เทศกาลเลือก"หมอหมู่"
   ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์และสมาพันธ์แพทย์รพศ./รพท. ได้ส่งสมาชิกซึ่งประกอบด้วย แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในรพ.จังหวัด รพ.ชุมชน รพ.ทหาร โรงเรียนแพทย์ รพ.เอกชน ผู้บริหาร จำนวน 26 คนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา โดยมีนโยบาย และรายชื่อดังนี้ครับ!

นโยบาย
1. ค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
2. แพทย์ต้องไม่ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญา ในการประกอบวิชาชีพโดยสุจริต
3. เฝ้าระวังและติดตามกฎหมาย / ร่างกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อแพทย์
4. ค่าตอบแทนแพทย์ต้องเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และเพิ่มให้เหมาะสมกับภาระงาน
5. สนับสนุนการรวมตัวของแพทย์เพื่อแสดงความเห็นต่อนโยบายสาธารณสุขของประเทศ
6. สร้างเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและแพทย์
“ประชาปลอดภัย แพทย์ไทยเป็นสุข”

หมายเลข 5-30
5. ศจ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
6. นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
7. นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
8. นพ.โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์
9. นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์
10. นพ.สุรินทร์ ทองมา
11. นพ.เพิ่มบุญ จริยศบุญยศักดิ์
12. นพ.ภีศเดช สัมมนานันท์
13. นพ.ณรงค์ ธาดาเดช
14. พ.ต.ต.นพ.อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์
15. นพ.สิน อนุราษฎร์
16. นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
17. พญ.สุวิมล ชีวมงคล
18. นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
19. น.อ.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
20. น.อ.อ.(พิเศษ)นพ.อิทธพร คณะเจริญ
21. นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี
22. รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
23. นพ.วิรุณ บุญนุช
24. ศจ.นพ.ไพฑรูย์ ณรงค์ชัย
25. รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
26. นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม
27. นพ.วัฒนา พารีศรี
28. พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
29. นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล
30. ศจ.คลินิกนพ.อำนาจ กุสลานันท์
โดย: เทศกาลหมอหมู่ [27 พ.ย. 53 21:40] ( IP A:58.9.120.226 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   กลุ่มแพทย์ไทยสามัคคี
เลือกตั้งแพทยสภา โปรดเลือก เบอร์ 32 – 57

วิสัยทัศน์
“สมบูรณ์ด้วยแพทย์ทุกสังกัด พร้อมในการดูแลประชาชน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และการสาธารณสุขทุกสาขาโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตทางด้านสาธารณสุขของชาติ”

นโยบาย

1. แพทย์ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมต้องได้รับความคุ ้มครองตามกฎหมาย

2. แพทย์ที่ไม่รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับของแพทยสภา พ.ศ.2549 จำนวน 11 หมวด 62 ข้อ ต้องได้รับโทษทางจริยธรรม หากกระทำผิดข้อบังคับดังกล่าวจริง

3. ยึดมั่นในการถอน (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ทุกฉบับ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกองทุนต้องมาจากรัฐบาลเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและปรองดองทั้งแพทย์ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์การสาธารณสุขทุกสาขารวมทั้งผู้ป่วย

4. เสนอกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศโดยรวม สปสช., สสส., สรพ., สพฉ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับระบบการแพทย์และก ารสาธารณสุขของประเทศ

5. เสนอกฎหมายเพื่อแยกบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข ออกจาก ก.พ. เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ

กลุ่มแพทย์ไทยสามัคคี เบอร์ 32 ถึง 57

“มุ่งปฏิรูปแพทยสภา พร้อมแก้ปัญหาคุกคามการแพทย์ไทย”

โดย: มากันเป็นฝูง ๆ [27 พ.ย. 53 21:46] ( IP A:58.9.120.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ชูธงทั้งคู่
โดย: เลือกไม่ถูก [27 พ.ย. 53 23:47] ( IP A:182.52.124.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   แบบนี้เขาว่าหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่า..............
โดย: พอกัน [28 พ.ย. 53 12:41] ( IP A:202.29.9.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: แบบภาพนี้เลย [28 พ.ย. 53 14:39] ( IP A:58.9.120.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ไอ้พวกหมอตอแหลนี่โคตรโง่เลย

จะชูนโยบายทั้งที ลืมเรื่องป้องกันตัวได้ไงเนี่ย??

นโยบายสำคัญที่สุดอีกข้อก็คือ

แพทยสภา นายกแพทยสภา และเลขาธิการแพทยสภา ต้องตอแหลได้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และได้รับยกเว้นจากความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย อ้อ ไหนๆจะโกงทั้งที เอาให้สุดๆไปเลย ให้ออกนโยบายเสริมด้วยว่า ให้นายกฯแพทยสภาและเลขาธิการแพทยสภาได้รับความคุ้มครองเรื่องโกหกย้อนหลังได้ด้วย

จะโกง+ตอแหลกันทั้งที เอาให้ชิบหายตายห่ากันทั้งฝูงไปเล้ย 5555555 เอิ๊กๆๆๆ
โดย: คนรู้ทัน และรู้ไส้พวกหมอตอแหล [29 พ.ย. 53 11:00] ( IP A:115.87.213.100 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   น่าจะใช้คำสุภาพหน่อยครับ
หากเขามีสิทธิสมัครก็เรื่องของเขา
โดย: คนไทย [29 พ.ย. 53 22:45] ( IP A:61.19.22.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   พวกมีสิทธิ์สมัครเข้าไป ก็สมัครกันไป

แต่สังคมไม่ได้ยอมให้เข้าไปโกงเข้าไปโกหกตอแหลกันซ้ำซากนะครับ

ทีมที่สมัครน่ะราวครึ่งหนึ่งก็มีประวัติ์เน่าๆคาอยู่ว่าทั้งโกหกในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งทุจริตไปด้วยกัน ในตำแหน่งหน้าที่นั่นแหละ

ไอ้ที่ว่า "เรื่องของเขา" นี่แหละ รับรู้ว่ามีเรื่องทุจริตมีเรื่องโกหกให้เห็นตำตากับอาจารย์หมอชั่วๆ แล้วนิ่งเฉยไม่นำพา

วงการแพทย์ถึงได้ชิบหายกันอยู่ทุกวันนี้

ถ้าเลือกกันเข้าไปแล้วไปโกงไปทุจริตกันเองในหมู่หมอด้วยกัน แล้วพวกๆหมอจะทำเฉยๆ "ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาพวกหมอฟัดกันฉะกันให้เลือดสาดไปเลย" ประชาชนคนไข้ไม่มีใครเข้าไปยุ่งหรอก

แต่นี่โกหกตอแหลในตำแหน่งหน้าที่ จนคนไข้ตาย พิการ เจ็บ แล้วก็เสียหายต่อเนื่องไปเป็นร้อยเป็นพันคน แล้วก็ยังลอยนวลกันตอแหลทุจริตกันซ้ำซาก มาสมัครรับเลือกตั้งกันอีกเป็นรอบที่เท่าไรก็นับไม่ได้ เฮ้อ

คำสุภาพ เขาให้ใช้กันสำหรับสุดจริตชนเท่านั้นครับ

พวกทุจริตชนที่ทุจริตตอแหลกันตั้งแต่รุ่นพ่อจนเป็นรุ่นปู่ ก็ยังตะแบงตอแหลทุจริตกันซ้ำซากมาได้

อย่าเอาคำสุภาพไปฟังเลยครับ คำไทยๆว่า โกง โกหก ตอแหลเนี่ย

เป็นคำไทยแท้ๆที่มีความหมายซึ่งเรียบง่ายตรงไปตรงมาอยู่ในตัวแล้วครับ

ผมว่าอย่าพยายามดัดจริต เนียนๆเบี่ยงเรื่องชั่วๆที่ทำกันซ้ำซากและโจ๋งครึ่ม ให้เป็นเรื่องฟังดูดีๆทำนองว่า บกพร่องโดยสุดจริตเลยครับ

ไอ้บิดไปบิดมาอย่างนี้แหละ วงการแพทย์ถึงได้ชิบหายกันต่อเนื่องมาจนวันนี้ แล้วก็ยังไม่สำนึกกันซะที เฮ้อ เหมือนกับเจ้าของสำนวนนี้ ยังไงยังงั้นเลย !!!!!!!
โดย: คนรู้ทัน และรู้ไส้พวกหมอตอแหล [30 พ.ย. 53 13:01] ( IP A:58.8.156.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   โดนซะ
พวกไม่นำพาต่อความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน
โดย: สม [1 ธ.ค. 53] ( IP A:58.9.38.218 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน