รวมข่าวหมอแต่งชุดดำประท้วงพรบ.รอบสอง..จนไม่มีชุดจะใส่แล้ว
   ส.ว.วอนรัฐบาลทำร่างพ.ร.บ.แพทย์ตกผลึกก่อนเข้าสภา
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:47:47 น.
https://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1296456013&grpid=03&catid=01

ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 31 มกราคม โดยมีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือ โดย นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ หารือว่ากรณีที่สวนดุสิตโพลสำรวจดัชนีการเมืองไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ชี้วัดการบริหารงานของรัฐบาลได้เพียงร้อยละ 4.74 การทำงานนายกฯได้ร้อยละ 5.83 ส่วนรัฐบาลได้ร้อยละ 5.53 แสดงว่ารัฐบาลทำงานไม่เข้าตาประชาชน

นอกจากนี้ สัปดาห์ก่อนสมาพันธ์แพทย์จะออกมาแต่ชุดดำวันที่ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...เข้าสภา และจะทำงานไม่เต็มที่เท่าที่ผ่านมาทั่วประเทศ ขอหารือผ่านนายกฯว่า เรื่องวุ่นวายต่างๆ ยังไม่พออีกหรือ เรื่องอื่นนายกฯคุมไม่ได้ เนื่องจากระบบพรรคร่วม แต่เรื่องนี้เป็นอำนาจนายกฯ โดยตรง
เมื่อตรวจดูวาระประชุมสภาได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วน เรื่องที่ 5 ในขณะที่กฎหมายยังไม่ตกผลึกระหว่างผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน นายกฯกลับจะเร่งผลักดัน จริงอยู่เรื่องนี้บรรจุในสภา ฝ่ายบริหารแทรกแซงไม่ได้ แต่กลไกนิติบัญญัตินายกฯสามารถสั่งผ่านมติของวิปรัฐบาลได้ หรือจะเอาอย่างไรแล้วแต่นายกฯ ส่วนตัวสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ แต่ยังมองเห็นปัญหาระหว่างผู้คัดค้านกับผู้สนับสนุน ซึ่งหากร่างดังกล่าวผ่านสภาจะเกิดความวุ่นวายได้
โดย: 1 [8 ก.พ. 54 22:00] ( IP A:58.9.138.191 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   แพทย์พยาบาลรพ.พุทธชินราชแต่งดำค้านพรบ.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
https://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1297064003&grpid=03&catid=19

บรรยากาศที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก บุคลากร แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อร่วมกันคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... หลังจากทางสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ต้องการแสดงออกเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุขและประชาชนส่วนใหญ่ได้

ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยเฉพาะคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล ได้ร่วมแต่งกายต้องการแสดงเจตนารมณ์ให้ถอนร่าง พ.ร.บ.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากได้ออกมาคัดค้านพร้อมกันไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

ที่ผ่านมา โดยแพทย์ พยาบาล ส่วนใหญ่ที่ร่วมแต่งกายสีดำค้านคัดร่าง พ.ร.บ.ครั้งนี้ ต่างออกความคิดเห็นว่า หาก พ.ร.บ.นี้ผ่านสภาแล้ว จะต้องมีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างแน่นอน แต่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้คัดค้าน แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังเดิม เนื่องจากแพทย์พยาบาลนั้นต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณของแพทย์เป็นหลักอยู่แล้ว
โดย: 2 [8 ก.พ. 54 22:03] ( IP A:58.9.138.191 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   แพทย์-พยาบาล "อุตรดิตถ์" รวมตัวคัดค้านร่าง พรบ.คุ้มครองคนไข้
เมื่อเวลา 09.30 น.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
https://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1297054133&grpid=02&catid=19

นพ.อัสนี ภมราภา ตัวแทนองค์กรวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ ทันตแพทย์เภสัชและพยาบาล จำนวนกว่า 50 คน รวมตัวกันที่บริเวณหน้าตึกศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ออกแถลงการณ์คัดค้านการนำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล ไม่ให้มีการนำเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องการให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีการลงมติแสดงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศด้วยการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกโดยประชาชนซึ่งเป็นผู้รักษาพยาบาลโดยตรง
โดย: 3 [8 ก.พ. 54 22:04] ( IP A:58.9.138.191 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
https://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1296804564

คณะแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรี แสดงพลังคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข หลังทราบว่าทางรัฐบาลจะนำร่างเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ทั้งที่ยังไม่ทำประชาพิจารณ์ โดยจะเริ่มแต่งชุดดำประท้วงตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์

บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี ขอแสดงการคัดค้านการที่จะนำร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธ ารณสุข พ.ศ...เข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อประชาชน บุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งยังจะเป็นภาระด้านการเงินการคลังของประเทศในอนาคต

ปัจจุบันปัญหาด้านสาธารณสุขมีอยู่มากที่รอการแก้ไข การผลักดันให้เกิดกฎหมายในลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้ปัญหาที่มีอยู่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นการสร้างปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นมาอีก อันจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศได้

นอกจากนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังเปิดช่องให้บุคคลบางกลุ่มเข้ามาแสวงหาอำนาจ และผลประโยชน์ในทางที่มิชอบได้

บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรีหวังว่า รัฐบาลจะทบทวน และยับยั้งการนำร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ และเสนอให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และแสวงหาหนทางใหม่ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กพ. ๒๕๕๔
บุคลากรด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลราชบุรี
โดย: 4 [8 ก.พ. 54 22:06] ( IP A:58.9.138.191 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   นราธิวาส
https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000016385

สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สวมชุดไว้ทุกข์ แถลงข่าวคัดค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลระงับการนำร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยขอให้มีการทำประชาพิจารณ์อย่างทั่วถึงก่อน
วันนี้ (7 ก.พ. ) ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส นายแพทย์จงเจษฏ์ ยั้งสกุล ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส, นายแพทย์ศรวัสย์ ศิลาลาย ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี, นายแพทย์ซาฟารีบินหลี เลขาธิการองค์กรแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา รวมถึงแพทย์และพยาบาลพร้อมใจแต่งกายชุดดำและสวมปลอกแขนสีดำ

ทั้งหมดได้ร่วมแถลงข่าวว่า ในฐานะตัวแทนสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอคัดค้านการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเข้าสู่สภา เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข มีผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์ในระยะยาว และเพิ่มความขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้การรักษาอีกด้วย

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลระงับการนำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไว้ก่อน และขอให้มีการทำประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อให้คณะแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นถึงข้อดีและผลเสียของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขด้วย
โดย: 5 [8 ก.พ. 54 22:08] ( IP A:58.9.138.191 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   สพศท.ค้านกม.ผู้ป่วยสุดลิ่มนัดติดริบบิ้น-ปลอกแขนดำกดดันรัฐ
โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์
7 ก.พ.54
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000016166

สพศท.เดินหน้าค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ป่วยฯ บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ นัดแต่งดำ-ติดริบบิ้น-ปลอกแขนดำ 7 ก.พ.นี้ พร้อมเตรียมยื่นหนังสือถึงประธานสภา-ประธานวิปรัฐบาล ย้ำจุดยืนถอนออกจากสภา

นพ.เพิ่มบุญ จิรยศบุญยศักดิ์ กรรมการสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ....ว่า ในวันที่ 7 ก.พ.นี้ แพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศยังคงจะแสดงพลังคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ โดยจะพร้อมใจกันแต่งชุดดำ หรือสวมปลอกแขนสีดำ ติดริบบิ้นสีดำ พร้อมป้ายผ้าแสดงการคัดค้านและชุมนุมบริเวณที่สำคัญของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ทั้งนี้ จะมีการแต่งดำ ติดริบบิ้น หรือสวมปลอกแขนสีดำ เพื่อไว้ทุกข์แก่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ทุกวัน จนกว่าจะมีการถอนร่าง พ.ร.บ.หรือหยุดการพิจารณาจากสภาและนำออกมาจัดทำประชาพิจารณ์กับทุกฝ่าย

“ส่วนมาตรการตรวจผู้ป่วยนอกตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยจากเดิมตรวจคนไข้รายละ 3 นาที เป็นให้เวลาในการตรวจผู้ป่วยแต่ละคน 15 นาที หรือเทียบได้กับตรวจผู้ป่วย 30 คนต่อแพทย์ 1 คนต่อเวลาราชการ 7 ชั่วโมง เว้นช่วงพักกลางวัน ต่อ 1 ห้องตรวจโรค นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ แต่จะใช้มาตรการนี้ก็ต่อเมื่อมีการนำร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯเข้าสู่สภา” นพ.เพิ่มบุญ กล่าว

นพ.เพิ่มบุญ กล่าวด้วยว่า ในการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ตนได้สอบถามกับปลัด สธ.ผู้บริหาร สธ.และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า ทุกวันนี้หมอใช้เวลาตรวจคนไข้ 3-5 นาที ถือว่าเป็นมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ ก็ไม่มีใครตอบคำถามนี้แสดงว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงเท่ากับยอมรับว่า เมื่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ การตรวจคนไข้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะต้องใช้เวลาคนละ 15 นาที ตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งผู้ได้รับผลกระทบ คือ คนไข้ แต่กลับไม่ยอมบอกให้คนไข้ได้รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
โดย: 6 [8 ก.พ. 54 22:10] ( IP A:58.9.138.191 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   "หมอโบดำ"ขู่ปชป.ปลุกระดมคนไข้ไม่เลือก
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
8 กุมภาพันธ์ 2554
https://www.thaipost.net/news/080211/34023

หมอโบดำค้านร่าง กม.คนไข้ ชวนผู้ป่วยบอยคอตไม่ให้เลือก "ปชป." โทษฐานดันร่าง กม.ฉบับนี้เข้าสภา ประณามเป็น กม.มหาโจร ด้าน "จุรินทร์" ยังใจเย็น เชื่อหมอมี 2 ฝ่าย ทั้งค้านทั้งหนุน งงร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ทำไปทำมามีร่าง กม.จ่อเข้าสภาเกือบจะ 10 ร่าง
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ....ว่า ขณะนี้มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในรัฐสภาแล้ว 9 ร่าง และอีก 1 ร่างมีการเตรียมร่างกฎหมายเสนอโดย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รวบรวมความเห็นจากการหารือผู้แทนคณะแพทย์ สภาทนายความ และอยู่ระหว่างรอการรับรองจากนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่แพทย์ที่ไม่เห็นด้วย แต่งดำ ติดโบดำเพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านการนำร่างนี้เข้าสู่สภา นายจุรินทร์กล่าวว่า ตนเห็นว่าสิ่งที่คณะแพทย์ควรจะเตรียมในขณะนี้คือ สมมติมีการหยิบร่างนี้มาพิจารณา ฝ่ายแพทย์ก็ต้องหาผู้ที่เข้ามาเป็นตัวแทนกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะที่เป็นผู้เสนอกฎหมาย ส่วนเรื่องการแสดงออกนั้น ตนมองว่าเรื่องนี้แพทย์มีความเห็นเป็น 2 ส่วนอยู่แล้วคือ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่การจะดำเนินการอะไรนั้น ตนเคารพสิทธิในการแสดงออก แต่การจะทำอะไรต้องไม่กระทบการบริการรักษาพยาบาลกับผู้ป่วย
ส่วนมาตรการตรวจรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น นายจุรินทร์กล่าวว่า ยังไม่เกิดปัญหา แต่ตนเชื่อว่าถ้าอะไรที่ผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบก็ไม่ควรทำ และตนหวังว่าแพทย์จะไม่ทำอะไรที่กระทบต่อผู้ป่วย
ด้าน พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ รองประธานสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวว่า ภาพรวมการแต่งดำและติดโบดำ เพื่อคัดค้านการนำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เข้าสู่สภาในวันนี้ ทราบว่ามีแพทย์ร่วมกันติดโบวดำ ส่วนพยาบาลก็ใส่เสื้อสีดำข้างในแล้วใส่แบบฟอร์มพยาบาลทับไว้ เช่น รพ.สุรินทร์ พร้อมมีการขึ้นป้ายผ้าประท้วงหน้า รพ.ด้วย อย่างไรก็ตาม การแต่งดำประท้วงไม่จำเป็นต้องทำโดยพร้อมเพรียงกัน แต่เราได้แจ้งให้สมาชิกที่สะดวกทำตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ก.พ.
"นายกฯ ประกาศว่าจะมีการยุบสภาในเร็ววันนี้ แล้วจะเร่งนำร่างกฎหมายที่ค้างเข้าสู่สภา เหมือนเป็นการทิ้งทวนก่อนยุบสภา ถ้าจะทำขนาดนั้น เราก็อยากบอกว่าเอาทวนของคุณคืนไป ทำไมต้องเอาทวนมาทิ้งไว้ที่เรา อย่าทำเช่นนี้กับเรา ไม่เช่นนั้นเราจะบอยคอตพรรคประชาธิปัตย์ให้ถึงที่สุด"
พญ.ประชุมพรกล่าวด้วยว่า การคัดค้านจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยแน่ แต่เราจะบอกประชาชนที่มารักษากับเราว่า ถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะนำร่างกฎหมายนี้เข้าสภา อย่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีก และเราพร้อมสนับสนุนทุกพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งถ้าร่างกฎหมายนี้ดีจริง ทำไมไม่กล้าทำประชาพิจารณ์
"เราจะบอกประชาชนว่าอย่าเอาร่างกฎหมายฉบับมหาโจร ถ้าไม่อยากโดนปล้น เรารู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่แคร์หมอ เขาอาจมองว่าเรามีน้อย หมอแค่ 2 แสนกว่าคน แต่เขาแคร์ประชาชน ต่อไปเราก็จะลงไปที่ประชาชน ให้รู้กันไปว่าเขาจะไม่แคร์ แค่คนที่อีสานใต้ก็เท่าไหร่แล้ว อย่างนี้จะแคร์อีกไหม" รองประธานสมาพันธ์ รพศ./รพท. กล่าว
สำหรับความเคลื่อนไหวกลุ่มแพทย์ที่คัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ในวันนี้ (7 ก.พ.) เป็นวันแรกของการประกาศผูกริบบิ้นสีดำของกลุ่มแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นการแสดงออกไม่รับร่างกฎหมายฉบับนี้
โดยทางสมาพันธ์แพทย์ฯ รพ.นครปฐมได้ออกแถลงการณ์ถึงประชาชน ซึ่งมีข้อความระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ได้สร้างความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรง จากการผลักดันของ NGO บางคนที่มีเจตนาเข้าร่วมบริหารกองทุน ทั้งๆ ที่ปัจจุบันมีกองทุนช่วยเหลืออยู่แล้วในมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังระบุว่า หากร่าง พ.ร.บ.ออกมาบังคับใช้จริง จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาขาดแคลนแพทย์ เพราะแพทย์จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนรักษาเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง ทำให้สามารถตรวจคนไข้ได้เพียงวันละ 30-40 คนเท่านั้น และชี้ว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แก้ที่ต้นตอปัญหา ดังนั้นจึงควรยับยั้งร่างกฎหมายก่อน และให้นำมาประชาพิจารณ์ให้ประชาชนเข้าใจ
ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวสมาพันธ์แพทย์ รพ. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันนี้ (7 ก.พ.) ได้มีการประชุมที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส เขตเทศบาล จ.นราธิวาส โดยมี นพ.จงเจษฏ์ ยั้งสกุล ประธานองค์กรแพทย์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์, นพ.ศรวัสย์ ศิลาลาย ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ปัตตานี และนายแพทย์ซาฟารีบินหลี เลขาธิการองค์กรแพทย์ รพ.ศูนย์ยะลา ตลอดจนแพทย์และพยาบาลที่พร้อมใจแต่งกายชุดดำ สวมปลอกแขนสีดำ และได้ร่วมแถลงข่าวว่า ขอคัดค้านการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เข้าสู่สภา และขอให้มีการทำประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางเช่นกัน
ขณะที่นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เศร้าใจที่แพทย์ออกมาแต่งชุดดำคัดค้าน หากแพทย์ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในร่าง พ.ร.บ. ก็ควรส่งตัวแทนเข้าไปพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการร่วมกัน ซึ่งการที่แพทย์เคลื่อนไหวคัดค้านแบบนี้เหมือนกับเป็นการจับตัวผู้ป่วยเป็นตัวประกัน
"ยังหวังว่ารัฐบาลจะยังคงผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขต่อไป" นางปรียนันท์กล่าว
โดย: 7 [8 ก.พ. 54 22:12] ( IP A:58.9.138.191 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน