ยังไม่มีเวลาอ่าน มีคนว่าสุดยอดมาก
   https://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1283741821


ฉบับที่ 117 : 3 กันยายน 2553


เพื่อนแพทย์ที่รัก :

ในขณะนี้เพื่อนแพทย์เกือบทุกๆ คน (ยกเว้นนายแพทย์ที่ไม่ได้เป็นหมอรักษาคนไข้ ซึ่งไม่ได้เป็นเพื่อนแพทย์ของพวกเรา ตามที่ผมเขียนไว้ในจดหมายฉบับที่ 116) กำลังช่วยกันสร้างความเข้าใจในสังคมและคนไข้ของพวกเราแต่ละคน ผมได้รับ e-mail จาก นพ.ประดิษฐ์ จ.ราชบุรี ฝากข้อความถึงเพื่อนๆ ดังนี้ครับ ถึงพี่น้องแพทย์ผู้ร่วมชะตากรรมทุกท่านโปรดทราบ ท่านทราบหรือไม่ว่า ทำไมเราจึงต้องควรคัดค้านร่าง พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ ที่กำลังเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ในขณะนี้ จึงขอชี้เฉพาะประเด็นที่กระทบต่อแพทย์ตามร่างพ.ร.บ.ของ ครม. ดังนี้

1. คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมีคุณสมบัติไร้ความสามารถในการตัดสิน เพราะ มาตรา 7 ของร่าง ครม. ไม่มีตัวแทนวิชาชีพที่ชัดเจนและสัดส่วนต่ำจนน่าใจหาย (มีโอกาสเฉพาะปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนสถานพยาบาล 3 คนเท่านั้น) ซึ่งการตัดสินความเสียหายหรือไม่นั้น แม้ไม่ชี้ถูกผิดก็ต้องใช้ความรู้ทางการแพทย์ตัดสิน ในขณะที่การตัดสินอาศัยเสียข้างมากกว่า กึ่งหนึ่งจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ ดังนั้นพวกเราจะต้องถูกชี้ว่าเป็นผู้ทำให้เสียหายได้ง่าย ซึ่งต่อไปเราก็จะมีภาระกับคดีความ (ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา) ตามมาอย่างแน่นอน เพราะความเสียหายจะเริ่มจากการตัดสินจากคณะกรรมการชุดนี้แทนที่จะเป็นแพทยสภ า ดังนั้นเมื่อเราเคยมั่นใจในมาตรฐานการรักษาของตัวเองก็จะไม่มีประโยชน์อีกต ่อไป เพราะแม้ไปชี้แจงอย่างไรก็เหมือนสีซอให้....ฟัง

2. ผู้รับบริการมีสิทธิฟ้องร้องความเสียหายตลอดชีพ ตามมาตรา 25 เขียนไว้ว่า “ผู้เสียหายอาจยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหายตาม พรบ. ฉบับนี้ต่อสำนักงานหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่สำนักงานกำหนดภายใน 3 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย และรู้ตัวผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย” ท่านอ่านดูแล้วโปรดคิดดูว่า นับเอาแต่ใจของผู้รับบริการว่าจะรับรู้เมื่อไหร่ ล่องลอยไม่แน่นอนแบบนี้เท่ากับตลอดชีพของผู้รับบริการ และเวชระเบียนที่เป็นหลักฐานในการชี้แจงมิต้องเก็บไปตลอดชีพของผู้รับบริกา รหรือไม่ ดีไม่ดีต้องเก็บตลอดชีพของทายาทผู้เสียหายด้วย (เผื่อการฟ้องร้องภายหลัง)
ฝ่ายกฎหมายบางท่านอ้างว่าเลียนแบบมาจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อยากถามว่าเขียนกฎหมาย ไม่คำนึงถึงสามัญสำนึกและความเป็นจริงในทางปฏิบัติ แบบนี้เอาสมองพัฒนาส่วนไหนมาเขียน นักกฎหมายบางท่านหาว่าเราตีความมากไป ถามหน่อยว่ากรณีอดีตนายกสมัคร สุนทรเวช ถูกถอดถอนไปเป็นพิธีกรรายการทีวี บางครั้งศาลยังเปิดพจนานุกรมตัดสินเลยก็มี แบบนี้มีช่องโหว่ของกฎหมายฉบับนี้ทำไมเหตุการณ์แบบเดียวกันจะไม่เกิดขึ้นกั บพวกเราได้ ถามว่าเป็นธรรมหรือไม่

3. ไม่มีการประนีประนอมยอมความตามที่ผู้สนับสนุน พ.ร.บ.อ้าง เพราะแม้มาตรา 33 ในร่าง ครม. เขียนว่ามีการทำสัญญาประนีประนอม แต่มาตรา 37 กลับเปิดโอกาสให้ฟ้องร้องใหม่ คือ “ในกรณีที่มีความเสียหายปรากฏขึ้นภายหลังการทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามม าตรา 33 โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาใ นการแสดงอาการ ให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคำขอรับเงินชดเชย....” อยากถามว่า แล้วจะทำสัญญาไปทำไมกัน แม้แต่นักกฎหมายบางคนยังบอกว่าการทำสัญญาไม่สามารถตัดสิทธิในการฟ้องแพ่งแล ะอาญาได้ แล้วจะทำสัญญาทำเชือกอะไร พวกเรายังคิดว่ายังได้รับความเป็นธรรมอีกหรือ เพราะผู้เสียหายฉีกสัญญาเองได้

4. ผู้เสียหายฟ้องศาลแพ่งแล้วแพ้กลับมา สามารถกลับขอรับเงินชดเชยใหม่ได้ เพราะตามมาตรา 34 วรรคท้าย เขียนว่า “หากศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด ยกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้ให้บริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายไม่ต้องรับผิด คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด” แสดงว่ายังเปิดช่องให้ ฟ้องแพ้แล้วกลับมาขอรับเงินชดเชยใหม่ได้ แบบนี้เรียกว่าฟ้องไว้ก่อน ขอทีหลังพ.ร.บ.สอนไว้ แล้วเป็นธรรมกับพวกเราอย่างไร

สรุป เพียง 4 ข้อก็เพียงพอแล้ว ที่พวกเราจะคัดค้าน ทั้งนี้ยังมีอีกหลายมาตราอีกเพียบที่เป็นปัญหาไม่ว่าช่องโหว่ของการโกงเงิน ในกองทุน การเรียกเก็บเงินสมทบมหาโหดและอื่น ๆ อยากถามพี่น้องแพทย์ทุกท่านว่า “ท่านจะยอมรับชะตากรรมอย่างวัว และควายที่ทำประโยชน์แล้วยังต้องยอมถูกเชือดเอาเนื้อหนังไปทำประโยชน์ให้ผู้ อื่นอีก หรือท่านจะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” เชื่อมั่นในพลังของพี่น้องแพทย์ทุกคน จากแพทย์ผู้ร่วมชะตากรรมคนหนึ่ง ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ https://www.thaihospital.org


ถ้าเพื่อนๆ ท่านใด มีข้อคิดดีๆ เช่นนี้อีก ช่วยกรุณาส่งมาให้ผมเผยแพร่ให้ก็ได้นะครับ

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
E-mail : aurchart@gmail.com
Fax: 02-3740804
โดย: เดี๋ยวว่างจะมาค้าน [6 ก.ย. 53 13:20] ( IP A:58.8.213.251 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ผมอ่านแล้ว ผมก็ว่าผมเคยค้านมาแล้ว คงต้องไปหากระทู้เก่าๆมาดู แล้วจะค้นมาให้
โดย: ฟฟ [6 ก.ย. 53 15:13] ( IP A:58.8.213.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   https://www.pantown.com/board.php?id=12163&area=4&name=board12&topic=1437&action=view
โดย: พอแก้ขัด [6 ก.ย. 53 15:34] ( IP A:58.8.213.251 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน