เพิ่งรู้ว่า คุณจีเอ็น ถูกบีบมาแบบนี้นี่เอง

ผมดูวิธีการแล้ว ดูจะคล้ายๆกับอีกคดีหนึ่งนะ เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่คลาสสิคมากๆ เกิดแถวๆถนนศรีอยุธยา ในกทม. นี่เอง

หมอ ผ.อ. โรงพยาบาล ก็เป็นคนดังระดับประเทศด้วย

โรงพยาบาลเฮงซวยแบบเดียวกันเลย แต่เป็นโรงพยาบาลเอกชน

หมอดันไปทำคลอดชุ่ยๆ สั่งให้ยาเร่งคลอดโดยไม่ตรวจครรภ์เลย แล้วให้คนไข้คลอดเองทั้งที่อยู่สภาวะเสี่ยงชีวิตสุดๆ

ผลออกมาเด็กแทบตาย แต่ดันดวงแข็งรอดมาได้ทั้งแม่ทั้งลูก เฮ้อ ที่สุดก็ติดเชื้อในข้อไหล่+ข้อสะโพก แขน+ขาพิการไปตลอดชีวิต

พอทิ้งไว้กว่าปี ถึงได้รู้ว่าเป็นความผิดพลาดเต็มๆของกลุ่มหมอทั้งก๊กที่ทำผิดละเมิดข้อปฏิบัตทางการแพทย์อย่างจงใจ ทั้งๆที่แต่ละคนก็ล้วนเฒ่าเพราะเป็นทั้งมืออาชีพมานานและเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ด้วย

เมื่อแม่เด็กไปขอพบ ผ.อ. จอมโกหกเพื่อให้รับผิดชอบ ผ.อ. รายนี้รวมทั้งก๊กหมอที่เกี่ยวข้อง 3-4 คนก็รวมหัวกันโกหกว่า รับผิดชอบไม่ได้ เพราะไม่ได้ทำอะไรผิด ทุกอย่างทำตามมาตรฐานแล้ว

ที่ช่วยได้ก็พอจะทำเพียงเรี่ยไรเงินจากหมอจากพยาบาลด้วยกันให้มาเยียวยารักษาต่อกันเอง แถมท้ายด้วยว่า หากจะให้รักษาต่อก็คิดส่วนลดให้พิเศษเฉพาะค่ารักษา (ไม่รวมค่ายา)

คุณจีเอ็นพอจะนึกออกไหมครับว่า เรื่องที่ผมเล่ามานี้ มันบัดซบทำนองเดียวกันเลย จริงไหม???? คิดมาได้เป็นแนวเดียวกันเลย ใช่ บ่ ใช่????
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [2 มี.ค. 53 12:27] ( IP A:58.8.99.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   เขาคงวางบรรทัดฐานมาทำนองเดียว
ตอนนี้บีบ โดนทั้งซ้าย ทั้งขวา
ก็อยากบอกว่า เห็นใจหมอทำพลาดและอยากยุติเรื่อง
แต่หมอลืมไปว่า เราเคยเตือนก่อนฟ้องจริงแล้วว่า ถ้าฟ้องไปศาล
จริงๆ แล้ว เรื่องมันจะจบยากกว่าไกล่เกลี่ยกันเองที่ รพ. นะ
เค้าก็ไม่ยอมฟังแถมดันทุรังไม่จ่าย ตามที่เราขอไปครั้งสุดท้าย
3 แสนบาท เอ๊า มาถึงตอนนี้เรื่องมาถึงศาลเป็นขั้นไกล่เกลี่ยหรือเกลี้ยกล่อม ตามที่ใครเรียกไว้ก็ตาม มันก็ยากเหมือนอย่างที่เตือนหมอไว้ แล้วจะโทษใคร ก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง เงินก็ไม่ได้เอาเพิ่มจาก 3 แสน ใจคอก็อยากได้เป็นล้านแหล่ะ แลกกับความเจ็บใจ ก็กลัวว่าหวังรวยกับการฟ้องหมออีก ก็อุตส่าห์เอาเท่าเดิม เอามาจ่ายหนี้ที่ทำไว้กับการฟ้องนี่แหล่ะ ไม่ได้เอาไปไหนเลยเงิน 3 แสน ใจคอเขาจะให้เราติด
ลบด้วยซ้ำ

หนูก็ถามตัวเองว่า เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องจริงหรือ หรือว่าเรามองตัวเองไม่ออก ก็พยายามให้คนอื่นวิจารณ์ความคิดอ่านของเรา ว่าเราทำผิดหรือเปล่าที่เรามีบรรทัดฐานแบบนี้
คดีนี้มันแปลกอยู่อย่าง ไปเกลี้ยกล่อมเวทีไหนก็บอกว่า คดีไม่มีน้ำหนัก สู้ไปก็ต้องโดนยกฟ้อง แต่ดั้นพยายามเกลี้ยกล่อมให้รับเงิน
อยู่ทุกเวทีไป ไม่ผิด ไม่ต้องจ่ายจะจ่ายทำไมตั้ง 3 แสน ปล่อยให้มันสู้ไปจนมันหมดตัวไม่ดีกว่าเหรอ ไหน ๆ จะให้มันตายคาศาลอยู่แล้ว

คนจนจะพูดว่า ตั้ง 3 แสน
คนรวยจะพูดว่า แค่ 3 แสน
ต่างกันนะ 2 ประโยคเนี่ย ....

มองโลกในแง่ดี ก็ยังดีที่รอดตายมาได้แบบไม่สูญเสียอวัยวะ
มองในแง่ร้ายก็ไม่ดีอีก มันมีข้อแย้งว่า คนไข้ไม่เป็นไรมากเลย
อยากให้พวกตัดสินคดีย้อนเวลาได้เหมือนการ์ตูน โดราเอม่อน
จะได้รู้ ว่าวันนั้นมันเกือบตาย มันเกือบตาย ใครอธิบายคำว่าตายได้บ้าง มันสูญเสียมากมายแค่ไหน ถึงจะเกิดกับชีวิตคนจนก็ตาม

เฮ้ย !!!!! เหนื่อยซีวิด
โดย: จีเอ็น [2 มี.ค. 53 12:45] ( IP A:113.53.128.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ฟ้องร้อง เพราะ ต้องการเงิน หรือ ต้องการให้แพทย์ ขอโทษ ล่ะ
โดย: อยากรู้ [2 มี.ค. 53 17:45] ( IP A:58.89.189.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    ข้าพเจ้านาง....... เป็นโจทก์คดีฟ้องแพทย์หญิงนวลอนงค์ ลือกำลัง

อีกเรื่อง ขอหน่อยเถอะ ทีชื่อตัวเอง ไม่บอก

ทีชื่อหมอ รีบบอก ระวังจะโดนฟ้องหมิ่นน่ะ

เตือนไว้ ไม่อยากให้ผิดซ้ำ
โดย: อยากรู้ [2 มี.ค. 53 17:53] ( IP A:58.89.189.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ตอบความคิดเห็นที่ 10 อ่านแค่นี้ยังไม่รู้อีกหรอ ว่าเขาต้องการอะไร

เรานึกว่าเราโง่กว่าแล้ว ยังมีคนโง่กว่าเราอีกหรอ สงสัยจบไม่ถึง

เกรด 3.0 แน่ มีสมองอ่ะป่าว
โดย: 111111 [2 มี.ค. 53 21:25] ( IP A:180.183.121.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ตอบความคิดเห็นที่ 12 ชื่อนี้เขารู้มาแต่ไหนแต่ไหนแล้ว เขาใช้มา

นานแล้วคนในบอร์ดยังรู้เลย พึ่งเข้ามาเล่นใหม่ชัวร์ ถ้าจะให้ดี

ช่วยโทรตามหมอคนนั้นให้มาฟ้องหมิ่นประมาทเลยสิ ไอ้ควาย
โดย: 1111 [2 มี.ค. 53 21:28] ( IP A:180.183.121.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   คนไข้ที่เขาตัดสินใจฟ้องแล้ว เขาทราบดีว่าเขาก็มีสิทธิโดนฟ้อง
และไม่มีใครกลัวสักคน เพราะไม่สุดทนหรือเหลืออดจริง ๆ
ไม่มีใครฟ้อง วันที่ตัดสินใจฟ้อง คือวันที่พร้อมรับได้ทุกเรื่อง
แต่สิ่งหนึ่งที่เครือข่ายฯ เตือนผู้เสียหายเสมอคือพูดเรืองจริง
เท่านั้น เรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเอง
โดย: เรื่องจริง [2 มี.ค. 53 22:21] ( IP A:58.9.194.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
    ตอบความคิดเห็นที่ 10
ถามจริงๆอ่านมาตั้งแต่บรรทัดแรกมาถึงบรรทัดของคุณ
ตีความไม่ออกจริงเหรอ ถ้าอย่างนั้นมันก็ขึ้นกับรอยหยักของสมองคุณ
แล้วหล่ะ เสียใจด้วยนะ

ตอบให้รู้ ...

โดย: จีเอ็น [3 มี.ค. 53 9:08] ( IP A:112.142.134.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
    ตอบความคิดเห็นที่ 11 ทำตัวเป็นศาลไปตั้งแต่เมื่อไร
ที่มาตัดสินว่าคนเสียหายทำผิดไปแล้ว
คนผิดรู้ตัวว่าผิดรู้จักแก้ไข เขายังให้อภัย
ดีกว่าคนผิดแล้วแก้ตัว เขาเรียกพวก เ หี้ ย


ธรรมชาติกำลังลงโทษเขาไง เวลายืนด่าประจานคนไข้ป่วยหนัก
ที่เตียงผู้ป่วยต่อหน้าคนเป็นสิบ คดีอาญาเลยน่ะนั่น
พี่แกทำได้ ตอนนี้ธรรมชาติสอนเขาไง
เรียกง่ายๆ ว่า กรรม กำลังตามสนอง

อย่าลืมไปอัญเชิญมันลงหิ้งมาด้วยนะ
ตอบให้รู้.....

โดย: จีเอ็น [3 มี.ค. 53 9:17] ( IP A:112.142.134.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ที่มาฟ้องหมอ
ส่วนหนึ่งที่มันขู่จะฟ้องกลับนี่แหล่ะ
เลยรู้สึกหึกเหือม ๆ ๆ
ติดคุกได้ก็ดี ข้าวฟรี ประพฤติตัวดีดีเป็นประโยชน์
ปริญญา 2 ใบ อาศัยอยู่ในคุก คงไม่ได้แบกขี้หรอก

ขอบคุณความเห็นที่ 12-13-14
ที่เข้าใจหัวใจผู้เสียหาย
โดย: กัวจนตัวสั่น [3 มี.ค. 53 9:21] ( IP A:112.142.134.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   คนบางประเภท เคยอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าชาวบ้าน เลยคิดว่าชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ได้ทุกเรื่อง ใครคิดต่างคือเป็นคนด้อยทางปัญญาและคนจำพวกดังกล่าวมักจะแต่งงานกันนัยว่าเป็นชนชั้นสูงเหมือนกันออกลูกออกหลานก็พยายามให้เรียนหรืออยู่ในสองสามอาชีพที่คิดว่าเป็นชนชั้นสูงเหมือนกัน ดังนั้นจะเอื้อประโยชน์ให้กันและกันให้เห็นอยู่เป็นประจำ ความเป็นธรรมบ้านเราบางทีก็ขึ้นอยู่กับคนตัดสินจะมีลูกมีเมียหรือมีพรรคมีพวกเป็นคู่กรณีของคนไข้หรือเปล่า
โดย: นี่คือสังคมไทย [3 มี.ค. 53 10:38] ( IP A:58.9.196.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   บอร์ด นี้ ควาย เยอะจัง เฮ้อ

เอา หญ้า มาแจก ครับ
โดย: อยากรู้อีกแล้ว [3 มี.ค. 53 13:25] ( IP A:58.89.189.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
    ฟ้องกันไปทำไม ทำไมจึงอยากฟ้อง
หยุดฟ้องเถอะ ฟ้องไปเค้าก็หาว่าต้องการเงิน


ถ้าพิการ หรือตาย ก็เอา ความตาย กับเอา ความพิการ มาแลกกันดีกว่าไหม??? เชือดกันสด ๆ 555
จะได้ไม่ต้องโดนดูถูก เห็นแล้วรำคาญ เหมือนกัน

เพราะคำตอบง่าย ๆ ยังไม่รู้เลย ว่า เพื่ออะไร เพราะอะไร
เฮ้อ ฉันว่าฉันเรียนมาน้อยกว่านะ หรือมันเกี่ยวกับ "สามัญ.."

เช่นถ้า เมียมีชู้ หรือสามีมีชู้ ก็ยกเลิกลงโทษทางกฎหมาย แต่ให้อีกฝ่ายมีชู้ เป็นการตอบแทนได้ เป็นต้น
โดย: สะใจเท่าเทียม [3 มี.ค. 53 15:20] ( IP A:115.67.144.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   กล้าแลกไหม!!!!!!!!

เพราะเรียกค่าเสียหาย ไม่ได้ ก็แลกกันไปเลย ดีกว่าไหม???

ไม่ว่าจะเป็นคดีต่าง ๆ "อุบัติเหตุ" ละมง ละเมิด ที่มีคู่กรณี อื่น ๆ
โดย: แลกกัน [4 มี.ค. 53] ( IP A:115.67.137.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   พวกที่เข้ามาด่าว่าผู้เสียหายในบอร์ดแห่งนี้ ส่วนใหญ่(ไม่ใช่ทุกคน)
ใจปลาซิว เจอคนจริงวิ่งหางจุกตูดทุกที ดังนั้นจึงไม่ต้องถามว่ากล้าแลกหรือเปล่า

พวกนี้เก่งแต่เอาวิชาเกินไปเบิกความเท็จช่วยเหลือพวกพ้องในศาล
โดย: ใจปลาซิว [4 มี.ค. 53 9:28] ( IP A:58.9.196.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
    เก็บหญ้าไว้เคี้ยวเอื้องเองเถอะ เกรงใจ
คนในเวปบอร์ดเขากินข้าวกันนี่นา

ส่วนข้อทีบอกว่า ฟ้องกันไปทำไม ทำไมจึงอยากฟ้อง
หยุดฟ้องเถอะ ฟ้องไปเค้าก็หาว่าต้องการเงิน

รอครอบครัวคุณเจอบ้างซิ แล้วจะรู้ว่าเขาฟ้องกันทำไม
กรรมเวรมันมีชาตินี้แหล่ะ รอมีใครเดี้ยงสักคนรับรองวิ่งหางจุกตูด
แล้วด่าไปอ้อม ๆ ยังไม่รู้อีก ...

ตรูละเบื่อ ....
โดย: ลูกปืนยัดปาก พูดแบบนี้ [4 มี.ค. 53 14:13] ( IP A:114.128.180.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   นี่คุณ จีเอ็น

ขอเตือนอีกที ไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไรแล้ว?????? !!!!!!!!!!

ว่าค่าเสียหายที่คุณควรเรียกในกรณีนี้ อย่างต่ำที่สุดเท่าที่สามารถตีเป็นตัวเงินค่าใช้จ่ายในการค้าความ ต้องไม่น้อยกว่า 6 - 8 แสน

ขอย้ำ หก ถึง แปดแสนบาท ขาดตัว ให้ดี ฟันธง ที่ แปดแสนเลย

แค่สามแสนบาท เอามาแค่จ่ายค่าคดีที่ศาล ค่าทนาย และเฉพาะค่ารักษาตัวเองเฉพาะส่วนความเสียหายที่เกิดจากการผิดพลาดของหมอ

ตัวก็ ขาดทุน ชักเนื้อ เห็นๆอยู่แล้ว

จะเรียกแค่สามแสนบาทเนี่ย ขอให้คิดใหม่ดูอีกที คิดให้ดีดี

หรือแค่คิดว่า จะฟ้องเอามัน ตัวเองเจ๊งเข้าเนื้อก็ยอม ?????!!!!!!
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [5 มี.ค. 53 8:56] ( IP A:58.8.99.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
    ผู้เสียหายอีกคนหนึ่ง : "9 แสนบาท สำหรับฉัน ก็ว่าเยอะนะ โอ้โห ลองไปถามขอทาน ยังว่าเยอะเลย ถ้าขอทานสุขภาพแข็งแรงนะ ยิ่งเยอะใหญ่เลย อยู่เฉย ๆ ให้กันฟรี ดีจริง

"สำหรับฉันไม่ได้ได้ฟรี ต้องเจ็บตัว เจ็บใจ ทุกข์กายทุกข์ใจ รักษาตัวต่อเนื่องอยู่ ไม่เป็นปกติ หากได้รับเงินมาก็ไม่ได้ ทำให้หายเจ็บปวด เจ็บป่วยทุกข์ทรมาน ไม่ได้ทำให้ร่างกายหายเป็นปกติได้เลย

ไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ ค่าทุกข์ทรมานกายใจ ค่าอับอายสังคม ค่าเสื่อมเสียบุคลิกภาพ ค่าสูญเสียความเจริญก้าวหน้า (ยังมีอีกมาก แยกแยะไม่หมด) แม้แต่บาทเดียวก็ไม่ได้

สำหรับคนหนึ่งที่เจ็บทุกข์ เสียทุนทรัพย์ ต่าง ๆ ต่อสู้มานาน ไม่สามารถประกอบกิจได้ตามปกติ ยืมเงินเป็นหนี้สุมตัว อย่านึกว่าไม่เสียอะไรเลย ได้เนื้อ ๆ (บ้าแล้ว) รู้บ้างไหม คุณตัวเงินตัวทอง (จำเลยคดีละเมิดอุบัติเหตุ)
โดย: อย่าคิดแคบ [5 มี.ค. 53 10:33] ( IP A:115.67.111.82 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ความคิดเห็นที่ 24
ใจคออยากได้เป็นล้าน แลกกับความเจ็บใจ
แค่ 3 แสนเขายังไม่มีปัญญาจ่ายเลยค่ะ แค่รับข้อเสนอ
จ่ายเงินมา ก็จบ ก็ข้อตกลงมันจบไปตั้งแต่ 26ก.พ.53 แล้ว
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเรา เพราะให้เวลาเขามานานแล้ว
คราวนี้มาต่อรองอีก ก็จะบอกว่า 1 ล้านบาทขาดตัว เพราะหนูคิดว่า หนูใจดี ใจเย็นกับพวกเขามานานแล้ว
โดย: จีเอ็น [5 มี.ค. 53 11:24] ( IP A:113.53.127.169 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ความคิดเห็นที่ 25
คิดแบบคุณ ตัวเงินตัวทอง
ก็ตัว เ หี้ ย แบบคุณไง


การสู้เพื่อ ความยุติธรรม ถ้ามันเสียอะไรๆ มากอย่างที่ว่า
ในเมืองไทย หรือ เมืองนอก เขาคงไม่มีคดีความกัน
นี่ไม่ได้เป็นคดีแรกของโลกด้วยซิ

คิดอย่างคุณ คิดเห็นแก่ตัว กฎหมายมีให้จ่ายชดเชย
ยังไม่ทำตามกฎหมายเลย พอเขาสู้ตามกฎหมาย
ก็ว่าเขาเป็นตัวเงินตัวทอง

ไอ้บ้า
โดย: จีเอ็น [5 มี.ค. 53 11:29] ( IP A:113.53.127.169 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   เรามองว่าความเห็น 25
เขาสนับสนุนจีเอ็นนะ
โดย: สับสนหรือเปล่า [5 มี.ค. 53 15:31] ( IP A:58.9.193.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
    ขอบคุณความคิดเห็นที่ 28 ท่านปราดเปรื่องเสมอ

คุณ จีเอ็น อ่านเร็วไปนิด จึงตีความหมายผิด ไม่เป็นไรหรอก
เรายังรู้สึกสนใจเรื่องของคุณเลย...ว่ามันเป็นอย่างไรกันหนอ ถึงได้จบยาก..(เหนื่อยแทนจัง)

แต่สิ่งที่คุณสบถ นั่นถูกต้องกว่า แต่ความหมายคือ ตรงกันข้าม ไม่ใช่สมญานาม หรือตำแหน่งของเจ้าของกระทู้นี้ ตัวต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด คือ เจ้าของตำแหน่งที่ว่า

ยุค 2010 แล้ว ค่าอะไรต่อมิอะไร เห็นชัดเลยว่า น้องซาย ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง ขอแสดงความเคารพต่อองค์คณะศาลด้วยความศรัทธา คงเป็นวิทยาทานที่ดี เรื่องนี้ (ไม่ได้ซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้าใคร)

ขอให้คุณจีเอ็น โชคดี เราเข้าใจผู้เสียหายเช่นกันดี แม้จะต่างสถานะกัน ถ้าคุณจีเอ็นอ่านอีกครั้ง ก็น่าจะเข้าใจ เป็นกำลังใจให้กัน และเพื่อนผู้เสียหาย เสมอ
โดย: เจ้าของกระทู้ [5 มี.ค. 53 20:17] ( IP A:115.67.208.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
    พิมพ์ผิดอีกแล้ว เดี๋ยวเข้าใจผิดอีก

แต่สิ่งที่คุณสบถ นั่นถูกต้องกว่า แต่ความหมายคือ ตรงกันข้าม ไม่ใช่สมญานาม หรือตำแหน่งของเจ้าของกระทู้นี้ ตรงนี้คือ ความคิดเห็นที่ 25

คือไม่ใช่สมญานาม หรือตำแหน่งของ ความคิดเห็นที่ 25 คือประโยคที่ถูกต้อง
โดย: ความคิดเห็นที่ 25 ไม่ใช่เจ้าของกระทู้ [5 มี.ค. 53 20:23] ( IP A:115.67.208.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   ธรรมชาติของชาวบ้านที่ตกเป็นผู้เสียหาย มีพัฒนาการดังนี้
1. เกิดเรื่องเกิดความทุกข์ทรมาน เจ็บปวดกายใจ
2. วิตกกังวลจะไปทางไหนดี ไม่มีคนช่วย ครอบครัวเดือดร้อน
3. ร้องเรียน รอคอย รอคอย ตามเรื่อง รอคอย
4. ขอเวชระเบียนไม่ให้ (ถูกแก้ไข เขียนใหม่ ดึงเวลา รพ.โกหก)
5. ตามเรื่องร้องเรียน รอคอย รอคอย และรอคอย
6. ครอบครัวเดือดร้อนมากขึ้น รอคอย รอคอย เริ่มไม่พอใจ
7. รอคอย รอคอย และเริ่มโกรธ
8. ร้องเรียนหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้น รอคอย รอคอย
9. ร้องเรียนมาก คู่กรณีไม่พอใจ เก่งนักกลั่นแกล้ง ให้ทุกข์มากขึ้น
10. ไปทางไหนเจอแต่ทางตัน คับแค้นใจ
ทุกคนจึงมีอารมณ์คล้ายคุณจีเอ็น ทั้งที่ในใจไม่ได้มีความโหดร้ายอะไรเลย คนที่ดึงเวลา ไม่ให้ความเป็นธรรม กลั่นแกล้งผู้เสียหาย ซ้ำเติมความทุกข์ คนเหล่านั้นโหดร้ายกว่ามาก
โดย: ให้กำลังใจทุกคน [6 มี.ค. 53 1:06] ( IP A:58.9.193.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   ไม่สามารถก้าวผ่าน anger ไปถึง acceptance ได้ จึงติดอยู่ที่ anger ตลอดเวลา ทำให้เป็นทุกข์
โดย: สู้ๆ ครับ [6 มี.ค. 53 12:11] ( IP A:58.8.221.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   เรียนคุณความเห็น 32

กรุณาอย่ามากระแดะเอาทฤษฎีมาใช้ในที่นี้ ที่นี่คือ๋โลกของความเป็นจริง ที่โคตรเหง้าตระกูลคุณอาจไม่เคยพบเคยเห็นกับความเลวระยัม

คุณเองต่างหากที่ไม่สามารถก้าวผ่านยอมรับว่าชาวบ้านมีความเจ็บปวด แล้วถูกพวกคนเลวซ้ำเติมความทุกข์ ไม่ให้ได้รับความเป็นธรรม

คุณจะให้ชาวบ้านยอมรับความไม่เป็นธรรม ความเลวระยัมของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นหรือ ถึงจะเรียกว่าการก้าวผ่าน

ขอถามว่า ความฉ้อฉล ความเลวระยัม คือสิ่งที่คุณเคยชินและยอมรับมันได้ และเป็นธรรมดาที่พ่อแม่ญาติพี่น้องคุณถือปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี้ วันที่คุณมีอำนาจมีปากแกว่งหาส้น...อยู่ในที่เว็บบอร์ดแห่งนี้ใช่หรือไม่
โดย: ฟายยยยยยยย [6 มี.ค. 53 13:28] ( IP A:61.90.87.148 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   ความเห็น 20-21-25 ไม่ใช่คนเดียวกันเหรอ
ขอโทษนะ ที่เข้าใจผิด
คิดว่าโดนด่าฟรีละกัน
พิมพ์ให้มันชัดหน่อย ว่าจะด่าผู้เสียหาย หรือ จะด่าฝ่ายตรงข้าม
โดย: จีเอ็น [8 มี.ค. 53 11:05] ( IP A:114.128.108.160 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   ความเห็น 32 เหมือนกัน ไม่ชัดเจนว่าให้กำลังใจหรือกำลังดูวิจารณ์ผู้เสียหายอยู่ ก็โดนด่าฟรีไปแล้วเช่นกัน
โดย: ถูกใจจีเอ็น [8 มี.ค. 53 17:40] ( IP A:58.9.188.218 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   งี้แหละถูกผิดไม่รู้ขอด่าไว้ก่อน
โดย: นิสัย [8 มี.ค. 53 22:50] ( IP A:61.90.6.80 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   ไม่รับแน่นอน และไม่ยอมโดนด่าฟรี เพราะมันเป็นตำแหน่งของจำเลย คู่กาละณี อุบัติเหต ต่างหาก เหมาะสม สมควรที่สุดอยู่แล้ว
โดย: เราไม่อาจเอื้อม [8 มี.ค. 53 23:55] ( IP A:115.67.94.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   เอาเป็นว่า เจตนาดี ก็ดีแหล่ะ
เจตนาไม่ดี ก็โดนด่าไปละกัน
เอาเป็นว่า ให้รู้ว่า ตั้งใจด่าคนที่เจตนาไม่ดี
ใครเจตนาดีแล้วเราเข้าใจผิดบางคำ บางประโยค
ก็ ขอโทษ ไว้ ณ ที่นี้
ไม่ต้องเรื่องมากเถียงกันไปมาเหมือนเด็ก ๆ
นะ ความเห็น ที่ 35-36-37
โดย: โทษที [9 มี.ค. 53 9:22] ( IP A:112.142.63.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   จ้า ไม่งี่เง่า งอแง ไม่มาทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระหรอกจ้า

เพราะประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ และไม่ใช่เด็ก ๆ ที่เข้าใจอะไรยาก

ประมาณว่า ผิดแล้วยังเถียง ยังไปซื้อ สตอบอรี่ มานั่งกิน หน้าตาเฉยเมย

แบบว่า ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาว ถ้าสุดท้ายยอมรับโดยดี ก็ยังน่านับถือ น่าศรัทธา

แต่ถ้ายังฉ้อฉล เตะถ่วง ดื้อดึง สร้างภาพ นั่งกินสตอบอรี่ ไม่เลิก ก็ไร้มนุษย์ธรรม ในความเป็น....
โดย: คุณเติม [9 มี.ค. 53 19:29] ( IP A:111.84.67.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   จ้า ไม่งี่เง่า งอแง ไม่มาทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระหรอกจ้า

เพราะประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ และไม่ใช่เด็ก ๆ ที่เข้าใจอะไรยาก

ประมาณว่า ผิดแล้วยังเถียง ยังไปซื้อ สตอบอรี่ มานั่งกิน หน้าตาเฉยเมย

แบบว่า ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาว ถ้าสุดท้ายยอมรับโดยดี ก็ยังน่านับถือ ให้อภัย แต่ถ้าไม่ก็ตรงกันข้าม...

ถ้ายังฉ้อฉล เตะถ่วง ดื้อดึง สร้างภาพ นั่งกินสตอบอรี่ ไม่เลิก ก็ไร้มนุษย์ธรรม ในความเป็น....
โดย: คุณเติม [9 มี.ค. 53 19:40] ( IP A:115.67.221.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   สำหรับคุณ จีเอ็น

หวังว่าจะไม่หลงกล ไปรับเงินจากการควักกระเป๋าของบรรดาหมอ+พยาบาล หรือจากงบของโรงพยาบาลเองนะ

เพราะถ้าชืนเป็นแบบนี้ คุณเองจะถูกใช้เป็นตัวอย่างอ้างว่า ผู้เสียหายจ้องเอาเงินหมอ ที่ถูกต้องจะต้องเป็นเงินจากกระทรวงส.ธ. ซึ่งมีที่มาเพื่อการชดใช้เบื้องต้นแก่ผู้เสียหายโดยตรง ซึ่งนั่นก็คงอยู่ระหว่าง 1 - 3 แสนเท่านั้น จากนั้นเราค่อยไปฟ้องเรียกร้องเพิ่มเติมตามเนื้อความเสียหายของเราที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผมก็ตีต่ำสุดอยู่ที่ หกแสนบาทขาดตัว !!!

หวังว่าคงไม่หลงทางนะครับ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [17 มี.ค. 53 8:15] ( IP A:58.8.107.31 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   ขอบคุณความเห็นที่ 41
เพราะว่า ตอนนี้มาว่าอะไรผู้เสียหายไม่ได้
เพราะว่า เรามีลายลักษณ์อักษรไปให้ทางเขาทุกครั้ง
และตอนนี้มันก็ผ่าน วันที่ 26 ก.พ 53
ซึ่งข้อเสนอต่างๆ เราให้เขาตัดสินใจไปในวันนั้นแล้วด้วย
เขาไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรอีกต่อนี้ไป ก็ปล่อยให้เป็น
กระบวนการของศาล นั่นก็คือ สืบพยาน.....ฯลฯ
ส่วนเราก็รอ....และ....รอ ......จนกว่า คดีจะสิ้นสุด
ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไร .....นั่นคือคำตอบวันสุดท้าย
ที่ต้องรับให้ได้ ไม่ว่าจะดีใจหรือ เสียใจ
โดย: จีเอ็น [19 มี.ค. 53 11:24] ( IP A:113.53.217.140 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   

Leeds United 3-1 Tottenham: VAR melarang Kane karena Spurs menderita Rekor luar biasa Leeds melawan 'enam besar' Liga Premier berlanjut. Sisi Marcelo Bielsa menjadi yang pertama tetap tak terkalahkan di kandang di papan atas melawan masing-masing Arsenal, Chelsea https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74783 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74784 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74787 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74797 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74798 , https://jurnal.uns.ac.id/jmme/comment/view/20240/0/74799 , https://nobartv.com , https://yallatv.my.id Liverpool, Manchester City, Manchester United dan Spurs dalam satu musim sejak West Ham pada 2015-16, dan hanya tim ketiga yang baru dipromosikan melakukannya, setelah Ipswich Town pada 2000-01 dan Birmingham City pada 2009-10. Stuart Dallas memecah kebuntuan untuk menjadi pemain Irlandia Utara pertama yang mencetak delapan gol Liga Premier dalam satu musim sejak Chris Brunt pada 2008-09. Son Heung-min menyamakan kedudukan bagi tim tamu, tetapi Patrick Bamford mengembalikan keunggulan Leeds untuk menambah 22 keterlibatan gol di Liga Premier musim ini (15 gol, tujuh assist). Harry Kane adalah satu-satunya orang Inggris yang terlibat lebih (34). Rodrigo kemudian menambahkan gol ketiga di akhir saat Spurs menderita kekalahan kelima dalam 10 pertandingan tandang papan atas pada 2021 - lebih dari yang mereka alami sepanjang tahun 2020.

โดย: Manchester United [9 พ.ค. 64 23:11] ( IP A:172.17.0.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน