ขอเสือกตอบก่อนนะ
   อยากให้ตอบรายมาตรา งั้นตอบ4ข้อ นี้ให้ได้ก่อนว่า มาตราเหล่านี้มันไม่กระทบแพทย์อย่างไร

1. คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมีคุณสมบัติไร้ความสามารถในการตัดสิน
เพราะ มาตรา 7 ของร่าง ครม. ไม่มีตัวแทนวิชาชีพที่ชัดเจนและสัดส่วนต่ำจนน่าใจหาย (มีโอกาสเฉพาะปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนสถานพยาบาล 3 คนเท่านั้น) ซึ่งการตัดสินความเสียหายหรือไม่นั้น แม้ไม่ชี้ถูกผิดก็ต้องใช้ความรู้ทางวิชาชีพตัดสิน ในขณะที่การตัดสินอาศัยเสียงข้างมากกว่ากึ่งหนึ่งจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ไม่ม ีความรู้ทางวิชาชีพ ขนาดผมเรียนวิชาสาขากุมารกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจใช้เวลาถึง6ปี พวกคณะกรรมการพวกนี้เก่งมาจากไหน ถึงสามารถชี้ความเสียหายว่าเป็นไปได้หรือไม่ แม้ไม่ชี้ถูกผิดก็ตาม ดังนั้นพวกเราจะต้องถูกชี้ว่าเป็นผู้ทำให้เสียหายได้ง่าย หรืไม่ประชาชนก็ก็มีโอกาสเสียประโยชน์ได้เหมือนกัน ถ้ากรรมการไม่เข้าใจ ก็อาจไม่ชี้ความเสียหายทั้งๆที่มันเป็นจริง ซึ่งต่อไปเราก็จะมีภาระกับคดีความ (ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา) ตามมาอย่างแน่นอน เพราะความเสียหายจะเริ่มจากการตัดสินจากคณะกรรมการชุดนี้แทนที่จะเป็นสภาวิช าชีพ เพราะไปร้องสภาวิชาชีพได้เงินไม่ทันใจเท่า ดังนั้นเมื่อเราเคยมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของตัวเองก็จะไม่มีประโยชน์ อ ีกต่อไป เพราะแม้ไปชี้แจงกรรมการกองทุนนี้อย่างไรก็เหมือนสีซอให้ควายฟัง
2. ผู้รับบริการมีสิทธิฟ้องร้องความเสียหายตลอดชีพ
ในอดีต แพทยสภาที่เก่งมากๆ ก็บอกว่าไม่มีมูลบ่อย คดีคุณดลพรก็ไม่มีมูล กสม บอกแพทยสภาไม่ให้ความเป็นธรรม แล้วคุณจะอธิบายยังไงว่า ต้องใช้คนเก่งตัดสิน ปกติเขาใช้คนดีกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องตัดสิน เช่นลูกขุนในสหรัฐตัดสินคดีแพทย์ก็ไม่ใช่แพทย์ แต่เขาฟังแพทย์สองฝ่ายโต้แย้งกัน คณะกรรมการเฮงซวยที่คุณว่าเขาก็เรียก ผอ เรียกแพทย์ที่อื่นมาถาม ถามว่าคดีนี้แกว่าไงวะ ถ้าตอบไม่ดีก็ติดคุก แต่จะไม่ให้การก็ได้นะ เขาก็สั่งย้ายแกได้ผ่าน รมต ฐานไม่ร่วมมือสร้างความเป็นธรรมในสังคม หรือคนไข้เขามีญาติ เขาก็ตามญาติที่เป็นแพทย์มาให้ความเห็น เขาก็ตัดสินได้ คุณเรียนมากี่ปีรู้มากแค่ไหน ถ้าคุณเลวโกหก ความรู้คุณไม่มีเสียดีกว่า ส่วนคดีแพ่งอาญา นั้น มันต้องโดนตั้งแต่ทำผิดแล้ว เพราะกฎหมายเขาตราสิทธิ์ไว้ให้คนเสียหายเขาฟ้องได้ทันทีที่เกิดเหตุ และคุณต้องรับผิดตามหน้าที่ทันที่ที่ก่อเหตุ เรื่องเงินนั้นเดิมเขาได้ตามสิทธิ์ของกฎหมายซึ่งคุณต้องจ่ายเอง ตอนหลังรัฐใช้ให้ เอกชนใช้เอง แต่ตอนนี้คนไข้เขาออกกฎหมายบังคับคนไข้ประกันหมู่ ใครซ วย ก็มาเอาเงินไป จะโวยวายทำไม ในต่างประเทศเขาจ้างพวกแพทย์ประจำบ้านทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเวชระเบียนจ่ายเป็นรายหัว ทำเป็น moonlight
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ตามมาตรา 25 เขียนไว้ว่า “ผู้เสียหายอาจยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหายตาม พรบ. ฉบับนี้ ต่อสำนักงานหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่สำนักงานกำหนดภายใน 3 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย
และรู้ตัวผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย” ท่านอ่านดูแล้วโปรดคิดดูว่า นับเอาแต่ใจของผู้รับบริการว่าจะรับรู้เมื่อไหร่ ล่องลอยไม่แน่นอนแบบนี้เท่ากับตลอดชีพของผู้รับบริการ และเวชระเบียนที่เป็นหลักฐานในการชี้แจงมิต้องเก็บไปตลอดชีพของผู้รับ บริการ หรือไม่ ดีไม่ดีต้องเก็บตลอดชีพของทายาทผู้เสียหายด้วย (เผื่อการฟ้องร้องภายหลัง)

อันนี้ไม่ยากคุณเก็บไว้ 5 ปีตามกฎหมายขณะนี้ (เอกชน) รพ รัฐไม่มีกฎหมายบังคับ แต่คุณก็ต้องเก็บไว้ ตอนนี้มีคอมพิวเตอร์ เก็บง่ายเก็บนาน เก็บได้ถึงชาติหน้า แต่ถ้าคุณไม่พอใจคุณจะไปแจ้งความว่าหายแบบที่ รพ ศิริราช ทำก็ได้นี่น่า ก็พ่อปูแม่ปูทำไว้เป็นตัวอย่าง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็เชื่อว่าหายจริง ศาลก็เชื่อ มีปัญหาตรงไหน
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ฝ่ายกฎหมายบางท่านอ้างว่าเลียนแบบมาจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อยากถามว่าเขียนกฎหมาย ไม่คำนึงถึงสามัญสำนึกและความเป็นจริงในทางปฏิบัติ แบบนี้เอาสมองพัฒนาส่วนไหนมาเขียน ฝ่ายผู้สนับสนุนอ้างว่ามาตราในพรบ.ใช้หลักกม.คุ้มครองผู้บริโภคมาใช้ อยากถามว่าแพทย์และผู้ป่วย มีความสัมพันธ์แบบผู้ให้บริการและผู้บริโภคหรือไม่ คำตอบนั้นก็คือ ไม่
อันนี้คุณตอบเอง ถ้ามีข้อโต้แย้งคุณตอบได้ แต่ถ้าคนอื่นเขาไม่เชื่อ เขาก็ไปศาล ศาลตอบมาแล้วว่าใช่ คุณก็ต้องยุติ โดยเฉพาะตอบเป็นการทั่วไปไม่เฉพาะรายใดรายหนึ่ง คนที่มาตามหลังก็ไม่ต้องเถียงกันอีก เขาตอบมาชัดในสหรัฐตั้งแต่ปี 1978 ว่าแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างจากกรณีอื่น แต่ความสัมพันธ์บางส่วนก็เขาอยู่ในเรื่องการค้า ดังนั้น ftc มีสิทธิสั่งแพทยสภาได้ จบ ซ.ต.พ.
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
เพราะความสัมพันธ์แบบนั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะไม่ขายบริการหรือสินค้าให้ผู้บริโภคก็ได้ โดยที่ผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์ร้อง แต่แพทย์โดยหลักไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยตามแต่ใจตนเองได้เลย และการบริการของแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยต้องใช้ความรู้สึกแบบเอื้ออาทร แต่กับผู้บริโภคนั้นไม่ใช่แบบเอื้ออาทร แต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน สรุปคือไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบผู้ให้บริการกับผู้บริโภค ดังนั้นจะใช้หลักคุ้มครองผู้บริโภค มาเขียนกฏหมายกับพวกเรานั้นไม่ได้ ดังนั้นสารีและพวกที่พยายามผลักดันวิธีคิดแบบนี้ ถือเป็นตัวอันตรายต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง
คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ วินิจฉัยไว้นานตั้งแต่ 1978 และประธานศาลอุทธรณ์ของไทย ก็วินิจฉัยไว้ว่าคดีแพทย์เป็นคดีผู้บริโภค ผมค้านไว้ก่อนนานแล้วกับ เอ็นจีโอ หรือดลพร ว่าไม่ใช่ กรณีรัฐ เอกชนใช่ แต่ศาลท่านกรุณามองว่าเป็นเรื่องของบริการและความเสียเปรียบของคนไข้ ไม่เป็นธรรม ใช้วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นธรรมกว่า ผมก็นั่งคอตกและสำนึกว่าจิตสำนึกตัวเองยังสู้ท่านไม่ได้และก็กลับความคิดเห็นด้วยกับท่านและตบกระโหลกตัวเองว่าตอบข้อสอบผิดความเป็นธรรม ถือเป็นบทเรียน
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
เพราะในหัวมีสมองด้านเดียวที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู ้บริโภคไปหมด นักกฎหมายบางท่านหาว่าเราตีความมากไป ถามหน่อยว่ากรณีอดีตนายกสมัคร สุนทรเวช ถูกถอดถอนไปเป็นพิธีกรรายการทีวี บางครั้งศาลยังเปิดพจนานุกรมตัดสินเลยก็มี แบบนี้มีช่องโหว่ของกฎหมายฉบับนี้ทำไมเหตุการณ์แบบเดียวกันจะไม่เกิดขึ้นกับ พวกเราได้ ถามว่าเป็นธรรมหรือไม่
คุณดูถูกศาลไม่ได้นะ ศาลตรงไปตรงมา ตัดสินคดีต้องอ้างพจนานุกรมเป็นหลัก ศาลทำมาก่อนแล้ว สมัยแพทย์ฟ้องช่างวัดแว่นทำตัวเป็นแพทย์ ว่าใช้นามบัตรจักษุแพทย์ ท่านก็เปิดพจนานุกรมว่าเขาบัญญัติมานานว่าหมายถึงผู้ปรับวัดสายตาด้วย ท่านก็ต้องยกฟ้อง ถามกระทรวงได้ แพทยสภาก็รู้
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3. ไม่มีการประนีประนอมยอมความตามที่ผู้สนับสนุน พรบ.อ้าง
เพราะแม้มาตรา 33 ในร่าง ครม. เขียนว่ามีการทำสัญญาประนีประนอม แต่มาตรา 37 กลับเปิดโอกาสให้ฟ้องร้องใหม่ คือ “ในกรณีที่มีความเสียหายปรากฏขึ้นภายหลังการทำสัญญาประนีประนอมยอมความตาม มา ตรา 33 โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลา ใน การแสดงอาการ ให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคำขอรับเงินชดเชย....” อยากถามว่า แล้วจะทำสัญญาไปทำไมกัน แม้แต่นักกฎหมายบางคนยังบอกว่าการทำสัญญาไม่สามารถตัดสิทธิในการฟ้องแพ่ง และ อาญาได้ แล้วจะทำสัญญาทำเชือกอะไร พวกเรายังคิดว่ายังได้รับความเป็นธรรมอีกหรือ เพราะผู้เสียหายฉีกสัญญาเองได้
สัญญาทุกชนิดฉีกได้ ความจริงไม่ต้องฉีกมันก็ฉีกมันเองในตัว(เป็นโมฆะ) นักกฏหมายปีหนึ่งเขาก็รู้ นักกฎหมายระดับปราชญ์เมธีผู้ชำนาญ ดันแกล้งโง่ สัญญาที่เข้าใจผิดในสาระสำคัญเป็นโมฆะ คุณก็คิดแต่ว่าไม่เป็นธรรม ไปเรียนกฏหมายเสียใหม่ดีใหม่ กฎหมายแพทย์เขาก็สอนสมัยนักเรียนแพทย์
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4. ผู้เสียหายฟ้องศาลแพ่งแล้วแพ้กลับมา สามารถกลับขอรับเงินชดเชยใหม่ได้
เพราะตามมาตรา 34 วรรคท้าย เขียนว่า “หากศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด ยกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้ให้บริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายไม่ต้องรับผิด
คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด” แสดงว่ายังเปิดช่องให้ ฟ้องแพ้แล้วกลับมาขอรับเงินชดเชยใหม่ได้ แบบนี้เรียกว่าฟ้องไว้ก่อน ขอทีหลังพรบ.สอนไว้ แล้วเป็นธรรมกับพวกเราอย่างไร
คนตรากฎหมายเขาต้องคิดรอบด้านและเป็นธรรม การสู้คดีแม้คุณถูกแต่คุณอาจแพ้ ตั้งแต่ทนายเบี้ยว ลืมไปศาล ทนายเฮงซ วยไม่รับผิดชอบแบบหมอเฮงซ วย หรือหาพยานสู้พยานเท็จฝ่ายโน้นไม่ได้ หรือมีการส่งถุงขนมซึ่งก็มีตัวอย่างมาแล้ว ฯลฯ ถ้าคณะกรรมการเฮงซ วย เห็นว่าหมอผิดจริงก็อาจจะให้ก็มีมนุษยธรรมดี เขียนเปิดช่องไว้ให้เยียวยา เสียหายตรงไหน
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
นายไพรัช อ่านมาแล้วโปรดอธิบายมา ว่ามันเป็นธรรมกับแพทย์ไร อย่าอ้างความเป็นแต่ประชาชนฝ่ายเดียว จนลืมว่า พวกผมก็เป็นประชาชนที่ต้องความเป็นธรรมเหมือนกัน อ้างให้เห็นใจผู้ป่วยฝ่ายเดียว และกระทืบพวกผมให้จมคาเท้าพวกคุณและพวกผมก็เป็นมนุษย์ด้วยไม่ใช่สัตว์ประเภท วัว ควาย ทำประโยชน์ให้แล้วจะมา เชือดเนื้อหนังไปทำประโยชน์ให้พระเดชพระคุณท่านNGOทั้งหลายอีก ผมนี่แหละ the_dark_knight ที่คุณอ้างถึง
ผมว่าคุณต้องคิดใหม่ คุณเกิดมาแม้โชคดีได้เรียนแพทย์ แต่ญาติคุณคนอื่นๆทั้งปัจจุบันและลูกหลานในอนาคตไม่ใช่แพทย์ก็เยอะ ทำไมต้องคิดแต่ตัวเองเป็นแพทย์ ตายไปก็เอาแพทย์ติดตัวไปชาติหน้าไม่ได้ เขาออกกฏหมายลงขันประกันหมู่กันเองของเขาเอง (คนไข้จ่ายตังค์ช่วยกันเอง) โวยวายทำไมมากมาย ผมว่าน่าอายนะ เถียงอย่างไรก็ไม่ชนะหรอก อายเขาเปล่าๆ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟส่งโดย: the_dark_knight
สถานะ: Newbie
จำนวนความเห็น: 13
โดย: อาจารย์ไพรัชคงยังไม่ตื่น [13 ก.ย. 53 7:50] ( IP A:58.8.240.202 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   It's their duty: Nurses' primary responsibility is to the patients, not doctors
Copyright 2010, HOUSTON CHRONICLE
Aug. 16, 2010, 9:25PM
Share Del.icio.usDiggTwitterYahoo! BuzzFacebookStumbleUponEmail Close [X>A nurse's primary job is: A) To take care of her patients. B) To protect her doctor.

To most of us, the answer seems obvious. So we were pleased last week that two nurses, Anne Mitchell and Vickilyn Galle, won a settlement from Winkler County, Texas — the county that not only fired them after they blew the whistle on a questionable doctor but prosecuted them on criminal charges to boot.

In 2008, Mitchell and Galle began to voice concerns about a new hire, Dr. Rolando G. Arafiles Jr., to their superiors at Winkler County Memorial Hospital in Kermit. But nothing happened.

So last year, Mitchell and Galle quietly filed a complaint with the state medical board. Among other things, they alleged that Arafiles had failed to diagnose appendicitis; used an odd olive-oil solution to treat a resistant bacterial infection; and sutured a rubber scissor tip to a patient's finger.

Soon after the doctor was notified of the charges, Winkler County Sheriff Robert Roberts asked the board to send him a copy of the complaint. The board assumed he planned to investigate the doctor. Instead, Roberts — a golfing buddy of the doctor's - used it to identify the whistleblowers.

The small town's power structure rallied to Arafiles' defense. The hospital fired both nurses, claiming they'd violated patient privacy by making a confidential report to the state. The county attorney pressed felony charges.

Luckily, not all power lies in the hands of small-town officials. Jurors acquitted Mitchell earlier this year — and hugged her, too. The county dropped the charges against Galle.

The Department of State Health Services fined the hospital $15,850 for firing the nurses and inadequately supervising the doctor. And the Texas Medical Board charged Arafiles with numerous violations. Given all that, it's no surprise that last week, Winkler County commissioners voted unanimously to settle the nurses' lawsuit. Considering the ugliness of the facts, $750,000 seems a bargain.

For their part, the nurses say the case was never about the money, that they just want to move on with their lives. We hope that those lives include new nursing jobs. The world needs more nurses like them.
โดย: แต่พยายาลตื่นแล้ว [13 ก.ย. 53 10:50] ( IP A:58.8.11.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ในอดีต แพทยสภาที่เก่งมากๆ ก็บอกว่าไม่มีมูลบ่อย คดีคุณดลพรก็ไม่มีมูล กสม บอกแพทยสภาไม่ให้ความเป็นธรรม แล้วคุณจะอธิบายยังไงว่า ต้องใช้คนเก่งตัดสิน ปกติเขาใช้คนดีกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องตัดสิน เช่นลูกขุนในสหรัฐตัดสินคดีแพทย์ก็ไม่ใช่แพทย์ แต่เขาฟังแพทย์สองฝ่ายโต้แย้งกัน คณะกรรมการเฮงซวยที่คุณว่าเขาก็เรียก ผอ เรียกแพทย์ที่อื่นมาถาม ถามว่าคดีนี้แกว่าไงวะ ถ้าตอบไม่ดีก็ติดคุก แต่จะไม่ให้การก็ได้นะ เขาก็สั่งย้ายแกได้ผ่าน รมต ฐานไม่ร่วมมือสร้างความเป็นธรรมในสังคม หรือคนไข้เขามีญาติ เขาก็ตามญาติที่เป็นแพทย์มาให้ความเห็น เขาก็ตัดสินได้ คุณเรียนมากี่ปีรู้มากแค่ไหน ถ้าคุณเลวโกหก ความรู้คุณไม่มีเสียดีกว่า ส่วนคดีแพ่งอาญา นั้น มันต้องโดนตั้งแต่ทำผิดแล้ว เพราะกฎหมายเขาตราสิทธิ์ไว้ให้คนเสียหายเขาฟ้องได้ทันทีที่เกิดเหตุ และคุณต้องรับผิดตามหน้าที่ทันที่ที่ก่อเหตุ เรื่องเงินนั้นเดิมเขาได้ตามสิทธิ์ของกฎหมายซึ่งคุณต้องจ่ายเอง ตอนหลังรัฐใช้ให้ เอกชนใช้เอง แต่ตอนนี้คนไข้เขาออกกฎหมายบังคับคนไข้ประกันหมู่ ใครซ วย ก็มาเอาเงินไป จะโวยวายทำไม ในต่างประเทศเขาจ้างพวกแพทย์ประจำบ้านทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเวชระเบียนจ่ายเป็นรายหัว ทำเป็น moonlight
....................................

การที่คนดีเป็นกรรมการตัดสิน ย่อมไม่ลำเอียง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะตัดสินได้ถูกต้องเสมอไป เพราะขึ้นกับข้อมูลที่นำเสนอ และประสบการณ์ ความรู้ส่วนตัวของแต่ละบุคคล และถ้าดีจริง คงไม่ต้องมีศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
การที่แพทยสภาตัดสินว่าไม่มีมูลไม่ได้ห้ามสิทธิการฟ้องศาลต่อไป
ทำไมต้องคิดว่าแพทยสภาลำเอียงอยู่ตลอดเวลา ถ้าตั้งข้อสมมุติว่าเป็นคนดีแล้วผลการตัดสินจะดี ถูกต้อง คณะกรรมการแพทยสภาที่ดีย่อมให้คำตัดสินที่ดีกว่าบุคคลทั่วไปที่เป็นคนดี ไม่ใช่หรือ เพราะเก่งและดี
การที่คณะกรรมการ ใน พรบ มีสัดส่วนของบุคคลทั่วไปมาก ขาดผู้มีความรู้ ถามว่าเมืองไทยเคยมีกฏเกณฑืในการคัดสรรคนดีหรือไม่ คุณรู้ได้อย่างไรว่ากรรมการที่จะทำหน้าที่เป็นคนดี
สุดท้าย หมอที่อ่านเรื่องราวของคุณดลพร ล้วนเห็นใจในชะตากรรมของเขา และหมอทั้งหลายก็ไม่ได้คัดต้านการมีเงินช่วยเหลือ เพียงแต่ต้องสร้างระบบที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆทั้งหมอและคนไข้ครับ
โดย: หมอคนหนึ่ง [13 ก.ย. 53 14:55] ( IP A:203.150.206.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ตอบแบบไม่ตรงคำถามเลยซักข้อ นะคุณเทพ
พูดได้เงินคนไข้(ได้อ่านร่างครบหรือเปล่า)ชะโงกดูบ้างเงินที่เก็บจากสถานพยาบาลและภาษีประชาชน อวดฉลาดนัก
ส่วนเรื่องอายุความและคณะกรรมการพวกนี้เอาไว้ตอนตัดสินคดีผ่าไข่เด็กดีกว่ามั้ง(เอาไว้ใช้กับหมออย่างคุณคนเดียวนะครับส่วนหมอทั้งประเทศเขาไม่เอาอ่ะครับ) ถ้าให้ดีน่าจะเพิ่มตำแหน่งภารโรงกับเด็กเข็นเปลเข้าไปพิจารณาด้วยมั้ยblink
โดย: ss971575@gmail.com [13 ก.ย. 53 16:26] ( IP A:58.8.130.60 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ความเห็นที่ 5
แกนะสมองไม่ดี สู้ข้าไม่ได้หรอก
เงิน สปสช เขาให้คนไข้รักษาโรค ให้รักษาโรค แต่เขาเอาของคนไข้มา กันไว้ 1 % เอาไว้เยียวยา ก็เท่ากับหักเขามา เขาก็จะต้องสละตึกใหม่ รถใหม่ เครื่องมือใหม่ ฯลฯ ทนใช้ของเก่า ฯลฯ เขาก็เสียสละเงินเขามาเยียวยา
เราเชื่อว่าเยียวยาแล้วจะได้คืน 2 % เพราะจะได้เรียนรู้และไม่ผิดอีกแบบร่อนพิบูลย์ แบบอุดร แบบดอกรัก พวกนี้อยู่ไอซียู สามคมหมดเป็นล้าน
แต่ว่าไม่ได้เรื่องเพราะพวกไม่แก้ไข ไม่เยียวยา ไม่เคยมีมูล กลบขี้ตลอด คดีไข้เลือดออกเมืองนนท์ ก็กลบขี้ ทำเด็กตายแบบอภัยไม่ได้ ก็กลบขี้ ปีนี้ไข้เลือดออกจะตายอีกเท่าไหร่ เงิน *** ด้วยนะที่ต้องไปจ่ายในไอซียูนะ
แกนะสมองยังไม่พัฒนาเลย เขาไปถึงไหนกันแล้ว
โดย: เบื่อพวกโง่แล้วว่าคนอื่น [13 ก.ย. 53 17:07] ( IP A:58.8.11.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ถึงคนอวดฉลาดและหยาบคาย(ไม่สมเป็นหมอ)
บ้านคุณเหรอ เงินสปสชกับเงินเก็บจากสถานพยาบาลนี่เรียกว่าเงินคนไข้กลับไปหาพจนานุกรมใหม่นะพ่อนักกฎหมายใหญ่

ประเทศบ้านคุณรวยนักหรือไง(หรือเพราะไม่ใช่เงินคุณ)ถึงเอาไปแจกคนป่วยที่โชคชะตาร้าย ประเทศเราล่มจมก็เพราะคนอย่างคุณนี่แหละ(อ้างว่าช่วยคนอื่นแต่จริงๆอาจมี...เอาเงินเหล่านี้ไปซื้อเครื่องมือและยาดีกว่าครับประเทศนี้ยังขาดอยู่มาก)คดีที่คุณอวดฉลาดยกมานั้นเป็นเหตุสุดวิสัยทั้งสิ้นตามคำพิพากษาของศาลและตามตำรามาตรฐานทางการแพทย์ครับโดยเฉพาะการแพ้ยา แล้วทำไมต้องจ่ายชดเชยญาติด้วย(ถ้าจ่ายช่วยชีวิตเฉพาะคนไข้นะได้ตามมนุษยธรรมไม่มีใครว่าหรอก)หลังตายควรเข้าใจซิครับว่าสุดวิสัยจะหลีกเลี่ยงให้เกิด เอางี้ถ้าอยากจะจ่ายคนตายคนพิการแบบไม่มีเหตุผลก็ได้ผมเสนอให้คุณเอาเงินตัวเองมาบริจาคเลยครับผมจะช่วยลงหน้าหนึ่งให้ครับ หุหุ
โดย: คนโง่ๆคนหนึ่งที่ฉลาดมากกว่าคุณ [13 ก.ย. 53 18:11] ( IP A:58.8.130.60 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   คดี เขาแพ้ สู้พวกคุณไม่ได้ในศาล แต่ผมเชื่อว่า ข้อเท็จจริงที่ควรได้รับการแก้ไข ก็ได้รับการแก้ไข คนตายน้อยลง อยู่ไอซียูน้อยลง เงินก็จะเหลือมากกว่าที่กันไว้ ถือว่ากำไรสองต่อ
คุณจะเชื่อศาล เชื่อแพทยสภา (ไม่มีมูล) คุณก็เชื่อได้ ไม่มีปัญหา
แต่ความจริงเป็นอย่างไร คุณก็ย่อมตอบคุณได้เอง เรื่องนี้ผมว่าคนทำไม่ดี หนีไม่พ้นกรรมเวรหรอก นรกมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก
โดย: ฟฟ [13 ก.ย. 53 18:55] ( IP A:58.8.11.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   โธ่เอ๊ย อีปรียานันท์ อีบัวใต้น้ำชชาตินี้ชีวิตพวก *** คงมีความสุขหรอกนะ อีสัตว์นรกส่งมาเกิดเอ๊ย รวมทั้งอีทอมสารีด้วยหวังผลักดัน พรบ.เพราะมันจะได้เข้าไปนั่งเจ๋อเป้นกรรมการคอยแดกค่าประชุม นอกจากนังสารีมันหวังเป็นกรรมการแล้วมันยังหวังเป็น สว.ตาม NGO รุ่นพี่มันไปเป็น สว.เดินเชิ่ดหน้าชูตาในสภาสูงด้วย
โดย: ชั้นรู้สันดานพวกแก [13 ก.ย. 53 19:44] ( IP A:119.46.218.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ชีวิต มีเกียรติ เพราะเราเคารพตัวเราเองที่ทำแต่สิ่งที่ดี ไม่ได้มีเกียรติเพราะเขายกย่องเรา
เป็นศาล มีเกียรติตรงคำพิพากษาคนอ่านแล้วประทับใจ
เป็นหมอมีเกียรติตรงรักษาโรคแล้วเขาหาย หรือบรรเทาตามภาวะโรคหากหายขาดไม่ได้ ไม่ได้มีเกียรติเพราะเป็นศาสตราจารย์หรือมีรางวัล
เป็นคนกวาดขยะมีเกียรติตรงกวาดขยะแล้วสะอาดเรียบร้อย
ผมว่าถ้าเขาคิดว่า สว มีเกียรติเขาก็คิดผิด
คนทุกคนมีเกียรติเท่ากัน เพียงแต่บางคนทำตัวไม่ดี ลดเกียรติตัวเอง
ผมอยากให้ทุกคนเคารพตัวเองว่าเป็นคนมีเกียรติ ด้วยการกระทำดี ทำตามหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด
เกียรติไม่ต้องไปขอใคร
โดย: ฟฟ [13 ก.ย. 53 19:50] ( IP A:58.8.11.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   คห.9 ...นรกส่งมาเกิดมั่งเนี่ย...มีพ่อมีแม่สั่งสอนมั่งไหมเนี่ย...
เสียหน้า เสียผลประโยชน์มากเลยซินะ...ดูเคียดแค้นชิงชังเหลือเกิน
ถ้าแก เป็นหมอก็เป็นหมอใจ...dog ...ถ้าเป็นสมุนหมอ...ก็เป็นสุนัขรับใช้ที่....สมอง(ห....)ปัญญา...(ค...) จริง ๆ ตัวแกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะ....แต่แกเป็นแบบ แพ้ไม่เป็น ยอมไม่ได้...และโง่แต่อวดฉลาดนะ..เฮ้อ...ประเทศไทยถ้ามีคนแบบนี้อยู่มาก ๆ นะ...ไม่พัฒนาไปถึงไหนหรอกนะ...แต่เดี๋ยวเวรกรรมก็จะเป็นตัวจัดการเอง ตามธรรมชาติ...คนชั่วก็จะได้รับผลกรรมตามเวรกรรมที่ทำไว้กับคนอื่นนะ...คุณปรียนันท์กับคุณสารี ไม่ต้องทำอะไร...ปล่อยมันพูดไป..เดี๋ยวธรรมชาติของเวรกรรมจะทำลายตัวมันเอง...เดี๋ยววันนี้..จะเผาพริกเผาเกลือ..สาปแช่งมันเอง คุณ 2 คนไม่ต้องลงมาแปดเปื้อน..กับไอ่คนแบบนี้...ทำงานของพวกคุณต่อไปเพื่อประเทศชาติและสังคมคนชั่ว ๆ แบบนี้ ก็ให้มันรอรับเวรกรรมไป
โดย: sky [14 ก.ย. 53 8:31] ( IP A:124.122.136.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   คห9. ใช่นังหมอที่ชอบทึ้งผมตัวเองป่าว
โดย: .. [15 ก.ย. 53 22:29] ( IP A:124.121.138.116 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน