ศาลปกครองให้เด็กสอบได้
   ตุลาการศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งทุเลาบังคับคำสั่งที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ถูกผู้ฟ้องที่แจ้งว่า น.ส.ศรัญญา จันนามวงค์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และน.ส.ศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ นักเรียนชั้น ม. 6 ที่จะเข้าสอบคัดเลือกเข้าสอบในหลักเดียวกัน ว่าไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ฝ่ายกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาคำสั่งดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ น.ส.ศรัญญา จะได้สิทธิ์เข้าสอบแพทย์ดังกล่าว
โดย: คมชัดลึก [30 ต.ค. 53 1:11] ( IP A:115.87.194.164 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   กะไว้แล้ว ยินดีด้วย
โดย: อยากได้ยินว่า ศาลไม่เอา พรบ แดง มากกว่า [30 ต.ค. 53 6:26] ( IP A:182.52.127.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ผมรออยู่ว่าหาก พรบ ผ่านและชื่อไม่เหมือนเดิมจะไปฟ้องศาลปกครองให้แก้ชื่อ พรบ
หรือไม่ก็หาก พรบ ผ่าน มีปัญหาข้อไหนก็จะไปฟ้อง ศาลปกครองให้ ยกเลิก
ถ้าไม่ผ่านก็จะไปฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีแทน
ผมมองว่าการฟ้องศาลเป็นการแก้กฎหมายที่เร็ว กว่าไปสภา (ลอร์ดเดนนิ่งแนะไว้) แม้ว่าเมืองไทยจะไม่ใช้คำพิพากษาเป็นกฎหมาย แต่ก็พอแก้ขัดได้
https://www.cyber-watchdog.com/2010/08/19/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B9%84/
โดย: ฟฟ [30 ต.ค. 53 8:51] ( IP A:115.87.194.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เปิดคำสั่ง ศาล ปค. สั่งทุเลาคำบังคับ "2 ม.6" ได้สิทธิสอบแพทย์ อีกรายทานแห้ว เหตุไม่ได้เซ็นรับรองเอกสารวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15:20:31 น.
แบ่งปันข่าวนี้บน facebook Share
ภาพประกอบข่าว
ที่ศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองได้ออกคำสั่งทุเลาคำบังคับ ในคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้ฟ้องคดีที่1 และ น.ส.ศรัญญา จันนามวงค์ ผู้ฟ้องคดีที่2 และ น.ส.ศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ ผู้ร้องสอด ฟ้องประธานกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1 และ2 กรณีตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบตรงในคณะแพทยศาสตร์ เช่นเดียวกับคดีของน.ส.ณัฐชา ดำแจ่ม ที่ฟ้องในลักษณะเดียวกัน โดยศาลมีคำสั่งให้ทุเลาคำบังคับ ให้สิทธิในการเข้าสอบแก่ น.ส.ศรัญญา และน.ส.ศิริขวัญ แต่ น.ส.ณัฐชานั้น ศาลสั่งไม่รับคำขอทุเลา


ศาลได้ตรวจพิจารณาคำฟ้อง คำร้องสอด และคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อ น.ส.ศรัญญา และ น.ส.ศิริขวัญ ได้อ้างว่าส่งรูปถ่ายครบตามหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) โดย น.ส.ศรัญญา อ้างว่าส่งรูปไป 5 ใบ ส่วน น.ส.ศิริขวัญ อ้างว่าส่งรูปไป 6 ใบ แต่ทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ฯ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ร้องสอดส่งรูปไม่ครบ มีเพียงแค่ 4 ใบเท่านั้น


ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ชี้แจงให้เห็นว่า ในกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้ร้องสอดนี้ได้มี่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนรูปถ่ายที่อ้างว่าไม่ครบถ้วนอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ ก่อนตัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ร้องสอดเข้าสอบคัดเลือก ในชั้นนี้จึงเห็นว่าการตัดสิทธิ์ผู้ฟ้องคดีที่2 และผู้ร้องสอดไม่ให้เข้าสอบ น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง เพราะหากให้คำสั่งดังกล่าวมีผลต่อไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งเป็การสอบวิชาเฉพาะ และวิชาสามัญในวันที่ 22-23 มกราคม และหากปล่อยให้มีผลบังคับใช้ตอ่ไปในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ร้องสอดจนยากแก่การแก้ไข โดยที่การทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่พิพาทนี้ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะแต่อย่างใด


จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ร้องสอดมีสิทธิ์เข้าสอบได้ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้


ส่วนคดีที่น.ส.ณัฐชา ฟ้องนั้น ศาลเห็นว่า ในเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่า ผู้ฟ้องคดีรับว่าไม่ได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครที่ส่งไปพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ การอ้างในคำฟ้องและให้ถ้อยคำว่า การไม่ได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยไม่น่าจะถือว่าเป็นสาระสำคัญอันเป็นเหตุที่จะต้องตัดสิทธิการเข้าสอบคัดเลือกของผู้ฟ้องคดีนั้น กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่มีเหตุผลหรือสาระสำคัญควรได้รับการพิจารณา จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ น.ส.ณัฐชา
โดย: aa [30 ต.ค. 53 18:18] ( IP A:58.8.15.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เป็นคำพิพากษาที่ชอบแล้วด้วยความยุติธรรมตามสามัญสำนึกของชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแล้วครับ

ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสของ องค์พ่อหลวง ซึ่งทรงเป็นเจ้าของพระราชอำนาจทางตุลาการโดยสัญญลักขณ์

“...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริง ด้วย...”

*พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๓ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [1 พ.ย. 53 10:52] ( IP A:58.11.74.151 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน