ทำไมต้องมี พรบ คุ้มครองผู้เสียหาย
   ทำไมต้องมี พรบ คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

เราพบความจริงว่า ความผิดพลาดทางการแพทย์ ทำคนไข้โรงพยาบาลสหรัฐตายจากความผิดพลาดที่ป้องกันได้ (เจ็บพิการไม่นับ, คลินิก ร้านยาไม่นับ) ปีละ 44000 คน ถึง 98000 คน มากกว่าตายจากอุบัติเหตุรถยนต์ มะเร็งเต้านม หรือเอดส์ คลิกดูข่าว :
https://www.usatoday.com/news/health/2004-10-27-who-mistakes_x.htm
เชื่อกันว่าในประเทศที่ไม่เจริญ จำนวนคนตายจากความผิดพลาดทางการแพทย์จะมีอัตราสูงว่าในสหรัฐ และความศูนย์เสียทางเศรษฐกิจนั้นมหาศาลไม่นับความเสียหายทางจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้ และคนไข้ที่ตาย เขามีครอบครัว บางครั้งเป็นเสาหลัก จึงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือกัน และเขาเองก็ควรได้สิทธิที่จะได้ค่าชดเชยตามกฎหมายเมื่อเกิดความผิดพลาดที่ป้องกันได้จนถึงตาย หรือพิการ หรือบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตาม การที่จะให้แพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องจ่ายเงินชดเชยซึ่งบางครั้งเป็นจำนวนมาก แพทย์ก็จ่ายไม่ไหว จึงควรจะมีกองทุนเพื่อเป็นผู้จ่ายแทน ซึ่งเงินที่จ่ายกันนั้นมีหลักฐานว่า 2-3 % ของรายจ่ายทางการแพทย์ก็เพียงพอ และเป็นเรื่องที่คนไข้ยินดีช่วยกันออกเพื่อช่วยเหลือคนไข้ด้วยกันเอง โดยจ่ายเพิ่มอีก 2-3 % เช่นหากรักษาหวัด เดิมเสีย 100 บาท ก็จ่ายเพิ่มเป็น 103 บาท ถ้าเดิมเสีย 300 บาทก็จ่ายเพิ่มเป็นเงิน 309 บาท ก็จ่ายไหว (เหมือนเก็บภาษีแวต) แพทย์ก็ไม่ควรจะเดือดร้อน และไม่ควรจะโกหกอ้างว่าจะทำให้ค่ารักษาแพง ในเมื่อเขาเป็นคนจ่ายและก็เพิ่มอีกเพียง 2-3 % เงินที่ทาง สปสช กันไว้ 1 % ก็ไม่เคยใช้หมดในแต่ละปี (หักจากเงินแสนล้านที่รัฐให้ขาดแก่เพื่อประชาชนใช้รักษาโรคไม่ได้ขอเพิ่ม จึงเป็นเงินของคนไข้) การจ่ายเงินจะมีการสอบสวนหาสาเหตุ ซึ่งทำให้รู้สาเหตุและหาทางป้องกันแก้ไข ไม่ใช่หมกเม็ดแล้วก็ตายแบบเดิมซ้ำๆซากๆ ซึ่งเรื่องนี้ องค์การอนามัยโลก ถือเป็นนโยบายที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม และตั้งโครงการความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยเนื่องจากเห็นว่าพวกหมอแก้ปัญหาไม่ได้เพราะไม่ได้ตายแบบคนไข้เวลาเกิดเรื่อง https://www.who.int/patientsafety/about/en/index.html ไม่เหมือนการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางการบิน ที่เวลาเกิดเรื่อง กัปตันก็ตายตามผู้โดยสารด้วย บริษัทก็เสียเครื่องบินลำละหลายตังค์ สายการบินและกัปตันจึงแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้โดยสาร และความปลอดภัยทางด้านการบินเป็นต้นแบบของความปลอดภัย
https://heavenshelpers.org/image/cache/accidentaldeaths.jpg

การออกมาต่อต้านของแพทย์ รวมทั้งกล่าวหาคนไข้ต่างๆนาๆ และเรียกร้องเป็นอภิสิทธิ์ชนที่ห้ามฟ้องแพทย์เป็นคดีอาญาจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ และยอมรับไม่ได้ ในเมื่อแพทย์ไม่ได้เสียอะไร คนไข้เสียอีกที่เสียเงินเพิ่มช่วยเหลือคนไข้ด้วยกันเองเวลาเกิดเรื่อง และการฟ้องร้องเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนที่จะฟ้องใครก็ได้ หากเขาได้รับการเยียวยา ช่วยเหลือใครจะไปฟ้องศาลให้เหนื่อยยากเสียเวลา และการกล่าวหาว่าเรื่องทางการแพทย์หากผู้ไม่รู้วิชาการแพทย์มาตัดสินคดี หรือหากมีการร้องเรียน จะไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ต้องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะตัดสินได้ถูกต้อง อันนี้รับฟังไม่ได้ ขาดเหตุผล ในเมื่อในการตัดสินคดีนี้เขาถามผู้รู้มาเรียบร้อยก่อนจะทำการตัดสินรวมถึงแพทยสภาด้วย มีการโต้แย้งได้ แพทยสภาก็โต้แย้งได้ ราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ ก็โต้แย้งได้ จนเกิดข้อสรุปที่เป็นธรรม และที่สำคัญ ในอดีต การตัดสินโดยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ลำเอียง ช่วยเหลือแพทย์ด้วยกันเอง รวมทั้งแพทยสภา ไม่ยอมหาทางเยียวยา จึงนำมาซึ่งการฟ้องร้องคดีรกศาล และเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต้องตั้งกองทุน และต้องมีคนนอกคอยตรวจสอบ คลิก
https://www.pantown.com/board.php?id=12163&area=&name=board12&topic=1257&action=view
หรือคลิก
https://www.sin-medicalmistakes.org/AboutSIN2.html
แพทยสภาเสียอีกที่ไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยการไปทำหนังสือตกลงกับ สตช ว่าหากมีการฟ้องคดีอาญาแพทย์ให้ตำรวจสอบถามแพทยสภาว่ามีมูลหรือไม่ก่อน ก่อนสั่งฟ้อง ซึ่งไม่ถูกต้อง หนังสือ สตช. ต้องเพิ่มอีกท่อนหนึ่งว่าหากแพทยสภาเห็นว่าไม่มีมูล แพทย์ไม่ผิด แต่หากมีหลักฐานอื่น เช่นมีพยานแพทย์ที่เป็นธรรม มีหลักฐานน่าเชื่อถือก็ให้สั่งฟ้อง ไม่ต้องฟังแพทยสภา แต่ส่วนนี้ไม่ได้เขียนไว้ แสดงให้เห็นถึงความไม่บริสุทธิ์ใจและผิดหลักวิชาสอบสวน คดีสองแม่ลูกศรีธนะขัณฑ์ เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชลงความเห็นว่าตายจากอุบัติเหตุ แต่น้องชายผู้ตายซึ่งไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่หาความรู้และหาข้อมูลมาแย้ง จนนำไปสู่การสั่งฟ้องและลงโทษแพทย์นิติเวชผู้เชี่ยวชาญ
https://blog.eduzones.com/applezavip/35733
การออกมาพูดจากข่มขู่โดยแพทย์ ว่าจะตรวจช้าๆ ตรวจละเอียดและส่งต่อไม่รักษา จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่แย่ของแพทย์ สังคมจะรุมประนาม ทั้งๆที่เรื่องนี้ก็ชัดเจนโดยนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่บอกว่าความผิดพลาดทางการแพทย์นั้นอันตรายและพบมาก ต้องรีบแก้ไขเยียวยา แพทย์จึงควรจะต้องหาทางแก้ไข มากว่าแก้ตัวและมาข่มขู่คนไข้ ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นวัตถุดิบให้แพทย์เรียนรู้ และเป็นผู้ให้เงินแพทย์ใช้ รวมทั้งเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือกันเอง เมื่อแพทย์ทำผิดพลาด การออกมาเรียกร้องของคนไข้เป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือแพทย์ด้วยนอกจากช่วยกันเองหลังจากบรรดาแพทย์ปัดภาระมาตลอด
https://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1931661.stm
ประเทศที่มีกองทุนก็มีให้เห็นเช่น สวีเดน นิวซีแลนด์ ทำไมเมืองไทยจึงมีเสียงค้านมากมาย แล้วจะเอาพวกที่แพทย์ไทยทำพลาดจนตายและพิการไปไว้ที่ไหน หรือไปที่หน้ากระทรวง หรือหน้าแพทยสภา หรือหน้าสำนักนายก หรือสภาผู้แทนราษฎร ใครช่วยตอบที
โดย: ทบทวนส่งท้ายปีเก่า [19 ธ.ค. 53 19:11] ( IP A:58.8.210.114 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน