แพทยสภา..อย่าค้านพรบ.อีกเลย
   เอ็นจีโอวอนหมออย่าค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ยันเป็นประโยชน์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
10 กรกฎาคม 2553 09:55 น.

https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000094738

เอ็นจีโอออกแถลงการณ์ ยัน กม.คุ้มครองผู้ป่วย จำเป็น วอนหมออย่าค้ดค้าน ดีไม่ดีขอถกในสภา ชี้ แพทยสภาหวังผลใช้เป็นประเด็นหาเสียเลือกตั้ง ด้านเครือข่ายผู้เสียหายฯ ลั่นยอมยุติบทบาท หาก พ.ร.บ.คุ้มครองฯเกิด

วานนี้ (9 ก.ค.) ที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ฯลฯ ร่วมกันออกแถลงการณ์ “ยืนยันกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยที่เสียหายจากทางการแพทย์” โดย น.ส.บุญยืน ศิริวรรณ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีกระแสคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมเดือนสิงหาคม แต่กลับถูกนำเสนออย่างเข้าใจผิดว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้จะนำไปสู่การฟ้องคดีอาญาแพทย์ ซึ่งจากข้อมูลของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพบว่าผู้ได้รับผลความเสียหายทางการแพทย์ทั้ง 33 ราย ในปี 2552 ไม่มีความประสงค์จะฟ้องอาญาแพทย์

น.ส.บุญยืน กล่าวต่อว่า ยังมีข้อมูลจากเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ที่มีผู้เสียหายปรึกษากว่า 600 ราย พบไม่ถึง 10 รายที่จำเป็นต้องฟ้องอาญา ส่วนใหญ่เกิดจากการพิจารณาคดีโดยแพทย์สภาล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาหมดอายุความ ผู้เสียหายอยู่ในภาวะจำยอมต้องเลือกฟ้องคดีอาญาเพื่อทำให้อายุความเพิ่มขึ้นเป็น 10 ปี จากเดิมคดีแพ่งเพียง 1 ปี แต่เมื่อมี ร่าง พ.ร.บ.ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป เพราะกฎหมายจะมีกองทุนชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งทำให้มีการประนีประนอมเกิดขึ้น การฟ้องร้องก็จะลดลง ที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นการฟ้องโรงพยาบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ใช่การฟ้องแพทย์ ดังนั้น แพทยสภาควรเปิดเผยข้อมูลการร้องเรียนให้ชัดเจน ไม่ใช่สร้างความตระหนกให้แพทย์ด้วยกัน

“น่าสงสัยว่า การต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับการหาเสียงเลือกตั้งแพทยสภาชุดใหม่ ที่กำลังจะมีขึ้นในต้นปีหน้าหรือไม่ และน่าจับตากรณีการคัดค้านการจ่ายเงินสมทบของโรงพยาบาลเอกชนด้วยว่า เกี่ยวพันกับการที่โรงพยาบาลไม่ต้องการเปิดเผยรายได้ที่แท้จริงหรือไม่” น.ส.บุญยืน กล่าว

ด้านนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า การฟ้องอาญาแพทย์ส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานดึงเวลาจนหมดอายุความในคดีแพ่ง ขณะที่การเจรจาไกล่เกลี่ยนานมาก และไม่จบแค่ครั้งเดียว ทำให้ความโกรธ ความเสียใจยิ่งทวีคูณ จึงนำไปสู่การฟ้องร้องคดีอาญาด้วยความจำยอม แต่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะแก้ปัญหานี้ โดยจะมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่หมายถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง และประเด็นการฟ้องร้องก็ไม่ต้องกังวล เพราะเมื่อมีการชดเชยความเสียหาย จะมีการประนีประนอม คดีแพ่งก็จะหยุดทันที ขณะที่การฟ้องคดีอาญาก็จะไม่มีเช่นกัน

“หากไม่พอใจประเด็นไหนควรไปถกกันในกรรมาธิการสภาฯ เพราะการให้ถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ มีแต่จะส่งผลเสีย และหากแพทย์ยังไม่มั่นใจ เครือข่ายผู้เสียหายฯ ที่ก่อตั้งมาร่วม 8 ปี จะยอมยุติบทบาทหน้าที่ลงทันที หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพราะเราไม่อยากสร้างความขัดแย้ง ไม่อยากเป็นปรปักษ์ แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เพราะทุกวันนี้สังคมก็มีแต่ความขัดแย้งมากพอแล้ว” นางปรียนันท์ กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอเบ้า

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ปัจจุบันกลไกการช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับการชดเชยเป็นไปตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยเน้นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยปัจจุบันมีวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 200,000 บาทในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งจำนวนผู้ใช้สิทธิตามมาตรา 41 ปี 2552 มีผู้ขอใช้สิทธิรวม 810 ราย ผ่านเกณฑ์ 660 ราย เสียชีวิตอีก 340 ราย พิการ 97 ราย เจ็บป่วยต่อเนื่อง 219 ราย รวมใช้เงินในกองทุนนี้จำนวน 73 ล้านบาท แต่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะช่วยเหลือทุกคนในทุกกองทุน ทั้งประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ

“การออกมาคัดค้านครั้งนี้เป็นการทำงานแบบกระบวนการไม่ว่าจะเรื่องร่าง พ.ร.บ.หรือการยกเลิกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และล่าสุด ในวันที่ 12 กรกฎาคม นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอนัดหารือกับ สธ.สมาคมบริษัทยาทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายผู้ป่วย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ฯลฯ เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้ายาและเวชภัณฑ์ ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตามวาระการประชุมนั้น แจ้งว่าจะมีการพิจารณาแนวทางการป้องกันยาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา วึ่งต้องจับตามองให้ดี” น.ส.สาลี กล่าว

ด้าน นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแพทยสภาเพราะหากจะนำประเด็นนี้มาหาเสียง ไม่คุ้มค่ากัน สู้นำเรื่องการแยกข้าราชการ สธ.ออกจาก ก.พ.เป็นประเด็นหาเสียงจะดูมีน้ำหนักกว่า และในการประชุมแพทยสภาได้หารือเรื่องนี้เช่นกัน โดยเจตนารมณ์เห็นด้วยแต่มีบางประเด็นที่ควรปรับแก้ เช่น คณะกรรมการที่จำเป็นต้องมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมเพราะส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์เลย
โดย: เครือข่ายฯ [11 ก.ค. 53 10:30] ( IP A:58.9.189.168 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   แล้วความเห็นต่างๆ ในข่าวล่ะ
โดย: ... [11 ก.ค. 53 10:32] ( IP A:183.88.131.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   มันน่าค้านนะการจ่ายเงินในร่างของเครือข่ายมันรั่วๆ
แพ้ยาก็ต้องจ่ายด้วยอะถ้าในร่างของเครือข่ายนะ เเถ้วเกิดมีคนที่ต้องการเอาเิงินจากการนี้ขึ้นมาล่ะ มันเเทบจะพิสูจน์อะไนไม่ได้เลย
เลยคิดว่าเรื่องเินเนี่ยรั่วมาก
โดย: เบื่อพรบนี้อะ [11 ก.ค. 53 14:52] ( IP A:124.121.79.16 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   แหม๋ ถ้ามันจะรั่วก็ไม่มากหรอก
เทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำงาน รั่วมะ รั่วมากด้วย
เคยเห็นงบประมาณในกระทรวงมะ มีให้แก้ไขปัญหาต่างๆ
เมื่อเกิดความเสียหายแล้วเคยเอามาแก้ไขมะ
มีแต่บอกว่าคดีไม่มีมูลเอาเิงินออกมามิได้ ซึ่งจริงแล้วมันเป็นไง
ประชาชนเคยรับรู้บ้างมะ อย่างมาตรา 41 ของ สปสช งี้
เคยเอาเงินมาจ่ายง่ายๆมะ เวลามีปัญหาเสียหายขึ้นมา
กระต่ายขาเดียวทุกครั้งเลยว่ามาตรฐานดี ดีตรงไหน?
เงินมีให้จ่ายชดเชย เคยจ่ายกันง่ายๆมะ ผู้เสียหายต้องร้องขอไป
ร้องไปกี่รอบ ได้บ้าง ไม่ได้บ้างแล้วแต่โชควาสนาแต่ละเคสไป
แหม๋ อย่ามาพูดเลยว่า พรบ เงินจะรั่ว หรือไม่รั่ว
เอาง่ายๆเลยว่า มีน้ำใจให้เพื่อนมนุษย์กันพอหรือเปล่า
ถ้าจะกล่าวหาคนบริสุทธิ์ที่ทำงานสุจริตอย่างนี้
แล้วมั่นใจมากเหรอ ว่า ปัจจุบันนี้เงินหลวงไม่เคยรั่วเล้ย
กรูละเซ็งค่ะ
เห็นแก่ตัวเนอะคนเรา
โดย: จีเอ็น [11 ก.ค. 53 15:39] ( IP A:110.49.77.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   แหม๋ ถ้ามันจะรั่วก็ไม่มากหรอก
เทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำงาน รั่วมะ รั่วมากด้วย
เคยเห็นงบประมาณในกระทรวงมะ มีให้แก้ไขปัญหาต่างๆ
เมื่อเกิดความเสียหายแล้วเคยเอามาแก้ไขมะ
มีแต่บอกว่าคดีไม่มีมูลเอาเิงินออกมามิได้ ซึ่งจริงแล้วมันเป็นไง
ประชาชนเคยรับรู้บ้างมะ อย่างมาตรา 41 ของ สปสช งี้
เคยเอาเงินมาจ่ายง่ายๆมะ เวลามีปัญหาเสียหายขึ้นมา
กระต่ายขาเดียวทุกครั้งเลยว่ามาตรฐานดี ดีตรงไหน?
เงินมีให้จ่ายชดเชย เคยจ่ายกันง่ายๆมะ ผู้เสียหายต้องร้องขอไป
ร้องไปกี่รอบ ได้บ้าง ไม่ได้บ้างแล้วแต่โชควาสนาแต่ละเคสไป
แหม๋ อย่ามาพูดเลยว่า พรบ เงินจะรั่ว หรือไม่รั่ว
เอาง่ายๆเลยว่า มีน้ำใจให้เพื่อนมนุษย์กันพอหรือเปล่า
ถ้าจะกล่าวหาคนบริสุทธิ์ที่ทำงานสุจริตอย่างนี้
แล้วมั่นใจมากเหรอ ว่า ปัจจุบันนี้เงินหลวงไม่เคยรั่วเล้ย
กรูละเซ็งค่ะ
เห็นแก่ตัวเนอะคนเรา
โดย: จีเอ็น [11 ก.ค. 53 15:40] ( IP A:110.49.77.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   แหม๋ ถ้ามันจะรั่วก็ไม่มากหรอก
เทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำงาน รั่วมะ รั่วมากด้วย
เคยเห็นงบประมาณในกระทรวงมะ มีให้แก้ไขปัญหาต่างๆ
เมื่อเกิดความเสียหายแล้วเคยเอามาแก้ไขมะ
มีแต่บอกว่าคดีไม่มีมูลเอาเิงินออกมามิได้ ซึ่งจริงแล้วมันเป็นไง
ประชาชนเคยรับรู้บ้างมะ อย่างมาตรา 41 ของ สปสช งี้
เคยเอาเงินมาจ่ายง่ายๆมะ เวลามีปัญหาเสียหายขึ้นมา
กระต่ายขาเดียวทุกครั้งเลยว่ามาตรฐานดี ดีตรงไหน?
เงินมีให้จ่ายชดเชย เคยจ่ายกันง่ายๆมะ ผู้เสียหายต้องร้องขอไป
ร้องไปกี่รอบ ได้บ้าง ไม่ได้บ้างแล้วแต่โชควาสนาแต่ละเคสไป
แหม๋ อย่ามาพูดเลยว่า พรบ เงินจะรั่ว หรือไม่รั่ว
เอาง่ายๆเลยว่า มีน้ำใจให้เพื่อนมนุษย์กันพอหรือเปล่า
ถ้าจะกล่าวหาคนบริสุทธิ์ที่ทำงานสุจริตอย่างนี้
แล้วมั่นใจมากเหรอ ว่า ปัจจุบันนี้เงินหลวงไม่เคยรั่วเล้ย
กรูละเซ็งค่ะ
เห็นแก่ตัวเนอะคนเรา
โดย: จีเอ็น [11 ก.ค. 53 15:41] ( IP A:110.49.77.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เงินแบบนี้ ใครจะแตะหนอ

นอกเสียจากว่า "ไม่มีข้าวเหนียว มูล ลูกเดียว"
โดย: หรือเปล่า?? [11 ก.ค. 53 21:11] ( IP A:115.67.163.179 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เงินกองทุน คงจะถูกดูแลโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการก็จะรับเพียงเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการทำงาน
เป็นครั้ง ๆ ไป คงไม่มีใครได้รับผลประโยชน์นอกจากคนไข้กับหมอ
โดย: ที่นี่ไม่ใช่แพทยสภาจะได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นได้ [11 ก.ค. 53 22:42] ( IP A:58.9.189.168 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ก็หวังว่า จะได้มีการวาง "กรอบ/ระเบียบ/อำนาจในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน" ระหว่างคณะกรรมการกองทุนนี้ และ ส.ต.ง. อย่างสมดุลและเหมาะสม "ซึ่ง" ต้องไม่ไปขวางประสิทธิภาพในการทำงานของกองทุนทั้งระบบ" ด้วยนะครับ

ส.ต.ง. เองก็เคยถูกรัฐบาลสมัยพรรคไทยรักไทยแทรกแซงอย่างหน้าซื่อตาใส จะแตะคุณหญิงจารุวรรณ ออกจากการได้รับตำแหน่ง ผ.อ.มาทีหนึ่งแล้ว

กลุ่มอาชีพหมอ (พวกขี้ฉ้อ) ก็มีการวางคนไว้ในวงตุลาการ เช่นที่สำนักงานศาลฎีกา ที่ศาลคดีคุ้มครองผู้บริโภค

หรือแม้แต่ในคอลัมภ์ " คุณภาพชีวิตของหนังสือพิมพ์ ASTV ออนไลน์ "

ผมก็ จะกล่าวหา ไว้ตรงนี้เลยว่า มีการวางเส้นสายเอียงๆแสดงข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ฝ่ายหมออย่างเนียนๆ และพร้อมกับเน้นแสดงข้อมูลที่ต่อต้านร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯที่จะเป็นที่มาของกองทุนนี้ไปด้วยไว้อย่างจะแจ้งโดยเฉพาะ

ความจริงที่น่าตื่นตาเรื่องหนึ่งก็คือ ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าแก่ของบ้านเมืองที่ยอมรับกันในแวดวงของนักกฎหมายและสภานิติบัญญัติของประเทศนี้ อย่าง ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ก็ยัง "เสียสูญ" ถูกชักจูงง่ายๆแค่จากจดหมายของผู้ที่ใช้ชื่อว่า "หมอใต้ผู้ร่วมชะตากรรม" ออกมาแสดงความเห็นต่อต้าน พ.ร.บ. แบบนี้ทั้งๆที่ยังไม่เห็น/อ่านข้อความในร่าง พ.ร.บ. ด้วยซ้ำไป

งานนี้ท่านอาจารย์มีชัย ถึงกับออกความเห็นดูถูกความคิดอ่านและการทุ่มเททำงานของผู้ที่ร่วมอยู่ในกระบวนการร่างกฎหมายและผ่านกฎหมายนี้เพื่อเข้าสู่สภานิติบัญญัติ (ซึ่งท่านเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่สูงสุดของสถาบันนี้) ความเห็นของท่านที่แสดงอยู่ที่

https://www.meechaithailand.com/ver1/?module=4&cateid=&action=view&id=040898#q

เท่ากับดูถูกหลายๆคนที่ร่วมอยู่ในกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ คุณหมอมงคล ณ.สงขลา, อดีต รมต. สธ. ในสมัยรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ เรื่อยมาถึงบรรดากรรมการนับสิบๆคนในสภาที่ปรึกษา (ซึ่งแน่นอนย่อมมีคนจากสภาวิชาชีพแพทย์และกฎหมายอยู่ด้วย และต่อมาถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีผู้ใหญ่ทางหมอและกฎหมายร่วมพิจารณษถกกันด้วย แล้วต่อมาถึง ค.ร.ม. ที่อนุมัติในหลักการ ที่ลงนามโดยท่านนายกอภิสิทธิ์และ รมต. จุรินทร์ คนปัจจุบันก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯในเดือนหน้าอันเป็นที่สุด

นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆ ที่ในแวดวงแพทยสภาและชมรมแพทย์ทั้งหลายมีเส้นสายแรงๆจนสามารถแค่วิ่งเต้นออกจดหมายส่งลูกให้ผู้ใหญ่อย่างท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์ ออกตัวมาให้ความเห็นแบบเสียสูญได้ง่ายๆขนาดนี้

มาถึงตรงนี้ ทำให้นึกถึงคำเทศน์ของท่านพุทธทาสภิกขุอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่า

ประชาธิปไตยคือ ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่

เพราะประชาชนเป็นใหญ่น่ะ มันไม่แน่!!! ประชาชนอาจบ้อบอ ก็ได้

ของประชาชน โดยประชาชน ขืนให้ประชาชนเป็นใหญ่ ถ้าประชาชน "เห็นแก่ตัวล่ะก็" ชิบหายหมด !!!

ก็ขอให้ช่วยกันจับตา + ช่วยกันคิดด้วยครับ เราจะเอาประชาธิปไตยที่ " เอียงเข้าข้าง+ตามใจ กลุ่มอาชีพหมอจำนวนสี่หมื่นกว่าคน (ในนั้นมีที่รวยระดับร้อยล้านพันล้านจากเครือข่ายเมดิคอลฮับอยู่ไม่ถึง 50 คน) หรือ จะเอาความถูกต้องชอบธรรมและประโยชน์ของคนไทยทั้ง 63 ล้านกว่าคนที่มีทั้งหมอกว่าสี่หมื่นนี้รวมอยู่ด้วย
โดย: ในเสื้อเหลือง (มีแดงอยู่) ในเสื้อแดง (ก็ปนเหลืองอยู่) [12 ก.ค. 53 11:10] ( IP A:58.8.231.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    เอื้อชาติ
โดย: เจ้าบ้าน [13 ก.ค. 53 9:26] ( IP A:210.86.181.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   คิดว่าให้เงินงบประมาณ ....ซึ่งเทียบกับงบที่รัฐบาลไปทำอย่างอื่น นี่ ห่างไกลกันมากมาก มากมายเหลือเกิน อย่าค้านกันเลยนะ เพราะมันเป็นเงินที่ชดเชย ให้กับสิ่งที่คนทำให้เกิดก็ไม่ได้ตั้งใจ...อยากช่วยแต่พลาด..มันหมายถึงเสียชีวิต ความ พิการ การดำรงชีพอยู่อย่างซังกะตาย และคนได้รับคือผู้เสียหาย ได้ประโยชน์อะไรจากเงินเหล่านี้มากไหม ไม่เลย...ถ้าเขาไม่เกิดความสูญเสีย หรือเสียหาย เขาจะมาแตะเงินก้อนนี้ทำไม เขาได้รับการชดเชยถ้าเขาไม่ต้องสูญเสีย หรือเสียหาย เขาเลือกเอาั้อย่างหลังดีกว่าไหม..คุณหมอผู้มีจรรยาบรรณและจิตใจเมตตาคะ..คุณหมอรักษาคนไข้คุณหมอแค่คิดว่าเขาเป็นญาติ หรือ เป็นคนในครอบครัวของคุณหมอ แค่นี้ ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นน้อยมากแล้วคะ..แก้กันที่จิตสำนึกดีกว่าที่จะมาแก้กันตรงปลายเหตุ ใส่ใจกับรายละเอียดในการรักษาสักนิดชีวิตจะสูญเสียน้อยลง
โดย: คนไทยแท้ [14 ก.ค. 53 23:55] ( IP A:124.120.77.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   พรบ.จงผ่านรัฐสภาให้ได้เพื่อ ผู้เจ็บ ผู้พิการ ผู้เสียชีวิต ที่ไม่มีหนทางต่อสู้กับความโชคร้าย...ที่ได้รับ....ใครไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่มีวันเ่ข้าใจ...แล้ววันไหนที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ คุณจะรู้สึก...พวกที่ค้านพรบ.นะ

โดย: คนเดิม [28 ก.ค. 53 22:50] ( IP A:124.120.213.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   คิดว่าพรบ.ฉบับนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น เห็นใจ แพทย์และพยาบาลทำงานอยากให้ผุ้ป่วยทุกคนหายจากโรคที่เป็น แล้วมาเกิดการฟ้องร้องทำให้เสียกำลังใจในการทำงาน และเกิดผลเสียแ่ก่ผู้รับบริการด้วยจะต้องมีการส่งต่อไปรับการรักษาที่อื่นมากขึ้น
โดย: Rawiwan17@hotmail.com [29 ก.ค. 53 22:31] ( IP A:118.174.10.137 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน