นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
   ฉบับที่ 120
7 ธันวาคม 2553

เพื่อนแพทย์ที่รัก : สภาผู้แทนฯ ปิดแล้วครับ ร่าง พรบ.คุ้มครองฯ ที่จะส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยเพราะแพทย์จะไม่กล้าเสี่ยงในการที่จะช่วยเหลือรักษ าผู้ป่วย ไม่ได้ผ่านวาระของสภาผู้แทนฯ ทำให้พวกเราโล่งใจไปวาระหนึ่ง คงจะเป็นแค่ข่าวดีสำหรับปีเก่า 2553 แต่ในปีใหม่ 2554 ที่จะมาถึงนี้ สภาผู้แทนคงจะเปิดราว ๆ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และดูท่าทีเหมือนว่ารัฐบาลอาจจะยังอยากเดินหน้าต่อ (เพราะอะไรก็ไม่ทราบครับ) พวกเราคงจะต้องต้อนรับปีใหม่ 2554 ด้วยการผนึกกำลังสู้กันต่อไป

1. ขอขอบคุณเพื่อนแพทย์ทุก ๆ คนที่ได้ช่วยกันต่อต้านร่าง พรบ.คุ้มครองนี้ พวกทัพหน้าก็ได้สู้อย่างเต็มที่ ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น เพื่อนแพทย์ที่เหลือก็ได้ช่วยกันอธิบายให้คนไข้ได้ทราบถึงผลกระทบที่ยิ่งใหญ ่ของมันที่จะทำให้คนไข้ลำบากมาก ๆ แต่เรื่องยังไม่จบง่ายๆ นะครับ ตราบใดที่รัฐบาลยังบอกว่าจะเอาเข้าสภา พวกเราคงต้องเตรียมพร้อมต่อไปโดยไม่กระพริบตานะครับ

2. ผมอยากจะแนะนำแพทย์ให้เพื่อน ๆ ได้พิจารณา เนื่องจากกรรมการแพทยสภากำลังจะหมดวาระในปลายปีนี้ ผมจึงอยากเสนอชื่อเพื่อนแพทย์ 24 คน (ปีนี้เลือกได้ 26 คน) ให้พิจารณาด้วยครับ ประกอบด้วยกลุ่มแพทย์ไทยสามัคคี ผู้สมัครหมายเลข 32-45 : (32)นพ.พินิจ, (33) นพ.ฐาปนวงศ์, (34) พญ.เชิดชู, (35) พญ.อรพรรณ์, (36) ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี, (37) นพ.วันชาติ, (3 นพ.ธงชัย, (39) - (40) ไม่มีผู้สมัคร, (41) นพ.วิสูตร, (42) พ.อ.(พิเศษ) นพ.โชคชัย, (43) ศ.นพ.ชาญวิทย์, (44) นพ.ชาตรี, (45)นพ.เอื้อชาติ, และกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย หมายเลข 46-57 : (46)ศ.นพ.ศุภกร, (47) ศ.นพ.กัมมันต์, (4 ศ.นพ.เกรียง, (49) พล.ท.นพ.ศุภวิทย์, (50) รศ.พญ.ประสบศรี, (51) นพ.ปานเนตร, (52) รศ.พญ.สมจิต, (53) ผศ.นพ.ช่อเพียว, (54) รศ.นพ.ประเสริฐ, (55) พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์, (56) รศ.นพ.วัชรพงศ์, (57) รศ.นพ.พุฒิศักดิ์

3. บัตรเลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัคร จะออกจากแพทยสภา 15 ธันวาคม 2553 และให้ส่งไปรษณีย์กลับมายังแพทยสภา ไม่ช้ากว่า 9 โมงเช้า ของวันที่ 20 มกราคม 2554 ดังนั้น ผมคิดว่าถ้าภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2553 เพื่อนท่านใดยังไม่ได้บัตรเลือกตั้ง ขอให้ติดต่อกลับมาแพทยสภาโดยด่วนครับ ผมอยากให้พวกเราใช้สิทธิกันเยอะ ๆ

4. เดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมานี้ผมได้อ่านคำพิพากษาของศาล 2 คดี

คดีที่ 1 เป็นศาลอุทธรณ์ ตัดสินเห็นพ้องกับศาลต้น ตัดสินให้โรงพยาบาลจ่าย 1.6 ล้านบาท เพราะรักษา Steven-Johnson ช้าไปจากที่พยาบาลบันทึกไว้ 48 ชั่วโมง (ซึ่งรายละเอียดผมจะเล่าให้ฟังในฉบับต่อไป

คดีที่ 2 เป็นศาลปกครอง ผู้ป่วยฟ้องเนื่องจากได้เวชระเบียนไปไม่ครบ ; คำพิพากษา เขียนดังนี้ครับ
”พิเคราะห์แล้วเห็นว่าสิทธิของผู้ป่วยในการรับรู้ข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบา ลถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญ ัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในการปกปักรักษ าประโยชน์ของตนได้ ผู้ป่วยทุกคนจึงควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ยาก ขณะเดียวกันถือเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการร ับทราบข้อมูลดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความยากลำบากในการติดตามเรื่องเป็นเวลาหลายปีและยังต ้องไปจ้างทนายความร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพียงเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องของระบบการให้บริการประชาชนของโรงพยาบาล อีกทั้งสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มคร องโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไม่ควรที่ผู้ใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ขอ งรัฐคนใดจะกระทำละเมิดได้โดยง่าย การกระทำละเมิดของโรงพยาบาลต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู ้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยสูญเสียโอกาสในการปกปักรักษาปร ะโยชน์ของตน เป็นการกระทำละเมิดาหลายปีและยังต้องไปจ้างทนายความร้องเรียนต่อหน่วยงานต่า ง ๆ เพียงเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 100,000 บาท”
เพื่อนแพทย์ทุที่มีสภาพขัดแย้งและฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเ จน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความยากลำบากในการติดตามเรื่องเป็นเวลกคนกรุณาเข้าใจด ้วยนะครับ

ขอสวัสดีปีเก่า 2553 ครับ

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

E-mail : aurchart@gmail.com
โดย: copy จาก TCC [15 ธ.ค. 53 23:48] ( IP A:115.87.186.115 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   จดหมายถึงเพื่อนแพทย์
6 มิถุนายน 2549
เพื่อนแพทย์ที่รัก :

เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมาก ๆ ครับ เนื่องจากมีการฉลองครบครองราชย์ 60 ปี มองไปก็เห็นสีเหลืองเต็มไปหมด ทำให้สบายใจ จากเรื่องยุ่ง ๆ ทางการเมือง แต่ทางการแพทย์เราก็ยังยุ่งไม่จบครับ

1. เรื่องฟ้องร้องคดีแพ่งยังมีเพิ่มเติมตลอด แต่ฟ้องคดีอาญาเดือนที่ผ่านมานี้ไม่มีครับ ผมอยากให้พวกเราตื่นตัวและเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะคดีอาญาและสำหรับคดีแพ่งก็เช่นกันครับ ซึ่งขณะนี้ทั้งแพทยสภา และแพทยสมาคมก็ได้พยายามหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง เพื่อชี้ประเด็นว่าการรักษาที่แพทย์ให้นั้นได้มาตรฐาน (ไม่ประมาท) โดยมีดังนี้ครับ

1.1 อนุกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีนายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ เป็นประธานในยุคนี้ ดังนั้นเพื่อนแพทย์ทุก ๆ คน ที่ถูกกล่าวหาหรือแม้กระทั่งถูกฟ้องร้องไปแล้ว (แต่ผมแนะนำว่า ถ้าอธิบายแล้วคนไข้ไม่เข้าใจและมีวี่แววว่าจะถูกฟ้องร้อง) ให้รีบปรึกษามาเลยครับ โดยส่งเอกสารเวชระเบียนทั้ง OPD และ IPD ทั้งหมด (ถ้าจะให้ดีให้เรียงหน้ามาให้เรียบร้อย) และเขียนรายละเอียดทั้งหมดปะหน้ามาด้วย : “ใช้พิมพ์มาก็จะอ่านง่ายกว่าครับ” จะให้ดีก็โทรมาเล่าให้ฟังด้วย โทรมาที่พินิจ หรือผมก็ได้ครับ เพราะผมอยู่ในอนุกรรมการชุดนี้ด้วย ซึ่งมีกรรมการแพทยสภาหลาย ๆ คนเป็นอนุกรรมการในชุดนี้ คณะกรรมการจะได้พิจารณาว่าแพทย์ได้กระทำตามมาตรฐานบนข้อจำกัดที่มีหรือไม่ (ซึ่งแตกต่างกับคดีจริยธรรมที่แพทย์ถูกผู้อื่นร้องเรียนมา แพทย์เป็นผู้ถูกกล่าวหา แต่อนุกรรมการชุดนี้จะพิจารณาเมื่อแพทย์ร้องขอ) ซึ่งแพทย์จะได้คำแนะนำจากอนุกรรมการชุดนี้ต่อไป ผมจะบอกเพื่อน ๆ ว่าเมื่อรักษาแล้วได้ผลลัพธ์เป็นที่ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ป่วยหรือญาติ และเห็นว่าท่าจะมีปัญหาให้รีบส่งเรื่องและรายละเอียดมายังอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ที่สำนักงานเลขาธิการ แพทยสภาเลยครับ

1.2 ถ้าเรื่องมันบานปลายจาก 1.1 ไปจนมีการฟ้องร้องต่อศาล ถึงขั้นนี้แล้วแพทยสภาต้องไม่มีบทบาทแล้ว มิฉะนั้นจะถูกโจมตีมากกว่าช่วยเหลือแพทย์ด้วยกันเอง แต่ยังมีแพทยสมาคมคอยช่วยเหลืออยู่ครับ เพราะแพทยสมาคมมีหน้าที่ช่วยเหลือแพทย์ในทุกกรณี ซึ่งเชื่อว่าคณะอนุกรรมการ สมาชิกสัมพันธ์ ของ แพทยสมาคม ซึ่งมีอาจารย์สมศรี เป็นประธาน (ผมก็อยู่ในอนุกรรมการนี้ด้วย) ซึ่งจะรับหน้าที่ต่อถ้ายังตกลงกันไม่ได้ตั้งแต่ไกล่เกลี่ย (อาจจะต้องเสียบ้างถ้ารักษาไม่ได้มาตรฐานจริง ๆ หรือช่วยเหลือเมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้นสู่ศาล ซึ่งผมได้บอกเบอร์โทรไว้เรียบร้อยแล้วท้ายจดหมายทุก ๆ ฉบับ หรือจะส่งเอกสารไปที่แพทยสมาคมทางไปรษณีย์ก็ได้ครับ

2. ผมเขียนจดหมายยังไม่จบเลย – มีข่าวร้ายครับ แพทย์เราของโรงพยาบาลชุมชนที่อีสานโดนคนไข้ไปร้องต่อศาลในคดีอาญา ฐานประมาททำให้คนไข้ตาย เรื่องมีอยู่ว่าแพทย์อยู่คนเดียวเป็นแพทย์ใช้ทุน ทำงานทั้งวันและทั้งคืน คืนนี้ป่วยด้วย เวลา 22.00 น. พยาบาลโทรรายงานคนไข้ในว่าผู้ป่วยปวดท้องมากและท้องอืด จึงสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ (เพราะลุกขึ้นไม่ไหว) โดยให้ใส่ NG tube และให้ Cimetidine IV แพทย์ให้พยาบาลตามเจ้าหน้าที่ X-Ray ซึ่งจะเข้ามาทำให้เวลา 6 โมงเช้า แพทย์มาดูฟิล์ม และผู้ป่วยมี cardiac arrest ได้ CPR และส่งไปโรงพยาบาลจังหวัด ผู้ป่วยเลยเสียชีวิตระหว่างทาง โจทก์ฟ้องว่าแพทย์ประมาทไม่มาดูผู้ป่วยเมื่อถูกโทรศัพท์ตามและถ้าคิดว่ารักษ าไม่ได้ทำไมไม่ส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยอาจไม่เสียชีวิต จึงฟ้องแพทย์ว่าประมาททำให้คนตาย ซึ่งขั้นตอนต่อไปศาลก็ต้องไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งผมได้เขียนไปแล้วว่าขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะต้องไปฟังและไปแก้ไข เพราะถ้าศาลเกิดประทับรับฟ้องแล้วแปลว่าเป็นผู้ต้องหาทันที ต้องเตรียมตัวประกันออกมา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ตัวแค่รู้ว่าถูกฟ้องแพทย์ก็ตกใจมากแล้วครับ บางคนก็ไปจ่ายเงินเพื่อให้มีการถอนฟ้อง ซึ่งเข้าทางผู้ฟ้องพอดี เพราะฟ้องเพื่อเรียกร้องเงินจากแพทย์ เช่น กรณีที่พัทลุง

3. ตัวอย่างเช่นนี้มีขึ้นไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการรักษา แต่ถ้าเกิดขึ้นกับแพทย์ท่านใดแล้วมันน่ากลัวจริง ๆ นะครับ ผมไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเล็ก ๆ ตามต่างจังหวัด ผมแนะนำน้อง ๆ เสมอว่าอย่าทำอะไรที่เกิดศักยภาพ ผ่าตัดทุกชนิดไม่ควรทำโรคยาก ๆ รีบเอารถโรงพยาบาลไปส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประสานงานให้เรียบร้อย ถ้าจำเป็นต้องไปกับรถก็ไปด้วย เพราะว่าความหวังดีที่จะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องลำบาก (ก็ต้องไม่ให้ลำบาก โดยเอารถโรงพยาบาลไปส่ง) แต่ถ้าผลออกมาไม่ดี และญาติไม่ยอมเข้าใจ (อาจจะเข้าใจ แต่ถ้าแกล้งไม่เข้าใจ อาจจะได้ประโยชน์จากแพทย์) ก็เป็นจุดอ่อนของแพทย์มากครับ ผมเตือนให้ระวัง แต่ไม่ได้ห้ามแพทย์ให้การรักษา ต้องรักษาครับ โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน ถ้าไม่ฉุกเฉินและคิดว่าหนักต้องส่งต่อ (แต่ต้องติดต่อให้เรียบร้อยแล้วเอารถโรงพยาบาลไปส่ง) อย่าฝืนรักษาเองครับ พวกเราทุกคนต้องช่วยผู้ป่วย แต่ห้ามเสี่ยงโดยเด็ดขาดนะครับ

ผมขอให้เพื่อน ๆ ทุก ๆ คนโชคดีในการประกอบวิชาชีพครับ

รัก & ห่วงใยเพื่อนร่วมวิชาชีพ
(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)
E-mail : ramhospital@hotmail.com
เรื่องคดีติดต่อ คุณสุรัตน์ 01-1969729, ดร.ธงชัย 09-0448326
ปัญหาทุกเรื่องติดต่อกลุ่มพป. สมศรี 01-8214593, อรุณ 01-8513740, สมพล 01-9087760, วิสูตร 06-0019228,
เสรี 01-6325030, พินิจ 01-8573727, เอื้อชาติ 01-9118901
โดย: จดหมายเก่า [15 ธ.ค. 53 23:53] ( IP A:115.87.186.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   จดหมายถึงเพือนแพทย์
วันที่ 8 กันยายน 2549
เพื่อนแพทย์ที่รัก :
เดือนนี้ผมมีข่าวที่จะเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังดังนี้ครับ

1. ตอนนี้เรื่องการฟ้องแพทย์คดีอาญากำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่นับเรื่องคดีแพทย์และโรงพยาบาลถูกฟ้องคดีแพ่ง ฐานละเมิด ซึ่งมากมายในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา และเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลมากที่สุดและมีโรงพยาบาลอยู่หลายขน าด หลายระดับขีดความสามารถ จึงได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะน้อง ๆ จบใหม่ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน มีอัตราเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่น เพราะงานหนักและประสบการณ์น้อยและบางครั้งก็ต้องการจะช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม ่ได้คิดไปว่าถ้าเหตุแทรกซ้อน ซึ่งปกติเกิดขึ้นน้อยมาก ๆ แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วในขีดความสามารถที่โรงพยาบาลที่อยู่นั้นอาจจะช่วยเหลือได ้ไม่ดีพอ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริ่มมีทีมงานเป็นรูปร่าง ดังนี้ครับ

1.1 ทันทีที่มีเรื่องผลการรักษาไม่พึงประสงค์ และมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถอธิบายให้คนไข้และญาติเข้าใจได้ ให้รายงานไป (โดยผู้อำนวยการและแพทย์ผู้รักษา) ศูนย์สันติวิธี สาธารณสุข โทร. 02-5901692, 02-5901716 Fax. 02-5918587 ซึ่งศูนย์ของกระทรวงนี้จะมีบุคลากร ซึ่งมีการฝึกอบรมในการที่จะมาช่วยไกล่เกลี่ยได้

1.2 พร้อมกันนี้อย่าลืมรายงานเรื่องทั้งหมดเข้าไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วยครับ เรื่องได้รับรู้กัน เพราะถ้า เรื่องไม่จบจะได้มีข้อมูลดำเนินการต่อไปได้เลย

1.3 ในกรณีที่ไม่สามารถจะจบเรื่องได้ และมีการดำเนินคดีในชั้นศาลเกิดขึ้น ให้ติดต่อโดยตรง และรีบด่วนไปยังกลุ่ม กฎหมาย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-5901430, 02-5901438, 02-5901441 Fax. 02-5901433

1.4 พวกเราต้องขอขอบคุณท่านรองปลัดฯเรวัต วิศรุตเวทย์ และท่านนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา ที่ได้กรุณาได้ตั้งหน่วยงานมาช่วยเหลือเพื่อน ๆ แพทย์ทุก ๆ คน

2. สำหรับแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผมคิดว่าคงมีการช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่ถ้ายังไม่มีเลย ใช้หน่วยงานของแพทยสมาคม หรือแจ้งมายังพวกผมตามท้ายจดหมายฉบับนี้ก็ได้ครับ

3.1 ในหลาย ๆ คดีที่ผ่านมา การบันทึกเวชระเบียนยังเป็นจุดอ่อนที่สุดของพวกเรา ซึ่งผมได้เขียนไว้หลาย ๆ ครั้งแล้ว ดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องระวัง คือ การบันทึกเวชระเบียน และถ้าเป็นไปได้ต้องพยายามอ่าน Nurse Note ด้วยนะครับ ว่ามันสอดคล้องกับการปฏิบัติของเราหรือไม่ เพราะมันเป็นเอสารที่สำคัญมาก

3.2 การต่อสู้คดีโดยเฉพาะคดีอาญา จะไว้วางใจปล่อยให้ทนายทำไปเลย คงไม่ได้แล้วครับ คงต้องไปศาลทุก ๆ นัดที่เกี่ยวข้องกับโจทย์และจำเลย ถ้ามีจำเลยหลายคน การแยกกันมีทนายและต่างคนต่างต่อสู้คดี ก็เป็นจุดอ่อนที่สุด การมีทนายหลายคนอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า แต่ต้องต่อสู้เป็นทีมและไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะประสบความสำเร็จ มิฉะนั้นแพทย์ที่ไม่ได้กระทำผิด ตามกฎหมายอาญาอาจจะมีความผิดได้ เพราะต่อสู้คดีไม่เป็น

4. ระยะนี้ตำรวจขอความเห็นมายังแพทยสภาค่อนข้างเยอะ (เพราะมีการไปแจ้งความตำรวจ เพื่อให้ตำรวจสืบสวนเบื้องต้น ก่อนนี้จะส่งไปให้อัยการเพื่อดำเนินการฟ้องศาล แพทย์ในคดีอาญา) ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็ดำเนินการให้ความเห็นตามข้อเท็จจริง และตามวิชาการ และให้ความยุติธรรมต่อทุก ๆ ฝ่ายครับ

5. แพทยสภากำลังจะมีการรับสมัครคณะกรรมการแพทยสภาใหม่ ซึ่งคงจะมีการเลือกตั้งภายในสิ้นปีนี้ กลุ่มของพวกเราขอเสนอให้เพื่อน ๆ ได้กรุณาพิจารณาดังนี้ครับ : (1) พินิจ หิรัญโชติ (2) ศุภชัย โชติบุตร (3) สมศรี เผ่าสวัสดิ์ (4) อรุณ โรจนสกุล (5) สมพล พงศ์ไทย (6) วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ (7) เสรี หงษ์หยก ( 8) กวี ชัยศิริ (9) เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผมขอให้เพื่อน ๆ ช่วยพิจารณาด้วยครับ

รัก & ห่วงใยเพื่อนร่วมวิชาชีพ
(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)
E-mail : ramhospital@hotmail.com

ปัญหาทุกเรื่องติดต่อกลุ่มพป. สมศรี 01-8214593, อรุณ 01-8513740, สมพล 01-9087760, วิสูตร 06-0019228, เสรี 01-6325030, พินิจ 01-8573727, เอื้อชาติ 01-9118901

« ความเห็นที่ #3 เมื่อ: วันนี้ เวลา 12:46:19 »
พี่เอื้อชาติทราบหรือเปล่าครับ ว่าการที่พี่เอื้อชาติโพสข้อความครั้งก่อน มันเป็นเงื่อนไขให้ยัยดลพรทำหนังสือถึงรัฐมนตรีพินิจ ถึงเรื่องการที่ขอสำเนาทุกอย่าง ถ้ามีเรื่องฟ้องร้อง ขอให้ระวังไว้นิดนึงนะครับ เลือกตั้งแพทยสภาครั้งหน้า ก็อยากเลือกพรรคนี้นะ แต่มันตะขิดตะขวงใจยังไงไม่รู้หนะ
โดย: ก๊อปมาฝาก [0 3> ( IP A:58.9.190.151 )
โดย: นี่ก็จดหมายเก่า [15 ธ.ค. 53 23:54] ( IP A:115.87.186.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอถามคุณหมอเอื้อชาติว่า..
คุณคิดอย่างไรกับผู้เสียหายทางการแพทย์
โดย: โปรดตอบด้วย [16 ธ.ค. 53 7:45] ( IP A:58.9.52.202 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   การดูแลเพื่อนร่วมวิชาชีพเป็นสิงที่ดีและน่ายกย่อง แต่เหนือสิ่งอื่นใดความถูกต้องตามครรลอง ความเป็นธรรม ต้องมาก่อนเสมอ.........ถ้าเวชระเบียนที่ได้จากคุณหมอที่ถูกร้องเรียนถูกฟ้องมันบอกได้ว่าคุณหมอไม่ได้มาตรฐาน.......คุณหมอเอื้อชาติจะกล้าบอกให้เขาไปข้อโทษคนไข้หรือญาติคนไข้และยืดอกรับผิดชอบหรือไม่........หรือคุณหมอเอื้อชาติจะทำอย่างอื่นที่ตรงกันข้าม........
โดย: ความถูกต้อง ต้องมาก่อน [16 ธ.ค. 53 9:25] ( IP A:202.29.9.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ในสายตาผู้เสียหายเขาเรียกว่าหมอเล--ชาติ ผมหยิกหน้ากร้อ คอสั้น คบไม่ได้ โบรานว่าเจองูกับเจอแขกเขาให้ตีแขก
โดย: หมอคนนี้ไม่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ [16 ธ.ค. 53 14:18] ( IP A:58.11.7.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   หมอตนนี้ไม่สมควรเป็นมนุษย์ จริง ๆ พับผ่าซิ แล้วประเทศชาติจะพัฒนาได้ยังไง ขืนยังปกป้องเข้าข้างคนผิดกันอยู่
เอื้อคนเลว มาให้เกิดมากกว่ามั้ง เศษสวะของสังคม
โดย: 555+ด่าหมาว่ะ [16 ธ.ค. 53 19:12] ( IP A:118.172.126.0 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ก็แค่แกนนำคนหนึ่งในซ่องโจรหมอที่ออกมาหาเสียงหาคะแนนจากหมอในซ่องโจรเดียวกัน ก่อนการเลือกตั้ง

เรื่องปรกติ แล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ทางอ้อมอย่างหนึ่งของการเป็น ทุนนิยมสามานในกลุ่มเมดิคอลฮับ ที่

แย่งชิงเอาระบบสาธารณสุขที่ก่อร่างสร้างขึ้นโดย " ครอบ ครัวมหิดล " เพื่อปวงชนชาวไทย

ไปปู้ยี่ปู้ยำให้บรรลัย เพียงเพื่อคำว่า "เงิน เงิน เงิน"
โดย: คนรู้ทัน และรู้จริงเรื่องหมอชั่ว [17 ธ.ค. 53 8:43] ( IP A:58.8.187.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   มาแล้ว มาแล้ว พ่อคนรู้ทันฯ

เก่งไปซะทุกเรื่อง รู้ไปซะทุกอย่าง

แต่มีข้อแม้ ห้ามพูดเรื่องเก่า (เพราะจะแถใหม่ไปเรื่อยๆ)
และ ต้องอยู่หน้าจอคอมกับคีย์บอร์ดเท่านั้นนะ จะบอกให้
โดย: Gazza [17 ธ.ค. 53 10:25] ( IP A:58.8.171.184 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   โถ พ่อหมอหน้าม้า ตัวเงินตัวทอง

มีเวลามานั่งโต้หน้าจอสี่เหลี่ยมตอบโต้กันมากนักเหรอ???

เป็นไงล่ะ หมอ ปีนี้ทำคนไข้ ตาย/เดี้ยง ไปกี่คนแล้วหล่ะ???

เอาเวลาส่วนนี้ ไปหาเรื่องบันเทิงใจส่วนตัวไม่ดีกว่าหรือ???

หรือจะให้ดี ลองใช้เวลาไปศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการ "โกหก+โกง" จากนายกฯกับเลขาธิการแพทยสภา จะดีกับตัวเองมากกว่ามาเป็นนักเลงหน้าจอแข่งกัน ไหมน๊อ?????
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [17 ธ.ค. 53 12:49] ( IP A:58.8.187.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ไม่ได้ว่างหรอก

แต่แค่อยากให้บางคนรู้ว่า นักเลงคีย์บอร์ดหนะไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกครับ

เถียงได้ไม่จบไม่สิ้น ใครว่างมากก็ชนะไป เน่องจากอีกฝ่ายยุ่ง ไม่มีเวลามาเถียงตอบ
โดย: Gazza [17 ธ.ค. 53 19:09] ( IP A:58.8.171.184 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   เถียงกันไปมาไม่มีจบสิ้นคนเลวก็ยังเลวอยู่ดีคนดีก็คิดแต่สิ่งดีอยู่อย่างนั้นมันเป็นเส้นขนานไม่มีวันบรรจบกันได้ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันในเมื่อคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งโลกของคนไข้และคนไข้เขาก็มีสิทธิเรียกร้องสิทธิเพราะหมอไม่ใช่เทวดาทำคนตายและพิการได้ทุกวันพวกคุณเป็นคนเก่งก็จริงแต่ไม่ใช่เทวดารับรู้เอาไว้
โดย: ต่างคนต่างอยู่ [17 ธ.ค. 53 21:14] ( IP A:58.9.67.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ต่างคนต่างอยู่

แต่ ผมต้องทำหน้าที่เพราะมีพวกคุณบางกล่าวเท็จให้ร้ายแพทย์หรือวงการแพทย์เสมอ

ยังมีคนไข้อีกมากที่เข้ามาในบอร์ดนี้ ด้วยใจเป็นกลาง อาจเข้าใจผิดได้

"เนื้อร้ายที่ตัดออกไม่ได้ ต้องทำให้มันโตไม่ได้ แพร่กระจายไม่ได้ ร่างกายถึงจะอยู่รอด"
โดย: Gazza [19 ธ.ค. 53 16:24] ( IP A:58.8.172.163 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน