ความเป็นธรรม
   หมอประเวศ"แนะ "ติดอาวุธปัญญาประชาชนให้ทันก่อนหันไปจับอาวุธวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 18:00:08 น.
แบ่งปันข่าวนี้บน facebook Share

นพ.ประเวศ วะสี

รับชมข่าว VDO

นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง" ในงานสัมมนา "ยุทธศษสตร์ประเทศไทยในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารระบบราชการ" เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้านพ.ประเวศ กล่าวว่า ต้องมองถึงสาเหตุความขัดแย้ง ต้องมองไปให้ลึกที่สุด คือ การขาดความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำที่มีมากเกินไป อันนำมาสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงด้วย เพราะความเป็นธรรมสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะถ้าขาดความเป็นธรรมแล้วคนก็จะทะเลาะกันและเกิดความรุนแรงขึ้น ตรงนี้ต้องมาดูโครงสร้างต่างๆที่ทำให้ขาดความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการจัดสสรรทรัพยากร การรวมศูนย์อำนาจเข้ามา เพราะประเทศไทยปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจ เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ต้องดูทั้งหมดแล้วแก้ไขเชิงโครงสร้าง เรื่องการปกครอง เรื่องระบบอำนาจรัฐ โดยต้องปฏิรูปการบริหารประเทศจากการเอา"กรม" เป็นตัวตั้ง


กรม คือ เครื่องมือการรวมศูนย์อำนาจเข้ามา และเมื่อเกิดความขัดแย้งชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีวัฒนธรรมต่างๆหลากหลาย การรวมศูนย์อำนาจทำให้เกิดความขัดแย้งหลายอย่างรวมทั้งความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงนี้ต้องกระจายอำนาจไปจากการเอากรมเป็นตัวตั้งเปลี่ยนเป็นการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เรียกว่า "เทศาภิวัฒน์" ต้องบริหารประเทศโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพราะว่าพื้นที่มีผู้คนและองค์กรมากมายที่สามารถจะรวมตัวกันจัดการกับตัวเองได้ เพื่อให้ชุมชนกับท้องถิ่นสามารถรวมตัวและจัดการเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งหมดด้วยตัวเองได้ แล้วกรมต่างๆ ต้องปรับตัวเอง แทนที่จะลงไปทำเองใช้ผู้มีอำนาจลงไปทำ แต่ปรับมาเป็นผู้สนับสนุน เพราะ"กรม"ล้มเหลวมาแล้ว เช่น กรมที่ดินไม่สามารถจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรมได้ กรมป่าไม้รักษาป่าไม่ได้ ต้องให้พื้นที่เป็นผู้ดูแลเอง และเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าจัดสรรทรัพยากรไม่เป็นธรรมช่องว่างมันจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่าง ชาวนาหรือเกษตรกรเป็นผู้ผลิตแต่ไม่มีเครื่องมือการผลิต คือ ที่ดิน เนื่องจากที่ดินกลับไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้ผลิต ต้องปฏิรูปเรื่องการใช้ที่ดินให้เป็นธรรม


เรื่องระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรมถ้าปฏิรูประบบภาษีได้ อาจจะได้เงินงบประมาณเพิ่มมาปีละ 5 แสนล้านบาท เพื่อนำไปจัดระบบสวัสดิการสังคม เริ่มตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องยากไม่มีใครไปปฏิรูปได้สำเร็จ เพราะคนมีอำนาจ คนรวย คงไม่อยากให้เกิดการปฏิรูป ฉะนั้นประชาชนจะต้องเป็นคนปฏิรูป โดยประชาชนจะมีพลังปฏิรูปได้ต้อง "ติดอาวุธด้วยปัญญา" ดังนั้นหน้าที่นักวิชาการ สถาบันต่างๆต้องสร้างความรู้ให้ชัดเจนว่าจะปฏิรูปอะไร ทำอย่างไร เอาความรู้ไปให้ประชาชน เพราะถ้าไม่ติดอาวุธให้ประชาชนด้วยปัญญาหนักเข้าประชาชนจะติดอาวุธด้วยอาวุธและก็จะเกิดความวุ่นวายต่างๆตามมา


ดังนั้นต้องเข้าใจว่าการปฏิรูปประเทศไทยไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำได้ เราต้องไปสนับสนุนประชาชนให้เป็นผู้ปฏิรูป ซึ่งต้องใช้หลักวิชาการ และทุกคนต้องช่วยกัน มันไม่เป็นธรรมขนาดนี้ความเป็นจริงมันต้องรุนแรงกว่านี้อีก ดังนั้นวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องปฏิรูปเพื่อลดความไม่เป็นธรรมแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าประชาชนเป็นผู้ปฎิรูปพลังที่เกิดขึ้นจะไม่มีอะไรที่จะต้านทานได้ แต่คนอื่นปฏิรูปไม่เคยสำเร็จเลย แต่ครั้งนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนจะต้องปฏิรูปแล้ว


การปฏิรูปต้องใช้เวลาเพราะมันไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูป แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ทุกคนต้องเข้ามาช่วยกัน ตอนนี้ข้างล่างตื่นตัวเคลื่อนไหวเยอะมาก เป็นการกระชับพื้นที่ขึ้นมาจากข้างล่าง เริ่มจากกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นที่สื่อมวลชนไม่ค่อยได้รู้ไม่ค่อยสนใจ ว่าคนกลุ่มนี้ที่จะมีการประชุมการเคลื่อนไหวจากข้างล่างเป็นจำนวนมาก
โดย: ประยุกต์ใช้ได้กับวงการแพทย์ [21 ม.ค. 54 1:29] ( IP A:58.8.11.245 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    ต้องมองถึงสาเหตุความขัดแย้ง ต้องมองไปให้ลึกที่สุด คือ การขาดความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำที่มีมากเกินไป อันนำมาสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงด้วย เพราะความเป็นธรรมสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะถ้าขาดความเป็นธรรมแล้วคนก็จะทะเลาะกันและเกิดความรุนแรงขึ้น ตรงนี้ต้องมาดูโครงสร้างต่างๆที่ทำให้ขาดความเป็นธรรม
โดย: aa [21 ม.ค. 54 1:30] ( IP A:58.8.11.245 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ผมเหนื่อยมากว่าจะนอนเอาแรงแต่หัวค่ำ พอดีทนายรู้จักกันโทรมาว่าพรุ่งนี้จะฟ้องด่วนให้ตรวจเอกสารหน่อย ก็เลยต้องนั่งดูเอกสาร เมื่อยคอเป็นบ้า ง่วงก็ง่วง แต่อ่านเรื่องนี้แล้วก็ทำใจทำให้
พวกนี้ชอบมาวันนี้ เอาพรุ่งนี้
แต่นี่ตี 3 มาวันนี้ เอาวันนี้
โดย: เพื่อความเป็นธรรม เอาซะหน่อย [21 ม.ค. 54 3:20] ( IP A:58.8.11.245 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   น่าเห็นใจคุณหมอจังเลย เห็นใจเฉพาะคนดี
โดย: ศรัทธา [21 ม.ค. 54 13:07] ( IP A:115.67.91.60 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เป็นกำลังใจให้คุณหมอประเวศค่ะ....ดิฉันว่า ปัจจุบันนี้เราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยกันจริงๆหลอกค่ะ เพราะมีพวกนักการเมืองจิตใจสามานย์ได้วางระบบความไม่ชอบธรรม/พวกพ้องในวงราชการไว้อย่างครบวงจร และคนไทยจำนวนไม่น้อยได้ถูกปลูกฝังให้เห็นแก่เงิน ผลประโยชน์อย่างไร้ศีลธรรม...ต้องช่วยกันปราบปรามคนไม่ดีให้หมดไปจากระบบราชการและการเมือง หรือให้เหลือแต่คนที่เลวน้อยๆไว้ให้น้อยที่สุด ...เพราะยากที่จะปราบคนชั่วให้หมดไป และควรช่วยกันส่งเสริมข้าราชการและนักการเมืองที่ดีๆให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อไม่ให้คนชั่วมาสั่งการคนดีได้
โดย: เหยื่อทางการค้าแพทย์ [21 ม.ค. 54 16:43] ( IP A:110.168.108.240 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน