แพทยสภา..กับเครือข่ายฯ เห็นตรงกัน..ไม่เคยมีมาก่อน
   วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553
เวลา 14:44:37 น.
มติชนออนไลน์
รวมแถลงการณ์ภาคีวิชาชีพ-แพทย์ชนบท-เครือข่ายผู้ป่วยรุมประณามแดงบุกค้นรพ.จุฬาฯละเมิดสิทธิรุนแรง


ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแถลงการณืประณามเสื้อแดงบุกค้นโรงพยาบาลจุฬาฯละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรง ไม่มีประเทศไหนทำมาก่อน เรียกร้องทุกฝ่ายถอยห่าง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่แพทยสภา ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด ออกแถลงการณ์ เรื่อง "ขอให้ยุติการคุกคามและปฏิบัติต่อโรงพยาบาล รถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้บาดเจ็บ ที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรม”ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา แถลงว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองมีความขัดแย้งนำมาซึ่งการสูญเสีย และบาดเจ็บของประชาชนและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก และปรากฏว่า มีการบุกรุกตรวจค้นโรงพยาบาล คุกคามบุคลากรทางการแพทย์ และขัดขวางการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การปะทะ ทางสภาวิชาชีพ มีความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรม


ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพฯ จึงขอเรียกร้อง ให้ทุกฝ่ายมีสติ หนักแน่น เคารพหลักการสากลและหลักมนุษยธรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ดังนี้


1.ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพฯ ขอให้สมาชิกยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น


2.ในหลักสากลแม้กระทั่งในยามสงครามหรือความขัดแย้ง สู้รบระหว่างประเทศ โรงพยาบาล รถพยาบาล เครื่องมือทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ต้องได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายให้มีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมนุษยธรรมได้อย่างเต็มที่


3. ในประเทศไทยขณะนี้เป็นเพียงความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติเดียวกัน จึงขอให้ทุกฝ่ายเคารพความเป็นกลางของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล รถพยาบาล ถอยห่างจากพื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 100 เมตร และละเว้นการกระทำใดๆ ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานและกีดขวางทางเข้า-ออกโรงพยาบาล


4. ผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม และผู้ที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการนำส่งเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงทีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


และ5.ขอให้ทุกฝ่ายยุติการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทันที และขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนายกแพทยสภา กล่าวว่า จริงๆแล้ว แนวปฏิบัติด้านการแพทย์ในยามเกิดเหตุความไม่สงบ กาชาดสากลได้ออกสนธิสัญญาเจนีวา ตั้งแต่ปี 1949 หรือพ.ศ.2492 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระบุแนวปฏิบัติ 3 ข้อหลัก คือ 1.รถพยาบาล โรงพยาบาล และบุคลากรด้านการแพทย์เป็นกลาง ต้องได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่าย 2.ประชาชนที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยต้องได้รับการคุ้มครอง และ3.ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือ ผู้ชุมนุมอาจจะไม่รู้และไม่ได้มีการศึกษาในเรื่องหลักสากลเกี่ยวกับเรื่องนี้


แต่ในที่ชุมนุมมีบุคลากรทางการแพทย์อยู่จำนวนไม่น้อย ซึ่งมั่นใจว่า รู้หลักเกณฑ์สากลเป็นอย่างดี จึงควรแนะนำให้ผู้ชุมนุมคนอื่นรู้จะได้ไม่กระทำสิ่งที่เป็นการละเมิดหลักสากล และหวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก สิ่งที่ผู้ชุมนุมบุกค้นโรงพยาบาลอาจเป็นเพราะความเครียด ทำให้เกิดการหวาดระแวงเห็นอะไรขยับก็กลัว หากเป็นเช่นนี้เรื่อยๆก็เสี่ยงที่จะมีอาการทางจิตชนิดหวาดระแวงได้


"เชื่อว่าผู้ที่เป็นแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ถูกสั่งสอนมาให้มีจิตสำนึกในเรื่องนี้ทุกคน การที่สภาวิชาชีพออกแถลงการณ์น่าจะเพียงพอ ที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีจิตสำนึกและรู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิด พร้อมที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามหลักสากล เพราะแม้แต่ในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีใครไปยุ่งกับบุคลากรทางการแพทย์และรถพยาบาล ที่ผ่านมานับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ไม่เคยมีประเทศไหนกระทำการเช่นนี้มาก่อน เนื่องจากรู้ดีว่าหากละเมิดจะถูกประเทศต่างๆรุมประณามอย่างหนัก ขายหน้าทั่วโลก ”ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว


ผู้สื่อข่าวถามว่า แกนนำผู้ชุมนุมในการบุกค้นรพ.จุฬาฯเป็นส.ส.มีความเหมาะสมหรือไม่ ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ส.ส.ไม่ควรกระทำการเช่นนี้ แต่ไม่แน่ใจว่าส.ส.มีความรู้เรื่องหลักสากลนี้หรือไม่ จึงเตรียมส่งสนธิสัญญาเจนีวาไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ส.ส.มีความรู้ ความใจในแนวปฏิบัตินี้ด้วยเช่นกันวันเดียวกัน เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์และเครือข่ายได้ออกแถลงการณ์ประณามการรุกรานสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของ นปช. และเรียกร้องให้ยุติการชุมนุมหากเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือต่อชีวิตผู้ชุมนุม มีใจความว่า ขอประณามการการกระทำของกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (นปช.) ที่บุกเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬา ฯ สร้างความหวาดกลัวและข่มขู่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตามปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาล คุณภาพและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องในกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยได้ถูกส่งตัวไป


การกระทำของนปช.ในครั้งนี้ นับเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ขัดและละเมิดต่อหลักการเรื่องสิทธิผู้ป่วย หลักการเรื่องการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำครั้งแรกที่ใช้การข่มขู่คุกคามต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและต่อบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การข่มขู่นำศพจากกรณี ปะทะเมื่อวันที่ 10 เมษายนออกจากโรงพยาบาล การบุกห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระ การสกัดกั้นรถ พยาบาลในการให้บริการ การสกัดไม่ให้ผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล การใช้เสียงรบกวน การพักรักษา ของผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลจุฬา จนต้องอพยพย้ายผู้ป่วย ซึ่งกระทบต่อการรักษาพยาบาล และการปิดทางเข้า ออก ของโรงพยาบาล ทำให้ ต้องหยุดให้บริการแก่ประชาชนและผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลจึงขอประณามการกระทำของนปช.ที่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และขอให้แกนนำหยุดอ้างว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่มติของแกนนำแล้วจึงไม่ยอมรับผิดชอบ ดังนั้นกลุ่มองค์กรขอเรียกร้องต่อแกนนำนปช.ดังนี้


1.ขอให้แกนนำรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมให้ออกจากบริเวณโรงพยาบาลจุฬา ฯ โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งด้านถนนพระรามสี่ อังรีดูนังค์ และถนนราชดำริ


2.ขอให้แกนนำนปช.เข้มงวดและสั่งห้ามแกนนำระดับรองและผู้ชุมนุม เลิกพฤติการณ์ในการข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ หรือการรุกรานสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป เช่น การตั้งด่านสกัด จับ ตรวจ ค้น หรือการกระทำที่สร้างความวิตกกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของประชาชน เช่น การนำยางรถยนต์ข่มขู่ว่าจะวางบนรางรถไฟฟ้าเป็นต้น


3.ขอให้นปช.สนับสนุนและเอื้ออำนวยการให้บริการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงการรักษาในยามฉุกเฉินของคนทุกคน


4.ขอให้แกนนำดูแลและเข้มงวดกับผู้ชุมนุมให้สามารถชุมนุมโดยสงบสันติได้จริง หากไม่สามารถกระทำได้ และเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป ขอให้แกนนำพิจารณาย้ายสถานที่ในการชุมนุมที่สามารถควบคุมได้ หรือยุติการชุมนุม


กลุ่มองค์กรที่ออกแถลงการณ์ ประกอบด้วย เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ชมรมผู้ป่วยโรคไต เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ประณามการละเมิดหลักการมนุษยธรรม และเรียกร้องให้เคารพเครื่องหมายกาชาด สถานพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และสิทธิของผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากการกระทำอันเป็นการละเมิดด้วยการ ข่มขู่ คุกคาม บุกรุกสถานรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดล้อม การปิดกั้นทางเข้า-ออก การบุกเข้าไปตรวจค้นหรือแม้แต่การนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้รักษาพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือ ดูแล รักษา และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน สร้างความหวาดกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันสิทธิของประชาชนที่จะได้รับการรักษาพยาบาล ตลอดจนผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย หรือผู้เข้ารับการรักษาตัวในสถานรักษาพยาบาลถูกละเมิดอย่างร้ายแรง ยิ่งกว่านั้นยังมีการขัดขวางการนำผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงไปรับการรักษาพยาบาลซ้ำเติมด้วยการทำร้ายผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอประณามต่อพฤติกรรมดังกล่าวอย่างรุนแรง ซึ่งถือเป็นการละเมิดหลักการมนุษยธรรม อันเป็นกติกาสากลที่สังคมอารยะพึงยึดถือ เพราะแม้แต่ในภาวะสงคราม ทุกฝ่ายยังต้องเคารพเครื่องหมายกาชาดซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลอัน หมายถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และมนุษยธรรม อย่างเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำในลักษณะข้างต้นนี้ พร้อมวิงวอนขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐช่วยกันป้องกัน ยับยั้ง มิให้เกิดการกระทำการละเมิดต่อการรักษาพยาบาลอีกต่อไป และต้องเคารพเครื่องหมายกาชาด สถานพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่เพื่อมนุษยธรรมของคณะแพทย์ และสิทธิของผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย การกระทำเช่นนี้จะนำไปสู่ความเคียดแค้นชิงชัง ความรุนแรง และการแบ่งแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น จนยากแก่การสมานฉันท์ในอนาคต
ด้านนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกแถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบทปรณามกรณีเดียวกันมีใจความว่า สืบเนื่องจากการที่ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) พร้อมอาวุธ นำโดยนายพายัพ ปั้นเกตุ ได้บุกเข้าไปตรวจค้นหาทหารทั่วตึกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย ในขณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวรและประทับรักษาอยู่ด้วย โดยแสดงกริยาคุกคาม ทำลายข้าวของ สร้างความหวาดกลัวแก่แพทย์พยาบาลตลอดจนผู้ป่วยและญาติ และยังปิดล้อมทางเข้าออก จนทำให้โรงพยาบาลต้องหยุดให้บริการผู้ป่วย ตลอดจนต้องย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอื่นกว่า 250 ชีวิต เกิดภาพการคุกคามและเอาแพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยเป็นตัวประกัน เมื่อคืนวันที่ 29 เมษายน 53 ดังปรากฏภาพข่าวที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งนั้น


ชมรมแพทย์ชนบทขอประณามการกระทำที่ก้าวร้าวคุกคามเกินขอบเขตสันติวิธีซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ในระดับสากลของแกนนำ นปช. ดังกล่าว เพราะแม้แต่การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี ก็ยังไม่เคยมีการถืออาวุธบุกเข้าไปในโรงพยาบาลในลักษณะนี้


ชมรมแพทย์ชนบทขอเรียกร้องให้ทางกลุ่ม นปช.ได้แสดงจุดยืนที่แสดงความรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวในการที่จะปกป้องการทำงาน และเยียวยาด้านจิตใจของบุคลากรด้านสุขภาพ ดังนี้


1.ให้ประกาศให้คำมั่นสัญญาต่อกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปว่า จะไม่ทำการบุกเข้าไปในโรงพยาบาล ตลอดจนจะไม่เข้าไปทำร้ายผู้บาดเจ็บที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม ที่โรงพยาบาลใดๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อีกในทุกกรณี


2.ขอให้มีการประกาศจุดยืนของ นปช.ต่อกลุ่มผู้ชุมนุม ว่าต้องไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานทำลายรถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถส่งต่อผู้บาดเจ็บตลอดจนบุคลากรประจำรถฉุกเฉินหรือ รวมทั้งการต้องไม่ทำร้ายผู้บาดเจ็บไม่ว่าฝ่ายใดที่ถูกลำเลียงส่งต่อมาที่โรงพยาบาล และต้องมีการเปิดทางให้มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บทุกฝ่ายเข้ามารับการดูแลรักษาโดยเร่งด่วน


3.ขอให้แกนนำ นปช. ถอนการชุมนุมบริเวณข้างรั้วโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกทั้งหมด เพื่อเปิดทางให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก และไม่ส่งเสียงรบกวนผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้สมเด็จพระสังฆราชอันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทรงพระประชวรและประทับรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย


ชมรมแพทย์ชนบทมีความกังวลต่อภาพรวมของการชุมนุมที่มีแนวโน้มที่หลุดจากกรอบสันติวิธีบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อให้การชุมนุมสง่างาม ยึดแนวทางสันติ อหิงสา ตามที่แกนนำ นปช.ได้ประกาศมาตลอด จึงใคร่ขอให้ กลุ่ม นปช.และกลุ่มคนเสื้อแดง แสดงความรับผิดชอบกรณีการบุกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มากกว่าเพียงแค่การปฏิเสธการกระทำว่าไม่ใช่มติของแกนนำ นปช. โดยแปลงเป็นการกระทำตามแนวทางทั้ง 3 ประการข้างต้น
โดย: ดีกันแล้วมั้ง [1 พ.ค. 53 11:45] ( IP A:58.9.191.241 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   มีไม่กี่ครั้งหรอก ที่ความเห็นจะตรงกัน เรื่องการปกป้องคนป่วย จากพวกแดงสถุล
โดย: หมอก้อนหิน [1 พ.ค. 53 17:22] ( IP A:114.128.23.17 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   หยุดทะเลาะกันชั่วคราว
ทำเพื่อชาติ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้
เห็นได้ว่ามีจิตสำนึกกว่าแดงถ่อยเยอะเลย
โดย: หย่าศึกชั่วคราว [1 พ.ค. 53 20:16] ( IP A:61.90.86.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ไม่ใช่การหยุดทะเลาะกันชั่วคราว

เพียงแต่ ส่วนที่เครือข่ายฯต่อสู้/เรียกร้องกับกลุ่มหมอผูกขาดการหาผลประโยชน์ทางการแพทย์ในเชิงการค้าแบบสามานไร้มนุษยธรรม ส่วนนี้ถูกกลบจากสภาพของข่าวภาพใหญ่ของความเป็นไปในสังคมตอนนี้

กลุ่มหมอสามานผูกขาดการสาธารณสุขเชิงการค้า ซึ่งวางพรรคพวกและกลไกฉ้อฉลกระบวนการตรวจสอบทางระบบกฎหมายและจากสังคม

ก็ยังคงอยู่ และดำเนินต่อไป !!!!!????

และตราบเท่าที่กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการทางศาล รวมทั้งกระบวนการทางนิติบัญญัติ ยังฉ้อฉลต่อการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับของการกุมระบบ และในระดับของการทำงานสัมผัสกับประชาชนต่อไป

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์นี้ ก็ยังคงเติบโตต่อไปไม่รู้จบ เช่นเดียวกับปัญหา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จะว่าไป ที่ นปช. ทำตัวเกินความเป็นมนุษย์ บุกโรงพยาบาลจุฬาฯ ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ แพทยสภา ฉ้อฉล/สามาน ในการทุจริต/ตัดสิน/เตะถ่วงคดีร้องเรียนที่ผู้เสียหายฯส่งเข้าไปเป็นร้อยๆเรื่องนับระยะเวลาเป็นสิบปี

พูดในแง่ของการไร้มนุษยธรรมแล้ว หรือ อาจยิ่งกว่าด้วยซ้ำ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [4 พ.ค. 53 7:34] ( IP A:58.8.231.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ความเห็นที่5 พูดเรื่องความสามานและฉ้อฉลเหมือนกับเอามาจากแถลงการณ์โรดแม็พ ของนายอภิสิทธิ์เลยครับ
โดย: เจ้าบ้าน [4 พ.ค. 53 15:38] ( IP A:210.86.181.20 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน