พรบเสียหวย กะ พรบ ผู้ได้รับผลกระทอก
   พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

ผู้เสนอรัฐบาล
//////////////////////////
ผมว่าอันนี้คุณก็กล่าวหาเขาว่ารัฐบาล ไม่มีชาวบ้านร่วม ทั้งๆที่การเข็นกฎหมายนี้ ก็ชาวบ้านเป็นคนฟ้องจนคนถูกฟ้องขี้แตก แล้วต้องยอมหากฏหมายมาช่วยคนถูกฟ้องไม่ต้องจ่ายตังค์ คนไข้เขาลงขันจ่ายให้ เวลาหมอซ วย เพราะแพทย์ คุณก็กล่าวหาเขาอีกว่า รัฐบาลเป็นคนเสนอทั้งๆที่รากฐานเดิมนั้นประชาชนเป็นคนเข็ญ
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ชื่อกฎหมายคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วย
นิยามคำว่า "ผู้เสียหาย"
////////////////////////////////////////
ผมก็ว่ากฏหมายนี้เขาคุ้มครองผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยเป็นคนจ่ายตังค์ แล้วจะไปคุ้มครองคนอื่นทำไม เวลาผมจ่ายตังค์ประกันรถยนต์ ผมก็คุ้มครองเฉพาะรถยนต์ชนกัน จะไปคุ้มครองเครื่องบินตกทำหอกอะไร
ส่วนผู้เสียหายไม่ต้องนิยาม เพราะมีนิยามอยู่แล้ว ว่าเสียจากของเดิม เสียมากเสียน้อยก็ว่ากันไปศาลจะตัดสินให้ หรือคณะกรรมการตัดสินให้ เช่นเสียนิ้วเดียว เสียห้านิ้ว เสียตาข้างเดียว เสียตาสองข้าง ฯลฯ
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ที่มาผ่านการดำเนินงานของสวรส.และมาในนามรัฐบาล ผลักดันโดยNGO
//////////////////////////////////////////////////////////////
ก็เขามีหน้าที่ตามกฎหมายแ ละเอ็นจีโอก็มีหน้าที่ต้องรับใช้สังคม ไม่ได้ผลักดันโดยโรงพยาบาลเอกชนเพื่อหมอเอกชน ก็ถูกต้องแล้ว ส่วนโรงพยาบาลเอกชนจะผลักดันอะไรเพื่อเอกชนก็ย่อมทำได้ สภาผู้แทนจะเอาด้วยหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง ใครก็มีสิทธิผลักดันกฎหมาย จะมาว่าเขาทำไม
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


ความแตกต่างของหลักการและเหตุผล
(๑) "ผู้เสียหาย”ตามคำเรียกขานที่องค์กรเอกชนต้องการให้เรียกได้รับเงินไม่จำต้องไปพิสูจน์ผิดถูกบนศาล(no fault) ///////////////////////////////////////////////////
อันนี้คุณก็ว่าเขาอีก พรบ ไหนก็ไม่ต้องไปพิสูจน์ถูกผิดในศาล คนเสียหายไม่ต้องพิสูจน์ ยื่นเรื่องมา แล้วคณะกรรมการพิจารณา (พิสูจน์) ว่าหมอทำพลาดซ วย เพราะแพทย์ หรือไม่ ถ้าใช่ ก็ได้ตังค์ หรือถ้าตาย ฮ่า ตามโรคเอง ก็จะไม่ได้ตังค์ แต่คนไข้ไม่ต้องพิสูจน์ เหมือนไปฟ้องหมอ ต้องพิสูจน์ว่าหมอผิด (ต้องไปหาแพทย์มาช่วย หรือไปเรียนแพทย์แล้วค่อยมาพิสูจน์) พรบ นี้ ยื่นแต่เรื่อง ไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด ยื่นแล้วนอนที่บ้านเฉยๆ คนอื่นทำงานให้ ถ้าไม่จ่ายไม่พอใจก็ไปฟ้องศาล ที่ประเทศที่เจริญแล้วอย่างสวีเดน หมอที่นิสัยดีที่ทำพลาดคนนั้นเป็นคนทำให้เรื่องคนไข้เอง เพราะสำนึกว่าเป็นคนทำความเสียหายเองกะมือ เมืองไทยก็รออยู่ว่าจะมีหมอแบบนี้ไหม ขอนแก่นโมเดล รู้จักไหม ไอ้ ห
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

(๒) แก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียกตนว่า “ผู้เสียหาย”กับ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งก็คือ ผู้ให้การรักษา
///////////////////////////////////////////////////////
อันนี้ไม่ต้องแย้ง ก็ชัดเจน และควรจะบอกด้วยว่า คนจ่ายเงินคือคนไข้นะไม่ใช่หมอ ดีขนาดไหน หมอทำซ วย แล้วยังไม่ต้องจ่ายเงิน ในระบบเดิม ก็ต้องไปฟ้องให้หมอจ่ายเงิน ดังนั้น ใครค้านกฎหมายนี้ ไม่บ้าก็ต้องเมาละ เหตุผลไม่มีเลย
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

(๓) เยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมแบบ One stop และ แบบ Quick cash
แล้วเสียหายตรงไหน ดีกว่าแบบเดิมที่โกงเขา ชักช้าแล้วไปขอเงินยังกะขอทานทั้งๆที่เขามีสิทธิตามกฏหมาย ได้เงินทันทีที่มีคนทำซ วย ควิกแคส ก็ไม่เสียหาย ดีกว่าแคสชาติหน้า ไม่มีมูล แต่ให้ 8 หมื่น ไปศาลยอมจ่าย 6 ล้าน บ้าหรือเปล่า กันไว้เป็นพันล้าน จ่ายแค่ 78 ล้าน เรียกว่าแคส แบบไหนดี ชาติหน้าแคส หรือชาติหมาแคสดี ยังมีหน้ามาว่าเขาควิกแคสอีก พวก ห
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


(๔) ส่งเสริมให้มีการไกล่เกลี่ย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
ไม่ต้องส่งเสริมหรอก มันเคยยอมไกล่เกลี่ยที่ไหน ขนาดศาลชั้นต้นสั่งจ่ายแล้วยังอุทธรณ์เลย ไม่ไปศาลเคยได้ตังค์ ฝันไปเถอะ
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

(๕) พัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ก็ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหน
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
(๖) ศาลอาจไม่ลงโทษในคดีอาญากับบุคลากรที่ถูกฟ้อง(บุคลากรแม้มีเจตนาดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามที่ได้รับการร้องขอสามารถถูกฟ้องได้ทั้งทางอาญาและแพ่ง ต้องตั้งทนายแก้ต่างให้ตนเอง
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
เจตนาห่ าอะไร พยาบาลตามมาทำคลอดทุก 15 นาที ไม่ยอมมาจนเส้นเลือดสมองแตกตาย แบบนี้ เจตนาดี อย่าพูดเอาแต่ได้ คดีนี้ ศาลสั่งจ่าย 3 ล้านกว่าบาท ฟ้องแค่ 4 ล้านกว่า (ถือว่าศาลให้เยอะ คงเห็นว่าเลวจริง )
หรือเป็นไข้เลือดออก ให้น้ำจนน้ำท่วมปอดหอบจะตาย ห่ แล้ว ยังสั่งน้ำเกลือทางโทรศัพท์ กว่าจะย้ายไปเอกชน ไปถึงยมฑูตก็มารอพร้อมหน้าแล้ว แบบนี้ เจตนาดี แล้วไปยอมจ่ายเขาทำไม ทำไมไม่สู้ คดีนี้สู้คงจะได้เห็นดีกัน
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


แนวคิด
กฎหมายบีบบังคับให้บุคลกรทำงานโดยไม่สนใจแก้ปัญหาที่ต้นเหตุว่าบุคลากรทำงานภายใต้ข้อจำกัดมากมายอย่างไรขอแต่เพียงรักษาแล้วมีปัญหา เรียกตนว่า "ผู้เสียหาย"ได้ จะต้องได้เงินการรักษา
ต้องได้มาตรฐานสุด ๆ
/////////////////////////////////////////////////////////////////
ก็ประเทศไหนๆในโลกแพทยสภาก็ออกข้อบังคับว่าต้องประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐานในระดับดีที่สุดเพื่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ แล้วจะมาโวยทำไม ส่วนเรื่องข้อจำกัดนั้น ไอโอเอ็มไม่เห็นด้วย องค์การอนามัยไม่เห็นด้วย อย่ามาอ้างให้เหม็นขี้ฟัน เขาว่าหมอทำตายเพราะสาเหตุที่ป้องกันได้มากกว่าอุบัติเหตุรถยนต์ อายเขาไหม ที่เจ็บพิการแบบที่เรียก ผลกระแทก ยังไม่นับ เอาเฉพาะที่ตาย แบบนี้ไม่ต้องแก้ตัว รีบใส่หัวไปแก้ไขจะดีกว่าไหม
ดูนี่หน่อย เอาคนไม่ควรผ่าตัด ไปผ่าตัดหัวใจ ไม่ใช่มีที่สหรัฐนะ เมืองไทยก็มีฟ้องเป็นคดีอยู่ ลองอ่านดู คลิกได้เลย https://www.cbsnews.com/stories/2003/07/17/60minutes/main563755.shtml
รวยกระเป๋าตุง ไม่ได้งานหนักเงินน้อยอย่างที่แกว่าซักหนอ่ย
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

แต่เมื่อขอรับเงินบอกว่าไม่ต้องสนใจมาตรฐานไม่หาคนกระทำผิด
///////////////////////////////////////////////////////
อันนี้แกพูดเอง ใส่ร้ายเขาหรือไม่คิดเอาเอง คณะกรรมการเขาก็ต้องหาว่าทำผิดหรือไม่แล้วค่อยจ่ายตังค์ เพียงแต่คนไข้หรือญาติไม่ต้องหาสาเหตุเอง
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

แต่ม.๔๕ บัญญัติว่าให้บุคลากรสำนึกผิดและเยียวยาเพิ่มเติมซึ่งขัดกันโดยสิ้นเชิง
//////////////////////////////////////////////
อันนี้บิดเบือนเขาหรือไม่ ไปคิดเอาเอง จิตสำนึกอยู่ที่ไหน
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใดที่กระตุ้นให้มีสำนึกต่อเงินส่วนรวม
///////////////////////////////////////////////////////////
อันนี้เป็นสันดานของคนดี ไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับ จิตสำนึกเขามี เหมือนคนสันดานดีก็ไม่ต้องอ้างรัฐธรรมนูญว่าทำงานดีแล้วต้องได้รับการคุ้มครอง
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาที่ดี ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดอย่างไร
//////////////////////////////////////////////////
อันนี้เป็นข้อบังคับแพทยสภา ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานในระดับดีที่สุด ตามพฤติการณ์และภาวะแวดล้อม จะมาโวยทำไม เวลามาเป็นสมาชิก ก็มาสมัครเองไม่ใช่หรือ เขาไม่ได้ง้อ ไม่ได้เรียก มาเรียนหมอ ก็แห่แย่งกันมาเรียน ไม่ได้ง้อ ไม่ได้บังคัล ไม่พอใจก็ลาออกได้ ไม่ได้ง้อไม่ได้บังคับเช่นกัน คนรอเรียนมีอีกเพียบ
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

แม้ไม่ใช่ความผิดพลาดของการรักษา แม้ว่าการรักษาจะได้มาตรฐานก็ยังสามารถขอรับเงินได้
////////////////////////////////////////////////
อันนี้คุณก็พูดเอง ใส่ร้ายเขาหรือเปล่า กลับไปคิดดูดีไหม ว่าพูดอย่างนี้ใส่ร้ายเขาหรือไม่
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ไม่สนใจความเป็นจริงว่าทุกวันนี้ระบบสาธารณสุขไทยยังขาดความพร้อมและเต็มไปด้วยข้อจำกัดที่เกิดจากนโยบายรัฐที่ผิดพลาด แต่มาลงที่บุคลากร
///////////////////////////////////////////////
โรงพยาบาลเอกชน คนมาก งานน้อยเงินดี ก็เดี๊ยงโดนฟ้องเท่ากัน ให้ยาแก้ปวดจนน้ำทะลักออกทางแผลหน้าท้องเกือบ 10 วัน ก็เจอมาแล้ว ทั้งๆที่เขาว่าอย่าให้เกิน 2-3 วัน ยาไดน่าสแตท
ไปถามองค์การอนามัยโลก หรือไอโอเอ็มก็ได้ สหรัฐ ก็เงินมากที่สุด หมอมากที่สุด ก็เดี๊ยงทุกวัน เถียงไม่ขึ้นหรอกเรื่องนี้ เอาเรื่องใหม่ดีไหม ซ้ำๆซากๆน่าเบื่อว่ะ
นักการเมืองเขาใช้วิธี ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ เราเป็นหมอ ก็ต้องตีหน้าซื่อ ถือสัจจะ จึงจะสมศักดิ์ศรี หนังตลกเขาว่านักการเมืองกับแพมเพอร์ส เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพราะมันสกปรก เป็นหมอก็ใส่เสื้อขาว อย่าใส่เสื้อดำ
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

นำคนนอกที่มิใช่วิชาชีพมาตัดสินความถูกต้องในเรื่องการรักษา
/////////////////////////////////////////////////
ที่อังกฤษเขาด่าแพทยสภาว่าเข้าข้างหมอ และเขาว่าระบบตรวจสอบไม่ทำงาน ไปเปิดเว็บไซด์ sin ดู เขาด่าได้น่าละอายมาก
ลูกขุนสหรัฐตัดสินคดีแพทย์ก็ไม่มีหมอ
คนตัดสินที่ดี คือต้องเป็นคนดี ไม่ใช่คนเก่ง คนเก่งรู้มากขี้โกงก็ตัดสินเลวๆได้ เรื่องนี้เถียงไม่ขึ้นหรอก เอาเรื่องใหม่ดีกว่า เบื่อว่ะ เถียงแล้วสมองผมไม่พัฒนา มีแต่ล้าหลัง ขอเรื่องใหม่ด่วน
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


การตัดสินใช้อารมณ์ ความสงสารเป็นเกณฑ์
//////////////////////////////////////////
ก็ว่าเขาอีก ไปถามไอโอเอ็มกับองค์การอนามัยโลกดู ว่าความผิดพลาดที่ป้องกันได้ทำคนไข้ตายปีละเท่าไหร่
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ไม่คำนึงถึงความรู้ทางการแพทย์การช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้วเกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาคือความผิดอาญา
//////////////////////////////////////////////////////
ไปถามศาลคดีสมุยดีไหม ว่าฉีดยานาร์โคติคไม่มาดูคนไข้แล้วตาย ฮ่านะ เป็นยังไง ทำไมจำคุกหมอตั้งหลายปี หลายคน พยาบาลก็ซวยโดนไปด้วย ไม่ผิดอาญาแล้วจะผิดอะไร เรียนกฎหมายอาญาแล้วกฎหมายเขาว่ายังไง ทำไมศาลจำคุก ถ้าไม่เข้าใจ ก็ไปถามศาล หรือเอาคำพิพากษาไปถามผู้รู้
คดีนี้จบไปนานแล้ว ยังมี รพ เอกชน ในกรุงเทพ ทำแบบนี้อีก ดีที่ยอมจ่ายตังค์ปิดคดี ไม่งั้นคงได้ติดคุกกันอีก เวลาแก้ตัวเอาของจริงมาพูดซิ ไม่ใช่ยกขึ้นมาลอยๆ ที่เครือข่ายของจริงมีทุกชนิดไม่เห็นเหมือนที่แกว่าเลยวะ นี่ชักสงสัยว่าอยู่คนละประเทศหรือเปล่า
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


ความผิดทางอาญาฐานประมาทอันเนื่องมาจากการรักษาผู้ป่วยเป็นความผิดที่ยอมความมิได้
/////////////////////////////////////////////////////////
ไม่ได้หรอก เป็นความผิดแผ่นดิน ดูที่สหรัฐซิ จ่ายไปตั้ง 62 ล้านยังติดคุกเลย ไหนว่ามีแต่ประเทศไทยที่ฟ้องอาญาแพทย์ โกหกกลางวัน จับได้วันนี้ชัดเจนจะแก้ตัวอะไรอีกไหม
อ่านเลย https://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1284553796&grpid=&catid=06
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับเงินหลายก้อน

ได้แก่ (๑)เงินช่วยเหลือเบื้องต้น +
///////////////////////////////////////////////
ได้มาแปดหมื่น คลอดลูกพิการปัญญาอ่อน แล้วยังยัดเยียดคำว่าไม่มีมูลให้ช้ำใจอีก
ฟ้องศาลยอมจ่าย 6 ล้าน นี่หรือได้เงินมากๆซ้ำซ้อน เลวชิกหายไม่ว่า


(๒)เงินชดเชยซึ่งเป็นก้อนใหญ่คาดว่าเป็นล้านบาท +
//////////////////////////////////////////////////////////
ยังไม่เคยเจอเลยว่ะ อยากเจอมากเลย จะถือเป็นบุญตา ขอนแก่นโมเดลยังไม่ได้เลย
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

(๓)เงินที่บีบให้บุคลากรมาจ่ายเพิ่มแลกกับการลดโทษทางอาญาตามมาตรา ๔๕ +
///////////////////////////////////////////////
ไม่ได้บีบ พรบ จ่ายให้ เงินคนไข้จ่ายคนไข้เอง อย่าใส่ร้ายกัน อย่าปลุกระดมวิธีนี้ วิธีนี้นักการเมืองใช้กัน หมอไม่ควรใช้
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

(๔)เงินที่ผู้เสียหายขอรับเพิ่มแม้จะผ่านไปนับสิบ ๆ ปีโดยอ้างว่าตนเพิ่งทราบความเสียหายรับเงินจากกองทุนแล้วสามารถไปฟ้องแพ่งต่อได้
//////////////////////////////////////////////
เขามีสิทธิตามกฎหมายผู้บริโภค เป็นหมอเวลาซื้อบ้านซื้อรถ ก็ใช้กฎหมายนี้ เวลาโดนบ้างก็ต้องทำใจ อย่าเอาแต่ได้ ต้องมีได้มีเสีย จึงจะเป็นนักเลงของแท้
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ฟ้องหรือไม่ขึ้นกับความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นเกณฑ์เกณฑ์
////////////////////////////////////////////////////////
ก็เขาเป็นคนฟ้อง จะชนะหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง ทีหมอฟ้องกลับคนไข้ ก็เห็นฟ้องอุตลุด คนไข้เขายังไม่โวยเลย อย่าใส่ร้ายคนไข้ การฟ้องเป็นสิทธิพื้นฐาน ใครจะฟ้องใครก็ได้ คนเรียนกฎหมายรู้ดี คนไม่เรียนกฏหมายก็จะโง่ไม่รู้ ชมด
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

การตัดสินไม่สนใจมาตรฐาน (ไม่พิสูจน์ผิดถูก - no fault)
ทำให้ไม่สามารถหาคำตอบเพื่อนำข้อบกพร่องไปพัฒนาความปลอดภัยได้จริงอย่างที่กล่าวอ้างอ้างว่าจะพัฒนาระบบความปลอดภัย แต่บอกว่าไม่สนใจผิดถูก
/////////////////////////////////////////////////////////
อันนี้คุณก็กล่าวหาคนตัดสินอีก เขาทำแล้วหรือยัง ก็ยังไม่รู้ ว่าเขาไปก่อน ทำไมเป็นคนแบบนี้ รอเขาทำ เหี้ ย ค่อยมาด่าก็ได้
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

เอาคนนอกที่ไม่มีความรู้เรื่องขั้นตอนการรักษามาตัดสิน จะไม่มีทางได้ข้อมูลอะไรเพื่อไปพัฒนาประชาชน
//////////////////////////////////////////
คนในคนเก่งนี่ไง จึงโดนฟ้องอยู่ที่ศาลนนท์ ไปถามดูเอาเองว่าใครฟ้องใคร คงได้เห็นคนในติดคุกกันบ้านละ เอา ผอ โรงพยาบาล ก. มาตัดสินว่าหมอโรงพยาบาล ก.ทำผิดหรือทำถูก วิธีนี้เขาไม่ทำกัน มาตราไหนรู้ไหมไอ้หนุ่มซินตึ้ง มาตรา 13 ค ค ญ ผ จ ก
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ได้รับเงินเพียงระยะสั้น (medical lottery)
ไม่มีอายุความในทางปฏิบัติ สามารถร้องเอาเงินได้เรื่อย ๆ ตลอดชีวิต
///////////////////////////////////////////
ก็ยุติธรรมดี เขาว่าไปหาหมอ จะซ วย หรือไม่ก็เหมือนถูกหวย ดังนั้นถ้าได้เงินแบบล็อตเตอรี่ ก็สมน้ำสมเนื้อ หรือไม่ก็สมน้ำหน้า แบบคู่บ่าวสาวกระดาษเอ 4 เอวัง
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

การบัญญัติว่า "หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้เสียหาย ให้ถือว่าเป็น และให้จ่ายเงินให้"เป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ขัดหลักกฎหมายพื้นฐาน
////////////////////////////////////////
ดีแล้วไม่งั้นแกดึงไม่มีมูล 5 ปี คนไข้ตายห่ ก่อน ถ้าไม่อยากให้ สองวัน บอกไม่มีมูลไม่ให้ก็ได้ แฟร์ดี จะได้ไปศาล ไม่ใช่แบบเดิมเช่นเย็น จนถูกฟ้องบอกไม่มีมูล หมย
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

มีเจตนาทุจริตกองทุนจ่ายเงินให้เป็นล้าน โดยไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีบทลงโทษผู้ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ขาดธรรมาภิบาลไม่มีบทบัญญัติเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อนุกรรมการ
/////////////////////////////////////////////////////////
แกก็ว่าเขาอีก พวกนี้ชอบชำเรากฏหมายเขาจึงว่าเมืองไทยกฎหมายมันเยอะมากจนจำไม่ได้มั่วซั่วไปหมด เอะอะก็ออกกฎหมายเอะอะก็ออกกฏหมาย เสือกออกมาได้ กฏหมายที่ว่า คนทำดีต้องได้รับการคุ้มครอง พูดอีกก็ถูกอีก ไอ้ มย
คณะกรรมการ อนุกรรมการ เขาเป็นเจ้าพนักงานในประมวลกฎหมายอาญา ถ้าทำไม่ดีก็โดน 157 ตาย ห่ ไม่ต้องหากฎหมายใหม่มาหรอก ดู ปปช ขั้นเงินเดือนตัวเองซิ มีกฏหมายห้ามจ่ายเงินเดือนตัวเองที่ไหน ติดคุกอายหมาอายฟ้าดิน ใช้เพียงแต่ 157 ก็ ซตพ ได้แล้ว ดีแต่ว่าเขา ใส่ร้ายเขา แบบนี้ เห็นทีจะต้องเลิกคุยด้วยว่ะ ปัญญาอ่อนเปล่าๆ สมอง *** ไม่พัฒนาเลย สองสามเดือนที่ผ่านมา เสียสมองไปหลายขีด
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
อ้อ หมอโดนเข็มตำมีกฎหมายให้จ่ายเงินได้นะ กฎหมายข้อไหน ตอบได้ไหม ตอบไม่ได้เอาปริญญาไปคืน มสธ ไปถูกไหม
ผมนะนักกฏหมาย มสธ ไม่ได้ขี้ๆ
โดย: comparative idiotology [17 ก.ย. 53 18:28] ( IP A:58.8.6.17 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ร่ายยาวอีกแล้วนะครับสำนวนคุณหมอ ฟฟ เลย
โดย: เจ้าบ้าน [17 ก.ย. 53 23:48] ( IP A:124.121.143.239 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   write with bulshit... fuck u wa...

sorrow for your mom..for attemp u out
โดย: dd [29 ก.ย. 53 20:18] ( IP A:119.31.62.208 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน